ELDER 11. Sektör Toplantısı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’ın Katılımıyla
Bursa’da Gerçekleştirildi"

Enerji alanında kamu ve özel sektörün üst düzey temsilcilerini bir araya getiren ELDER 11. Sektör Toplantısı, 11 Mayıs 2018 tarihinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’ın katılımı ile Bursa ‘da gerçekleştirildi.

Toplantının açılış konuşmalarını Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı Mustafa Yılmaz ve Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Çeçen gerçekleştirdi.

Açılış konuşmasında elektrik dağıtım şirketlerinin müşteri memnuniyeti adına başarılı sayılabilecek bir yılı geride bıraktığını belirten Berat Albayrak, şunları kaydetti: “Bakanlık olarak yaptığımız müşteri memnuniyeti anketinde en parlak sonuçlar çağrı merkezlerinden geldi. Çağrı merkezlerine 'ulaşılabilirlik seviyesi' yüzde 99,39 çıktı. Minimum yüzde 80 hedefi koyduğumuz '20 saniyede çağrı merkezine ulaşma' oranı yüzde 91,73 seviyesine yükseldi. Cevaplama oranı ise belirlediğimiz yüzde 95'lik oranın üzerine çıkarak yüzde 96,23 seviyesine geldi. İnsanımızın daha fazla memnun olduğu, yapılan çalışmaların daha da farkında olduğu ve takdir ettiği bir tablo ile karşı karşıyayız. 21 dağıtım şirketinin performansına baktığımızda geçen yıla göre şirketlerimizin çok büyük bir kısmında memnuniyet artışı gerçekleşti. Vatandaş memnuniyeti ne kadar yüksek olursa şirketin değeri ve saygınlığı da o ölçüde artar. Aksi durumda şirketin değeri düşer ve Bakanlık olarak vatandaşa verdiğimiz sözü yerine getiremediğimiz için biz de bu noktada gerekeni yaparız.”

“Elektrik dağıtım şirketlerinin tanınırlık oranına geldiğimizde burada önemli bir artış görüyoruz. Geçen yıla göre yaşadığı bölgede elektrik dağıtımı yapan şirketi doğru bilenlerin oranı yaklaşık yüzde 25 artış gösterdi. Benzer şekilde 'faturayı kimin kestiğini' sorduğumuzda, orada da geçen yıla göre doğru bilenlerin oranında yaklaşık yüzde 20'lik bir artış söz konusu. 'Yaşadığı bölgedeki dağıtım şirketinin tanınırlığı' bazı bölgelerde yüzde 83'lere ulaştı. Bu süreci başlattığımız dönem ile karşılaştırdığımızda çok daha iyi bir noktaya gelindi.”

Özel sektör – kamu sinerjisinin en güzel şekilde ortaya konduğu alanların başında elektrik dağıtım sektörünün geldiğini belirten Albayrak, "Her yıl kendini sürekli yenileyen, geliştiren ve nihayetinde bunu daha kaliteli hizmet çıktısı olarak ortaya koyan bir dağıtım sektörü inşa etmek zorundayız" dedi.

Elektrik dağıtım sektörünün Türkiye'de meselelerini her ortamda paylaşabilen, en koordineli ve teşkilatlı sektörlerden biri olduğunu belirten TMBB Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı  Ziya Altunyaldız: “Eğer enerji güvenliğiniz yoksa ekonomik büyümeniz de yok demektir ya da bunu öngöremezsiniz. Bu çerçevede 2003 ve 2017 yılları arasında ortalama yüzde 5 büyümüş ekonomimiz var. Bu büyümeyi hep beraber hükümetimizin ortaya koyduğu politikalarla ve sizlerin çalışmalarıyla sağladık. 2017-2020 döneminde de 5,4 gibi bir büyüme öngörülüyor. Bu dönem zarfında da birincil enerji arzı yüzde 5'e yakın büyüdü. Ekonomik büyüme, enerji arz güvenli arasında doğrusal bir ilişki var.”

“Bu dönemin, 21. yüzyılın nükleer teknolojisinin yapay zeka olduğu ifade ediliyor. Bir taraftan büyük verinin işlenmesi, nesnelerin interneti ve yapay zeka. Eğer bu noktalarda enerji sektöründe gerekli atılımı dünya ile birlikte hatta onların önünde yapamazsak yarışta arzu ettiğimiz yerde olmayız. Dijital teknolojilerin yaygın kullanılması, sensörler, akıllı dağıtım sistemleri, akıllı kullanımlar sayesinde enerji maliyetlerinin yüzde 20'e yakın düşeceği öngörülüyor. Sadece elektrik sektöründe ise kısa dönemde 100 milyar doların üzerinde bir tasarruf ve yüzde 10'a yakın bir maliyet düşümü öngörülüyor. Hane halkı kullanımlarında yüzde 30'a yakın bir tasarruf öngörülüyor. Bu kapsamda da eğer bu tür teknolojilerin yani başta yapay zeka olmak üzere akıllı sistemlerin enerji sektörüne entegre edilmesi ve başarılması halinde önümüzdeki dönemde yüzde 50'ye kadar düşebileceği ancak başarılamaması halinde de yüzde 100 artabileceği öngörülüyor.”

Tüketici memnuniyetinin sektörde yöneticilik yapan veya sahada ter döken işçinin memnuniyeti ile doğrudan ilgili olduğunu söyleyen EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz: “Yatırımlar konusunda yeni tarife döneminde çıtayı yükseltmemize rağmen dağıtım sektörünün bu yüksek çıtayı yakaladığını, hatta aştığını gördük. Dağıtım şirketleri 2016 yılında 4 milyar liralık tarifelere esas yatırım yaparken 2017 yılında bu rakam 4,7 milyar liraya ulaştı ve öngörülen yıllık yatırım tavanının yaklaşık yüzde 34 üzerinde bir gerçekleşme söz konusu oldu. Yani şirketler; uygulama dönemi için belirlenen kurul onaylı yatırım bütçesini öne alarak kullanmayı tercih ettiler ve yatırım konusunda hevesli ve iştahlı olduklarını ispat ettiler.”

“Bitme noktasına gelen ve EPDK destekli bir proje olan Türkiye Akıllı Şebekeler 2023 Vizyon ve Strateji Belirleme Projesi'nin ülkemizin teknolojik altyapılarına yapılacak yatırımlar için aydınlatıcı bir rol üstlenmesini bekliyoruz. Yeni dönemde, teşvik esaslı tarife düzenlemeleri ile akıllı şebeke yatırımlarının yaygınlaştırılması için tüm elektrik dağıtım sektörünü motive edecek düzenlemeler yapacağız. Kayıp kaçak oranının asgari düzeye indirildiği, küçük ölçekli ve yenilenebilir kaynaklı üretimin desteklendiği bir dağıtım şebeke altyapısını inşallah önümüzdeki günlerde sektörümüzle birlikte kuracağız. İnanıyoruz ki akıllı şebekeler; daha üstün hizmet kalitesi ve daha yüksek müşteri memnuniyetini de beraberinde getirecektir.”

Milli Enerji Politikasının getirdiği sorumlulukları sektör olarak sahiplendiklerinin altını çizen ELDER Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Çeçen: “Sektör olarak 2016-2020 yıllarını kapsayan 3. Tarife Dönemi için belirlenen yaklaşık 20 milyar TL’lik bir yatırım taahhüdümüzün 2016 yılında 4,3 milyar, 2017’de ise 5,9 milyar TL’lik kısmını gerçekleştirdik. Toplam yatırımlarımız içinde Ar-Ge yatırımlarımız da 200 milyon TL’yi aşkın bir meblağa ulaştı. Diğer yandan önümüzdeki dönem için teknoloji yatırımlarımıza da 2 milyar TL’lik bir kaynak ayırdık. Sektör olarak önceliğimiz, yaşı 30’u aşan şebeke alt yapımızı yenilemek. Bunun için biraz önce de ifade ettiğim üzere sadece 2017 yılında 5,9 milyar TL yatırım gerçekleştirdik. Bu rakamın 4,7 Milyar TL’si, yani %80’i, doğrudan şebeke yatırımı.”

“Türkiye çapında 1,1 milyon km. hat, 154 bin EMVEA (MVA) trafo kapasitesi ile 34,6 milyon hane ve 7,9 milyon ticari noktaya hizmet sunuyoruz. Bunu yapabilmek için doğrudan ve dolaylı olarak yaklaşık 100bin kişi çalıştırıyoruz. Kesinti sayısı ve sürelerini azaltmak için son bir yıl içinde 3.600 yeni arıza onarım ve bakım personeli işe aldık. Müşteri memnuniyeti sürecinin belki de en kritik noktalarından olan Çağrı Merkezlerimizde personel sayımızı 9 yeni merkezle birlikte %173’lük bir büyümeye giderek, toplam çağrı merkezi çalışan sayımızı 3.200’e yükselttik.”

“Hedefimiz, 2020’ye kadar tüm şebekeleri yenilemek ve sonrasında da bu şebekeleri hızla akıllı şebekeye dönüştürmek.  Bu bağlamda EPDK başkanlığında, ELDER’in koordinasyonunda 21 elektrik dağıtım şirketimizin katılımıyla yürüttüğümüz ‘Türkiye Akıllı Şebekeler 2023 Yol Haritası Projesi’nin ilk çıktılarını Nisan ayında kamuoyu ile paylaşmış bulunuyoruz. Yenilenebilir enerji formülleri ile enerjide dışa bağımlılığın ve karbon salınımının azalması yönünde ciddi katkılar sunacak bu yol haritası doğrultusunda verinin toplanması, analitiği ve aktarımına odaklanacağız. Tüketicilerin elektrik piyasasına aktif katılımını sağlamak, yenilenebilir enerjinin üretimdeki payını artırmaya katkı sunmak ve hizmet kalitemizi daha da yukarılara taşımak üzere hayata geçirdiğimiz bu projenin, ülke olarak akıllı şebekelere geçişteki en önemli kılavuzumuz olacağına inanıyoruz.”

“Enerji Verimliliği Forum’unda Sayın Bakanımızın açıkladıkları Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı, biz elektrik dağıtım şirketlerine önemli sorumluluklar getiriyor.  Planı’nın ana hedefi, 2023 yılında Türkiye'nin birincil enerji tüketiminin yüzde 14 azaltılmasını sağlamak. Bu doğrultuda akıllı sayaçların yaygınlaştırılması ile talep tarafı katılımı uygulaması için piyasa altyapısının oluşturulması en kritik adım olarak öne çıkıyor. Dağıtım şirketleri adına, özellikle tüketicilerin elektriği verimli kullanımı konusunda bilgilendirilme ve bilinçlendirilmeleri de önceliğimiz olacak.”

Elektrik Dağıtım Sektöründen 2017’de 5,93 Milyar TL’lik Yatırım

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından yıllık olarak hazırlanan Elektrik Piyasası Gelişim Raporu 2017, geçtiğimiz gün kurumun web sitesinde yayınlandı.

Elektrik dağıtım özelindeki verilere bakıldığında 2017 yılı sonu itibariyle dağıtım sistemini kullanan tüketici sayısı 42,51 milyona yükseldi. En yüksek tüketici sayısına sahip bölgeler 5.04 milyon ile Boğaziçi, 4.21 milyon ile Başkent dağıtım bölgeleri oldu. Dağıtım şirketlerinin bölgelerindeki toplam faturalanan tüketim miktarı 171,53 TWh olarak gerçekleşti. En yüksek tüketim miktarına sahip bölgeler 24,84 TWh ile Boğaziçi, 15,23 TWh ile Toroslar dağıtım bölgeleri oldu.

2017 yılı sonu itibariyle elektrik dağıtım sektöründe 55.199 kişi istihdam edilmektedir. Bunlardan 16.100 adedi dağıtım şirketi kadrolu personeli olarak, 39.099 adedi de taşeron firma personeli olarak görev yapmaktadır. Dağıtım sisteminde 154.319 MVA gücünde 450.827 adet trafo bulunurken, dağıtım hatlarının uzunluğu 1.128.550 km’ye yükseldi. Bu rakamın 935.522 km’sini havai hatlar, 193.028 km’sini de yeraltı hatları oluşturdu.

Yatırımlara bakıldığında 2017 yılında dağıtım şirketleri tarafından cari fiyatlarla 5,93 milyar TL yatırım yapıldı. En yüksek yatırım harcaması 703,67 Milyon TL ile Toroslar ve 606,59 Milyon TL ile Başkent bölgelerinde gerçekleşti.

Rapora göre 2017 yılında lisanslı kurulu güç geçen yıla oranla %5,16 artarak 81.563,32 MW oldu. Yenilenebilir enerji kaynaklarının (hidrolik dahil) toplam kurulu güç içerisindeki payı 2016 yılında %43,32 iken 2017 yılında %43,26 oldu. Toplam termik kurulu gücün oranı ise 2016 yılında %56,68 iken 2017’de  %56,74 olarak gerçekleşti. Puant talep ise %6,54 artarak 47.659,65 MW değerine ulaştı.

Lisanslı üretim ve tüketim miktarlarına bakıldığında ise 2017 yılında lisanslı elektrik üretim miktarı, 2016 yılına göre %7,34 artarak 292.574,58 GWh oldu. Yenilenebilir enerji kaynaklarının (hidrolik dahil) toplam elektrik üretimi içerisindeki payı 2016 yılında %32,73 iken 2017 yılında %28,80 oldu. Toplam termik kurulu gücün oranı ise 2016 yılında %67,27 iken  %71,20 olarak gerçekleşti. Tüketim miktarı ise 2016 yılına göre %5,22 artarak 292.003,54 GWh’a ulaştı.

Faturalanan tüketime bakıldığında 2017 yılında faturalanan elektrik tüketimi bir önceki yıla göre %6,30 artarak 225,71 TWh oldu. Bu miktarın 54,18 TWh’lik kısmı iletim gerilim seviyesinden bağlı tüketicilere, geri kalan 171,53 TWh’lik kısmı ise dağıtım gerilim seviyesinden bağlı tüketicilere satıldı. Ayrıca, 225,71 TWh’lik tüketimin 125,26 TWh’lik kısmı serbest tüketicilerin, 100,45 TWh’lik kısmı ise serbest tüketici olmayan tüketicilerin tüketimi olarak gerçekleşti.

2017 yılında elektrik ithalatı geçen yıla göre %57,36 azalarak 2,73 TWh olarak gerçekleşirken, elektrik ihracatı ise geçen yıla göre %128,84 artarak 3,30 TWh olarak gerçekleşti.

Kaynak: EPDK

ÇEDAŞ’tan Meslek Lisesi Öğrencilerine İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

İş sağlığı ve güvenliğini çalışma hayatının odak noktasına koyan Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. (ÇEDAŞ), 4-10 Mayıs İş Sağlığı ve Güvenliği haftası etkinlikleri çerçevesinde meslek lisesi öğrencilerine iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitim verdi. ÇEDAŞ iş güvenliği uzmanları tarafından Sivas Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Tokat Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Yozgat Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi elektrik bölümü öğrencilerine yönelik düzenlenen eğitimlerde, çalışma esnasında uyulması gereken kurallar ile tehlikelerden korunma yöntemleri anlatıldı. Ayrıca elektrik dağıtım sektörünün görevleri, dağıtım şebekesinde kullanılan malzemeler, elektrikle çalışırken iş güvenliği kapsamında kullanılan koruyucu donanım ve ekipmanlar hakkında bilgilendirmelerin yapıldığı eğitimlerde güvenli çalışma ortamına ilişkin bilgiler paylaşıldı.

İş Sağlığı ve Güvenliğine Önem Veriyoruz

İş sağlığı ve güvenliğinin çalışma hayatının en önemli ve vazgeçilmez unsuru olduğuna dikkat çeken ÇEDAŞ Genel Müdürü Ahmet Sait Akboğa, “ÇEDAŞ olarak iş sağlığı ve güvenliğine azami derecede önem veriyoruz. Bu kapsamda ilgili yasal mevzuatların gerektirdiği her türlü eğitim, denetim ve gözetim faaliyetlerini aralıksız olarak sürdürüyoruz. Ayrıca kampüsümüzde yer alan 1500 metrekarelik eğitim sahamızda işbaşı, oryantasyon, teknik ve yüksekte çalışma eğitimleri sırasında kişisel koruyucu donanımların kullanımı hakkında bilgiler vererek iş sağlığı ve güvenliği hakkında çalışanlarımızın farkındalığını artırıyoruz” dedi.

Öğrencilerin Farkındalık Kazanmasını Hedefliyoruz

Elektrik dağıtım sektörüne yönelik meslek liselerinde verilen eğitimlerin yeterli olmadığını vurgulayan Genel Müdür Akboğa, “Elektrik dağıtım sektöründe sahada çalışan personel profiline bakıldığında meslek lisesi mezunlarının büyük bir yer tuttuğu görülüyor. Özellikle teknisyen kadrosunda yer alan çalışanların neredeyse tamamı meslek liselerinin elektrik veya elektronik bölümü çıkışlıdır. Biz de İş Sağlığı ve Güvenliği haftasında potansiyel çalışan kaynağımız olan meslek lisesi öğrencilerine hem sektöre ilişkin hem de sektörde kullanılan ekipmanlar ile iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitimler vererek öğrencilerin bu konular hakkında bilgilenmesini ve farkındalık kazanmasını hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Şirketlerimizin 2017 Değerlendirmesi Ve 2018 Öngörüleri

MERAM Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürü Erol Uçmazbaş

Dağıtım sektörünün ülkemizin en dinamik ve yenilikçi sektörlerinden biri olduğunu düşünüyorum. Özelleşme sürecinin başlangıcından bugüne baktığınız zaman rakamların bu düşüncemi doğrular nitelikte olduğunu görebilirsiniz. Sürekli artan yatırımlar, bakım faaliyetleri, ar-ge projeleri, gelişen teknolojinin operasyonel alanlarda ve vatandaş ile ilişkilerde kullanımı bu dönüşümün temel taşlarını oluşturuyor diyebiliriz.
Bu çerçevede, dağıtım sektörü için 2017 yılını özellikle müşteri memnuniyetinin artması açısından başarılı bir yıl olarak görüyorum.

MEDAŞ için ise, 2017'nin pek çok açıdan başarılı bir yıl olduğunu söyleyebilirim. Şebekemizde meydana gelen arızaların sayısını %25 gibi ciddi bir oranda düşürdük. Planladığımız yatırımların tamamını bitirdik. İki yıllık dönemde yükümlülüğümüzden daha fazla yatırım yapılmıştır. Kayıp-kaçak oranımızda da ciddi oranda düşüşler meydana geldi. Bunun yanında, en büyük gururumuz, Bakanlığımız tarafından yapılan müşteri memnuniyeti anketinde 21 dağıtım şirketi arasında birinci olmamız oldu. Son olarak ise, enerji müsaadesi, proje onay ve geçici kabul sürelerinde çok olumlu düşüşler gerçekleştirdik.

Diğer taraftan 2017 yılında yaşadığımız sıkıntılar da oldu. Yılın başında doğal afet diyebileceğimiz, son yirmi-otuz yılın en şiddetli kışını yaşadık. Seydişehir ve Beyşehir'de yıkımlar meydana geldi. Ancak, arkadaşların özverili çalışmaları yanında koordineli olarak çalıştığımız yerel yönetim ve kurumların sayesinde sistemi hızlı bir şekilde ayağa kaldırdık. Onlara da tekrar çok teşekkür ediyorum.

MEDAŞ olarak odağımızda insan ve insana hizmet vardır. Günümüz şartlarında elektrik enerjisi su gibi, hava gibi vazgeçilmez ihtiyaçlardan biri konumuna gelmiş durumdadır. 2018 hedeflerimizi de bu doğrultuda planladık.

Literatür ve uluslar arası çalışmalar, enerji dağıtımında memnuniyetin birkaç ana kriter üzerinden şekillendiğini gösteriyor. Bunlardan en önemlisi kaliteli ve kesintisiz bir şekilde  enerji tedariki sağlayabilmek. Bunun için başlıca hedefimiz gerekli şebeke yatırımlarını tamamlamak. Diğer kriterlerden ön plana çıkanlar ve gün geçtikçe etkisi artanlar ise dijitalleşme, kurumsal vatandaşlık, çağrı merkezi transformasyonu, ve yeni iletişim kanallarının yaygınlaşması olarak sıralanabilir. Bu konular üzerine yoğunlaşarak müşterilerimizin, iş ortaklarımızın ve çalışanlarımızın memnun olduğu bir MEDAŞ inşa etme gayreti içerisindeyiz.

Verdiğimiz hizmetler ve ana faaliyetlerimiz, teknolojinin entegre ve verimli kullanılması ile çok daha kolay hale geliyor. Bu nedenle uygulanabilir her alanda teknolojiyi kullanmak için gayret gösteriyoruz.

Özellikle müşterilerimizle ve iş ortaklarımızla yoğun temas halinde olduğumuz süreçlerde bu hassasiyetimiz en yüksek noktadadır. Bağlantı talebi ve lisansız üretim tesislerinin bağlantıları gibi süreçlerde neredeyse bütün işlemler online olarak yapılabilmektedir. Kurduğumuz bu sistemler sayesinde vatandaşlar, fen adamları ve mühendisler işlemlerini çok daha hızlı ve kolay bir şekilde yürütebilmektedirler.

OSMANGAZİ Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürü Muzaffer Yalçın

2017 yılı elektrik dağıtım sektörü açısından oldukça verimli geçti. Dağıtım şirketleri yükümlülüklerinin üzerinde şebeke yatırımı yaptılar. Tüketici memnuniyeti sektörün en çok odaklandığı konuydu. Yatırımların artması ile birlikte tüketicilerin memnuniyetlerinin de arttığını gözlemledik. Trafo, direkler ve hat yenilemeleri ile kabloların yer altına alınmasında önemli bir mesafe kaydedildi. Osmangazi EDAŞ olarak biz de yaptığımız yatırımlarla tüketici memnuniyetini artırmayı başardık. 2017 yılı içerisinde toplam 400 Milyon TL civarında yatırım yaptık. Toplam 1064 enerji nakil hattı direği ve 10 bine yakın aydınlatma direği tesis ettik.  50 bine yakın aydınlatma tamiratı gerçekleştirdik. Enerji nakil hatlarının yer altına alınması için 422 bin metre kablo döşedik. Kalite yönetimi ve müşteri memnuniyetini artıracak teknolojilere yatırımlar yaptık.

Mevcut yenileme yatırımlarımızı aralıksız sürdüreceğiz. Akıllı enerji teknolojilerine yönelik Ar-Ge çalışmalarımızı güçlendireceğiz. Teknolojiye yönelik yatırımlarımızı daha da artıracağız. Altyapıyı da gelişen teknolojilerle uyumlu hale getirmek için çalışmalarımız olacak. Tüketicilere hızlı ve kaliteli bir hizmet sunmak için dijital ve konvansiyonel hizmetlerimizi daha yenilikçi hale getireceğiz. Hizmet kalitemiz daha da artacak. 2018 tüketicilerimizin hizmetlerimizden çok daha memnun olacakları bir yıl olacak.

Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. Yönetim Kurulu ve İcra Başkanı Bekir Sami Güven

2017 yılının hem SEDAŞ hem de sektörümüz açısından başarıyla geçtiğini söyleyebilirim. SEDAŞ olarak görev bölgemiz olan Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce illerinde 1,7 milyon tüketiciye 3.5 milyon nüfusa 1.700 çalışanımızla 24 saat kesintisiz enerji dağıtım hizmeti veriyoruz. Verdiğimiz hizmetlerde de her zaman en ön planda, müşteri memnuniyeti yer alıyor. Bu doğrultuda da 2017 yılı için planladığımız 162 projemiz tamamlanarak 113 milyon TL yatırım hedefini başarıyla tamamladık. Abonelerimizin hayatını kolaylaştırarak, onlara kaliteli ve kesintisiz elektrik dağıtım hizmeti vermek için yatırımlarımızda, şebeke kapasitesini genişletmeye ve iyileştirmeye çalışarak, bilişim teknolojilerine odaklandık.   

SEDAŞ olarak dağıtım şebekelerinde kapasite artışı ve yenileme faaliyetleriyle müşterilerimizin memnuniyetini sağlamak için 2018 yılı yatırım çalışmalarına başladık bile. Yatırımlarımızın yüzde 83’ünü dağıtım şebekeleri için planlıyoruz. Ancak bunun yanında 2108 yılı için de bilişim teknolojileri yatırımlarımız devam edecek. Hedefimiz 2016 – 2020 yılları arasında Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce’de 544 milyon TL yatırım gerçekleştirmek. Bu doğrultuda çalışmalarımızı ara vermeden sürdürüyoruz. Her yıl, bir yıl önceden daha iyi olmak hedefiyle çalışıyoruz. 2018’in SEDAŞ için iyi bir yıl olacağını söyleyebilirim.

California Yeni Evlere Güneş Paneli Zorunluluğu Getiren İlk Eyalet Oldu

California, çatı enerjisinin niş pazarın ötesine geçerek norm haline geldiğine dair en net sinyali verdi. ABD'nin California eyaletindeki Enerji Komisyonu’nun aldığı yeni karara göre yeni yapılacak bütün evlere güneş paneli takılması zorunluluğu getirildi.

Komisyondan oy birliğiyle geçen uygulamayla karbon salınımının azaltılması hedefleniyor. Uygulama 2020 yılından itibaren yürürlüğe girecek. Yani eyalette 2020'den sonra yapılan bütün evlerde güneş panelleri zorunlu olacak.

Eyalette her yıl 15 bin yeni konutun yapıldığı belirtildi ancak bu rakamın 2020'den itibaren 80 bine çıkacağı tahmin ediliyor. Kural en fazla üç katlı olan evler için geçerli olacak. Sıcak ve güneşli bir iklime sahip olan California'da bu uygulama ile her ay hane başına 80 dolarlık enerji tasarrufunun sağlanması bekleniyor.  Enerji Komisyonu'nun aldığı karar henüz tam olarak yasalaşmadı. Tasarının California İnşaat Standartları Komisyonu da geçmesi gerekiyor. İnşaat Komisyonu'nun da tasarıya sıcak baktığı belirtildi.

Bu yeni karar, Vali Jerry Brown’ın karbon emisyonlarını 2030 yılına kadar yüzde 40 azaltma çabalarının bir parçası ve diğer eyaletler için de iyi bir model oluşturuyor.

Kaynak: Bloomberg

New York Enerji Depolamanın Önündeki Bariyerleri Kaldırıyor

Şehir ajansları ve yetkililer, lityum-iyon pil teknolojilerinin kurulumuna ilişkin kapsamlı yönergeler yayınladılar. Kılavuzlar, 2020 yılına kadar 100 MWh depolama hedefine ulaşmak için çalışırken enerji depolama tesislerindeki sıkı engelleri kaldırmayı amaçlamaktadır.

Yönergeler, New York Şehir Üniversitesi (CUNY) Akıllı Dağıtık Üretim Merkezi, New York İtfaiye Birimi (FDNY), NYC Binalar Departmanı (DOB), Consolidated Edison ve New York Eyaleti Enerji Araştırma ve Geliştirme Kurumu (NYSERDA) arasındaki işbirliğinin sonucuydu.

New York Şehir Üniversitesi’nde sürdürülebilirlik ve enerji tasarrufu direktörü Tria Case, “Yönergelerin sadece geliştirici sağlamakla kalmayacağını, beklemedeki projelerde daha fazla hareketlilik göreceğimizi de düşünüyorum” diyor.

New York’un enerji depolama projeleriyle ilgili zor kuralları, 2018 yılının başında şehirde sadece 4,8 MWh depolama alanı kurmak anlamına gelmekteydi.

New York Şehir Üniversitesi yönergesi, insanların farklı depolama projeleriyle ilişkili izin süreçlerini anlamalarına, ilgili maliyetleri ve uygulanan süreleri azaltmalarına yardımcı olmaktadır.

Yönerge, 20 kWh ve daha düşük, 250 kWh'ye kadar ve 250 KWh'den daha büyük olmak üzere üç proje sınıfını, ayrıca ajansların ilgili akış şemalarını ve gerekli onayları listelemektedir.

Daha küçük iki proje sınıfı için, süreç büyük ölçüde evrakların sunulmasıyla tamamlanabilir. Projelerin en büyük sınıfının hala New York İtfaiye Birimi tarafından yapılan saha ziyaretleri tarafından onaylanması gerekmektedir.

Case’e göre, tüm yönler kesinleşmedi, ancak bu önemli bir ilk adım. “Şimdi şeffaf olan şey süreçtir, kimin aranması gerektiği, hangi formların doldurulması gerektiği gibi... Bu ilk adımdır” dedi.

Kaynak: Metering

MAKALE

Elektrik Sektörü Yeni Ulaşım Ekosistemindeki Kritik Rolüne Nasıl Hazırlanabilir

Deloitte tarafından yayınlanan makalede, paylaşımlı ve sürücüsüz araçlar gibi diğer mobilite trendleri ile hızlanan ve büyüyen elektrikli araç filosunun, elektrik şirketlerinin olası seçimlerini nasıl etkileyebileceği araştırılmaktadır. Elektrikli araçların benimsenmesinin neden bir dönüm noktası olabileceği, yeni bir mobilite ekosisteminin ortaya çıkışının elektrikli araçlar, otonom araçlar ve ortak otomobil kullanımı arasında simbiyotik bir ilişki yaratabileceği ve elektrik şirketlerinin bu eğilimleri kendi avantajlarına nasıl dönüştürebileceği inceleniyor. Son enerji şirketleri yöneticilerinin mobilitenin gittikçe artan elektriksel geleceğinden yararlanmak için şimdi başlayabilecekleri bazı önemli adımlar sıralanıyor.

Raporun tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

Dünyanın Enerji Gündemi

  • Bu hafta petrolde Salı API petrol arz, Çarşamba EIA petrol ve benzin stokları, Perşembe doğalgaz, Cuma Baker Hughes sondaj kule rakamları var.
  • Almanya imajın aksine Avrupa elektrikli araba pazarında lider. Enerji ve su birlikleri ise Almanya’nın kömür ve nükleer santralleri hızla devreden çıkaramayacağını iddia ediyor. Alman rüzgar imalatçısı Senvion Hindistan’da 300 MW projeyi garantiledi.
  • Goldman Sachs’a göre robot(otonom sürüşlü) taksiler bugün 5 milyar $ olan paylaşımlı sürüş pazarını 2030’da 285 milyar $’a çıkarabilir. Sürücüler olmaz ise işletme marjları %20 seviyesinde olacak. Google Waymo ile teknolojide önde, araba ile GM önde.
  • Fransa, İrlanda, Litvanya, Hollanda ve Lüksemburg kamyon ve tırlar için AB komisyonunun emisyon azaltım hedefi olarak 2025’de %24, 2030’da %35-40 belirlemesini istedi. Tüm araçların %5’i karayolu taşımacılık emisyonların %25’i.

Kaynak: http://barissanli.com/eak/2018/05/07/