Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) ve Türkiye Doğalgaz Dağıtıcıları Birliği Derneği (GAZBİR), sektörün ihtiyacı olan Ar-Ge projelerinin belirlenmesi ve bu projelere gerekli desteğin sağlanması için tüm ilgili tarafları 3. Enerjide Ar-Ge Çalıştayı’nda bir araya getiriyor. 19 Aralık’da Ankara Bilkent Otel’de düzenlenecek olan 3. Enerjide Ar-Ge Çalıştayı’nda, elektrik ve doğalgaz dağıtım sektörlerinde günümüz ihtiyaçlarına çözüm üretecek Ar-Ge projelerinin belirlenmesi, planlanması ve gerçekleştirilmesi süreçlerine yönelik ilgili tüm paydaşların etkin katılımı ile farkındalık yaratılmasını hedefleniyor.

Çalıştaya yurtdışından katılacak olan alanlarında uzman profesyoneller, ELDER’in HORIZON 2020 kapsamında hibe almaya hak kazandığı projelerle alakalı sunumlar yapıyor olacak. Konuşmacılardan Ilias Lamprinos SmarterEMC2 AB projesi kapsamında yenilenebilir enerji kaynaklarının mevcut elektrik şebekesine bilgi ve iletişim teknolojisi araçlarının kullanımıyla entegrasyonundan, diğer bir konuşmacı Javier Hernandez ise elektrik şebekelerinin dijitalleşmesi sürecinde başvurdukları Ar-Ge çalışmalarından ve deneyimlerinden bahsediyor olacak.

AR-GE Başarı Ödülleri Sahiplerini Bulacak

Türkiye’deki üniversiteleri, teknokentleri ve Ar-Ge şirketlerini elektrik ve doğalgaz dağıtım şirketleriyle buluşturacak çalıştayda AR-GE Başarı Ödülleri de bu sene ilk defa verilecek. EPDK’nın oluşturduğu fon ile elektrik ve doğalgaz dağıtım sektöründe araştırma ve geliştirme faaliyetlerini desteklemek amacıyla her yıl verilmesi planlanan AR-GE Başarı Ödülleri’nin ilk yılında; Malzeme Teknolojisi, İletişim Teknolojisi, Aydınlatma, İzleme ve Kontrol, Şebeke İşletim, Teknik ve Teknik Olmayan Kayıpların Azaltılması, İklim, Çevre ve Acil Eylem Planları, İş Sağlığı ve Güvenliği, Talep Tarafı Katılımı, Dağıtıma Gömülü Sistemler, gibi kategoriler arasından seçilen en başarılı Ar-Ge Projeleri ödüllendirilecek.

Ar-Ge konusunda danışmanlığa gereksinim duyan şirketler ile bu konuda yetkinlik sahibi araştırmacıları ortak projeler geliştirmeleri için üçüncü kez bir araya getirecek olan Ar-Ge Çalıştayı ile dağıtım sektörünün Ar-Ge öncelikleri konusunda farkındalık yaratılması ve ilgili taraflar arasında sağlıklı ve sürekli bir iletişim ortamı kurulması hedefleniyor.

Etkinlik hakkında detaylı bilgi ve kayıt işlemlerine www.elderargecalistayi.info adresinden ulaşılabiliyor.

Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü’ne bağlı Güç ve Enerji Topluluğu, 14 IEEE organizasyonel birimini bir araya getirerek dünyanın güç sistemlerini iyileştirmek için ortak bir hedefe ulaşan IEEE Akıllı Şebeke Girişimi’ni yürütüyor. Bilgi işlem, kontrol sistemleri, elektrik yalıtımı, enstrümantasyon, elektronik, sinyal işleme ve araç teknolojisi alanlarındaki uzmanlar ve sektör liderleri, standartlar, yayınlar ve eğitim fırsatları geliştirmek için bilgi paylaşımında bulunuyor.

Liderler arasında, akıllı şebekenin babası sayılan Minnesota Üniversitesi profesörü Massoud Amin bulunuyor. Yaklaşık otuz yıldır elektrik şebekesi teorilerini öğreten ve araştıran Massoud, IEEE Akıllı Şebeke Girişimi'ne başkanlık yapıyor.

14 IEEE Topluluğu Arasındaki İşbirlikliğinin Teşvik Edilmesi

Dünyanın en büyük teknik profesyoneller enstitüsü olan IEEE, 430.000'den fazla üyeye sahip ve elektrik mühendisliği, bilgisayar bilimi ve elektronik alanlarında dünya teknik literatürünün üçte birini tek başına yayınlıyor. Enstitünün 46 topluluğundan 14'ü, toplumlar arasında geniş spesifik özellikleri kapsayacak ve bunlardan faydalanacak şekilde hazırlanmış 20-IEEE girişiminden ilkine katılmak için imza attılar.

Proje yöneticisi Angelique; "Katılımcılara bir araya gelip bilgi paylaşımı yapabilmeleri için ortak bir alan da sağlıyoruz. Bu şekilde masadaki herkese akıllı şebekeler hakkında konuşmak için imkan sağlanmış oluyor" dedi.

Massoud'a göre akıllı bir şebeke, sorunları sürekli olarak öngörmek ve bunlara uyum sağlamak için reaksiyonlar ve gerçek zamanlı izleme ile kendi kendini iyileştirebilir. Daha modern, güvenilir bir şebeke, elektrik kesintilerini azaltıyor, çevrimiçi saldırıları tespit ediyor ve bozulmaların etkisini en aza indiriyor.
Proje yöneticisi Angelique ve IEEE Akıllı Şebeke Girişimi her ay akıllı şebeke alanında belirli bir konuyla ilgili web seminerleri, röportajlar, haber bültenleri, öğreticiler ve makaleler düzenliyor.

Akıllı Şebeke Çerçevesinin Oluşturulması ve Geliştirilmesi

2007'de Enerji Bağımsızlığı ve Güvenliği Kanunu, Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü’nü (NIST) akıllı şebeke cihazlarının ve sistemlerinin birlikte çalışabilirliğini sağlamak adına bilgi yönetimi ve paylaşımı için bir çerçeve geliştirmekle görevlendirdi. Söz konusu kanun, IEEE’yi standartları geliştirecek ve standartlara katkıda bulunacak kuruluşlardan biri olarak belirledi.

Birkaç yıl önce, IEEE Akıllı Şebeke, Angelique'e göre, NIST Kavramsal Modülünü gözden geçirdi ve şu anda IEEE Akıllı Şebeke Şebekeleri ve Alt Şebekeler olarak bilinen kavrama genişletti.

" Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü (NIST) benzer bir çerçeveye sahipti, ancak bizim üyelerimiz bunu biraz daha geliştirdi ve güçlendirdi" dedi.

IEEE Akıllı Şebeke çerçevesi, dokuz alan ve 32 alt alan tanımlıyor. IEEE Akıllı Şebeke liderleri, enerji üretimi alanını konvansiyonel ve dağıtılmış enerji kaynakları alanlarına ayırmanın yanı sıra, temel destek sistemleri için bir alan adı ekledi. Alt alanların her biri, enerji endüstrisi içinde günlük olarak yürütülen temel süreçlere odaklanıyor; şube otomasyonu, varlık yönetimi, müşteri etkinleştirme, iletişim sistemleri ve sistem esnekliği bunlardan sadece birkaçını oluşturuyor.

Kaynak: IEEE Smart Grid

Danimarka'nın, Kuzey Akımı 2 doğal gaz boru hattı projesinin, karasularından geçmesini önlemek için yeni bir kanun çıkarma kararı, Nord Stream'in hükümet ilişkileri danışmanı Alex Barnes'e göre, önceki değerlendirmesiyle çelişiyor.

Barnes, çoğu Avrupa ülkesinin Rus doğal gazını Baltık Denizi üzerinden Avrupa'ya taşımasını desteklediğini ancak yalnızca birkaç ülkenin itiraz ettiğini söyledi. Şu anda proje için izin talep edildiğini söyledi.

Barnes, "Önümüzdeki birkaç ay içinde izinleri almak istiyoruz, temelde sadece çevresel kurallar da dahil olmak üzere tüm kuralları izliyoruz. Projenin 2019'da tamamlanması, 2019 yılının sonuna kadar da devreye sokulması bekleniyor" dedi.

Barnes'e göre proje zamanında devam ediyor ve projenin borularının yaklaşık% 60'ı üretildi.

Ancak Danimarka, ülkeye karasuları yoluyla boru hattının geçişini durdurma yetkisini veren yeni bir yasayı ilan edince, proje son zamanlarda engellendi. Barnes, Danimarka'nın rotasında nihai bir karar alıncaya kadar alternatif bir rotanın bulunabileceğini, ancak bunu yapmak için henüz erken olduğunu belirtti.

"Danimarka açık bir şekilde bir soru işareti. Ancak projenin Danimarka bölümünün rotası Danimarka'nın Kuzey Akımı 1 ile ilgili kendi değerlendirmesine dayanıyordu. Çevre üzerinde en az etki bu şekilde sağlanacağı için rotanın kara sularıyla takip edilmesi tavsiyesini veren de yine Danimarka idi. Herhangi bir şirket gibi, rota için alternatif seçeneklere bakıyoruz ancak bunu söylemek için henüz erken ve son kararın ne olduğuna bağlı."

Bununla birlikte, Barnes, projenin ortakları Shell, OMV, Wintershall, Uniper ve Engie'den halihazırda finansman ile projeyi destekleyen bir çok önemli şirket olduğunu açıkladı. Yetkili, bu ortakların proje maliyetlerinin yarısını finanse ettiğini belirtti.

Proje ile ilgili endişeler

Barnes, bazı ülkelerin Rusya'nın projeyle Avrupa'da bir tekel yaratacağına dair endişeleri olduğunu belirtti. Öte yandan Barnes, Kuzey Akımı 2'nin aslında gaz piyasasındaki rekabete destek olacağını öne sürdü. Kuzey Akımı 2 yoluyla akan gazın diğer gaz kaynakları ve kömür, nükleer ve yenilenebilir enerji gibi Avrupa piyasasındaki diğer enerji kaynakları ile rekabet etmek zorunda kalacağını belirtti.

"AB kuralları, bireysel pazarların izole edilmemesini sağlıyor: AB tedarik teminatı kuralları, pazarlar arasında, ihtiyaç duyulduğu yerde gazın akmasını sağlamak için çok sayıda bağlantıyı sağlıyor. Kuzey Akımı 2, ithalat seçenekleri arasında daha fazla seçim yapma imkanı vererek Avrupa’daki toptan gaz fiyatlarının düşürülmesine yardımcı oluyor "dedi.

2020 yılına kadar, projenin yararlarının Avrupa'daki ülkeler için yılda 7,9 milyar ila 24,4 milyar avro arasında olacağını ve bunun sadece bir veya iki ülke değil tüm Avrupa ülkeleri için olacağını öne sürdü.

Kaynak: AA

Merkezi ABD’de bulunan enerji devi General Electric (GE), küresel operasyonlarından toplam 12 bin kişinin işten çıkarılmasına karar verildiğini açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamada, küresel enerji operasyonlarında çalışanlarının toplam yüzde 18’lik kısmını oluşturan 12 bin kişinin işten çıkarılmasına karar verildiği bildirildi.

İşten çıkarmaların yaklaşık bin 100 kişilik kısmının İngiltere’deki operasyonlarını kapsamasının planlandığı belirtildi.

Açıklamada şirketin toplu işten çıkartma kararının fosil yakıtlara olan talebin azalması yoluyla ortaya çıkan zorlu koşullar nedeniyle verildiği kaydedildi.

Şirket, 2018 yılı içerisinde mali pozisyonunu güçlendirmek için yaklaşık 1 milyar dolar seviyesinde tasarruf gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Açıklamada, “Doğalgaz ve kömür dahil olmak üzere geleneksel enerji piyasaları zayıfladı. Bu karar bizim için acı verici ama gerekliydi.” ifadesine yer verildi.
Kaynak: AA

MAKALE

Enerji Dönüşümünde Kritik Varlık Olarak Data

Günümüz dijital çağında, tüketiciler ödeme yaparak satın aldıkları her türlü ürün veya hizmetten yüksek kalite ve iyi bir deneyim sunulmasını bekliyor. Proaktif kullanıcılar gündelik işlerini desteklemede ve geliştirmede kendilerine en sade ve sorunsuz çözümü sunan tedarikçilere akın ediyorlar. Elektromobilitenin yükselişi, halihazırda mobilite ve enerji sektörlerinde var olan yetersiz hizmet tekliflerini, bu süreçteki finansal işlemlerle alakalı zorluklarla birlikte ortaya çıkarıyor. Hizmetlerin uyumluluğu ve işlerliği sorunları e-mobilitenin bazı erken benimseyenlerini vazgeçirmemekle birlikte, tamamen basit ve muntazam bir müşteri deneyiminin yokluğu e-mobilitenin daha geniş kitlelere yayılmasını ve ilerlemesini engelliyor. Block zinciri bu bulmacanın eksik parçasını tamamlamanın yanısıra, yeni e-mobilite hizmetlerinin geniş kitlelerce benimsenmesi konusunda kaldıraç görevi görebilir.

Raporun tamamına ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Dünyanın Enerji Gündemi

  • Çin’de konutlara gaz için, petro kimya ve diğer sanayi sektörlerine verilen gaz ciddi oranda azaltılacak. Çin devlet şirketi CNPC bugün web sitesinden duyurdu. Çin’de günlük 40 milyon m3 gaz açığı bekleniyor.
  • VW’nin CEO’su Müller, dizelin vergi avantajını kaybetmesi gerektiğini söyledi. Fraunhofer’e göre açık deniz rüzgar, 2013’te 340 gün üretim yaparken geçen sene 363 gün üretim yaptı. Avrupa Komisyonu’da 11 üye ülkedeki 42 bölge için “Kömür bölgelerinin geçişi” platformu açtı.
  • Araştırmaya göre güneş, rüzgar ve nükleer, “inanılmaz düşük” karbon ayakizine sahip. Kömür santralinin imalat ve kurulması tüm enerji üretiminin %11’ine, nükleer %5’ine, rüzgar %2, güneş %4’üne mal oluyor. Yani karbon borcu rüzgar ve güneşte en düşük

  • 2009’da Çin’in güneyindeki Shenzen şehri ilk elektrikli otobüsleri kullanıma başladı. Bu sene mayısta 14500 tanesi yollardaydı. Bu rakam ABD’deki 4 şehir ve Torontonun toplam otobüs filosundan fazla. Çin’deki otobüsler toplam 15+GWh pil kapasitesine sahip. Küresel EV kadar.

  • 2016’da İzlanda’da keşfedildiğine göre, soğumuş lav kayalarından Samail Ophiolite’de su ile CO2 basıldığında 2 yıl içinde mineralleştirerek karbon dioksiti taşınabilir katı yapıyor. Beklentilerin 5 kat hızında.

Kaynak: http://barissanli.com/eak/2017/12/11/