SEKTÖRDEN HABERLER
EPDK’ya Yeni Atanan İsimler Yemin Töreninin Ardından Görevlerine Başladı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunda Kurul üyeliğine atanan 3 üye Yargıtay’da yemin ederek görevlerine başladı.

EPDK 2. Başkanı olarak atanan Zekeriya Gökşenli ile Kurul üyeliğine atanan İbrahim Tan ve Dr. Muhammed Mustafa İzgeç, Yargıtay Birinci Başkanı İsmail Rüştü Cirit ve heyetinin önünde yemin ederek göreve başladı.

Yemin töreninin ardından konuşan EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz: “Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleri ile bürokrasimize yönelik ilk kararnamenin kurumumuza yönelik olması bizim için gurur vesilesi oldu. Sorumluluğumuz her zamankinden fazla. Ülkemiz yeni bir sürece girdi ve biz de Kurum olarak Enerji Bakanlığımız ile uyum içerisinde sektörümüzü daha ileri bir düzeye taşımak için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Bu arada EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz ve Kurul üyeleri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’e de hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak çalışmalarında başarılar diledi.

16 Küçük Maden Sahası İhale Edilecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün 18 Temmuz 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan kararına göre 16 küçük maden ruhsat sahaları için ihale açılıyor. İhale 18/07/2018 tarihinde ilan edilerek 07/08/2018 tarihinde saat 14.00 da ihale edilecek.

Kararın detayları ise şu şekilde:

1 - Küçük alan olarak belirlenen sahaların ili, erişim numarası, maden grubu, koordinat dökümleri, alanı, taban ihale bedeli, ihale tarihi ve saati ile ihaleye katılabilecek ihalelik alan mücavirindeki ruhsat sahiplerinin isimlerini içeren listeler, Genel Müdürlük internet sayfasında en az on beş gün önce ilan edilecektir.

2 - Bu sahalar için başvurular, sahanın ihalesinin yapılacağı tarihte ve 14:00 - 14:30 saatleri arasında Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Konferans Salonunda İhale Komisyonuna doğrudan yapılacaktır. Posta veya diğer yollardan yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

3 - Küçük alan için yapılacak başvurularda Teklif mektubu ve ihale teminatını ayrı ayrı kapalı zarflar içinde, zarfın nüzerine Gerçek kişiler için, ihale edilecek sahanın İli, Erişim No, Müracaatçının Adı Soyadı, T.C. Kimlik No, Tüzel kişiler için ihale edilecek sahanın İli, Erişim No, Ünvanı, Vergi No, Vergi Dairesi, varsa Vekilin Adı Soyadı, T.C. Kimlik No bilgilerinin yazılması gerekmektedir.

4 - İhale teminatı teklif edilen ihale bedelinin % 20’sinden ve taban ihale bedelinden az olamaz.

5 - Başvurular Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce değerlendirildikten sonra;

a) Başvuru yapılmayan sahalar ihalelik saha konumuna gelecektir.

b) Kapalı teklifi Genel Müdürlükçe belirlenen taban ihale bedelinden az olan müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

c) İhale edilmek üzere ilan edilen sahaya ruhsat sahiplerinden birinin müracaat etmesi halinde ihale kapalı teklife göre sonuçlanacaktır.

d) İhale edilmek üzere ilan edilen sahaya birden fazla ruhsat sahibi müracaat etmesi halinde sahanın ihalesi kapalı teklif ve açık artırma usulü ile yapılacaktır.

e) Yapılan ihale sonucu; İhaleyi kazanan müracaatçının şartnamede belirtilen süre içerisinde teklif ettiği İhale bedelini ve işletme ruhsat taban bedelini ilgili yere yatırmak zorundadır. Aksi halde ruhsat hakkını kaybeder ve ihale teminatı irad kaydedilecektir.

f) İhale Bedelini ve İşletme ruhsat taban bedelinin şartnamede belirtilen süre içerisinde yatırılmasından sonra bu alan ihaleyi kazanan müracaatçının ruhsatına ilave edilir.

7 - İhale Şartnamesi Genel Müdürlük internet sayfasında yayınlanacaktır. Müracaatçıların, ihale şartname bedeli olan 600,00 TL’yi Vakıfbank “Banko Önü Tahsilat”, İnternet Bankacılığı”, “Call Center” ve “ATM” tahsilat yöntemlerinden herhangi birini kullanarak yatırmaları gerekmektedir.

Kaynak: Resmi Gazete

Garanti'den Zorlu Enerji'ye 10 Milyon Dolarlık "Yeşil Kredi"

Garanti Bankası, Zorlu Enerji'ye sağladığı 10 milyon dolarlık kredinin faizini şirketin sürdürülebilirlik performansına endeksleyerek Türkiye'nin ilk Yeşil Kredi anlaşmasını gerçekleştirdi.

Garanti Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, Zorlu Enerji'nin işletme sermayesi ihtiyaçları için toplam 10 milyon dolarlık kredi kullandırılırken, "Yeşil Kredi" ile faiz indirimi sağlanarak vade süresince şirketin sürdürülebilirlik performansının iyileştirmesi teşvik edilecek.

Yeşil Kredi süreci kapsamında, Zorlu Enerji'nin çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim alanındaki performansı, uluslararası sürdürülebilirlik değerlendirme ajansı "Vigeo-Eiris" tarafından düzenli aralıklarla puanlanacak. Ortaya çıkacak puana göre Zorlu Enerji'nin kredi faizi her yıl yeniden değerlendirilecek.

Şirketin baz puana göre daha düşük performans göstermesi durumunda, kredi faizi artırılırken daha iyi performans gösterdiği durumda faiz düşecek. Bu yaklaşımla yeşil krediyi kullanan firmaların başlangıçtaki sürdürülebilirlik performansını koruması ya da artırması hedefleniyor.

Garanti Bankası'nca hayata geçirilen ve dünyada yeni gelişmeye başlayan Yeşil Kredi ürünü, bankanın bünyesinde bulunduğu BBVA'nın ürün portföyünde yer alıyor.

"Yeşil Kredi ile sektörde öncü rol üstleniyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Ebru Dildar Edin, Zorlu Enerji ile imzaladıkları anlaşmanın, bir şirketin işletme sermayesi için Türkiye'de verilen ilk sürdürülebilir ve yeşil kredi olma özelliğini taşıdığını bildirdi.

Bugüne kadar pek çok başarılı ürünle uzun yıllardır sürdürülebilirlik konusuna her alanda öncülük ettiklerini vurgulayan Edin, "Gelişmekte olan piyasaların ilk sosyal bono ihracından sonra, Türkiye'nin ilk Yeşil Kredi'si ile sürdürülebilir finansman konusunda sektörümüzde yine öncü bir rol üstleniyoruz. Bu sayede Türkiye'nin sürdürülebilir ekonomiye geçişine ve şirketlerin bu alandaki performanslarını iyileştirmesine destek olacağımız inancındayız." ifadelerini kullandı.

Edin, ilk defa bir şirkete işletme kredisi olarak verilen Yeşil Kredi'yi yurt dışından bir fon kullanmadan kendi kaynaklarıyla sağladıklarını aktararak, uluslararası bir sürdürülebilirlik değerlendirme ajansı tarafından şirketin sürdürülebilirlik performansının puanlanacağını ve faiz oranını bu puana endeksleyeceklerini kaydetti.

Bu sayede kredi verdikleri şirketin sürdürülebilirlik performansını koruduğundan emin olarak, vade boyunca müşterilerinin çevresel, sosyal ve yönetişim kaynaklı risklerini daha da iyi yönetmesini teşvik etmeyi hedeflediklerini ifade ederek, "Bu kapsamda ülkemizde sürdürülebilirlik alanında iyi performans gösteren şirketlerin Yeşil Kredi'ye ilgi göstereceğine ve mevcut kredisini yeşil kredi yapısına çevireceğine inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Dünyada da ilkler arasında yer alıyor"

Zorlu Enerji Üst Yöneticisi (CEO) Sinan Ak da sektörde sürdürülebilirliği işlerinin bir parçası olarak değil, bütünü olarak ele aldıklarını ifade etti.

Zorlu Enerji olarak yenilebilir enerji başta olmak üzere enerjinin her alanında faaliyetlerine devam ettiklerini belirten Ak, şunları kaydetti:

"Zorlu Enerji ekosistemi içerisinde yer alan çalışanlarımız, tedarikçilerimiz ve iş ortaklarımız dahil tüm paydaşlarımızın sahip olduğumuz sürdürülebilirlik vizyonu çerçevesinde hareket etmesini sağlıyoruz. Bu açıdan Garanti Bankası ile yaptığımız Green Loan (Yeşil Kredi) anlaşması bizim bu vizyonumuzu, tüm iş modelimizin ayrılmaz bir parçası haline getirme yolundaki kararlılığımızı gösteren, çok kıymetli bir adımdır. Sadece Türkiye'de değil, dünyada da ilkler arasında yer alan bu anlaşma ile bir yandan Zorlu Enerji'nin çevresel, sosyal ve yönetişim alanındaki performansını iyileştirirken, bir yanda da sürdürülebilir bir şirket olarak finansman maliyetimizi aşağı çekmiş olacağız. Mevcut kredimiz üzerinde yapılacak değerlendirme sürdürülebilirlikte geldiğimiz noktayı bir kez daha tescil edecektir. Sürdürülebilirlik adına Türkiye'de birçok ilke imza atmış bir şirket olarak Garanti Bankası ile yapmış olduğumuz anlaşmanın hem Türkiye'de hem de dünyada birçok şirkete örnek olmasını diliyorum."

Kaynak: Haberler

Cigre Çalışma Komiteleri ve Cigre Türkiye Ulusal Komite Faaliyetleri

CIGRE tarafsız, objektif ve kar amacı gütmeyen yapısı ile güç sistemleri konusunda uzmanları aynı masada toplayabilme yeteneğine sahip en eski, teknik sivil toplum kuruluşudur. CIGRE, teknik komiteleri ve çalışma grupları vasıtasıyla dünya genelindeki uzmanları bir araya getirerek, bilgi ve tecrübe paylaşımı gerçekleştirebilme, akademisyen-üretici-işletmeci işbirliği içinde sahada karşılaşılan sorunlara etkin çözümler oluşturulabilmektedir. CIGRE üyeleri, on yılların saha deneyimi ve akademik çalışmaları ile oluşturulan rapor, kitap, makale vb. teknik dokümanlardan oluşan zengin e-cigre kütüphanesine ücretsiz olarak erişim imkânına sahip olabilmektedir.

CIGRE, teknik faaliyetlerini Çalışma Komiteleri (Study Committees-SC) ve bunların bir araya gelmesiyle oluşan Teknik Konsey (Technical Council-TC) vasıtasıyla sürdürmektedir.

Ülkemizin 4 Çalışma Komitesinde (A2: Trafolar, A3: Yüksek Gerilim Teçhizatları, C4: Sistem Teknik Performansı ve D1: Malzemeler ve Yeni Test Teknikleri) asil ve gözlemci üyeliği bulunmaktadır. Bu komitelere ilave olarak B5 Koruma ve Otomasyon, B2 İletim Hatları, C6 Dağıtım Sistemleri ve Dağıtık Üretim Komitelerine 2018-2020 dönemi içi aday üye bildirimleri Ulusal komite tarafından yapılmıştır. 16 Çalışma Komitesinin isimleri ve kapsamları şu şekildedir.

CIGRE Türkiye Ulusal Komite Faaliyetleri:

2014 yılında kurulan CIGRE Türkiye Ulusal Komitesi, gün geçtikçe büyümekte ve daha etkin bir organizasyona dönüşmektedir. 2015 ve 2016 yıllarında geniş katılımlı uluslararası ve ulusal konferanslar gerçekleştirilmiş, Mayıs 2017’de Fırat Üniversitesinde, Mart 2018’de  Kocaeli Üniversitesinde “CIGRE Üniversiteler ile Buluşuyor” etkinlikleri düzenleyerek, farklı üniversitelerden birçok akademisyenin CIGRE faaliyetlerine katılımı sağlanmıştır.

Bu yıl ikincisi gerçekleştirilmesi planlanan “Güç Sistemleri Konferansı (GSK)” 15-16 Kasım 2018 tarihinde Ankara’da düzenlenecektir.

CIGRE merkezi yapılanmasını model alan Türkiye Ulusal Komitesi, ülkemiz elektrik sektörünün ihtiyaçları doğrultusunda 4 Çalışma Komitesinin (Ayna Komiteler) kuruluşunu gerçekleştirmiştir. Bunlar: A2-Transformatörler, B2-İletim Hatları, B5-Koruma ve Otomasyon, C6-Dağıtım Sistemleri ve Dağıtık Üretim’dir. 2018 yılı içerisinde A3 Yüksek Gerilim Teçhizatı, C2 Sistem İşletimi ve Kontrolü,C4 Sistem Teknik Performansı, C5 Elektrik Piyasaları ve Yasal Düzenlemeler, D1 Malzemeler ve Yeni Test Teknikleri ayna komitelerinin kurulması planlanmaktadır.

Ayna Komitelerin temel çalışma alanları ve komite dahilinde faaliyet gösteren çalışma grupları aşağıda sıralanmıştır:

A2 TRANSFORMATÖRLER

Öncelikli Çalışma Alanları:

1. Transformatör arızalarının incelenmesi ve konuya ilişkin mevcut çalışmaların derlenmesi

2 Trafo yangınların önlenmesi ve söndürülmesi konusundaki sistemlerinin tespiti

3 Phase Shifting transformatörlerin ülkemizdeki gereksiniminin ve şartnamesel ilkelerin belirlenmesi

B2 İLETİM HATLARI

Öncelikli Çalışma Alanları:

1. Yük Şartnamesi’nin ve Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’nin ilgili bölümlerinin değerlendirilmesi,

2. Direk Test Merkezi konusundaki çalışmalara önerilerde bulunulması,

3. İletim hatlarıyla ilgili yeni teçhizat (iletken, direk…) ve teknolojilerin (tasarım ve işletme) ülkemiz koşullarına uygulanabilirliğinin değerlendirilmesi,

Çalışma Grupları

B2.1 Hat Tasarımında uygulanan temel yapısal faktörlerin diğer ülke sistemlerinde kullanılan kriterlerle karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi.

B2.2 İnovative direk temel yapılarının değerlendirilmesi

B2.3 Yeni nesil iletkenlerin ülkemizde pilot uygulama alanlarının belirlenmesi

B5 KORUMA VE OTOMASYON

Öncelikli Çalışma Alanları:

1. İletim şebekesi koruma performans analizi ve değerlendirme uygulamaları,

2. İletişim ve sekonder ekipman şartnamelerinin değerlendirilmesi,

3. Geniş alan izleme uygulamaları

C6 DAĞITIM SİSTEMLERİ VE DAĞITIK ÜRETİM

Öncelikli Çalışma Alanları:

1. Dağıtık üretimin bağlantı ve işletmedeki teknik kriterlerinin değerlendirilmesi ve gerekli mevzuat önerilerinin yapılması

a. Diğer ülkelerde uygulanan mevzuatın gözden geçirilmesi,

b. Reaktif limitlerin ve frekans kriterinin değerlendirilmesi

2. Depolama sistemlerinin gerekli teknik değerlendirmelerinin yapılması

3. Elektrikli araçların dağıtım sistemine etkileri

Çalışma Grupları

ÇG C6.01 Dağıtık üretimin bağlantı ve işletmedeki teknik kriterlerinin değerlendirilmesi ve gerekli mevzuat önerilerinin yapılması

ÇG C6.02 Dağıtım Sistemlerinde Depolama Sistemlerinin Kullanımı

ÇG C6.03 Elektrikli araçların dağıtım sistemine etkileri

Murat Pınar EUROGIA2020 Topluluğu Başkanlığına seçildi

Enerjisa Dağıtım Şirketleri Genel Müdürü Murat Pınar, Avrupa Birliği'nin yeni teknolojiler ve projeler geliştirilmesi için oluşturduğu EUREKA çatısı altında faaliyet gösteren EUROGIA2020 Topluluğu'nun başkanlığına seçildi. Enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik alanında sektördeki inovatif yatırımlara imza atan Enerjisa Dağıtım Şirketleri, Murat Pınar’ın üstlendiği bu önemli pozisyon ile Avrupa’da enerjinin geleceğini hangi Ar-Ge projelerinin şekillendireceğine karar verecek.

EUROGIA Başkanı Murat Pınar, önemli olanın unvanlar değil bu topluluğun içinde yer alarak sektöre hizmet etmek olduğunu belirtti. Pınar konuyla ilgili şunları söyledi: "Avrupa Birliği'nde enerji alanında Ar-Ge çalışmalarının lokomotifi konumunda olan EUROGIA2020 Topluluğu, geleceğin şekillenmesinde çok önemli bir rol oynuyor. Başkanlık dönemimde yurtdışındaki başarılı Ar-Ge uygulamalarını ülkemize getirmek en önemli hedeflerimizden biri olacak. Türkiye olarak Ar-Ge alanında yalnızca takipçi değil öncü olmamız gerekiyor. Önceden olduğu gibi başkanlık dönemimizde de çalışmalarımıza, projelerimize devam edeceğiz."

EUROGIA2020 Hakkında

Uluslararası Şirketlerin ‘Düşük Karbonlu Enerji Teknolojileri’ geliştirme konusundaki işbirliklerini destekleyen EUROGIA2020, mevcut teknolojilerin yaygınlaştırılmasının sağlanması ve inovatif teknolojik çözümlerin geliştirilmesi konusunda çalışmalarda bulunuyor.

Avrupa Birliği ülkeleri başta olmak üzere 40 ülkenin kamusal olarak fonladığı ve hükümetler arası düzeyde kabul edilmiş uluslararası bir organizasyon olan EUROGIA2020, çalışmalarını KOBİ, kamu araştırma merkezleri, üniversiteler ve uluslararası şirketlerden oluşan paydaşları ile gerçekleştiriyor. 2008 yılından bu yana EUROGIA2020’den onay alan projelerin toplam bütçesi 250 Milyon Euro tutarında. Türkiye 2013 yılından bu yana EUROGIA2020’ye en fazla proje sunan ülke konumunda. 

EUROGIA2020 Topluluğu'nun odağında, çeşitli temiz enerji kaynakları geliştirmek, tüm tüketici ve endüstri uygulamalarında enerji verimliliğini geliştirmek, dünyanın büyüyen fosil yakıt ihtiyacını karşılamak ve teknoloji ile toplum arasındaki etkileşimde sürdürülebilir ve etkili bir enerji sistemi oluşturmak gibi Ar-Ge projeleri yer alıyor.

EUROGIA2020 Türkiye, Avusturya, Kanada, Hırvatistan, Çekya, Estonya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İzlanda, İsrail, Monako, Hollanda, Norveç, Polonya, İspanya, Güney Afrika ve İngiltere tarafından destekleniyor.

Çalışan Sahnesi Müşterinin Sesi Olmaya Devam Ediyor

AEDAŞ çalışanları tarafından hayata geçirilen Çalışan Sahnesi Tiyatrosu’nun galası 13 Temmuz akşamı Antalya Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. AEDAŞ, Çalışan Sahnesi’nde bu yıl, priz başında sabahlayan gençlikten, elektriğin varlığından haberdar olmazken beş dakikalık kesintiye sabrımızın kalmadığı anlara uzanarak bir kez daha hem müşterilerinin hem de çalışanlarının sesi oldu

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ) çalışanları tarafından hayata geçirilen Çalışan Sahnesi tiyatro gösterisinin galası 13 Temmuz 2018 tarihinde Antalya Kültür Merkezi Aspendos Salonu’nda gerçekleştirildi. 2016’dan bu yana sahnelenen Çalışan Sahnesi’nin bu yıl yapılan gala gecesine AEDAŞ çalışanlarının yanı sıra AEDAŞ müşterileri ve paydaşları da katılım gösterdi. İzleyicilerin büyük ilgi gösterdiği Çalışan Sahnesi, AEDAŞ tarafından tüketicilerden gelen istek, öneri ve şikayetlerin sebeplerini araştırmak, çalışanlarla empati kurma yeteneği geliştirmek, iş sağlığı ve güvenliği problemlerine dikkat çekmek amacıyla hayata geçirildi. Tiyatro gösterisi ile bu yıl; sevgiliye beyaz mendil düşüren aşıklardan priz başında sabahlayan gençliğe, elektriğin varlığından haberdar olmazken beş dakikalık kesintiye sabrımızın kalmadığı anlara uzanıldı.

Sahada Yaşadıklarını Fotoğrafladılar

AEDAŞ, gösteri öncesinde misafirlerini, yine AEDAŞ çalışanları tarafından çekilen amatör fotoğrafların yer aldığı ‘Dünya Kadar Fotoğraf’ sergisinde ağırladı. Antalya Kültür Merkezi’nin fuaye alanında sergilenen ‘enerji’ temalı fotoğraflar, konuklar tarafından büyük ilgi gördü. AEDAŞ Genel Müdürü Bahadır Müdüroğlu gösteri sonrası yaptığı değerlendirmede, Çalışan Sahnesi ile AEDAŞ çalışanları ve müşterilerinin sesini sahneye taşıdıklarını dile getirdi. Müdüroğlu, “Çalışan Sahnesi bizim en değer verdiğimiz projelerden. Elektrik dağıtımı, zorlu ve bir o kadar da büyük sorumluluk gerektiren bir hizmet. Çalışma arkadaşlarım bu zorlu görevi yerine getirirken çeşitli problemlerle karşı karşıya kalıyor. Proje bizlere, sorunlara farklı bir bakış açısıyla yaklaşma şansı veriyor. Öte yandan hem Çalışan Sahnesi hem de Dünya Kadar Fotoğraf sergisi bize gösterdi ki AEDAŞ çalışanları arasında büyük yetenekler bulunuyor. Arkadaşlarımızı başarılı performanslarından dolayı tebrik ediyorum” diye konuştu.

Çalışanlara Oyunculuk Eğitimi Verildi

AEDAŞ’ın Çalışan Sahnesi projesinin ilk adımı 2016 yılının ilk aylarında atıldı. Tüm çalışanlardan bir mektup yazarak en çok karşılaştıkları sorular ve başlarından geçen ilginç anıların paylaşılması istendi. Çalışanlardan gelen 200’ün üzerinde mektup tek tek okundu ve bu soruların cevabı için 34 kişilik bir ekip oluşturuldu. Söz konusu soruların cevabının tüm çalışanlarla paylaşımı için ise evrensel bir dil olan tiyatro seçildi. Yine AEDAŞ çalışanlarından oluşan bir ekip 6 farklı senaryo yazarak sorunları tiyatro oyunu haline getirdi. Şirket içinden gönüllülük esasına dayalı olarak kurulan 18 kişilik amatör oyuncu kadrosu, 5 ay boyunca nefes, diksiyon ve oyunculuk eğitimi aldı. Proje kapsamında şirket dışından sadece yönetmen, dekor ve müzik desteği alındı.

DÜNYADAN HABERLER
Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri 8. Ortak Enerji Konseyi Toplandı

Sekizinci AB-ABD Enerji Konseyi geçtiğimiz hafta Brüksel'de toplandı. Bu, Enerji Konseyi'nin Başkan Donald J. Trump Yönetimindeki ilk toplantısıydı ve açık ve yapıcı bir ortamda, transatlantik enerji işbirliğine yönelik fırsatlar konusunda önemli bir görüş alışverişine imkan sağladı.

Tartışma konuları şeffaf, açık ve güvenli enerji piyasalarını teşvik etmek için önemli bir araç olarak enerji altyapısına, yenilikçiliğe ve dönüşüme odaklandı. Bu bağlamda toplantıda, siber güvenlik yoluyla kritik altyapıların korunmasına önem verilmesi de dahil olmak üzere, enerji altyapısının modernizasyonu, gelişimi ve esnekliğini tartıştı; temiz enerji inovasyonu ve diğer teknoloji işbirliği ve endüstri ile ilişki kurulması gibi konular üzerinde duruldu. Enerji güvenliğiyle ilgili olarak toplantıda enerji politikası ve enerji piyasalarıyla ilgili ele alınan konulardan bazıları: enerji kaynaklarının, tedarikçilerin ve rotaların çeşitlendirilmesi, Ukrayna'nın enerji sektöründeki reformlara ve transit rolüne ilişkin işbirliği, enerjide kırılgan bölgeler üzerinde işbirliği. Katılımcılar, AB-ABD işbirliğini ele almak için Enerji Konseyi altındaki çalışma gruplarını kısa bir süre sonra tekrar bir araya gelmek üzere teşvik ettiler.

Enerji Konseyi’ne Avrupa Komisyonu Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi / Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Federica Mogherini, Enerji Birliğinden sorumlu Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı, Maroš Šefčovič, Komisyon Üyesi İklim Eylem ve Enerji, ABD Dışişleri Bakanı Miguel Arias Cañete, Michael R. Pompeo ve ABD Enerji Bakanı Rick Perry tarafından başkanlık edildi. Federal Bakan Juliane Bogner-Strauss ise, Avrupa Birliği Konseyi Başkanlığını temsil etti.

Source: EU

İrlanda Fosil Yakıtları Tamamen Bırakan İlk Ülke Oluyor

Meclis tarafından kabul edilen yasa tasarısı, kömür, petrol ve doğalgazdaki 300 milyon €'dan fazla değeri olan hissenin mümkün olan en kısa zamanda satılmasını öngörüyor.

Meclisten tüm partilerin desteğini alarak geçen yasa tasarısının ardından İrlanda Cumhuriyeti, dünyada fosil yakıt firmalarına olan yatırımlarını tamamen satan ilk ülke oluyor.

Devletin 8 milyar Euro’luk ulusal yatırım fonu; kömür, petrol ve doğalgazdaki tüm yatırımlarını mümkün olan en kısa zamanda (bunun beş yıllık bir süre olması tahmin ediliyor) satması gerekecek. Norveç’in devasa 1 trilyon Dolarlık varlık fonu fosil yakıtlardan ancak kademeli bir şekilde kömür şirketlerini hedef alacak şekilde arındırıldı, petrol ve doğalgaz hisselerinin durumu ise halen değerlendirme aşamasında.

Fosil yakıt yatırımlarından çekilme (tasfiye) hareketi oldukça hızlı bir şekilde gelişiyor ve büyük emeklilik fonları dahil trilyon dolarlık yatırım fonlarından çıkartılıyor.

Bu hareketin taraftarları, mevcut fosil yakıt kaynaklarının yıkıcı iklim değişikliğine yol açmadan kullanılamayacak durumda olduğunu ve bu yüzden fosil yakıtlara daha fazla yatırım yapmanın ahlaki açıdan yanlış ve ekonomik açıdan riskli olduğunu söylüyorlar. Ancak bazı eleştirmenler, hissedar olarak kalmanın ve fosil yakıt şirketlerini değişim konusunda ikna etmenin daha etkili olabileceğini savunuyor.

İrlanda fosil yakıt tasfiyesi yasa tasarısı Perşembe günü mecliste kabul edildi ve bir üst merciden hızla geçmesi bekleniyor, bu da tasarının yılsonundan önce yasalaşması anlamına geliyor. İrlanda devlet yatırım fonunun hali hazırda 150 şirkette 300 milyon Euro’dan fazla fosil yakıt yatırımı bulunuyor.

Tasarıyı öneren parlamentonun bağımsız üyesi olan Thomas Pringle, "Yıkıcı iklim değişikliği önlenebilecekse, bu durum fosil yakıtlarda küresel bir endüstrinin genişlemesine yatırım yapmayı durdurma ihtiyacının altını çiziyor. İrlanda, bu tasfiye hareketi ile İrlanda halkına ve uluslararası topluma kısa vadeli çıkarların ötesinde düşünmeye ve hareket etmeye hazır olduğuna dair açık bir mesaj gönderiyor” şeklinde konuştu.

Kaynak: The Guardian

Nanoteknolojideki Atılımlar Elektrikli Araç Menzillerini Tek Şarjla 1.000 Km’ye Çıkarıyor

Norveç Enerji Enstitüsü Enstitüsündeki araştırmacılar, geleneksel pillerin kapasitesini% 300-500 oranında geliştirmek için bir yolduklarını açıkladılar. Bu gelişme ile elektrikli araçların (EV) performansı artarak, sürüş mesafesinin tek bir şarjla 1000KM'nin üzerine çıkmasına imkan sağlanmış olacak.

Bu yeni teknoloji, silikonun özellikleri normal grafit pillere göre daha fazla enerji kapasitesi sağladığından dolayı silikon nano-mühendislik yöntemini kullanıyor. Norveçli bilim adamları, silikonlu grafit karışımının doğru oranlarını ve yapısını keşfettiler; silikon içeriğini en üst düzeye çıkarırken çatlağı en aza indirerek, bataryanın zamanla sabit kalmasını sağladılar.

Araştırmacılar daha önce silisyum kullanmaya teşebbüs etmişlerdi, ancak oldukça değişken karışım bileşiminden dolayı, batarya bu şekilde çok hızlı bir şekilde azalacaktı.

Enerji Teknolojileri Enstitüsü'nün araştırma direktörü Arve Holt: “Aradığımız X faktörünü bulduğumuzu söyleyebilirsin. Bunun muazzam bir potansiyeli var ve tüm dünyada bilim adamlarının başarmaya çalıştığı şey.”

Bataryalar, SXYX'in proje adı altında Kjeller Innovation tarafından tamamen ticarileştirilmeden önce endüstriyel testlere tabi tutulacak.

Günümüz elektrikli araçlarının karşılaştığı en önemli sorunlardan biri sınırlı menzile sahip olmaları. Bu yüzden bilim adamları ve araştırmacılar, en düşük üretim maliyetiyle en yüksek kapasiteli, en düşük bozulma oranına sahip çözümü belirlemeye çalışıyorlar.

Kaynak: Metering

Trafiğin Üstesinden Rolls-Royce’un Uçan Taksisiyle Gelin

Yolcularını saatte 400 kilometreye varan hızlarda taşıyabilen uçan taksi için gerekli çalışmalar, trafik sıkışıklığıyla dolu olan şehir yollarına alternatif sunmak için önümüzdeki üç yıl içinde başlatılacak.

Rolls-Royce, dün, Farnborough Airshow'da elektrikli uçan aracını görücüye çıkardı ve bunun drone, helikopter ve uçak karışımı bir araç olduğunu açıkladı.

İngiliz mühendislik grubu, aracın dikey kalkış ve iniş yapabileceğini ve 250 mil hızda dört veya beş yolcuyu 800 kilometreye kadar taşıyabileceğini söyledi. Bu uçan aracı, 2020'lerin başlarında, mevcut heliportlardan ve havaalanlarından faaliyet göstererek, gökyüzünde görmeye başlayacağımızı da sözlerine ekledi.

Tasarım, trafik tıkanıklığı karşısında hızlı şehirlerarası yolculuk için uzun vadeli bir çözüm sağlama amaçlı geliştirilen araçların en sonuncusu olma özelliği taşıyor.

Geçen yıl Airbus, elektrikli bir araba olarak da kullanılabilen, şasiye takılabilen iki kişilik bir kapsülü içeren bir konsept araç tanıtmıştı. Yoğun trafikte araçtaki kapsül yer modülünden ayrılarak 8 rotorlu bir drone ile saatte 100 kilometreye varan hızlarda taşıma yapabiliyordu.

Uber ve Google kurucu ortaklarından Larry Page de kendi uçan araba konseptlerini tasarlamışlardı.

Rolls-Royce, “elektrikli dikey kalkış ve iniş” (Evtol) aracının bireyler, toplu taşıma sağlayıcıları, nakliyeciler veya ordu tarafından kullanılabileceğini söyledi ve özlerine şunları ekledi: “Kanatlar 90 derece dönerek, aracın dikey olarak kalkışa veya inmesine imkan sağlıyor. Kanat üzerindeki pervaneler, araç bir kez seyir yüksekliğine ulaştığında katlanarak sürtünme ve kabin gürültüsünü azaltıyor.”

Rolls-Royce, bu teknolojinin dünya nüfusunun büyük şehirlerde yaşayan ve trafik tıkanıklığından mustarip olan büyük kesiminin taleplerini karşılamak için ortaya çıktığını söyledi.

Bir trafik veri şirketi olan Inrix tarafından yayınlanan rakamlar, İngiltere'nin batı Avrupa'da en yoğun trafiğe sahip olan ülke olduğunu, sürücülerin yılda 31 saat yoğun trafikte sıkıştığı gösteriyor.

Rolls-Royce’ın elektrik bölümü başkanı Rob Watson, şirketin, havacılık endüstrisinde devrim yaratacak olan elektrikli uçuşta lider rol oynamak için iyi bir durumda olduğunu söyledi.

Kaynak: The Times

HAFTANIN MAKALESİ

Yenilenebilir Enerji İstatistikleri 2018

Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA) yenilenebilir enerji kapasitesi ve dünya çapında kullanımı hakkında kapsamlı ve güvenilir veri setleri üretmeye başlamıştır. Yenilenebilir Enerji İstatistikleri 2018 yıllık raporu, 2008-2017 için yenilenebilir enerji üretim kapasitesi, 2008-2016 için yenilenebilir enerji üretimi ve yaklaşık 120 ülke için yenilenebilir enerji dengesi ve 2015 ile 2016 için yenilenebilir enerji dengelerine ilişkin veri setlerini göstermektedir. Buna ilaveten 2009-2016 döneminde yenilenebilir enerjiye yapılan yatırımları da OECD-DAC veri tabanından ve 20 ana çok taraflı, iki taraflı ve ulusal kalkınma finansal kurumundan derlenen verilerle göstermektedir.

Raporun tamamına buradan ulaşabilirsiniz.