SEKTÖRDEN HABERLER
"Enerjide Arama Buluşmaları: Ar-Ge Çalıştayı"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, enerjide araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) çalışmalarının önemli olduğunu belirterek, "Dünya büyük bir değişim içinde. Geliştireceğimiz öngörüler, sosyolojik ve siyasal okumalar, analizler, belirsizliği daha görünür hale getirir" dedi.

Dönmez, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında düzenlenen "Enerjide Arama Buluşmaları: Ar-Ge" çalıştayında değerlendirmelerde bulundu.

Söz konusu etkinliğin, enerjinin geleceğine dair yeni bir söz söylemek adına düzenlendiğini ifade eden Dönmez, küçük bir düşünce kuruluşu mantığı ile  hayata geçirilen buluşmaların kendileri için ayrı bir önem taşıdığını bildirdi.

Dönmez, Ar-Ge’nin, yeniliklerin olmazsa olmazı olduğunu vurgulayarak, Türkiye’de yerli kaynakları devreye alma plan ve stratejilerinin, politikanın tam merkezinde yer aldığını söyledi.

Enerjide maddi ve maddi olmayan kaynaklar olduğuna değinen Bakan Dönmez, maddi olmayan kaynaklardan insan gücü, zeka, birikim, girişim ve teknolojinin entelektüel sermaye olarak tanımlandığını kaydetti.

Dönmez, maddi kaynaklar olan enerji kaynakları ve doğal kaynaklara yönelik stratejiler geliştirilebildiğini ancak bunun maddi olmayan kaynaklar için o kadar kolay olmadığının altını çizerek şunları söyledi:

"Dünya büyük bir değişim içinde. Burada geliştireceğimiz öngörüler, sosyolojik ve siyasal okumalar, analizler belirsizliği daha görünür hale getirir. Bu belirsizliği arama konferansıyla paydaşlarla daha sık bir araya gelerek farklı düşünce ve görüşleri alarak çözmeyi planlıyoruz. Tüm tarafların eşit bilgiye sahip olması ve tarafları arasında sıkı bir ilişki düzeyinin kurulması koordinasyon probleminin en önemli çözüm faktörlerinden biri. Bakanlık olarak bilgilendirmemiz ve bilgilendirilmemiz yeterli değil. Aynı kulvarda koşan tüm temsilcilerin çalışmaları birbirine aktarması önemli. Katılımcılık ilkesi gereğince sektörümüzde Ar-Ge çalışmaları yapanları bir araya getirdik. Sektör devletten nasıl Ar-Ge yaklaşımı bekliyor, nasıl verimli hale getiririz, yeni bir yapılanma gerekiyor mu mevcut yapılar nasıl işletilmeli, enerji Ar-Ge ekosistemini nasıl geliştirebiliriz, sorular bunlar. Bu soru ve cevaplar hiç bitmeyen bir döngü ama bizim devlet bakışımızda asıl olan sadece bilmek değil, bilenleri sürece davet ederek ortak aklı işletmektir."

Çalıştayda konuşulanların not alınacağını ve yaklaşım belgesi hazırlanarak kamuoyuyla paylaşılacağını anlatan Dönmez, belgedeki sorulara paydaşlardan gelecek cevapların 3 ay içinde değerlendirilerek mavi belge adı altında yayınlanacağını söyledi.

Dönmez, düzenlenecek bir çalıştayın ardından kırmızı belge, karar belgesinin de yayınlanacağını belirtti.

Çalıştaylar aracılığıyla yeni fikirlerin kendilerine ulaşmasını beklediklerini vurgulayan Dönmez, "Bu dördüncü arama toplantımız. Start-uplar konusunda daha önce bir etkinliğimiz olmuştu. Ayrıca G-20 ülkeleri enerji belgelerine de bunları eklettik. G-20’de enerji ve çevre bakanlarıyla yürüttüğümüz toplantıda ilk defa Türkiye önerisi olarak start-upların enerji dönüşümünü, dikkate alınması ve desteklenmesi gereken bir konu olarak belirledik, altını çizdik ve sonuç belgesine de bu eklenmiş oldu. Elektrikli arabalardan yapay zekaya, modern enerji şebekelerine, kayıt zincirine, büyük hızla değişen enerji sisteminde bu konuları araştıran kurumların görüşlerini kendi kurumlarımıza entegre etmeyi amaçlıyoruz. Uluslararası alana çıkabilecek güvenilirlik ve yetkinliğimiz tam." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Dönmez, Türkiye’nin enerjide merkez ülke olmak istediğini hatırlatarak, "Gerçek anlamda büyük bir devlet olmanın ilk şartının teknoloji temeli uç ürün ve markalaşmayla olacağının farkındayız. Ben öteden beri ‘tümü yerli olsun’ diyorum. Tasarım, üretim ve markalaşma. Bilişim teknoloji, telekomünikasyon ve özellikle enerji teknolojilerinde benchmark olacağız. 2023-2053-2071 hedeflerimize ilerlerken Türkiye’nin ve Türk insanın yazdığı hikaye inşallah hayranlıkla izlenecek. İnsanımıza ve kabiliyetimize güveniyoruz." diye konuştu.

Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Grup Başkanı Ali Rıza Dinç, “Ar-Ge Çalıştayı” başlıklı sunumunda ilk olarak sektörün mevcut durumundan bahsetti. Ar-Ge konusunda kamunun aldığı rolü dile getiren Dinç, EPDK’nın Ar-Ge Komisyonu çalışmalarına ilişkin bazı verileri paylaştı. Komisyonun kabul ettiği projelere ilişkin de veriler sunan Dinç, örnek proje ve programlarda neler yapıldığını anlattı. 

Çalıştayda ayrıca, Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği – ELDER Koordinatörü İstemi Mavi, “Elektrik Dağıtım Sektöründe Ar-Ge” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Sunumda elektrik dağıtımında Ar-Ge’ye özel yol haritasının hazırlanması ve mevcut Ar-Ge projelerine değinen Mavi, sektörün Ar-Ge ilgili yaptığı işbirliklerine ve dağıtım sektörü özelinde neler yapılması gerektiğine ilişkin bilgi verdi.

Kaynak: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

Teknolojide Üretim Üssü Olmak İçin Nükleer Şart

Enerji Bakanı Dönmez, “Nükleeri sadece elektrik üretimi olarak görmüyoruz. Teknolojide üretim üssü olmak istiyorsak, nükleer enerjiyi Türkiye’ye getirmek zorundayız” dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye için nükleer enerjinin hem ileri teknoloji hem de çevresel politikalar açısından kritik olduğunu söyledi. Dönmez, “Nükleer enerjiyi sadece elektrik üretimi olarak görmüyoruz. Sağlık, endüstri, ulaştırma, haberleşme, uzay teknolojileri gibi ileri teknoloji alanlarda söz sahibi olmak, teknolojide üretim üssü olmak istiyorsak, nükleer enerjiyi Türkiye’ye getirmek zorundayız” dedi. Dönmez, ‘Temiz Enerjinin Geleceği: Nükleerin Rolü Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, Türkiye’nin yaklaşık 70 yıllık nükleer yolculuğunda geçen yıl önemli bir kavşağın atlandığını söyledi. Nükleerin Türkiye için güç, medeniyet, ileri teknoloji göstergesi olduğunu vurgulayan Dönmez, “Bugün dünyada halen 449 reaktör işletme halinde ve 54 nükleer reaktörün de inşası devam ediyor" dedi. 

Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol da, şunları söyledi: “Jeopolitikanın enerjiyle bu kadar iç içe geçtiği bir dönem daha görmedim. O yüzden, ülkeler kendi ulusal ve milli üretimlerini ne kadar artırırlarsa o kadar yararlı olacaktır. Türkiye’nin hem yenilenebilir hem nükleer enerjiye ihtiyacı var.”

Dönmez, "Gelişmiş ekonomilerde, nükleer enerji, elektrik üretiminin yüzde 18’ini oluştururken en düşük karbonlu elektrik kaynağı olarak öne çıkıyor” ifadelerini kullandı. Bakan Dönmez, Türkiye’nin 2030’a kadar elektrik talebinin bugünkünün yaklaşık 2 katı artacağı ve 500 teravatsaat seviyesine yaklaşacağı bilgisini paylaştı.  

Akkuyu Nükleer Güç Santralı’nda çalışmak üzere Rusya’ya eğitime gönderilen 88 öğrencinin mezun olup, iş başı yaptığı bilgisini veren Dönmez, “156’sı halen eğitimlerine devam ediyor. 25 öğrencimizi de yüksek lisansa göndereceğiz” dedi. 

Kaynak: Akşam

EPDK Başvuru Sistemi Devreye Girdi

Elektrik Piyasasındaki bütün önlisans ve lisans başvuru işlemleri artık EPDK Başvuru Sistemi üzerinden yapılacak. 

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

Değişiklikle birlikte, Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT) vasıtasıyla yapılacak elektronik tebligat sistemi “Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi” (UETS) ile Kurum nezdinde yürütülen tüm önlisans ve lisans işlemlerine ilişkin başvuruların elektronik ortamda yapılmasını sağlayan EPDK Başvuru Sistemi, mevzuata girmiş ve yürürlük kazanmış oldu. 

Bundan böyle bütün önlisans ve lisans başvuru işlemleri ile, pay devri, birleşme, faaliyet durdurma ve benzeri işlemler hakkındaki talepler; EPDK Başvuru Sistemi üzerinden, ilgili kuruluşun tayin ettiği, başvuru yapmaya yetkili kişi tarafından online olarak yapılacak. Ayrıca piyasada faaliyet göstermek üzere başvuruda bulunacak özel hukuk hükümlerine tabi tüzel kişilerin, en geç 6 ay içerisinde, UETS üzerinden tebligat adresi almaları ve bu adresi tebligata açık tutmaları zorunlu olacak. 

Üretim faaliyetinde bulunmak isteyen tüzel kişiler, önlisans almak için; Kurul kararıyla yürürlüğe konulan “Önlisans ve Lisans İşlemleri ile İlgili Başvurulara İlişkin Usul ve Esaslar” uyarınca sunulması gereken bilgi ve belgeleri EPDK Başvuru Sistemi üzerinden sunmak suretiyle, Yönetmelikte başvuru süresi düzenlenen kaynaklar bakımından süresi içerisinde Kuruma başvuracaklar. YEKA için yapılacak önlisans başvuruları, YEKA Yönetmeliğinde belirlenen sürelere göre yapılacak.

EPDK Başvuru Sistemi üzerinden yapılacak başvurular, 30 Kasım 2019 tarihine kadar yazılı olarak da yapılabilecek. Bu tarihten sonra bütün işlemler online olarak gerçekleştirilecek. 

Değişiklik doğrultusunda önceki Yönetmelik’te yer alan ve başvurular sırasında kullanılan Lisans Başvuru Dilekçesi; Önlisans Başvuru Dilekçesi; Rüzgar Ölçüm İstasyonu Kurulum Raporu Formatı; Rüzgar Ölçüm Sonuç Raporu Formatı; Güneş Ölçüm İstasyonu Kurulum Raporu Formatı; Güneş Ölçüm Sonuç Raporu Formatı; Önlisans/Lisans Tadil Başvuru Dilekçesi olmak üzere, toplam 7 adet ek de yürürlükten kaldırıldı. 

Başvuruların elektronik ortamda yapılabilmesi için; başvuruda bulunacak tüzel kişi, Kurum nezdinde elektronik başvuruda bulunmaya yetkilisinin bilgilerini Kuruma yazılı olarak sunacak. Ana hizmet birimi, Kuruma bildirim tarihinden itibaren beş işgünü içinde söz konusu tüzel kişi adına yetkili kişinin elektronik başvuru yetkisini tanımlayacak.

Teminatlar banka teminat mektubu dışındaki finans ürünleri de olabilecek. MWm cinsinden her bir kurulu güç başına Kurul kararı ile belirlenen tutarda teminat sunulacak. Bu yöntemle hesaplanan teminat tutarının üst sınırı, üretim tesisi için Kurum tarafından öngörülen toplam yatırım tutarının yüzde beşini geçmemek üzere, Kurul kararı ile belirlenecek. Teminatın, banka teminat mektubu olarak sunulması halinde başvuru tarihinden itibaren beş işgünü içinde Kurum evrakına teslim edilmesi zorunlu olacak. Kuruma sunulacak banka teminat mektubu tutarı, birden fazla bankadan temin edilen banka teminat mektupları ile de sağlanabilecek. 

Yönetmelik kapsamında standardına uygun rüzgar veya güneş ölçümünün yapılmış olması zorunluluğuna ilişkin ölçümün alındığı süre; son 3 yıldan, son 8 yıla çıkarıldı. 

Başvuru sırasında tüzel kişilerden istenen bilgi ve belgelerin gereğine uygun olarak sunulup sunulmadığı hakkındaki inceleme, bunların Kuruma sunulma tarihini izleyen yirmi işgünü içerisinde tamamlanacak. Bu süre Yönetmelik değişikliğinden önce 10 gün olarak belirlenmişti. 

Önlisans sahibi tüzel kişiler, önlisansa konu üretim tesisinin yatırımına başlayabilmek için, yükümlü olmaları halinde, TEİAŞ ile RES veya GES Katkı Payı anlaşması imzalayacaklar. Bu anlaşmanın imzalanması, değişiklik öncesinde önlisans süresi içerisinde tamamlamaları gereken işlerden biri olarak; ancak yükümlülük koşulu olmadan da, zorunlu kılınıyordu. 

Yönetmeliğin “Lisans bedelleri” başlıklı 43 maddesine eklenen 14 fıkrayla; bir tüzel kişinin sahibi olduğu önlisanslarda ve/veya lisanslarda yer alan ortak hükümlere ilişkin tadil talepleri için, aynı başvuruda olması kaydıyla, tek lisans tadil bedeli alınacağı hükme bağlandı. 

Kaynak: Enerji Günlüğü

Yenilenebilir Enerji Kurulu Güç Artışında Türkiye, Avrupa’da Üçüncü Sırada

Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, son 5 yıl içerisinde yenilenebilir enerjideki kurulu güç artışında Avrupa’da Türkiye'nin üçüncü sırada olduğunu belirterek, "Bu muazzam bir şey. Almanya ve İngiltere’nin hemen arkasındaki Türkiye, başından beri bu konuya çok fazla ilgi gösteren İspanya, Fransa ve diğerlerinin de önünde. Bu çok güzel bir başarı ama potansiyelimiz son derece yüksek." dedi.

Birol, Türkiye’nin ilk teknoloji odaklı düşünce merkezi STM ThinkTech tarafından düzenlenen “Enerji Güvenliği: Fırsatlar ve Tehditler panelinde yaptığı konuşmada, bugün dünyada hiçbir ülkenin izole bir enerji adası olmadığını ve karşılıklı etkileşim içinde bulunduğunu söyledi.

Birol, özellikle yenilenebilir enerjinin tüm dünyada çok hızlı büyüdüğüne işaret ederek, şöyle devam etti:

"Yenilenebilir enerji devriminin başladığı yer Avrupa. Ama şu andaki lider Çin. Avrupa'da başlamasının nedeni ise yenilenebilir enerjinin iklim değişikliğine karşı ciddi bir koz olması. Bu konuda ciddi sübvansiyonlar var. Bu sübvansiyonlar sayesinde yenilenebilir enerjinin kullanımı artınca, maliyetler de düştü. Şu anda birçok yenilenebilir enerji kaynağı devlet sübvansiyonuna gerek olmadan diğer kaynaklar ile yarışabilir hale geldi. Özellikle de rüzgar ve güneş. Yenilenebilirde biz Türkiye’de önemli adımlar attık. Son 5 yıl içerisinde yenilenebilir enerji kurulu güç artırımında Avrupa’da Türkiye üçüncü sırada. Bu muazzam bir şey. Almanya ve İngiltere’nin hemen arkasındaki Türkiye, başından beri bu konuya çok fazla ilgi gösteren İspanya, Fransa ve diğerlerinin de önünde. Bu çok güzel bir başarı ama potansiyelimiz son derece yüksek."

Doğal gaz için 2018'in altın bir yıl olduğunu belirten Birol, Çin'in bu sektöre ivme kazandıran gelişmesinin özellikle şehirlerdeki hava kirliliğini azaltmayı hedeflemesinden kaynaklandığını aktardı.

İstanbul'da nükleer enerji toplantısı

Birol, nükleer enerji alanında ise yarın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile İstanbul’da nükleer enerjiye ilişkin bir basın toplantısı yapacaklarını ifade ederek, "Fukuşima kazası ile birlikte nükleer enerjide dünya üretiminde düşüş görmeye başladık. Ama geçen yıl itibarıyla ilk defa 2018 yılında, dünyadaki nükleer enerji üretimi Fukuşima seviyesine tekrar geldi. Burada yine başı Çin, Rusya ve Hindistan gibi ülkelerin açtığı santraller çekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

En öncelikli konunun enerji verimliliği olduğunu da aktaran Birol, "Daha sürdürülebilir bir enerji sistemini çevre açısından, enerji güvenliği açısından sağlamak için dünyadaki enerji verimliliğinin her yıl yüzde 3 oranında iyileştirilmesi, gelişmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ama rakamlara baktığımızda maalesef dünyadaki enerji verimliliğindeki iyileşme beklentilerin son derece altında." diye konuştu.

STM Genel Müdürü Murat İkinci ise, enerji kavramının özellikle sanayi devrimi sonrasında dünyanın genelini ilgilendiren en önemli hususlardan birisi olduğunu söyledi.

Enerji kaynaklarının sınırsız olmadığı gerçeği ve özellikle ülkelerin enerjiye olan taleplerinin devamlı artış göstermesinin, konuyu dünya gündeminde üst sıralara taşıdığını anlatan İkinci, "Yakın zamanda ve günümüzde yaşanan çatışmaların, uluslararası alandaki savaşların bir çoğunun temelinde aslında enerji unsurunu görüyor olmamız bu olguyu desteklemektedir." ifadelerini kullandı. 

Kaynak: AA

Geleceğe Değer

ADM ve GDZ Elektrik Dağıtım’ da hedeflenen iş deneyimine sahip Elektrik/Elektrik-Elektronik mühendislerinin yönetsel ve teknik yetkinliklerini arttırarak; şirketlerin kısa ve orta vadedeki yönetici ihtiyaçlarına yönelik aday havuzunu zenginleştirmek amacıyla Mühendis Gelişim Programı (MÜGEP); “Geleceğe Değer” mottosu ile hayata geçirildi. 

Çalışanlarının her alanda sürekli gelişimini destekleyerek sektörde fark yaratmayı hedefleyen proje ile çalışanlara hem mesleki hem de profesyonel gelişim fırsatları sunulacak.

Mühendislerimiz; 2019 Haziran - 2020 Ocak ayları içerisinde iç ve dış kaynaklı teknik eğitimler, dış kaynaklı kişisel gelişim eğitimleri, uzaktan eğitim ve projelerle desteklenecek.

Projenin hedefi eğitimlerden geçen mühendislerin proje sonunda yapılan değerlendirmelerle yönetici adaylığı yolunda yetkinlik kazanmalarını sağlamak

Toroslar EDAŞ Yaz Ayları İçin Hazırlıklarını Tamamladı

Toroslar EDAŞ, yaz aylarında mevsimsel sıcaklıklar sebebiyle ortaya çıkabilecek problemleri önlemek için hazırlık çalışmaları gerçekleştirerek önlemlerini aldı.

Adana, Gaziantep, Hatay, Kilis, Mersin ve Osmaniye illerinin elektrik dağıtımını gerçekleştiren Toroslar EDAŞ, önümüzdeki yaz aylarında karşılaşılabilecek mevsim sıcakları sebepli enerji kesintilerinin önüne geçmek ve kesintisiz enerji sağlamak için çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Yaz aylarında yoğun klima kullanımına bağlı olarak elektrik talebinin artması sonucunda oluşabilecek problemlerden dolayı meydana gelebilecek kesintilerin önüne geçmek isteyen Toroslar EDAŞ ekipleri, 2019'un ilk altı ayında 240 trafo değişikliği yaparak elektrik altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmalarını tamamladı.

Toroslar EDAŞ bu bağlamda oluşabilecek problemleri göz önüne alarak operasyon merkezlerinde ihtiyaç duyulacak malzemelerin de tedariğini sağladı. Bu hazırlıklara ek olarak, hat ve trafo bakımları, yaz aylarında ihtiyaç duyulabilecek malzeme stoklarının planlaması gibi çalışmalar da tamamlandı.

Bu hazırlıkların yanı sıra, bölgenin elektrik dağıtımı hizmetleri ve mevsimsel operasyonlar konusunda tecrübe sahibi saha ekipleri, iş sağlığı ve güvenliği koşullarını sağlamak şartı ile gerektiğinde 24 saat aralıksız görevde kalarak, arıza ve kesintilerin giderilmesi için çalışmalarını yürütecek.

Toroslar EDAŞ, bölgesinde 8 milyondan fazla nüfusa hizmet vermenin sorumluluğu ile değer yaratan çalışmalara imza atmaya, uzun vadeli planlarla yatırımlarını hayata geçirmeye devam edecek.

DÜNYADAN HABERLER
Almanya’nın Kömürü Yürürlükten Kaldırma Planı 2019 Sonunda Hazır Olacak

Federal Ekonomi Bakanlığı, Alman kömür komisyonunun kömürü yürürlükten kaldırma önerisini, hazırladığı yasa tasarısı ile onayladı. Ancak Alman Yeşiller Partisi’ne göre süreç yavaş ilerliyor.

3 Temmuz Çarşamba günü, Almanya Ekonomi ve Teknoloji Bakanlığı kömürü yürürlükten kaldırmayı planlayan yasal strateji planını yayınladı.

Hangi linyit santrallarının ne zaman kapatılacağına dair müzakereleri başlatan strateji planına göre, kömüre dair taslak bir yasa sonbaharda hazırlanacak. 2019 yılının sonunda ise kömürü yürürlükten kaldıracak yasanın uygulamaya geçmesi bekleniyor.

Taslağın hazırlanma aşamasında bakanlık, Almanya’nın kömür komisyonunun Ocak ayında sunduğu önerilere uymayı hedefledi.

Anlaşmaya göre, 2038 yılına kadar Almanya’nın kömürü tamamen bırakacağı öngörülüyor.

Almanya’da enerji üretiminin, 41 gigavatını oluşturan dörtte biri hâlâ kömürden sağlanıyor.

Alman kabinesi ilk adım olarak 22 Mayıs’ta “Kömür Bölgelerinde Yapısal Güçlendirme Eylemi” rehberi yönergelerini uygulamaya başladı.

Şu an hâlâ linyit madenciliği yapılan bu bölgelerin 2038 yılında derin bir yapısal değişikliği gerektiren bu geçişi sağlamasının garanti altına alınması adına 26 milyar euroya ulaşan fon sağlanacak. Almanya’da, Brandenburg, North Rhine-Westphalia, Saxony ve Saxony-Anhalt bölgeleri başta olmak üzere, geçimi kömür sanayiine bağlı yaklaşık 20 bin insan yaşıyor. Fonlardan bu bölgeler yararlanacak.

Yaz tatilinin ardından Alman kabinesi taslak için oylama yapmayı planlıyor. Almanya’nın Ekonomi Bakanı Peter Altmaier ise elektrik santralı şirketi RWE ile görüşmelere başladı.

Bakanlığın “yapıcı” olarak değerlendirdiği, kapatma planı ve RWE grubuna yapılacak tazminat ödemesi ile ilgili müzakereler şu anda ileri bir aşamada.

Alman madenciliğinde ufak bir paya sahip taşkömürü için ise ihale çağrısı yapılacak.

Devlet, faaliyetlerini durdurma talebinde bulunan enerji santralları operatörlerine de belirli bir tazminat veriyor.

Ancak Yeşiller bu konuya eleştirel yaklaşıyor. Yeşiller milletvekili Oliver Krische, “Ekonomi bakanlığının strateji programı oldukça yavaş ilerliyor. Altmaier işleri bir şekilde ‘yavaşlatıyor’” diyor ve ekliyor “Altmaier’ın, kömür komisyonu raporunun yayınlanmasından altı ay sonra uygulamaya yönelik bir program sunması bile başlı başına bir yenilgi işaretidir.”

Kaynak: Euractiv

BAE, Dünyanın En Büyük Güneş Enerjisi Santralini Kullanıma Soktu

Birleşik Arap Emirliği, dünyanın tek bir alana kurulu olan en büyük güneş enerjisi santralini faaliyete soktu. Noor Abu Dhabi adlı merkez yaklaşık 90.000 haneye enerji sağlayacak.

Birleşmiş Milletler’in düzenlediği Abu Dabi İklim Toplantısı, 30 Haziran- 1 Temmuz tarihleri arasında Birleşik Arap Emirliği’nde (BAE) icra edildi. Toplantı sırasında Emirlik’e ait Su ve Elektrik Şirketi tarafından yapılan duyuruda; ülkenin ve dünyanın tek bir alana kurulu olan en büyük güneş enerjisi santrali olan ve 1.177megawattlık enerji üretme kapasitesine sahip “Noor Abu Dhabi” adlı merkezin de açıldığını ifade edildi.

Yapılan açıklamada, santralin sahip olduğu 3.2 milyon güneş panelinin yaklaşık 90.000 haneye enerji sağlayacağı ve ülkenin yıllık CO2 emisyon oranını 1 milyon tona kadar azalacağı belirtilmiş. Emirlik, bu oranın yaklaşık 200 bin arabayı yollardan çekmeye eşdeğer olduğunu vurguluyor.

Santral BAE’nin Sweihan bölgesinde ve Abu Dabi Enerji Şirketi ile Japon Marubeni ve Çinli Jinko Güneş Holding iştiraklerinin ortak bir projesi olarak hayata geçirilmiş. BAE’nin İklim Değişikliği ve Çevre Bakanı Thani Al Zeyoudi bu kapsamda yaptığı açıklamada, “Kurulan santral, yenilenebilir enerji sektörü için önemli bir katkı sağlayacak.” ifadelerini kullandı.

Petrol kaynağı olan bölge, yenilenebilir enerji kaynaklarına ciddi yatırımlar da yapmaya devam ediyor. BAE’nin ileriki dönemlerde 2GW’lık bir başka güneş enerjisi projesine başlayacağı ve Suudi Arabistan’ın da Mekke’de açılacak 2.6GW kapasiteli bir güneş enerjisi santrali için anlaşma sağladığı ifade ediliyor.

Kaynak:Arabian Business

Norveç’te Satılan Her İki Araçtan Biri Elektrikli

Norveç’te ilk altı aylık verilerin sonucuna göre ülkede satılan her iki araçtan biri elektrikli olarak kayıtlara geçti. Ocak ve haziran ayları arasında satılan araçların yüzde 48,4’ü elektrikli araç olurken, bu oran geçen yıla göre yüzde 31,2’lik artış anlamına geliyor. 

Petrolle çalışan araç satışları aynı dönemde yüzde 30 azalırken, hibrit araç satışları da yüzde 20’den, yüzde 11 seviyelerine düştü.

Norveç, elektrikli araçların kişi başına düşen satışlarında lider konumunda bulunurken, onu yüzde 30’luk satış oranıyla İzlanda izledi.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) da elektrikli araçlara ilginin tüm dünyada arttığını, 2018 yılında dünya çapında satışların yüzde 68 arttığını duyurdu. Çin, geçen yıl satılan 1 milyon elektrikli araçla en çok elektrikli aracın satıldığı ülke konumunda.

Kaynak: Interesting Engineering

E.ON, Birleşik Krallık’ta Yüzde 100 Yenilenebilire Geçti

Birleşik Krallık’ta enerji tedarikçisi E.ON, yaklaşık 3,3 milyon evin tamamen düşük karbonlu yenilenebilir enerji kaynaklarına dönüşümünü sağladı.

E.ON, ülkede güneş, rüzgar ve biyokütle olmak üzere yenilenebilir enerji kaynaklarından ciddi miktarda elektrik üretimi gerçekleştiriyor.

Şu anda, şirket 1,7 milyon evin enerji tedariğini sağlarken, kalan 1,6 milyon evin enerjisinin de tedarik edilmesi için 16 ayrı rüzgar enerjisi üreticisi ve Avrupa Birliği merkezli düşük karbonlu enerji tedarikçileriyle anlaşma yaptı.

Söz konusu dönüşümün mevcut elektrik fiyatları üzerinde herhangi bir etkisinin bulunması beklenmiyor.

Kaynak: Smart Energy International

HAFTANIN RAPORU

Enerji Depolama: Enerji Sektörünü Dönüştürecek Teknolojiler

Dünya nüfusunun 2050’ye kadar 2 milyar daha büyümesi ve aynı zaman diliminde global enerji ihtiyacının da yaklaşık iki katına çıkması bekleniyor. Aynı zamanda enerji sektörü büyük bir dönüşümün eşiğinde. Giderek daha fazla paydaş geleneksel fosil enerji i2le çalışan merkezi enerji sistemlerinden uzaklaşarak, yenilenebilir enerji bazlı dağıtık üretime yönelmenin yollarını arıyor. Ancak yenilenebilir teknolojilerin maliyetleri yaygın bir şekilde kullanılmaları önünde engel teşkil ediyor. Enerji sektörü hizmet sağlayıcıları bu zorlukların üstesinden nasıl geleceklerini gözden geçirmeliler.

Raporun tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

İNFOGRAFİK / GRAFİK