SEKTÖRDEN HABERLER
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Oldu

Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yeni sistemin ilk kabinesini açıkladı. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde yeni sistemin ilk Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez oldu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olan Fatih Dönmez, 1965 yılında Bilecik'te doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini İstanbul'da tamamladı. 1987 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Fakültesi Elektronik Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 2005 yılında e-MBA sertifika programını tamamladı. İş hayatına NETAŞ'ta Ar-Ge mühendisi olarak başladı. İş hayatı boyunca enerji ve Telekomünikasyon firmalarında değişik kademelerde yöneticilik yaptı.

1994 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İGDAŞ'ta Etüt ve Proje Müdürlüğü, Genel Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu üyeliği görevlerinde bulundu.

2002 yılından itibaren İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Daire Başkanlığında, İştirakler Genel Koordinatörü olarak; İBB iştiraklerinin yönetim kurullarında başkan ve üye olarak görev yaptı. Türkiye Elektrik Sanayi Birliği'nin (TESAB) kurucuları arasında yer alan Dönmez, aynı zamanda TESAB yönetim kurulu üyeliği de yaptı.

4 Ocak 2008'de EPDK Kurul üyeliğine atanan Dönmez, EPDK'nın üyesi olduğu ERRA'da (Enerji Düzenleyicileri Bölgesel Birliği) 2008 ve 2010 Genel Kurullarında üye ülkelerin temsilcileri tarafından Yönetim Kurulu üyesi seçildi. ERRA'nın strateji raporunun hazırlanmasına öncülük ederek, arz güvenliği komitelerinde görev aldı.

Enerji sektöründe birçok yazı ve rapora imza atarak; arz güvenliği, enerji yoksulluğu, doğal gaz projeksiyonları, enerji sektöründe Ar-Ge, stratejik planlama, performans yönetimi, fizibilite hazırlama, organizasyon geliştirme ve şirketlerin AB'ye uyumu gibi konularında çalışmalar yürüttü.

Son olarak 24.12.2015 tarihinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarlığına atanan Fatih Dönmez, evli ve 3 çocuk babasıdır.

Biz de ELDER olarak Sayın Bakanımız Fatih Dönmez’e bu yeni görevinde başarılar diliyor, atamasının ülkemize ve sektörümüze hayırlar getirmesini temenni ediyoruz.

Enerji Verimliliği Denetimleri Başlıyor

6 Temmuz 2018 tarihli ve 30470 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Enerji Verimliliği Denetim Yönetmeliği’ne göre bundan sonra tüm bina ve ekipmanların enerji verimliliği bakımından denetimi Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğüne (YEGM) bağlı denetim yetkililerince yapılacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının, enerji israfını önleyerek enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünü hafifletme amacıyla hazırlanan Enerji Verimliliği Denetim Yönetmeliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, YEGM denetim yetkilileri, düzenli olarak yürütecekleri izleme çalışmaları kapsamında veya ihbar üzerine denetim yapacak. Denetimler bilgi ve belge üzerinden yapılabileceği gibi yerinde denetim yoluna da gidilebilecek.

Endüstriyel işletme, bina sahipleri veya yönetimleri, yönetmelikle belirlenen verimlilik hükümlerine aykırı hareket etmeleri halinde, aykırılığın giderilmesi için uyarılacak. 30 gün içinde aykırılığın giderilmemesi halinde endüstriyel işletme, bina sahibi veya bina yönetimine 20 bin lira idari para cezası uygulanacak.

Denetim yetkililerince istenilecek bilgi ve belgelerinin incelenmesine izin verilmemesi halinde, ilgili kişi veya şirkete bu belgelerin verilmesi için 30 gün süre tanınacak.

Gerekli bilgilerin, verilen süre sonunda yanlış veya eksik verilmesi halinde 10 bin lira, hiçbir bilgi verilmemesi veya yerinde inceleme imkanının tanınmaması halinde 50 bin lira idari para cezası uygulanacak. İdari para cezası miktarı, uygulamayı takip eden bir yıl içinde uygunsuzluğun giderilmemesi halinde 2 kat artırılacak.

Kaynak: Resmi Gazete

Nükleer Düzenleme Kurumu (NDK) Kuruluyor

OHAL kapsamında yeni bir kararname yayınlandı. KHK ile Nükleer Düzenleme Kurumu oluşturuldu. Kuruma, 2 başkan yardımcısı ve 10 daire başkanı başta olmak üzere 319 kişi alınacak.

OHAL kapsamında yeni bir KHK daha yayınlandı. Bu kapsamda 702 numaralı KHK ile Nükleer Denetleme Kurumu (NDK) oluşturuldu. Resmi Gazete'de yayımlanan KHK ile Nükleer Denetleme Kurumu'na nükleer enerji ve iyonlaştırıcı radyasyona ilişkin faaliyetler üzerinde düzenleyici kontrol yetkisi verildiği belirtildi. KHK kapsamında NDK; kamu tüzel kişiliğini haiz, idari ve mali özerkliğe sahip bir kurum olacak.

Kurul ve başkanlıktan oluşan NDK'nin kurulu beş üyeden oluşacak ve üyeleri Cumhurbaşkanınca atanacak. Kurul üyeleri KHK'nın yürürlüğe girdiği cumhurbaşkanının yemin tarihinden itibaren iki ay içinde atanacak, ilk toplantısını atamanın ardından iki hafta içinde yapacak. Kurumun görevlerini yaparken ihtiyaç duyacağı her türlü hizmet için paylarının en az yüzde 51'i NDK'ye ait olan NÜTED Nükleer Teknik Destek Anonim Şirketi kurulacak. Nükleer santral işletenler, ürettikleri birim kWh elektrik başına radyoaktif atık yönetimi özel hesabına ve işletmeden çıkarma özel hesabına ayrı ayrı olmak üzere 0.15 dolar ödeme yapacak.

Diğer yandan NDK, Kurul kararı ile beş yıla kadar yıllara sari yüklenmelere ait sözleşmeler yapabilecek. Resmi Gazete'de yayımlanan KHK'da, "Kurumun hesap yılı mali yıldır. Kurumun demirbaş ve varlık satışı ve benzeri işlemlerine, bütçe uygulamasına ve giderlerin yapılmasına ilişkin esaslar ile Kurumun iç denetim usul ve esasları, 10 Aralık 2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun Kurumun tabi olduğu hükümleri saklı kalmak üzere Kurum tarafından yönetmelikle belirlenir. Kurul; biri başkan, biri ikinci başkan olmak üzere toplam beş üyeden oluşur.

Kurul üyeleri cumhurbaşkanınca atanır. Cumhurbaşkanı, atamayla birlikte başkanı ve ikinci başkanı görevlendirir. Kurul; nükleer tesis, radyasyon tesisi ve radyoaktif atık tesisleri dışındaki yetkilendirmelere ilişkin yetkilerini başkana devredebilir. Kurulun görev ve yetkileri, çalışma usul ve esasların Kurum tarafından yönetmelikle belirlenir. Kurul üyeleri, görevlerinin devamı süresince görevlerini tam bir dikkat, dürüstlük ve tarafsızlık ile yürüteceklerine, kanun hükümlerine aykırı hareket etmeyeceklerine ve ettirmeyeceklerine dair Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu huzurunda yemin ederler. Yemin için yapılan başvuru Yargıtay tarafından acele işlerden sayılır. Kurul üyeleri, yemin etmedikçe göreve başlamış sayılmazlar.

Kamu görevlisi iken üyeliğe atananlar, memuriyete giriş şartlarını kaybetmemeleri kaydıyla görev sürelerinin sona ermesi ve 30 gün içinde eski kurumlarına başvurmaları durumunda atamaya yetkili makam tarafından bir ay içinde mükteseplerine uygun bir kadroya atanır. Atama gerçekleşinceye kadar üyelerin almakta oldukları her türlü ödeme Kurum tarafından yapılmasına devam olunur. Bir kamu kurumunda çalışmayanlardan kurul üyeliğine atanıp görevi sona erenlere herhangi bir görev veya işe başlayıncaya kadar almakta oldukları her türlü ödeme kurum tarafından verilmeye devam edilir. Bu fikrada belirtilen nedenlerle üyeliği sona erenlere Kurum tarafından yapılacak ödeme üç ayı geçemez" denildi.

Kaynak: Hürriyet

Elektrik Borcu Yapılandırmasında Son Gün 31 Temmuz

Çoruh Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin elektrik borcu bulunan aboneler için başlattığı yapılandırma kampanyası devam ediyor. Artvin, Giresun, Gümüşhane, Rize ve Trabzon illerinde elektrik dağıtım hizmeti sunan Çoruh EDAŞ, elektrik borcu olan abonelerine ödemelerinde 31 Temmuz 2018 tarihine kadar kolaylık sağlayacak…

Tüketicilerine güvenli ve kaliteli enerji tedarikini amaç edinen Çoruh EDAŞ, hizmet kalitesi seviyesini yükseltmek amacıyla çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Faaliyetleri ile her zaman tüketici dostu olduğu imajı çizen kurum yapılandırma kampanyası ile abonelerine birçok imkan sağlıyor.

“Çoruh EDAŞ Esnaf ve Ticaret Erbabının Yanında”

Elektrik dağıtım sektöründe tüketici memnuniyeti esası ile hizmet veren Çoruh EDAŞ, 2017 yılı ve önceki yıllarda icra ve dava aşamasındaki abonelerin borçları için 31 Temmuz 2018 Salı Günü’ne kadar Çoruh EDAŞ müşteri merkezlerine, il ve ilçe şefliklerine başvurarak yapılandırma fırsatlarından yararlanabilecek.

31 Temmuz 2018 tarihine kadar Çoruh Elektik Dağıtım A.Ş.’nin müşteri merkezlerine, il ve ilçe şefliklerine başvuran aboneler, elektrik borcunun ana parasını peşin ödemesi halinde gecikme faizinde indirimlerden yararlanırken tamamını peşin ödeyemeyen aboneler için ise taksitlendirme imkânı sunuluyor.

Bu kapsama dahil olan tüm tüketiciler en kısa süre içerisinde Çoruh Elektrik Dağıtım A.Ş müşteri merkezlerine, il ve ilçe şefliklerine başvuru yaparak yapılandırma fırsatından yararlanabilecek. 

DÜNYADAN HABERLER
Enerji Depolamanın, ABD’nin Elektrik Piyasasında Gelir Elde Edebilmesi için Üç Yol

Enerji depolama, Amerika Birleşik Devletleri’nin organize elektrik piyasasından üç yolla gelir elde edebilir: platformlar, ürünler ve gelir günleri. Ancak, farklı projeler bu potansiyel gelir akışlarına farklı şekillerde etki edecektir. Yatırımcılar, karmaşık ve gittikçe gelişen düzenlemeleri ve piyasa ortamını yönetebilen başarılı geliştiriciler aramalıdır.

Platformlar: En İyi Ortaya Konulmuş Planlar

Bağımsız sistem operatörleri (ISO), güvenilirliği ya da piyasa verimliliğini geliştirebilmek için yeni iletim alternatiflerini tanımlayabilecekleri bir planlama sürecine gidiyor. Benzer biçimde, enerji depolama güvenilir bir kazanç olarak düşünülebilir ve güvenilirliği artırmak için düşük maliyetli, iletimi olmayan bir alternatif olarak şebekeye entegre edilebilir.

Örneğin, şebekeden nispeten izole olan bir bölge puant talep sırasında iletim hattından ya da bölgesel üretimlerinden olacak kesintilere karşı plan yapmalıdır. Yeni iletim hattı ya da bölgesel üretim ilave etmek yerine bir depolama projesi oluşturmak acil bir durumda şebekelerini kurtarabilir. Proje ekonomik olarak da hazır olduğu zaman inşa edilecek ve toplanacak iletim tarifeleri ile finanse edilen bir hizmet maliyeti üzerinden ödenecektir.

Ürünler: Hizmet Bedeli

Bağımsız sistem operatörleri (ISO), bağlantı kullanım bedelleri ile dolaylı yoldan depolama hizmetleri için ödeme yapmaktan rahatsızlık duyuyor olsa da, hızlı frekans yanıtı, kapasite veya düzenleme gibi sabit hizmetler sağlamak için rekabet eden depolama alanlarına olumlu bakmaktadır. Fakat unutulmamalıdır ki, bu servisler bataryalardan ve diğer temiz enerji teknolojileri oyun değiştirici olmadan önce piyasalar tarafından tanımlanmıştır.

Teorik olarak, teknoloji-nötr ürünlere enerji depolamayı uyumlu hale getirmek basit olmalıdır. Fakat depolama kaynakları sınırlı enerjiye sahiptir (sonsuza dek yakıtı elektriğe dönüştüremezler) ve şarj edilmelidir. Şarj edilirlerken de geri sağladıkları elektrikten daha fazla elektrik tüketirler.

Gelir Günleri: Fırsatçı mısınız ya da Sadece Bağımsız Bir İş Adamı mı?

Depolama kaynakları enerji pazarlarında rekabet etmelidir. Arbitrajdan daha kolay ne olabilir: Düşük al, yüksek sat? Enerji arbitrajı gelirleri depolama yatırımlarını desteklemek için yeterli olsa bile, bugünün piyasalarında hala bazı engeller bulunmaktadır. Tüm ISO’lar piyasalarda etkili bir şekilde teklif vermek için doğru piyasa “katılım modeli” ni sunmaz.

Yine de piyasalar, depolama kaynaklarının limitleri olduğu gerçeği ile uğraşmak zorundadır ki bu da şu soruya işaret etmektedir: depolama, piyasada nasıl faaliyet göstermelidir? Çoğu depolama alanı bugün fırsat maliyetini baz alarak teklif verir ve mevcut durumuna göre piyasadan satın alır veya satar: eğer bataryanın şarjı düşükse, teklifleri fiyatların düşmesi durumunda hemen satın alınabilecek şekilde yapılandırılamayabilir. Batarya yüksek ve güç sağlayabilir durumda ise yükünü boşaltmak için fiyatların yükselmesini bekleyebilir.

Kaynak: Forbes

Tavuk – Yumurta Tartışması Yeniden Gündemde: Hangisi İlk Olmalı, Elektrikli Araçlar mı Şarj Altyapısı mı?

25 Haziran Çevre Konseyi boyunca bakanlar, binek taşıtlar ve hafif ticari taşıtlar için karbon standartlarındaki gelişmeleri tartıştılar (Avrupa Komisyonu tarafından kabul edilen karbon hedeflerine ulaşmada ve ulaşım sektöründeki karbon emisyonunun azaltılmasında kilit önemi bulunan bir konu). Ancak, siyasi konuşmalarda iki ana engel arasında bir ikilem bulunuyor; piyasadaki şarj altyapısı ve elektrikli araç kıtlığı. Peki ilk önce hangisine odaklanmak gerekiyor?

Üye Devletlerin pozisyonlarının belirlendiği Konsey toplantısındaki tartışmanın iki ana noktası, sıfır ve düşük emisyonlu mobilite için gereken hedef seviyeler ve teşviklerdi. Politika yapıcılar, elektro mobilitedeki “tavuk - yumurta” tartışmasına yapıcı bir çözüm bulma yolunda çok farklı görüşlere sahipler. İddialı bir yolda ilerlemek için Eurelectric, nihai teklifin elektrifikasyona imkan vermesi gerektiğine inanıyor ve sektörün dönüşümü için gereken teknolojilerin zaten var olduğunu ve verimli bir şekilde yayılması gerektiğine işaret ediyor.

Temiz ve elektriklendirilmiş karayolu ulaşımına giden yol prizde başlıyor. Yüksek talep, düzgün şebeke yönetimi ve akıllı şarj ile kolayca karşılanabilir. Bunun için gereken tek şey, elektrikli araçların piyasada daha geniş yer bulması. Ancak, mevcut durumda kendimizi, önce elektrikli araçların mı yoksa şarj istasyonlarının mı benimsenmesi gerektiği tartışmasında sıkışmış bulduk. Paydaşlar bunu tartışmak yerine birlikte üreticilere, altyapı sağlayıcılarına ve operatörlere güçlü bir sinyal sağlayan ortak bir vizyon üzerine çalışmalı, yetkili makamlar ise politika tasarısına dahil olmalı.

Yaz tatili öncesinde, Parlamentodaki TRAN ve ITRE komitelerinde yer alan karbon standartları dosyasındaki oylamanın, etkilerini 10 Eylül’de yapılacak olan ENVI’deki final komite oylamasında da göstermesi bekleniyor. Konseyin de Ekim’deki Çevre Konseyinde, paydaşlara açık ve net bir sinyal gönderilmesine yönelik teşebbüslerinde genel bir yaklaşıma varması bekleniyor. Sonrasında kurumlar arasındaki görüşmeler Avusturya’nın başkanlığında başlayabilecek. Eurelectric, Çevre Komitesi üyesi Miriam Dalli’nin savunduğu 2030 yılına kadar %50 karbon azaltımı hedefini destekliyor.

Üreticilerin içten yanmalı motorlu taşıtlar için yakıt verimliliğini daha da geliştirmesi gittikçe zorlaşırken, iddialı standartlar elektrik çözümlerine geçiş için doğal bir teşvik sağlayacaktır. Düşmekte olan batarya maliyetleri, elektrikli araçları hiç olmadığı kadar rekabetçi seviyeye getirirken, elektrikli araçların daha hızlı benimsenmesine de imkan sağlıyor.

Kaynak: Eurelectric

Tesla’nın Patronu Elon Musk Dünyanın En Büyük Bataryasını İngiltere’ye İnşa Ediyor

Tesla’nın milyarder kurucusu Elon Musk, çevrecilerin 400 milyon pound’luk yatırım planını engellemeye yönelik faaliyetlerine rağmen dünyanın en büyük depolama tesisini İngiltere’de kuracak. Kent şehrinin bataklık bölgesini yaklaşık 1 milyon güneş paneliyle çevreleyecek olan proje, 400 milyon poundluk yatırım planının bir parçası. Bataklık üzerine kurulması planlanan depolama tesisinin, 600 futbol sahası büyüklüğünde olması planlanıyor. Çevreciler, bataklığın nesli tükenmek üzere olan bazı kuş türleri için yaşam alanı ve vahşi hayat için koruma alanı olduğunu söylüyorlar. Daily Mail gazetesine göre proje kapsamındaki 989.000 güneş paneli, 12 ft uzunluğundaki çerçevelere monte edilecek. Depolama tesisi, geçen sene Elon Musk  tarafından Güney Avustralya’da inşa edilenden 3 kat daha büyük olacak.

Geçen yıl inşa edilen, dünyanın en büyük enerji depolama tesisi 129 megawatt saat kapasiteye sahip. Rapora göre yeni olan ise 350 megawatt saat kapasiteye sahip olacak. Batarya birimleri 15 futbol sahasına eşit bir alanı kapsayacak.

Graveney bataryası, gün içinde talebin ve değişken spot elektrik fiyatlarının düşük olduğu güneşli zaman dilimi süresince üretilen enerjiyi depolayacak. Şirket, depoladığı enerjiyi fiyatların çok daha yüksek olduğu diğer zamanlarda Ulusal Şebeke’ye satacak. Hive Enerji ve Wirsol ortaklığındaki geliştiriciler, 350 megawatt’lık maksimum çıktı ile İngiltere’de mevcuttaki güneş enerjisi tarlasından 7 kat daha büyük olacak. Proje, 110.000’in üzerinde eve enerji sağlayabilecek. Beklenildiği üzere çevreciler bu projeye karşı da şiddetle karşı çıkıyor.

Kaynak: Zeebiz

Enerji Sektörünün IoT ve Veri Analitiğinden Elde Edeceği Gelir 2028’de 5,1 Milyar $ Olacak

Navigant Research tarafından yayınlanan son raporda enerji şirketleri için Nesnelerin İnterneti (IoT) analitik çözümleri, kilit Pazar koşulları, paydaşlar tarafından karşılaşılan zorluklar, teknolojik sorunlar ve bölgesel uyum trendleri incelenirken; 20282 kadarki küresel Pazar tahminleri, bölgesel segmentasyon ve uygulamalara da yer veriliyor.

Enerji sektörü, varlıkların, iletim ve dağıtım sistemi ekipmanlarının ve şebekeye bağlı akıllı sayaçların bolluğunu geliştirmeye ve büyük miktarlarda veri üretmeye çalışıyor. Ancak, Nesnelerin İnterneti tüm bunların alanını istila etmeye başladı. Bulut bilişim, makine öğrenimi ve yapay zekanın ortaya çıkmasıyla birlikte verinin analizinde kullanılan IoT çözümleri, yazılım araçları ve kontrol sistemleri güncelliğini yitiriyor.

Navigant Research baş araştırma analisti, “Araçların birçoğu güncelliğini yitirmiş durumda ve bugünün akıllı şebekesinin karmaşıklıklarıyla başa çıkabilecek durumda değil. Daha gelişmiş IoT analitik çözümleri piyasaya giriyor ve bulut bilişim, makine öğrenimi ve yapay zeka kullanılarak işletme verimliliğini sağlamak için yeni veri akışına uygulanabiliyor.”

Rapordaki bulgulara göre, enerji şirketleri henüz olgunluk evresine erişmemiş dahi olsa IoT analitik çözümlerini benimsemeli, çünkü bu çözümler talep sabitken veya düşüş eğilimindeyken maliyetlerin azaltılmasına yardımcı olabiliyor. IoT teknolojileriyle birlikte, ayrık sistemler internet üzerinde çalışabilir ve daha yüksek işletme değeri için veriyi entegre edebilir. Bunlara ek olarak, gelişmiş analitiğe, güneş gibi enerji kaynakları daha çok kullanıldıkça daha fazla ihtiyaç duyuluyor.

Navigant Research’ün “Enerji Sektörü için IoT ve Analitiğe Genel Bakış” raporu, IoT analitik çözümleri arayan enerji sağlayıcı şirketler ve yöneticileri için cevaplar barındırıyor. Rapor aynı zamanda değerli içgörüler ve çıktılara ulaşmada anlamlı tavsiyeler ve bağlı şebeke varlıklarından gelen verinin kullanılması için paydaşlar tarafından atılması gereken adımları anlatıyor.

Kaynak: Navigant Research

HAFTANIN MAKALESİ

Doğalgaz 2018 Raporu

Uluslararası Enerji Ajansı tarafından yayınlanan rapora göre doğalgaz piyasalarında köklü dönüşümler yolda... Çin, süregelen ekonomik gelişimi ve güçlü politikanın da desteği ile küresel doğal gaz sahnesine giriş yapıyor, ABD küresel çapta bir LNG oyuncusu olmaya başlıyor ve sanayi sektörü doğal gaz talebinin en yoğun olduğu sektörler arasında enerjiyi geride bırakarak birinciliğe yükseliyor.

Doğalgaz 2018 raporu, tüm bu yapısal değişimleri ve önümüzdeki 5 yılda pazarın geçireceği evrimde belirleyici olacak diğer trendleri ortaya koyuyor.

Raporun tamamına buradan ulaşabilirsiniz.