Kamuda Enerji Performans Sözleşmelerinin Uygulanmasına Dair Kanun Maddeleri
TBMM Genel Kurulu’nda Kabul Edildi

Vergi kanunları ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı'nın içerisinde yer alan 'kamuda enerji performans sözleşmelerinin uygulanmasına dair kanun maddeleri' 21 mart 2018 tarihinde TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.

Bu kapsamda, genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşları, enerji tüketimlerini veya enerji giderlerini düşürmek üzere enerji performans sözleşmeleri yapabilecek ve on beş yılı aşmayan yıllara yaygın yüklenmeye girişebileceklerdir.

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI TEŞVİK EDİLİYOR

Apartmanlarda yer alanlar dahil olmak üzere, konutların çatı veya cephelerinin yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik enerjisi üretimi amaçlı kullanılması teşvik ediliyor. Bu suretle üretilen elektrik enerjisinin ihtiyaç fazlasını son kaynak tedarik şirketine satanlar vergiden muaf esnaf kapsamına alınacak. Bu şekilde kurulacak üretim tesisinin kurulum gücü 10 kilovatı geçmeyecek, üretim ve tüketim tesisi aynı noktada yer alacak.

Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında ana gayrimenkulün ortak elektrik ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla çatı veya cephelerde kurulacak elektrik enerjisi üretim tesisinden kat maliklerince elde edilecek gelirler de muafiyet kapsamında olacak. Bu tesisten üretilen enerjiyi satanların belge düzenleme, defter tutma, beyanname verme yükümlülüğü olmayacak.

Kaynak: Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü

Türkiye Deniz Rüzgarından Enerji Üretecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü'nce yayımlanan "Aday YEKA İlan Metni"nden yaptığı derlemeye göre, geçen yıl gerçekleştirilen biner megavat kapasiteli rüzgar ve güneş YEKA ihalelerinin devamını sağlamak üzere yeni aday YEKA bölgeleri tespit edildi.

Buna göre, bin megavat kapasiteyle bu yıl ihalesi yapılması planlanan güneş YEKA için Hatay-Erzin, Niğde-Bor ve Şanlıurfa-Viranşehir aday bölgeler oldu.

ADAY BÖLGELER SAROS, KIYIKÖY VE GELİBOLU OLDU

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın Milli Enerji ve Maden Politikası kapsamında geçen ay açıkladığı ve yaklaşık bin megavat kapasiteyle dünyanın en büyük, Türkiye'nin de ilk off-shore rüzgar YEKA projesi olma özelliğini taşıyacak proje için ise aday bölgeler Saros, Kıyıköy ve Gelibolu olarak açıklandı.

Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü tarafından söz konusu alanlar için detaylı çalışmalara başlandı. Çalışmaların ardından, aday alanlar arasından en uygun bölgeler seçilerek ihale şartnamesi hazırlanacak. Bakan Albayrak: Denizde rüzgar santrali yapılacak

GÜNEŞ YEKA'YA BATARYA ŞARTI GETİRİLEBİLİR

Bakan Albayrak, aday bölgeleri belirlenen güneş YEKA'nın ihale şartnamesine batarya teknolojileriyle ilgili bir şart getirmeyi planladıklarını açıklamıştı. Böylece, bu ihaleyle Türkiye'de ilk defa büyük çaplı bir yenilenebilir enerji santrali batarya tesisiyle elektrik üretimine başlamış olacak.

Güneş ve rüzgarda biner megavatlık ilk YEKA ihaleleri geçen yıl yapılmış, rüzgar YEKA'da megavatsaat başına çıkan 3,49 dolar/centlik fiyat bir dünya rekoru olarak gerçekleşmişti.

Kaynak: Hürriyet

Beynin Harcadığı Enerjinin 10 Wattlık Bir Ampul ile Aynı Olduğunu Biliyor Muydunuz?

Beyin, vücudumuzun sadece %2'sini kaplayan bir kütle olmasına rağmen, tüm vücudumuzdan üretilen enerjinin %20-25'ini tek başına tüketir. Üstelik siz uyurken kendini dinlenmeye alan beyniniz bu sürede dahi aynı güce yakın enerji üretebilir. Bir nevi, kafamızın üzerinde yanan ampul karikatürü, isabetli bir çizim oluyor diyebiliriz.

Hesaplamalara göre insanın gün boyunca ortalama enerji harcamasının kabaca bir ampule denk olduğu söylenebilir. Bu da beynimize de yaklaşık 12.5 Watt düşüyor demektir. Ancak doğrudan beyinle ilgili olan analizler bu sayının 10 Watt civarında olduğunu göstermektedir. Bir diğer deyişle beynin gün boyunca 300 kcal civarında harcadığını söyleyebiliriz. İlginç bir bilgi olarak, düşünme faaliyetinin sanılanın aksine bu enerji sarfiyatına sadece 20-50 kcal eklediği bilinmektedir.

Kaynak: Hypertextbook

9. Enerji Verimliliği Forumu ve Fuarı 29-30 Mart’ta İstanbul’da

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 29-30 Mart 2018 tarihleri arasında İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenlenecek olan Enerji Verimliliği Forumu ve Fuarı ile sektör temsilcileri dokuzunca kez bir araya gelecek.

Her yıl yoğun katılımla gerçekleşen Enerji Verimliliği Forumu ve Fuarı, enerji verimliliğine yönelik faaliyette bulunan ve faaliyetlerini geliştirmekte olan çok sayıda yerli ve yabancı firmanın bir araya gelerek ürünlerini sergilediği en önemli etkinliklerden biridir. Forum, özellikle bu yılın başında Resmi Gazete’de yayınlanan “Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı” çerçevesinde yurtiçinden ve yurtdışından üniversiteler, kamu kurumları, özel sektör temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarından uzman kişilerin katılımları ile Türkiye’de ve dünyada enerji verimliliği alanında yürütülen çalışmaların, gelişmelerin ve gelecek öngörülerinin paylaşılacağı değerli bir platform olacak.

Kaynaktan nihai tüketime kadar enerjinin her aşamada verimli ve etkin kullanılması adına yapılan faaliyetlerin ve uygulamaların ele alınacağı oturumlar ve paneller, sektör için önemli bir yol haritası, karar vericiler için de çalışmalarında ciddi bir referans noktası olacaktır.

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Berat Albayrak’ın açılış konuşmalarıyla başlayacak olan forumda, “Dünya’da ve Türkiye’de Enerjinin Geleceği, Yerleşmelerde Enerji Verimliliği, Konforlu ve Ekonomik Yaşam, Verimli Tarım Bereketli Ürün, Verimli Sanayi Karlı Üretim, Verimli Enerji Güçlü Türkiye, Enerji Verimli Tekil ve Bölgesel Isıtma ve Soğutma Çözümleri, Verimli Kojenerasyon/Yerinde Üret Yerinde Tüket, Enerji Yönetimi ve Uygulama Prensipleri, Verimli ve Akıllı Ulaşım ile Hayatı Yenile, Hayatı Yenileyecek Düzenlemeler, Enerji Verimliliğini Planlıyoruz, Doğayı Yeniliyoruz” konuları ele alınacaktır.

Foruma katılım için http://www.evf.gov.tr/TR/kayit linkinden kayıt yapılabilmektedir.

Kaynak: EVF

2017'de Küresel Enerji Talebi % 2,1 Büyüdü, Karbon Emisyonu 2014'ten Beri İlk Kez Yükseldi

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), 2017 yılında küresel enerji talebinin bir önceki yılın oranını ikiye katlayarak % 2,1 büyüdüğünü belirtti. IEA'nın Küresel Enerji ve CO2 Statüsü Raporu'na göre küresel enerji talep büyümesinin % 70'inden fazlasını petrol, doğalgaz ve kömür karşıladı. Kalan diğer bölümünü ise yenilenebilir enerji kaynakları sağladı. Rapora göre geçen yıl enerji verimliliğinde iyileşme yavaşladı. Bundan dolayı da küresel enerji bağlantılı karbondioksit emisyonu 2017'de % 1,4 yükseldi. 2017'den önceki üç yılda emisyon yatay seyretmişti. 2017'de karbon emisyonu 32,5 gigaton ile tarihi yüksek seviyesine ulaştı.

Uluslararası Enerji Ajansı İcra Direktörü Dr. Fatih Birol konuyla ilgili olarak şu yorumlarda bulundu: “Geçtiğimiz yıl güçlü küresel ekonomi enerji talebini artırdı. Yenilenebilir enerji kaynakları etkileyici adımlar atarken, bu talep çoğunlukla fosil yakıtlarla karşılandı. 2017'de küresel enerji ile ilgili karbondioksit emisyonlarındaki önemli artış bize, iklim değişikliği ile mücadeleye yönelik mevcut çabaların yeterli olmaktan uzak olduğunu gösterdi. Politika yapıcılar bu alana daha az odakladıklarından, küresel enerji verimliliğinde iyileşme hızında ciddi bir yavaşlama oldu.”

Kaynak: IEA

Enerji Şirketleri Dijitalde Geri Kalıyor, Ancak Bazıları Öne Çıkıyor

JD Power tarafından hazırlanan “Enerjide Dijital Deneyim 2018” çalışmasına göre,  farklı dijital müşteri deneyimleri sunma konusunda en düşük performanslı endüstri grupları arasında enerji şirketleri yer aldı, ancak bazı öncüler dijital başarının sırrını bulmuştur.

Çalışmanın temel bulguları şunlardır:

Enerji, dijitalde en düşük performanslı sektörlerden: Tüketiciyle birebir temas eden diğer sektörlerle kıyaslandığında, enerji en kötü dijital deneyimi sunuyor. Dijital yeterliliği değerlendiren Centric Digital DIMENSIONSTM Puanına göre, enerji sektörü 1.000 puanlık bir ölçekte 571 puan alıyor. Perakende sektörü, buna karşılık, 771 puana sahip.

İstisnalar ortaya çıkıyor: Enerji sektörünün performansı genel olarak zayıf olsa da, sektörün geniş bir performans yelpazesi bulunuyor. Bazı tedarikçiler diğer sektörlerdeki en iyi performans gösterenler ile aynı seviyede dijital müşteri memnuniyeti puanları elde ediyor. Çalışmada en yüksek dereceye sahip olan Alabama Power, JD Power müşteri memnuniyeti anketinde 879 puana sahip. Bu rakam, endüstri ortalamasından 40 puan üzerinde.

Sadeleştirilmiş formatta daha fazla bilgi: İster masaüstü ister mobil cihaz aracılığıyla sağlanmış olsun, en iyi performansa sahip dijital enerji platformları kullanım, hesap bilgileri ve ödeme bilgileri dahil olmak üzere çok sayıda bilgiyi basitleştirilmiş bir biçimde gösteriyor. Kullanım bilgilerini açık ve kolay bir şekilde görüntüleme özelliği, iyi bir web sitesi/mobil uygulama tecrübesinin en önemli şartları arasında gösteriliyor ve genel müşteri memnuniyeti skorunu 43 puan yükseltiyor.

Çapraz kanallı iletişim bir sorun olmaya devam ediyor: Enerji markalarının en çok mücadele ettikleri genel dijital deneyim bileşeni çapraz kanallı iletişim olarak öne çıkıyor. Enerji şirketleri sosyal medya, e-posta, mesajlaşma ve müşteri hizmetleri yeteneklerindeki büyük boşluklar nedeniyle Centric Digital DIMENSIONSTM Skorunda 345 puan aldı.

Enerjide Dijital Deneyim 2018 çalışması 67 büyük elektrik, doğal gaz ve su şirketinin 16.341 müşterisinin değerlendirmesine dayanmaktadır. Çalışmaya dahil edilmek üzere, enerji şirketleri 540.000 veya daha fazla müşteriye hizmet vermelidir. Çalışma Aralık 2017-Ocak 2018'de gerçekleştirilmiştir.

İlk çalışma, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en büyük 67 elektrik, doğalgaz ve su şirketinin web sitelerinin, mobil uygulamalarının ve sosyal medya hesaplarının müşteri algılarını değerlendirmektedir. Bu çalışma, gerçek dünyadaki müşteri algılarını elde etmek için biyometrik analizleri (göz hareketlerini, yüz duygularını ve ses tonunu izleyen), video röportajlarını ve ayrıntılı ölçümleri içeren ilk JD Power müşteri memnuniyeti çalışmasıdır.

Çalışma, dijital dönüşümleri ölçme ve takip etmede lider olan Centric Digital ile birlikte yürütülmüştür. Centric Digital, endüstri kıyaslaması, dijital deneyim analizi ve sektörler arası anlayışlar dahil olmak üzere çalışmaya uzman bir değerlendirme katmaktadır.

Kaynak: Metering & Smart Energy

ÖZEL RÖPORTAJ - Power Ledger

Power Ledger, dağıtık elektrik üretim kaynakları için eşten eşe ticarete olanak veren bir platform işletmecisi. Blokzincir teknolojisini kullanan bu platform konut ve ticarethane tüketicilerinin üretim fazlası elektriklerini şeffaf, denetlenebilir bir ticaret platformunda istedikleri takas edilmesini sağlıyor.

Power Ledger platformunu önce Avustralya ve Yeni Zelanda’daki konut projelerinde kullandı. Yakın zamanda, Tayland’da yenilenebilir enerji tedarikçisi “BCPG”, Hindistan’da “Mahindra” ve Kuzey Amerika’da kar amacı gütmeyen dernek olan “Help Answers” ile ortaklık kurdu.

Avustralya Hükümeti 8 milyon Avustralya Doları destek verdiği Fremantle şehrindeki dağıtık enerji ve su sistemleri projesinde Power Ledger platformu kullanılacak. Power Ledger, yenilenebilir kaynaklar için olduğu kadar ortak enerji depolama tesisleri için de ticari işlemler için olanak sağlayacak.

Elder Blokzincir İzleme ve Araştırma Grubu olarak Power Ledger ile geçtiğimiz hafta görüşme fırsatı bulduk ve kurucu ortaklarından David Martin’e sorularımızı yönelttik:

Blokzincir Teknolojisi son dönemde birçok sektör için revaçta ve enerji de bu sektörlerden bir tanesi. Her gün yeni bir enerji girişimcisinin yayınladığı proje makalesini takip ediyoruz. Bu projeler halen çok mikro ölçekte uygulandığını görüyoruz. Power Ledger’ın ne zaman bütün dağıtım bölgelerinde uygulanmasını bekliyorsunuz, eşten eşe ticaret projeleri büyük ölçekte uygulanmadan önce neler yapılması gerekir?

Daha fazla sayıda enerji girişimcisinin blokzincir tabanlı çözümler sunması blokzincir teknolojisinin her geçen gün daha da onaylandığını gösteriyor. Enerji piyasası, büyüklüğü göze alınınca rekabet için çok fazla girişime fırsat veriyor. Bunları söylerken şunu da unutmamak lazım, her üretilen çözüm eşit etkiye sahip değil. Son yayınlanan GTM Enerji Sektörü’nde Blokzincir Araştırma Raporu Power Ledger ve diğer girişimleri araştırdı ve uygulamaların kullanılması ve planlanması açısından projelerini değerlendirerek sıraladı. Power Ledger’ın eşten eşe ticaret, elektrikli araç şarj istasyonları ve transaktif enerji çözümleri başlıklarında rakiplerimizin önünde yer almasından ötürü gurur duydum. Power Ledger’ın uygulama alanını büyütmek için Hindistan’daki Tech Mahindra, Tayland’daki BCPG, Avustralya ve Kuzey Amerika’daki projelerimizle çalışmaya devam ediyoruz.

Önümüzde yapmamız gereken daha çok iş var ve İş Geliştirme Ekibimiz, Power Ledger platformunu yeni coğrafyalara tanıtmak için tedarikçiler, dağıtım ve iletim operatörleri başta olmak üzere potansiyel ortaklarla görüşmelere odaklanmış durumda. Tabii her yeni coğrafyanın kendilerine has düzenlemeleri var; burada hukuki açıdan, düzenlemeler kapsamında neler yapılması gerektiği de uygulamalarımızın işlerliği açısından önemli.

Elektrik Piyasası çok büyük, Dünya nüfusunun %70’ni kapsıyor ve biz platformumuzun ölçeğini küresel korumak niyetindeyiz. 18 ay içerisinde, platformumuz 12 farklı düzenlemenin olduğu bölgelerde kullanıldı ve 100lerce MW’lık ticaret gerçekleştirildi.

Şu an için perakende şirketleri ile platformumuzu müşteri ağlarında ticareti sağlamaları için kullanabileceklerini görüşüyoruz. Bu sayede, hali hazırda son kullanıcı ve sayaç okuma hizmetleri için çok önemli olan mikro şebekeler ve ada tipi sistemleri gibi küçük ölçekli projelerden, tüm dağıtım bölgesi ölçeğine geçişi sağlamış olacağız.

Okuyucularımız blokzincir teknolojisinin bulut hizmetlerinin sağladığı faydalardan neleri daha farklı yaptığını soruyorlar. Bu iki teknolojiyi nasıl beraber kullanıyorsunuz? Eşten eşe ticaret platformlarında bulut hizmetlerinin ve blokzincir teknolojisinin kısıtları nelerdir?

Bulut hizmetlerini blokzincir teknolojisi ile kullanan bir sistem buluta tam izlenebilirlik katıyor. Bu aynı zamanda düzenleyicilere bütün süreçleri denetleme imkanı veriyor, tüm katılımcılar işlemleri onaylama imkanına sahipler ve blokzincir sayesinde bu işlemlerin sorumluluğunu taşıyorlar.

Kısıtlamalar açısından bakarsak, blokzincirin zincir yapısına bağlı. Geleneksel veri tabanları veriyi aynı anda güncelleyebilirken, blokzincirde her yeni kayıt bir önceki kayıt var işlenmeden önce güncellenmesi gerekiyor. Bu durum da blokzincir ile yapılacak projelerin “ölçeklenebilirlik” problemini doğuruyor. Bizim platformumuz özellikle bu problemi çözmek için tasarlandı, tabii ufak uyarlamalar yapılması gerekiyor.

Pek çok kişi, merkezsizleşmenin dağıtım ve piyasa işletmeleri için bir tehdit olacağını düşünüyor; ancak özellikler dağıtım ve piyasa işletmelerinin Power Ledger’a ilgisi olduğunu görüyoruz. Sizin hizmetlerinizden nasıl faydalanıyorlar?

Biz, onlara sürdürülebilirliği karlı hale getirmek için araçlar veriyoruz. Ve sürüdürülebilirlik sürdürülebilir olmak için karlı olmalıdır. Projemize başlamadan önce bir şeyin farkına çabuk vardık: Eğer biz elektrik dağıtımı ve piyasa işletmelerini dahil ederek tedarik zincirindeki tüm platformları işletmek için bir uygulama yapsaydık, bu hedefe bizim şirketimizin kaynaklarının ulaşması imkansız olurdu; bu da kendimize biçtiğimiz değeri yok ederdi.

Bunun yerine, var olan bir uygulamayı alıyoruz ve bunu üretici-tüketicilerin ulaşabileceği ve kendi ihtiyaçlarına göre kullanabileceği bir platform haline getiriyoruz. Dağıtım Şirketleri ve Piyasa İşletmeleri ile yaptığımız denemelerde farklı uygulama modellerini ispatlıyoruz, böylece üretici-tüketicilerin dağıtık yenilenebilir yatırımlarını geri ödemelerini sağlıyoruz.

Power Ledger, blokzincir ile enerji piyasalarını birleştirmek için kuruldu, eşten eşe merkezi olmayan enerji ticaretini yarattı. Yenilenebilir enerji alıcılar ve satıcılar arasında aracısız alınıp satılabilmesini sağlayarak yeni bir kavram önerdi.

Devam eden bir başka tartışma da blokzincir platformlarının düzenleyici kurumlar için izleme ve denetleme araçlarını içinde barındırması ve bir blokzincir projesinin büyük ölçekli uygulanmadan önce bu şartları sağlayacak belirli standartları karşılaması gerektiği. Avustralya piyasasında bu durum nasıl? Blokzincir Uygulamaları için Düzenlemelerle ilgili toplantılara katılıyor musunuz? Düzenlemelerin ne kadar süre içerisinde projeleri etkileyeceğini bekliyorsunuz?

Avustralya Enerji Piyasası İşletmecisi (AEMO) merkezi bir piyasa sisteminden hibrit bir sisteme geçiş için çok çalışıyor. Yenilenebilir Enerji için iyi bir destek var. Bence ilk önce piyasa reformları gerçekleşmeli ki bu teknolojiler kullanılabilsin. 

Geçtiğimiz hafta, Dr. Jemma Green, Avustralya Çevre ve Enerji Bakanı Josh Fryndenberg, TransGrid CEO Paul Italiano ve EnergyAustralia İdari Yöneticisi Catherine Tannato ile Avustralya’da politika ve düzenlemeleri tartışmak için Avustralya Finans Paneli’ndeydi. Paul ve Jenna AEMO’da uzman danışmanlar ve sistematik reformları savunuyorlar.

Bu tür toplantılar bizim için alışıldık değil. Farklı ülkelerdeki düzenleyicilerle bizim iş ortaklarımız aracılığıyla tanışıyoruz. Düzenleyicilere blokzincir ile neyi başardığımızı anlatıyoruz ve strateji buna yansıyor.  Şuanda Power Ledger var olan düzenlemelerin içerisinde çalışıyor ve avukatlarımız bunun devamlılığını sağlayacaklar.

Röportaj: Can ARSLAN

2017 Enerji Üretiminde Yenilenebilir Enerjinin Payı Artarken Doğal Gaz ve Kömürün Payı Azaldı

ABD’de doğalgazdan elektrik üretimi, kaynaktan net üretimdeki %7,7 düşüş ile 2017’de yıllık bazdaki en yüksek düşüşe imza attı. Kömürden elektrik üretimi de %2,5 azaldı. Bu, son on yılda her iki kaynaktan üretimde de aynı anda düşüş yaşandığı ilk durum oldu.

Aynı zamanda, Enerji Bilgi Yönetim İdaresi’nden alınan veriler, şebeke ölçeğindeki temiz enerji kaynaklarından elde edilen net üretimin (hidro hariç) %13,4 arttığını gösteriyor. Bu sırada, ABD’deki toplam net üretim geçen yıl %1,5 azaldı.

Sadece geçen yıl, 11 gigavat kapasitenin üzerinde elektrik üretimi kapatıldı, bunların 6,3 gigavatını kömür, 4 gigavatını ise doğalgaz oluşturdu.

Bu geçişlere rağmen, doğalgaz ABD’nin listesinin zirvesinde yer alan fosil kaynağı olmaya devam ediyor. Ülke doğalgaz kapasitesini geçen yıl 9.3 gigavat arttırdı – bu artışın büyük kısmı kombine çevrim santrallerinden geldi. Ancak doğalgazın mevcut hakimiyeti, yükselen gazsız gelecek anlayışıyla birlikte ortaya çıkıyor.

Çevreciler, birçoğunun “köprü yakıtı” olarak adlandırdıkları şeyi eleştirirken, ileriyi düşünen eyaletlerdeki enerji komisyonları doğalgazı nasıl arkalarında bırakacakları konusunda stratejiler geliştirmeye başladılar bile.

Konuyla ilgili Kaliforniya Enerji Komisyonu Başkanı geçelerde Wall Street Jornal gazetesine açıklamalarda bulunarak; Kaliforniya’da son doğalgaz santraline de önümüzdeki günlerde ruhsat vereceklerini, sonrasında yenilerine izin verilmeyeceğini söyledi.

Kaynak: Greentech Media

MAKALE

Eurelectric 2017 Yıllık Faaliyet Raporu’nu yayınladı. Raporda, önemli politika sonuçlarına genel bir bakış ve aynı zamanda 2017 yılında iletişim ve lobicilik başarıları hakkında genel bir bakış sunuluyor. Üyelerin kolektif çabaları ve sonuçta elde edilen başarılar “Bir bakışta 2017” başlıklı bölümde özet olarak veriliyor. Raporda ayrıca, Eurelectric Başkanı Francesco Starace ile Avrupa elektrik sektörüne yönelik vizyonunu özetleyen özel bir röportaj da yer alıyor.

Raporun tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

Dünyanın Enerji Gündemi

  • Petrol ve gaz sektörü ürettiği verinin %1’ini kullanıyor. Schlumberger gibi servis şirketleri hep petrol hem de veri üretilmesine yardımcı oluyor. Eğer servis şirketleri veriye sahip olursa “petrol ve gazın Netflix”i olabilir. Kontratlardaki veri sahipliği maddeleri de uzadıkça uzuyor.
  • Kayıtzinciri temelli elektrik ticaretinde bir çok sorunun cevabı yok. Almanya’da saniyede 260,000 işlem olacağı varsayılırken, Bitcoin’de saniyede 5, etherium’da 15 işlem yapılabiliyor. Energy Web Platform’da 750 işlem yapabiliyor.
  • Şili enerji düzenleyici (CNE), bu aydan itibaren veri verenler kalitesinin sertifikalandırmak için kayıtzinciri kullanacağını duyurdu. Singapurlu Electrify, dijital jeton satarak 30 milyon $ para topladı. Meksika petrol şirketi Pemex’de petrol-gaz tedarik zinciri için kayızinciri kullanacak.
  • Amerika’da akıllı sayaç ve şahsi veri tartışmalarında, verinin çözünürlüğü arttıkça özel hayata dair aktivitelerin ortaya çıkacağı, bunun ABD anayasası dördüncü düzenlemesine aykırı olduğunu savunan NPSA grubunun argümanları var.
  • Yenilenebilir daha çok üretsin diye, kömür ve gaz kendi üretimlerini ayarlıyor ama gir-çık kabililyetleri o kadar esnek olmadığından bir minimum üretimde kalmaları gerekebilir.

Kaynak: http://barissanli.com/eak/2018/03/26/