SEKTÖRDEN HABERLER
Bakan Albayrak Yeni Bor Stratejisini Açıkladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Başbakanlık Dolmabahçe Ofisi’nde düzenlenen Yeni Bor Stratejisi Lansmanı ve Teknoloji Transferi Mutabakatı İmza Töreni’nde konuştu. Berat Albayrak, Türkiye'nin yeni bor stratejisini açıkladı. Bakan Albayrak, "Yüksek teknoloji bor karbür tesisini kuruyoruz" dedi. Enerji Bakanı bu tesisle çıkarılan bor madeninin Türkiye'ye daha fazla getiri sağlayacağını belirtti.

Bor konusunda milletimizi sevindirecek önemli haberleri vereceklerini daha önceden ifade ettiklerini kaydeden Bakan Albayrak, “Bugün burada dünyanın  en büyük iki şirketinin iş birliğine şahitlik ediyoruz. Eti Maden ve dünyanın bor teknolojileri alanındaki en büyük firmalarından birisi olan Çinli Dalian Jinma firmasıyla  protokol imzalayacak. Bu protokol ile yüksek Bor teknolojisine sahip tesis Balıkesir’de yapılıyor.  Bor Karbür Tesisini Türkiye’de kuruyoruz. Bu teknolojiyi ülkemize kazandırıyoruz.”

“Bu gördüğümüz hammaddelerin dışında, işleyerek toz haline dönüştürdüğünüzde 600 dolar civarı bir ürüne dönüştürüyorsunuz. Peki bundan sonraki süreç? İşte bu yüksek teknolojiyle bütün bu çerçeveyle baktığımızda, bor karbüre dönüştürülmüş bu ürünler; dünyada elmastan sonra en sert ve dayanıklı element. Müthiş bir hammadde. Ve bunu dönüştürdüğünüzde, bor karbüre, bunu toz halleriyle birlikte, yaklaşık 40 bin dolara kadar mamul dediğimiz ürüne dönüşüyor.”

“Bor karbür en hızlı pazar payı büyüyen ürün. 200 dolar ham maddeden işlenerek 400 bin dolara kadar değerlenebilir. Bor karbür teknolojisiyle bor madeninin değeri ürüne dönüştüğünde iki bin kata kadar artacak. Bor karbür düşük yoğunluğu ve yüksek dayanıklılığıyla savunma sanayimiz çok farklı bir lige çıkacak” dedi.

TÜİK Çevre İstatistiklerini Açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından geçtiğimiz hafta Dünya Çevre Günü’ne özel olarak açıklanan verilere göre 2016 yılı emisyonlarında karbon eşdeğeri olarak en büyük payı yüzde 72,8 ile enerji kaynaklı emisyonlar aldı.

Sera gazı emisyonları 496,1 Mt CO2 eşdeğeri olarak hesaplandı

Sera gazı emisyon envanteri sonuçlarına göre, 2016 yılında toplam sera gazı emisyonu CO2eşdeğeri olarak 496,1 milyon ton (Mt) olarak hesaplandı. 2016 yılı emisyonlarında CO2 eşdeğeri olarak en büyük payı %72,8 ile enerji kaynaklı emisyonlar alırken, bunu sırasıyla %12,6 ile endüstriyel işlemler ve ürün kullanımı, %11,4 ile tarımsal faaliyetler ve %3,3 ile atık takip etti. 2016 yılı için kişi başı CO2 eşdeğer emisyonu 6,3 ton/kişi, sera gazı emisyonu yoğunluğu ise 0,19 kg CO2eşd./GSYH (TL) olarak hesaplandı.

Su kaynaklarından 17,3 milyar m3 su çekildi

Belediye ve köylerde içme ve kullanma suyu şebekesi ile dağıtılmak ve imalat sanayi işyerleri, termik santraller, organize sanayi bölgeleri (OSB) ve maden işletmeleri tarafından ise kullanılmak amacıyla 2016 yılında su kaynaklarından 17,3 milyar m3 su çekildi. Çekilen suyun %58,2’si denizden, %16,1’i barajdan, %13’ü kuyudan, %7,9’u kaynaktan, %4,8'i diğer su kaynaklarından çekildi.

Su kaynaklarından çekilen toplam suyun %33,7’sinin belediyeler, %49,7’sinin termik santraller, %12,2’sinin imalat sanayi işyerleri, %2,2’sinin köyler, %0,9’unun OSB’ler ve %1,3’ünün maden işletmeleri tarafından çekildiği belirlendi.

Nüfusun %98’sine içme ve kullanma suyu şebekesi ile hizmet verildi

Belediye nüfusunun %98,2’sine, köy nüfusunun ise %99,2’sine içme ve kullanma suyu şebekesi ile hizmet verildiği tespit edildi.

Atık suların %79,2’si denize deşarj edildi

Belediyeler, köyler, imalat sanayi işyerleri, termik santraller, OSB’ler ve maden işletmeleri tarafından 2016 yılında doğrudan alıcı ortamlara 14,9 milyar m3 atık su deşarj edildi. Alıcı ortamlara deşarj edilen atık suyun %79,2’si denize, %17,5’i akarsuya, %3,3’ü diğer alıcı ortamlara deşarj edildi.

Toplam atık suyun %56,9’unun termik santraller, %28,5’inin belediyeler, %11,3'ünün imalat sanayi işyerleri, %0,8’inin köyler, %1,5’inin OSB’ler ve %1’inin maden işletmeleri tarafından deşarj edildiği belirlendi.

Nüfusun %88’ine atık su toplama hizmeti verildi

Belediye nüfusunun %90’ına, köy nüfusunun ise %54’üne kanalizasyon şebekesi ile hizmet verildi. Belediye nüfusunun %75’inin, köy nüfusunun ise %8’inin olmak üzere toplam nüfusun %71’inin atık sularının arıtıldığı tespit edildi.

Toplam 5,7 milyon ton tehlikeli atık oluştu

İmalat sanayi işyerleri, termik santraller, organize sanayi bölgeleri, maden işletmeleri ve sağlık kuruluşları 5,7 milyon tonu tehlikeli olmak üzere 45 milyon ton atık oluşturdu. Madencilik sektöründen kaynaklanan dekapaj malzemesi ve pasa miktarının ise 802 milyon ton olduğu tespit edildi.

Belediye nüfusunun %99’unda atık toplama hizmeti verildi

Belediyelerin 1 390’nının atık toplama hizmeti verdiği, 7 belediyede ise atıkların toplanmadığı belirlendi. Belediyelerde toplanan 31,6 milyon ton atığın, %61,2’si düzenli depolama tesislerine, %28,8'i belediye çöplüklerine ve %9,8’i geri kazanım tesislerine gönderilirken, %0,2'si açıkta yakarak, gömerek ve dereye/araziye dökerek bertaraf edildi. 

Sağlık kuruluşlarında 81 bin ton tıbbi atık toplandı

Üniversite hastaneleri ve klinikleri, genel maksatlı hastaneler ve klinikleri, doğum hastaneleri ve klinikleri ile askeri hastaneler ve kliniklerinde 2016 yılında 81 bin ton tıbbi atık toplandığı belirlendi. Toplanan tıbbi atığın, %67,2’si düzenli depolama tesislerinde, %17,3’ü belediye çöplüklerinde, %15,5’i ise yakma tesislerinde bertaraf edildi.

Toplam 1 698 atık bertaraf ve geri kazanım tesisi faaliyette bulundu

Lisanslı veya geçici faaliyet belgeli ve lisansı olmasa da belediyeler tarafından ya da belediyeler adına işletilen 140’ı atık bertaraf tesisi ve 1 558’i geri kazanım tesisi olmak üzere, toplam 1 698 tesis 2016 yılında faaliyet gösterdi. Düzenli depolama tesislerinde 44 milyon ton, yakma tesislerinde 310 bin ton atık bertaraf edilirken, geri kazanım tesislerinde 33 milyon ton atık geri kazanıldı.

Toplam çevresel harcamalar 31,8 milyar TL olarak gerçekleşti

Toplam çevresel harcamalar 2016 yılında 31,8 milyar TL olarak gerçekleşti. Çevresel harcamaların %76,1’inin kamu sektörü, %23,9’unun ise iş sektörü tarafından gerçekleştirildiği belirlendi. Toplam çevresel harcamaların gayri safi yurtiçi hasıla içindeki payı ise %1,2 olarak hesaplandı.

Çevresel vergiler 88,7 milyar TL olarak tahakkuk etti

Toplam çevresel vergi tahakkuku 2016 yılında 88,7 milyar TL olarak tespit edildi. Çevresel vergilerin %65,3'ünü enerji vergileri, %33,5'ini ulaştırma vergileri, %1,2'sini ise kaynak ve kirlilik vergileri oluşturdu.

Kaynak: TÜİK

BEDAŞ Bayram, Seçim ve Sınav İçin Alarma Geçti

İstanbul Avrupa Yakası’nda 5 milyondan fazla aboneye ‘Enerjimizle yanınızdayız’ sloganı ile hizmet veren Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), sıcak yaz aylarında artan elektrik talebinin kesintisiz karşılanması için hazırlıklarını tamamladı. 4 bin 163 trafo merkezi ve 161 kilometre havai hattın bakımını yapan BEDAŞ; bu yıl Ramazan Bayramı, seçimler ve üniversiteye giriş sınavlarının haziran ayına denk gelmesi nedeniyle alarma geçti. Bu dönemlerde planlı kesintileri askıya alan, 24 saat esaslı çalışacak nöbetçi ekiplerinin iş planlarını şimdiden belirleyen BEDAŞ, olağanüstü kesinti ve arızalara karşı da mobil jeneratörleri hazır bekletecek.

İftar Ve Sahur Saatlerine Göre Planlama Yapıldı

Yüksek müşteri memnuniyeti odaklı çalışan BEDAŞ, yaz aylarına yönelik hazırlıklarını 16 Mayıs’tan itibaren devreye aldı. Ramazan ayı itibarıyla yatırım ve bakım gibi nedenlerle gerçekleştirilen planlı kesintilerde 3 saat sınırını aşmayan şirket, söz konusu planlı kesintileri de iftar ve sahur saatlerine denk gelmeyecek şekilde organize etti. Bu dönemde acil durumlar dışında uzun süreli bildirimli kesintiler de yapılmadı. Bu arada Ramazan Bayramı boyunca da planlı kesintilerin askıya alınması yönünde harekete geçen BEDAŞ, saha ekibinin mesai saatlerini de bayram için özel olarak düzenledi.

Seçim Günü Nöbetçi Personel ve Araç Hazır Bekletilecek

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidilecek 24 Haziran tarihine yönelik olarak da gerekli tedbirler şimdiden alındı. Kesintisiz enerji için dağıtım ve indirici transformatör merkezleri büyük öneme sahip olduğundan bu merkezlerin güvenliği için emniyet teşkilatından destek alınırken olası sorunlara hızla müdahale edecek nöbetçi ekipler de hazır bulundurulacak. Seçim günü İstanbul Valiliği İl Seçim Koordinasyon Merkezi’nde nöbetçi personel görevlendirilirken ek olarak seçim günü 24 saat esaslı mobil jeneratör ve transformatör transferi için tam zamanlı uygun nöbetçi personel ve araçlarda alarm durumunda bekletilecek.

Sınav Günü Bildirimli Kesinti Yok

BEDAŞ, haziran ayının son günü ve 1 Temmuz’da yapılacak olan Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesine yönelik de ek tedbirler alacak. Olası bir arızaya karşı 30 Haziran ve 1 Temmuz tarihleri arasında bu okullara yakın bölgelerde nöbetçi BEDAŞ ekipleri görev yapacak. İstanbul Avrupa Yakası’nda iki gün boyunca sınavların yapıldığı okulların bulunduğu bölgelerde bildirimli kesintilere ara verilecek.

‘Abonelerimizin Her An Yanındayız’

Başta haziran ayı olmak üzere yaz aylarında artan elektrik tüketimi için ön hazırlıkları tamamladıklarını belirten BEDAŞ Genel Müdürü Murat Yiğit, çalışmalar hakkında bilgi verirken, “Ramazan Bayramı, seçimler ve üniversite sınavlarında kesintisiz enerji sağlamak üzere tüm ekibimizle birlikte özel bir çalışma yaptık. Jeneratör ve malzeme konusunda stoklarımız hazır, personelimizin görev yerleri belli. Enerjimizle abonelerimizin her an yanındayız” dedi.

Yazın En Yüksek Tüketim Ağustos Ayında

Son 3 yılın verileri incelendiğinde İstanbul Avrupa Yakası’nda elektrik tüketiminin en yüksek olduğu dönemin ağustos ayı olduğunu da anımsatan Yiğit, “Örnek vermek gerekirse 2017 yılında ağustos ayında ortalama 2 milyar 165 milyon kWh elektrik tüketildi. Bu, yıl içindeki en yüksek tüketim. Biz de ağustos ayında tüketim artışının da etkisiyle karşılaşılan aşırı ısınmaların önüne geçebilmek için trafo merkezlerimizde havalandırma ve soğutma sistemlerini devreye alırken yük optimizasyonlarını gerçekleştirerek gerekli tüm tedbirler için hazırlıklarımızı tamamladık” değerlendirmesinde bulundu.

UEDAŞ’tan Şehrin Duvarlarında Sosyal Mesaj

Trafolar artık yoldan geçen herkesin ilgisini çeken birer sanat eserine dönüşüyor. Bursa'nın en işlek caddelerinde, sokaklarında karşımıza çıkan bu trafolar bildiğimiz bazı gerçekleri bize hatırlatıyor. Cadde geçişlerinde veya sokak aralarında karşılaşılabilecek olan trafoları “konuşturarak” sosyal hayata kazandıran Uludağ Elektrik Dağıtım Şirketi, son olarak kadına şiddete karşı yeni bir çalışma başlattı.

Enerji sektörünün öncü şirketlerinden Limak Holding bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Uludağ Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi soğuk görünümlü trafo binalarını sloganlarla süslüyor. “Trafolar Konuşuyor” sosyal farkındalık projesiyle Bursa‘da bir alışveriş merkezi yakınında bulunan trafo binasını “Kadına Şiddete Dur De” sloganıyla boyatan şirket, her gün AVM’ye gelen binlerce vatandaşı kadına şiddet konusunda bilinçlendirmeyi amaçlıyor.

Sosyal İçerikli ‘İlk Uygulama’

Projenin bu alanda grafiti ile yapılan ilk uygulama olduğunu belirten şirket yetkilileri, UEDAŞ’ın hizmet bölgesi olan Bursa, Yalova, Çanakkale ve Balıkesir’de belirlenen 30 trafonun proje kapsamına dahil edildiği belirterek şu bilgileri verdiler: “Trafolar şehrin merkezlerinde, göze çarpan bölgelerde. Bu trafoları sosyal sorumluluk mesajları ile süsleyerek, farkındalık oluşmasına katkı sağlamak istedik. Özellikle toplumun güncel sorunları olan konuları seçtik. Proje kapsamında, “Engel Sen Olma”, “Emniyet Kemeri Hayata Bağlar”, “Risk Alma Önlem Al” ,“Kadına şiddete, dur de” bilgilendirme yazıları trafolara grafiti şeklinde yazıldı. Ayrıca sağlıklı yaşam ve bağımlılık konularını içeren uyarı ve bilinçlendirme yazıları da trafolara grafiti sanatçıları tarafından işlendi.”

DÜNYADAN HABERLER
Enerji Şirketlerinde Müşteri İlişkileri Dijitalleşiyor

Enerji şirketleri en iyi müşteri bağlılığını müşterileriyle online ve mobil cihazlarında buluşarak yakalamaktadırlar.

Her geçen gün daha fazla sayıda şirket, kendilerini müşterilerinin olduğu yere dijitalleşmenin götüreceğinin farkına varmaktadır.

Bugün, müşterilerin gerçekleştirdiği hemen hemen tüm işlemler dijital, online ve mobl seçenekler içermektedir. Müşteri memnuniyeti, kişisel, self servis ve 7-24 ulaşılabilir olan etkileşimlerle ölçülebilir şekilde artmaktadır. Dünyanın geri kalanı gibi, enerji şirketleri de müşterileriyle bu yollardan bağlantıya geçmek için dijitale dönmektedir.

Oracle Enerji Ürün Strateji ve Pazarlama Direktörü Neel Gulhar: “Amaç, müşterilere enerji sağlayıcıları ile bağlantıya geçerlerken daha iyi bir tecrübe sağlamak. Bunu yapmanın birçok yolu var ve akıllı telefon uygulaması bunlardan biri. Ancak doğru strateji iyi bir mobil uygulama, metin ve e-posta mesajları ve güvenli bir web sitesi deneyimi gerektiriyor.”

Enerji şirketleri artık müşterilerle daha iyi ilişkiler kurmak için rekabet ediyor ve sadece müşteri memnuniyetinden daha fazlasını elde ediyor. PwC’nin Nisan 2015’te yayınlanan raporuna göre kendi şirketine güvenen müşterilerin rakiplere yönelme olasılıkları azalıyor. Başarılı müşteri ilişkileri müşteri tabanınızın bilinmeyen ve denenmemiş bir hizmet sağlayıcısına geçiş yapmasını engelliyor.

Bir enerji veri toplama ve akıllı telefon uygulaması sağlayıcısı olan Bidgely'nin pazarlama sorumlusu Leesa Lee'ye göre, başarılı müşteri ilişkileri aynı zamanda şirketlere enerji verimliliği yükümlülüklerini karşılama, puant yükleri yumuşatma ve yeni oran tasarımlarını uygulamalarında yardımcı olmaktadır. Ancak, programa katılımın sağlanması, müşterilerin programla etkileşiminin yalnızca aylık fatura olduğunda zor olmaktadır.

Navigant Research’ün baş analisti Neil Strother; “dijital erişim, enerji şirketlerine akıllı telefonlar ve tabletler aracılığıyla bir mobil ön kapı, web sitesi aracılığıyla da bir online ön kapı sağlayabilir” diyor.

Dijital müşteri ilişkisi bir çeşit pazarlama aracı. İşe yaradığında, enerji şirketleri müşterilerin istediği yeni teknolojileri getirebilirler.

Kaynak: Utility Dive

Mercedes-Benz Meskenlerde Enerji Depolama Emellerinden Vazgeçiyor

Mercedes-Benz, lansmanından bir yıl sonra mesken enerji depolama sisteminin üretimini durdurmaya karar verdi.

Elektrikli taşıt üreticileri yakın zaman önce sabit depolama alanına geçmeyi denediler. Mercedes-Benz, Tesla'nın enerji depolamasıyla rekabet edebilmek için ürününü piyasaya sürdükten sonra, Audi ve Nissan da mesken sektörüne yönelik projelerini açıkladı.

İşaretler, tüketicilerin enerji depolama alanındaki artan ilgisine işaret ediyor. EnergySage tarafından yayınlanan yakın tarihli bir raporda, 2017 yılında ankete katılan güneş paneli müşterilerinin yaklaşık dörtte üçünün bir ev enerji depolama sistemi de almayı düşündükleri belirtildi.

Mercedes-Benz’in duyurusu, elektrikli taşıt üreticilerinin sırf her iki segment de büyük bataryalar kullanıyor diye mesken depolama işine girmelerinin kolay olmayacağını gösteriyor.

Mercedes şirketi sözcüsü Greentech Media'ya, meskenlerdeki batarya sistemlerinin gereğinden fazla inşa edildiğini, bir eve elektrik sağlamaktansa bir aracı hareket ettirmek için tasarlandığını söyledi. Mercedes-Benz'den Madeleine Herdlitschka, GTM'ye verdiği demeçte, "Evlerde araba bataryasının olmasını gerektirmiyor” dedi.

Meskenlerdeki güneş paneli kurulumlarının yaklaşık %90'ında bir enerji depolama bileşeni bulunmamaktadır. GTM Research, ABD mesken depolama pazarının 2018 yılında dört kat büyüyeceğini öngörüyor. Firma, 2017 yılında 19 MW mesken enerji depolama kurulumu kaydetti, bu yıl da 74 MW'ı görmeyi bekliyor.

Pazar olgunlaşmış olabilir, ancak şu ana kadarki en güçlü isim Tesla. Şirket, Powerwall bataryasını SolarCity iştiraki tarafından kurulan güneş panelleri ile birlikte sunuyor.

Başka bir mesken güneş enerjisi tesisatçısı olan Vivint Solar, Amerika Birleşik Devletleri'nde Mercedes-Benz Energy Storage'i sunan ve satan ilk tedarikçiydi.

Ocak ayında, Audi, Almanya'nın Ingolstadt bölgesinde ve İsviçre'nin Zürih bölgesinde bir pilot proje başlattı ve çatı tipi güneş panelleri, sabit enerji depolama ve şebeke yönetimi için elektrikli araç şarj istasyonlarını birleştirdi. Aynı zamanda, Nissan, ABD'li müşterilere entegre bir güneş paneli ve batarya depolama sistemi paketi sunan bir program duyurdu.

Kaynak: Utility Dive

HAFTANIN MAKALESİ

Türkiye’nin Enerji Sisteminde Yenilenebilir Kaynakların Artan Payı: İletimde Genişleme ve Esneklik Seçenekleri

Önümüzdeki yıllarda, Türkiye enerji sisteminde başta rüzgâr ve güneş olmak üzere yenilenebilir enerji kaynaklarının hızla artacağı öngörülüyor. Son yıllarda dünya genelinde elektrik üretiminde yenilenebilir enerjinin kurulu gücünde büyük bir artış gerçekleşti ve 2017 yılında Türkiye’de rekor büyüme kaydedildi. Yenilenebilir elektrik üretim teknolojilerinin kapasite artışında önemli bir hızlanma yaşanması beklenen bu dönemde, rüzgâr ve güneş enerjisinin artan paylarının Türkiye’nin elektrik sistemini nasıl etkileyeceğinin daha iyi anlaşılması gerekiyor.

Bu çalışmadaki analizler; yenilenebilir enerji konusunda öncelikli alanların belirlenmesi, enerji planlamacılarının, sistem operatörünün, yetkili makamların ve piyasa oyuncularının yenilenebilir kaynakların elektrik üretimindeki artan payı nedeniyle ihtiyaç duyulacak iletim şebekesi yatırımları konusunda bilgilendirilmesi ve yenilenebilir enerji sistemlerinin Türkiye şebekesine entegrasyonuna yönelik stratejilerin geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirildi. Türkiye’de benzer bir örneği bulunmayan bu çalışmanın, ulusal ölçekte düşük karbonlu elektrik sistemine geçiş konusundaki değerlendirmelere katkı sağlaması amaçlandı. Çalışma, dünyadaki en hızlı büyüyen ekonomilerden Türkiye’nin, artan elektrik talebini, sistem güvenliğini tehdit etmeyecek şekilde yenilenebilir enerji kaynaklarından daha fazla karşılayabilmesinin yollarını araştırıyor.

Raporun tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

Dünyanın Enerji Gündemi
  • J.P. Morgan’a göre petrol fiyatları yılın sonuna doğru aşağı hareket edecek ve 2019’da daha da düşecek. Talep zayıf gözüküyor. Ama 2019 tahminini sadece 1$/v düşürmüş: WTI’da 63$/v
  • NYT’ye göre Delhi’de neredeyse hiç çöp kutusu gözükmüyor. Nüfusu 19 milyon olan şehirin 4 noktadaki çöp dağları günde 8 milyon pound’dan 20 milyon pound’a çıkan artan bir çöp hacmi ile boğuşuyor. Bizdeki 1993 Ümraniye çöp patlaması öncesi durumdalar.
  • Çin ve Rusya tarihlerinin en büyük nükleer kontratlarını imzaladılar. 4 tane nükleer reaktör ünitesi.
  • İngiltere’de 20 GW güç üretebilecek rüzgar türbinleri son 10 günde hemen hemen hiçbir şey üretmediler. Yazar ABD’deki SMR, küçük nükleer reaktör üreticisi nuScale’den çok umutlu
  • Dünyadaki enerjinin 3’te 1’i binalarda tüketiliyor. Binaya entegre fotovoltaik sistemler (BIPV) hem enerji üretebilir hem de yapı malzemesi yerine geçebilir. Gelecek 10 yılda BIPV piyasası yılda %40 büyüyebilir. PV’ler odun, beton, cam gibi yapı malzemesi olabilir.

Kaynak: http://barissanli.com/eak/2018/06/11/