Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın (EBRD) Türkiye'nin birincil enerji tüketimini yüzde 14 azaltmayı amaçlayan Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı'nı olumlu karşıladığı ve desteğe hazır olduğu bildirildi. EBRD'den yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin, Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı çerçevesinde alınacak önlemler için 11 milyar dolarlık yatırım planladığı belirtildi.

Türkiye'nin, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) ülkeleri içinde enerji talebi en fazla büyüyen ülke olduğu kaydedilen açıklamada, "Türkiye kendi kaynaklarından bu talebin yaklaşık yüzde 26'sını karşılayabiliyor. Petrol ve gaz ihtiyacının yüzde 90'ını ithal ediyor. Bu yüzden, enerji verimliliği Türkiye için ciddi bir önem taşıyor." denildi.

Açıklamada, eylem planındaki önlemlerin daha fazla yenilenebilir enerji kullanımı, binalarda ısı yalıtımı ve verimliliği gibi uygulamaları içerdiğine işaret edilerek, "Plan kapsamında aynı zamanda ulusal enerji verimliliği finans mekanizması ve ısıtma-soğutma piyasası için de düzenlemenin hazırlanması öngörülüyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen EBRD Türkiye Direktörü Arvid Tuerkner de eylem planının Türkiye'nin hızla büyüyen ekonomisine katkı sağlayacağını aktardı. Planın ekonomik büyüme ve çevre için kritik önem sahip olduğunu belirten Tuerkner, "Eylem Planı bu iki açıdan detaylandırılmış eylemlerin gerekliliğine vurgu yapıyor. İmkan dahilinde ve uygulanabilir olması halinde, EBRD bu önemli başarıyı desteklemeye hazır." açıklamasında bulundu.

Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı kapsamında alınacak önlemlerle 2033'e kadar toplam 30,2 milyar dolar tasarruf sağlanması bekleniyor.
Kaynak:EBRD

İngiltere Elektrik ve Gaz Piyasaları Ofisi (OFGEM), gaz ve elektrik perakende pazarının izlenmesine yönelik kapsamlı veri toplamakta ve belirli periyotlarda analiz etmektedir. Bu analizler İngiltere'deki perakende enerji piyasalarıyla ilgili yıllık gelişmeleri izlemek isteyenler için kapsamlı bir çerçeve çizmektedir.

OFGEM tarafından yayınlanan son analize göre piyasalardaki tedarikçi değişimi rekor seviyelere ulaştı. 2017’nin Ekim ayında elektrikte 534.746, gaz da 461.000 tedarikçi değişimi yapıldı. Bunlar sırasıyla, aynı ay içinde kaydedilen en yüksek elektrik tedarikçi değişim seviyesi ve herhangi bir aydaki en yüksek gaz tedarikçi değişim seviyesi oldu. Küçük ve orta ölçekli tedarikçilere geçiş sayısı da Eylül ayına kıyasla elektrikte %13, gazda %17 civarında artış gösterdi.

Elektrik Piyasası Özeti

2004 ve 2017 2. Çeyrek arasında, altı büyük tedarikçinin elektrik pazar payı yaklaşık %100'den %82'ye düşerken, bunlardan beşinin (British Gas hariç) toplam pazar payı, %75'ten %60'a düştü. Bu şirketlerin tek tek pazar payları ise %10 ile %22 arasında dalgalandı. British Gas, aynı dönemde %22 ile %25 arasında değişen pazar payı ile İngiltere'nin önde gelen elektrik tedarikçisi oldu.

2012 yılına kadar diğer tedarikçilerin pazar payı %2'nin altında iken, o tarihten itibaren payları önemli ölçüde arttı. Diğer tedarikçiler 2017 yılının ikinci çeyreğinde (2016 yılının ikinci çeyreğine göre dört puanlık artışla) %18'lik pazar payına ulaştı. Bunlardan beşi (Utility Warehouse, OVO, First Utility, Utilita, ve Cooperative Energy), bireysel pazar paylarını %1'in üzerine çıkarırken, First Utility’nin pazar payı %3'ün üzerinde gerçekleşti. Öte yandan, bireysel pazar payları %1'in altında olan küçük ölçekli tedarikçiler, 2017 yılının ikinci çeyreğinde 2016 yılının 2. çeyreğine göre pazar paylarını 3 puan arttırarak %8'lik bir paya ulaştılar.

Gaz Piyasası Özeti

2005 ve 2017 2. Çeyrek arasında, gaz piyasasındaki altı büyük tedarikçinin pazar payları toplamı yaklaşık %100’den %81 seviyesine düşerken İngiliz iç piyasasındaki en büyük gaz tedarikçisi olan British Gas'ın pazar payı 22 puan azalarak %33'e düştü. Buna rağmen bir sonraki en büyük rakibi olan %11'lik pazar payı bulunan SSE'den açık ara yüksek kalmaya devam etti. Aynı dönemde, kalan dört büyük tedarikçinin bireysel pazar payları %5 ila %13 aralığında değişiklik gösterdi.

2012 yılına kadar diğer tüm tedarikçiler %2'nin altında bir pazar payına sahip iken 2017 yılının ikinci çeyreğinde %19'luk bir pazar payına ulaştılar. Bunlardan beşi (Utility Warehouse, OVO, First Utility, Utilita ve Cooperative Energy) bireysel pazar paylarını %1'in üzerine çıkardı. Bireysel pazar payları %1'in altında olan küçük tedarikçiler, 2017 yılının ikinci çeyreğinde 2016 yılının 2. çeyreğine göre üç puan artışla %8'lik bir pazar payına ulaştı.

Tedarikçi Değişimi (Switching)

Pazar paylarındaki değişimler doğal olarak tedarikçi değişim rakamlarını da yükseltti. Tüketicilerin süreçlere etkin katılımı ve daha iyi teklif sunan tedarikçilerde geçme konusundaki istekleri etkin rekabeti güçlendirmekte ki bu durumda tedarikçileri yenilik yapmaya ve tüketicilere daha iyi ürün ve hizmetler sunmaya teşvik etmektedir.

Artan rekabet sonucunda düşüşe uğrayan tarife fiyatlarıyla birlikte tedarikçi değişimi sayılarında gittikçe büyüyen bir artış oranı gözlenmektedir. Elektrik ve gaz piyasasındaki tedarikçi değişim sayıları birbiriyle paralel bir trend izlerken, her dönemde elektrik piyasasındaki tedarikçi değişim işlemi gaz piyasasından fazla gerçekleşmiştir.

Tüketici katılım düzeylerini anlamak için harici tedarikçi değişimine (tedarikçiler arasında)  ve dahili tedarikçi değişimine (aynı tedarikçiyle) ilişkin trendlere bakılmaktadır. Ayrıca, işlem kalitesinin bir göstergesi olan ortalama geçiş sürelerine bakılmakta ve genel olarak tüketicilerin tedarikçilerden memnuniyetindeki eğilimler göz önüne alınmaktadır.

Ocak 2014 ile Haziran 2017 arasında, gazdaki ortalama geçiş süresi 9 gün azaltılarak 15 güne geriledi. Elektrik için ortalama geçiş süresi, 2014'ün sonundan bu yana yaklaşık 16 gün olarak nispeten sabit kalmıştır.

Fiyatlar ve Karlılık

Enerji piyasasındaki rekabet, tedarikçileri maliyet verimliliğini artırmaya teşvik etmek için gereklidir. Ayrıca tedarikçileri, müşterilerini rakiplerine kaybedecekleri ve geri kazanmak için mücadele edecekleri korkusuyla fiyatlarını ve hizmetlerini iyileştirmeye itmektedir.

2014'ün başından 2016’nın başına kadar, ortalama standart değişken tarife ile piyasadaki en ucuz tarifenin arasındaki fiyat farkı önemli ölçüde arttı. Bunun nedeni, ucuz tarife fiyatının, ortalama bir standart değişken tarife fiyatından çok daha hızlı bir oranda düşmüş olmasıdır. Aradaki fark, Şubat 2016'da 350 pound ile zirve yaptığından beri, Ocak 2017'ye kadar, ortalama SDT (standart değişken tarife) düşmeye devam ederken piyasadaki en ucuz tarife ise toptan fiyatlardaki artışa bağlı olarak yükseldi. Şubat 2017 ile Kasım 2017 arasında piyasadaki en ucuz tarifeler dalgalandı, ancak hemen hemen aynı seviyeye geri döndü. Aynı dönemde, altı büyük tedarikçinin sunduğu en ucuz tarife de hemen hemen aynı seviyede kaldı.      

Altı büyük tedarikçinin sunduğu SDT'lerin ortalama fiyatı Şubat-Kasım 2017 arasında artarak 1.135 £ oldu. Bu SDT artışları, bu tedarikçilerin çoğu için 2013'ün sonundan beri ilk kez gerçekleşti. Altı büyük tedarikçinin sunduğu SVT'nin ortalama fiyatı ile en ucuz tarife arasındaki fark, Şubat 2017'den beri artan bir eğilim gösterdi, ancak Kasım ayında bir önceki aya göre 308 £ seviyesinde sabit kaldı. En ucuz tarife sepeti ile altı büyük tedarikçinin ortalama standart değişken tarifesi arasındaki fark, bir önceki aya göre %3 artarak Kasım 2017’de 288 £ olarak gerçekleşti.

Son 5 yıl içerisinde tüm tedarikçilerin en ucuz tarife fiyatı ortalama 900 £’tan 830 £ seviyelerine inerken, altı büyük tedarikçinin ortalama standart değişken tarife fiyatı 1.000 £ seviyesinden 1.130 £ seviyesine gelmiştir. Aynı süre zarfında altı büyük tedarikçinin en ucuz tarife fiyatı ortalaması ise 900 £ civarında dalgalanarak, son rapora göre yine 900 £ seviyesinde seyretmiştir.

Pazar paylarının değişmesinde ve tedarikçi değişim oranlarının yükselmesinde 6 büyük tedarikçinin SDT’si artarken (%11) piyasadaki en ucuz tarifenin önemli ölçüde (%10) düşmesinin etkisi olmuştur. Ancak aradaki makas düşünüldüğünde değişimlerin hala daha çok sınırlı kaldığı görülmektedir.

Standart Değişken Tarife: Standart değişken tarife, birim fiyatın İngiltere Merkez Bankası taban oranına bağlı olduğu enerji paketidir. Oran arttığında enerji fiyatları da artarken, ancak aynı şekilde oranın azalması durumunda kullanıcılar daha düşük yakıt maliyetlerinden yararlanmaktadır. Bu nedenle, Standart Değişken Tarifelerindeki kullanıcılar tarife fiyatlarında büyük dalgalanmalara maruz kalmaktadırlar.

Kaynak: OFGEM

Enerjisa Dağıtım Şirketleri, Başkent EDAŞ , Ayedaş ve Toroslar EDAŞ Genel Müdürü Murat Pınar Aralık ayında, Avrupa Birliği’nin yeni teknolojiler ve projeler geliştirmesi için oluşturduğu EUREKA çatısı altında faaliyet gösteren Eurogia2020 Topluluğu’nun Başkan Vekilliği’ne seçildi.

Enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik alanında sektördeki inovatif yatırımları ile ilklere imza atan Enerjisa böylece, Pınar’ın üstlendiği bu önemli pozisyon ile Avrupa’nın geleceğini hangi Ar-Ge projelerinin şekillendireceğine karar verecek.

EUROGIA2020 Hakkında

Avrupalı şirketlerin Düşük Karbonlu Enerji Teknolojileri geliştirme konusundaki işbirliklerini destekleyen Topluluk, mevcut teknolojilerin yaygınlaştırılmasını sağlamak ve inovatif teknolojik çözümlerin geliştirilmesi konusunda çalışmalar yapmaktadır.

Avrupa Birliği ülkeleri başta olmak üzere 40 ülkenin kamusal olarak fonladığı ve hükümetler arası düzeyde kabul edilmiş uluslararası bir organizasyondur.

EUROGIA2020 çalışmalarını KOBİ, kamu araştırma merkezleri, üniversiteler ve uluslararası şirketlerden oluşan paydaşları ile gerçekleştirmektedir.

EUROGIA2020 AR-GE Projeleri aşağıdaki konulara odaklanmaktadır:

  • Fosil yakıtlarının yanı sıra çeşitli temiz enerji kaynakları geliştirmek.
  • Tüm tüketici ve endüstri uygulamalarında enerji verimliliğini geliştirmek.
  • Karbon ayak izini azaltırken Dünyanın büyüyen fosil yakıt ihtiyacını karşılamak.
  • Teknoloji ve toplum arasındaki etkileşimde sürdürülebilir ve etki bir enerji sistemi oluşturmak.

Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. (ÇEDAŞ), Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından fonlanan Dağıtıma Gömülü Sistemlerin Etki Analizi ve Optimizasyonu (DAGSİS) projesi kapsamında hazırladığı “ÇEDAŞ 40 kW Güneş Enerji Santrali Ar-Ge Projesi” ile güneş enerjisinden elektrik üretimi sırasında güneş enerjisi (fotovoltaik) sistemlerinde kullanılan farklı panel çeşitlerine göre bölgesel bazda iklim koşullarını da göz önüne alarak verimlilik ve maliyet analizi yapıyor. ÇEDAŞ, ayrıca fotovoltaik sistemlerin şebekede oluşturdukları harmonik etkisi, fliker etkisi, gerilim dalgalanması, gerilim çökmesi gibi çeşitli konularda inceleme ve araştırmalar gerçekleştirilerek bağlantı kriterleri geliştiriyor.

Öncelikle fotovoltaik sistemin kurulacağı alan ve panel yerleşim planlarını belirleyen ÇEDAŞ, projede panellerin ve invertörlerin performans etkilerinin değerlendirilmesi amacıyla söz konusu tesisi 10 kW monokristal panel, 10 kW polikristal panel ve 10 kW ince film panel ile tasarladı. Geriye kalan 10 kW’lık kısmı sabit ve hareketli panellerin üretim performanslarını değerlendirmek için haraketli (tracker) konstrüksiyon üzerine polikristal panelle tasarlayan ÇEDAŞ, söz konusu fotovoltaik sistemlerin üretim performansını ve etkilerini analiz etmek için radyasyon ölçüm cihazı, güç kalitesi kaydediciler, data logger ve uzaktan izleme sistemini planladı ve kurulumu bu plana uygun ölçü aletlerini temin ederek gerçekleştirildi.

Elektrik dağıtım şebekelerinde bağlanan fotovoltaik santral sayısının ve gücünün arttığı, bu artışa bağlı olarak şebeke işletmecilerinin gerilim artışı ve tersine güç akışı gibi yeni zorluklarla karşılaştığını belirten ÇEDAŞ Genel Müdürü Ahmet Sait Akboğa, fotovoltaik sistemin bağlı olduğu dağıtım hatlarında tüketilen yüke kıyasla fotovoltaik sistem gücünün çok daha fazla olması halinde gerilim yükselmesi ile karşılaşıldığını belirtti. “Karşılaştığımız zorlukların etkilerini en aza indirmek için şebeke bağlantı kriterleri geliştirdik” diyen Akboğa, “Bu kriterleri, kullandığımız ekipmanda çeşitli kontrol stratejileri geliştirmeye ihtiyaç görerek geliştirdik. Genel müdürlüğümüzde kurduğumuz fotovoltaik tesisimiz, elde ettiğimiz değerli bilgilerle fotovoltaik tesis yatırımı yapmayı düşünen firmalar, eğitim kurumları ve GES tesislerini tanımak ve bilgi birikimini artırmak isteyen ÇEDAŞ çalışanları için kaynak konumunda bir pilot proje haline geldi” dedi.

Kampüs alanı içerisine 10 kW’lık farklı modüllerde toplamda 40 kW’lık tesisin kurulumunu tamamlayan ÇEDAŞ, halihazırda analiz çalışmalarına devam ediyor. Tesisin enerji üretimini incelemek amacıyla kullanılan panel çeşitlerine göre bölgesel bazda iklim koşullarını da göz önüne alarak verimlilik ve maliyet analizleri çıkaran ÇEDAŞ, fotovoltaik sistemlerin şebekede oluşturduğu harmonik etkisi, fliker etkisi, gerilim dalgalanması, gerilim çökmesi konularını incelemeye devam ediyor.

MAKALE

AB Üye Devletlerinde Enerji Kullanımının Azaltılmasını Teşvik Edecek Etkin Bilgi Önlemleri

AB'nin 2020 yılına kadar birincil enerji tüketimi hedefinde  %20 oranında bir düşüş sağlama hedefine ulaşması için tüketici davranışlarında ve enerji tüketim uygulamalarında değişiklik yapılması gerekmektedir. Bu raporun amacı, enerji kullanımı ile ilgili davranış değişikliğini hedefleyen bilgilendirme kampanyalarında en iyi uygulamaların altını çizmek için AB bölgesinde uygulanan önlemleri analiz etmektir.

Raporun tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

Dünyanın Enerji Gündemi

  • Almanya’da iklim değişikliği hedefleri ötelenince Almanya’daki 2020 yılı elektrik kontrat fiyatları hızla düştü. ABD’nin çelik ihracatı ile ulusal güvenlik ilişkisini görüşecek, Avrupa’dan %13-14 ithalat yapıyor, tarife gelebilir. Haftanın konusu Groningen gaz sahası.
  • Hızlı trenler 1000 km’ye kadar ki mesafelerde “kapıdan kapıya” yolculuklarda uçaklarla rakip. Ama uçak yolcusunu çalmak yerine uygun fiyatlı ise daha fazla yolcu trafiği sağlıyor.
  • Çin’de bu kış ki gaz kesintisi, üre ve gazdan gübre üretimini vurdu, fiyatlar yükseldi. Bu da ekim sezonundan önce kriz olabilir.
  • Detroit otomobil fuarında Ford Motor’un başkanı Bill Ford, 2022’ye kadar 11 milyar $ yatırım ile 40 yeni hibrit ve elektrikli araç piyasaya süreceklerini söyledi. 2016’da Ford mühendislik, Ar-Ge 7.3 milyar $ harcadı.

Kaynak: http://barissanli.com/eak/2018/01/15/