EPDK, elektrikte serbest tüketici limitini yıllık 2 bin kilovatsaate düşürerek, 3 milyon 661 bin abonenin daha elektriğini istediği tedarikçiden alabilmesinin önünü açtı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrikte serbest tüketici limitini yıllık 2 bin 400 kilovatsaatten 2 bin kilovatsaate düşürdü. Böylece, 2018'den itibaren uygulanmaya girecek yeni limitle 3 milyon 661 bin elektrik abonesi daha serbest tüketici olma hakkından yararlanabilecek.

EPDK yetkililerinden alınan bilgiye göre, Kurum, tüketicilerin elektriğini istediği tedarikçiden alabilme sınırı olarak bilinen serbest tüketici limitini 2003'ten bu yana kademeli olarak azaltıyor.

Ekim ayında Türkiye'de toplam serbest tüketici hakkından yararlanan abone sayısı 4 milyon 711 bin 967'ye ulaştı. Bu sayının 3 milyon 330 bin 562'sini mesken, 1 milyon 315 bin 585'ini ticarethane, 19 bin 32'sini sanayi, 6 bin 424'ünü aydınlatma ve bin 690'ını tarımsal sulama aboneleri ve 38 bin 674'ünü de diğer gruplar oluşturdu.

EPDK'nın serbest tüketici limitini yıllık 2 bin kilovatsaate düşürmesiyle, aylık elektrik faturası yaklaşık 68 lira ve üzeri olan 3 milyon 661 bin abone daha elektriğini istediği tedarikçiden alabilecek. Böylece, Türkiye'de serbest tüketici olma hakkını kazanan toplam abone sayısı 13 milyon 232 bin kişiye ulaşacak.

Serbest tüketiciler, tedarikçilerle yapacakları ikili anlaşmalar üzerinden elektrik alabilecek ve kontrat süreleri bittiğinde tedarikçilerinin çalışma performansını değerlendirebilecek. EPDK serbest tüketici limitini, piyasa işletmecisinin işlem kapasitesi, Enerji Piyasaları İşletme A.Ş.'nin serbest tüketici verileri ve piyasanın üretim kapasitesi gibi kriterlere göre belirliyor.

Kaynak:AA

EÜAŞ, Şubat 2016 itibariyle Avrupa Birliği’nin yeni dönem Araştırma ve Yenilik Çerçeve Programı olan Ufuk2020 (Horizon2020) kapsamında yer alan “LCE-31 Social Sciences and Humanities Support for the Energy Union” başlıklı proje çağrısı için 9 Avrupalı Akademik ortak ile kurulan uluslararası konsorsiyumda paydaş olarak yer almıştır. Söz konusu projenin amacı, Avrupa Birliği'nin karbonsuz ekonomiye geçiş amacıyla hazırlamış olduğu Enerji Birliği kapsamında geliştirilecek politikaların daha verimli olması adına kişisel ve kolektif olarak karar süreçlerinin incelenmesidir.

Kısa adı ECHOES (Energy Choices Supporting the Energy Union and the Set-Plan) olan proje; Enerji Birliği ve SET planının (Strategic Energy Technology Plan ) başarılı bir şekilde uygulanması hakkında politika yapıcılara kapsamlı bilgi, veri ve politika önerileri sunmayı amaçlayan çok yönlü bir araştırma projesidir. Bütçesi yaklaşık 4 milyon Avrodur.

ECHOES'in kapsamlı metodolojik yaklaşımı, 28 AB ülkesinin yanı sıra Norveç ve Türkiye'yi kapsayan çok uluslu bir tarama, mevcut veri ve literatürün sentezini, politika değerlendirmelerinin yanı sıra nicel deneyler, röportajlar, netnografi (internet etnografyası), odak grupları, atölye çalışmaları, saha ziyaretleri ve sekiz ülkedeki vaka çalışmalarını içermektedir.  Projenin 3 çalışma ayağı bulunmaktadır. Bunlar; akıllı enerji teknolojileri, akıllı binalar ve elektrikli araçlar. Projede toplanan tüm veriler, hem proje için analitik bir araç hem de projenin bitimi sonrasında paydaşlar ve araştırmacılar için değerli bir kaynak olarak hizmet verecek, amaca yönelik bir veri tabanında sistematik hale getirilecektir.

Proje Paydaşları

#

Kısaltma

Paydaş Kurum

Ülke

1

NTNU

NorgesTeknisk-Naturvitenskapelige Universitet ntnu

Norveç

2

JR

Joanneum Research Forschungsgesellschaft mbh

Avusturya

3

TECN

Fundacıon Tecnalıa Research & Innovation

İspanya

4

UACEG

Universitet po architektura stroitelstvo i geodezija

Bulgaristan

5

LUE

İzmir Ekonomi Üniversitesi

Türkiye

6

Energie Institut an der Johannes Kepler Universitat linz Verein

Avusturya

7

ROMA3

Universita Degli Studı Roma Tre

İtalya

8

VTT

Teknologian Tutkimuskeskus VTT OY

Finlandiya

9

ULEİ

Universitaet Leipzig

Almanya

10

EUAS

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü

Türkiye

11

ENEF

Energy Efficiency Center – Eneffect foundation

Bulgaristan

12

GAP

Plan de Accion Global Para la Tierra (Gap Espana)

İspanya

13

STMK

Amt der Steiermarkischen Landesregierung

Avusturya

14

ENEL

Enel s.pa

İtalya

 

EUROELECTRIC tarafından Mart 2015 tarihinde yayınlanan raporda elektrikli araçların şarj işlemlerinin akıllı şarj cihazları ile yapılmasının tüketicilere, şebekeye ve topluma olan faydaları inceleniyor.

Raporun ilk bölümünde sayıları giderek artan elektrikli araçların şebekeye olan etkilerine dikkat çekiliyor. İkinci bölümde ise şarj işlemlerinin koordine edilmesi sayesinde hem şebekeye etkilerin hem de yatırım ihtiyacının minimize edilebileceğine dikkat çekiliyor. Üçüncü bölümde AB genelindeki uygulamalara ve devam eden Ar-Ge projelerine yer veriliyor. Son bölümde ise regülatörler, politikacılar ve diğer karar vericiler için 7 kritik öneri kaleme alınıyor.

2015 tarihli bir rapor nispeten eski olmakla birlikte ülkemizde şarj istasyonlarının gündemde olduğu bu günlerde bir hatırlatalım istedik. Aşağıda raporun yönetici özeti bölümünden yapılan alıntıları bulabilirsiniz.

“Avrupa Birliği’nin kısa dönem 2020 ve orta dönem 2030 önceliklerinde ilk sırada emisyonun düşürülmesi yer alırken; yenilenebilir kaynaklardan üretimin artırılması, elektrikli araçların yaygınlaştırılması gibi başlıklar da öne çıkıyor. Elektrikli araç sayısının artması ilk olarak elektrik şebekesini etkileyecek. Bugünün dünyasındaki çok düşük sayılarda bile elektrikli araç şarj işlemlerinin trafoları aşırı yüklediği, gerilim seviyesini bozduğu görülüyor.  Mevcut şebekelerimiz “yap ve unut” mantığı ile yani talebin her daim karşılanacağı şekilde tasarlandığından şebeke yönetim şeklimizi değiştirmezsek elektrikli araç sayısının artması daha fazla trafo ve hat yapmayı gerektirecek. Bunu yatırımlar yapılsa dahi şebeke etkileri sıfırlayamayacaktır. Oysa elektrikli araçların ve şarj istasyonlarının şebekeye etkilerini minimize edecek çözümler var: “akıllı şarj”

Akıllı şarj hem tüketicilere ve şebekeye, hem de topluma birçok fayda sağlayacaktır:

 • Tüketicinin akıllı şarja katılımı ancak ve ancak onları daha aktif rol oynamaya yönlendirecek açık ve net finansal faydalar elde etmeleriyle mümkün olabilir. Akıllı şarj elektrikli araç yaşam süresi maliyetini (satın alma + işletme) %25 varan oranlarda düşürebilecektir.
 • Akıllı şarj, elektrikli araçların bir depolama ve esnek yük olarak davranmasına imkan sağlayacak ve böylece şebekenin optimum verimlilikte işletilmesine yardımcı olacaktır. Bugün yollardaki tüm araçlar elektrikli araçlara dönüşse bile, ki bu AB genelinde %24,3 talep artışı bir başka değişle 802 teravat-saat ilave talep demektir, mevcut şebekenin bu yükün altından kalkması mümkündür. Ancak bunun için akıllı şarj istasyonlarının şebeke ile uyumlu olarak işletilmesi gerekecektir.
 • Elektrikli araçların karbon emisyonuna katkısı –elektrik üretim kaynaklı- 66 g CO2/ km olarak tahmin edilmektedir ki bu rakam 2013 otomobiller için 126 g CO2/km’dir. (2013 yılı üretim portföyüne göre AB içinde elektrik üretiminin karbon salınımına ektisi 330 g CO2/KWs olarak hesaplanmaktadır). Ayrıca elektrikli araçlar normal otomobillere göre 3 kat daha verimli olmaları nedeniyle de enerji tüketiminde önemli tasarruflara neden olacaktır.  Sonuç olarak, elektrikli araçlar akıllı şarj ile birlikte toplumun geneli için önemli sürdürülebilir kazanımlar sağlayacaktır.

Karar vericiler ve elektrikli ulaşım (“e-mobilite”) paydaşları için yedi kilit aksiyon:

 • Akıllı şarj ve e-mobilite için destekleyici politikalar ortaya konulması
 • Akıllı regülasyonlar ile yenilikçi akıllı şarj çözümlerinin teşvik edilmesi
 • Bilgilendirme ve yetkilendirme hakkı olan tüketicinin desteklenmesi
 • Yenilikçi akıllı şarj teknolojileri ve hizmetlerinin geliştirilmesi
 • Tanıtım ve ticarileştirmenin önceliklendirilmesi
 • AB çapında müşterek çalışmanın, ortak standartların ve verimli bilgi alışverişinin sağlanması
 • Elektrik, otomotiv ve üretim sektörleri arasında kazan-kazan sinerjisinin oluşturulması

Raporun tamamına ulaşmak için lütfen tıklayınız.
Kaynak: Eurelectric

6. Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler ve Şehirler Kongre ve Fuarı (ICSG İstanbul), T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın destekleriyle, ELDER ve GAZBİR’in  staratejik partnerliğinde 25-26 Nisan 2018 tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecektir.

9 Mayıs 2013 tarihinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın açılışını yaptığı “Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler ve Şehirler Kongre ve Fuarı ” dünya fuarlar listesinde yer almakta olup, uluslararası platformda ülkemizin tanıtımına katkı sağlayarak “Uluslararası Bilimsel Kongre ve Uluslararası Fuarlar” ünvanına sahiptir. Buna ek olarak; ICSG İstanbul Kongre ve Fuarı; T.C. Ekonomi Bakanlığı Uluslararası Fuarlar listesinde yer almakta olup, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) nezdinde denetime tabii tutularak, Uluslararası standartlarda düzenlenmektedir.

Bu yıl altıncısı 25-26 Nisan 2018 tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan ICSG İstanbul 2018’nin ülke partneri İngiltere’dir. Kamu Kurum ve Kuruluşlarının üst yetkilileri, Büyükelçiler, Teknokentler, Yenilenebilir Enerji Firmaları, Teknoloji Firmaları, Gaz dağıtım firmaları, Elektrik dağıtım firmaları, Organize Sanayi Müdürlükleri ve Belediyeler başta olmak üzere aynı zamanda bütün enerji sektöründeki paydaşların bulunacağı, 350’ye yakın Global firmanın standlı katılım sağlayacağı 6. Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler ve Şehirler Kongre ve Fuarı’na 50’yi aşkın ülkeden 10.000’in üzerinde uzman sektör temsilcisinin ve akademisyenin katılması beklenmektedir.

İstanbul’u Enerji alanında Dünyanın buluşma noktası yapmak amacıyla gerçekleştirilen ICSG İstanbul 2018, sektörün en önemli faaliyet alanı olmakla birlikte sektördeki yeni gelişmelerin ve bu pazara ilişkin yeni projeksiyonların değerlendirilmesi açısından, sektörün tüm dinamiklerini bir araya getirme fırsatı sunacaktır.
Almanya, Amerika, Avusturya,  Bahreyn, Brezilya, Çin, Danimarka, Endonezya, Hollanda, Hindistan, İngiltere, İtalya, İspanya, İsveç, İsviçre, Japonya, Katar, Kazakistan, Kırgızistan, Kore, Kuveyt, Makedonya, Macaristan, Nijerya, Oman, Özbekistan, Portekiz, Polonya, Rusya, Ürdün, Yunanistan’dan heyetlerin katılacağı 6. Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler ve Şehirler Kongre ve Fuarı’nda B2B görüşmeler yaparak çok kısa zamanda sektörle ilgili geri dönüşüm ve verim alabilmeleri açısından katkı sağlamaktadır.

MAKALE

Enerji Dönüşümünde Kritik Varlık Olarak Data

Enerji Dönüşümünde Kritik Varlık olarak Data, EURELECTRIC’in 24 Kasım’da yayınlanan yeni raporunun odağında yer alıyor. Rapor, elektrik dağıtım şirketlerinin belirli bölgelerdeki akıllı ölçüm ve akıllı şebeke bilgisini yöneterek ortaya koydukları etkili değerlere kanıt niteliğindeki vaka çalışmalarını bir araya getiriyor. Elektrik dağıtım şirketlerinin akıllı ölçüm ve akıllı şebeke bilgisine erişmelerine ve işlemelerine imkan sağlamanın ve sistemi verimli bir şekilde işletmenin sadece sektör için değil, toplumun geneli için kazançlı olabileceğini gösteriyor.

Raporun tamamına ulaşmak için lütfen tıklayınız.
Kaynak: Eurelectric

Dünyanın Enerji Gündemi

 • Mevcut binalarda enerji verimliliği renovasyonu raporunda, enerji kodları tekbaşına yeterli değil, mevcut renovasyona, bina stoğunun %1’ine isabet ediyor.
 • Citigroup, 2019 petrol fiyat tahminini Brent için 49 $/varil civarı demiş. OPEC, ABD, Kanada, Brezilya ve Rusya’dan yeni tedarik ile arz talepten hızlı artacak.
 • İngiltere kapasite piyasası kurallarını tekrar güncelliyor, pillerde en az 3.5 saat ve süre kısıtlılık, talep tarafında hizmeti yerine getiremeyenler var. İngiltere’de elektrik güvenlik kriteri senede 3 saat kesinti.
 • Gelecek ay Mısır’daki Zohr sahasından ilk gaz gelecek. 2019’da 2.7 milyar m3(bcm)’e ulaşılacak.
 • Delhi’deki Hindistan-Sri Lanka kriket maçında dünya ortalamasının 15 katı hava kirliliği sebebiyle bazı oyuncular kustular.

Kaynak: http://barissanli.com/eak/2017/12/4-aralik-2017/