SEKTÖRDEN HABERLER
İnsan Kaynağımızı Geleceğe Hazır Hale Getirmek Zorundayız

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında düzenlenen "Enerji Arama Buluşmaları: İnsan Kaynakları” Çalıştayında değerlendirmelerde bulundu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı olarak en önemli görevlerinin yaşam kalitesini artırmak olduğunu vurgulayan Dönmez, bu seviye arttıkça beklentinin de arttığını ve kendilerinin daha iyisini yapmaya çalıştıklarını anlattı.

Dönmez, bakanlığın misyon, vizyon, hedef, plan ve politika üretimlerinin tek bir ana faktör üzerinde yükseldiğini, bunun da "insan" olduğunu söyledi.

Bir kuruluşun ancak insan kaynağı kadar iyi olabileceğini ifade eden Dönmez, "İnsan kaynağımız derken burada sadece bakanlık ve kurumlarını kastetmiyorum. Bakanlık olarak toplam kalite yönetimini önemsiyoruz.

Geçtiğimiz aylarda bir belgelendirme çalışması da yapıldı. Bakanlık merkez dahil bağlı kurumlarımız kalite belgelerini de almış oldular. Biz tüm bir enerji sektörü olarak her noktada insan kaynağımızı ileri götürmek ve geleceğe hazır hale getirmek zorundayız. Bu sebeple bugün sizlerle bir araya gelerek, sizlerin görüşlerini dinleyeceğiz. Arkadaşlarımız not alacak. Son 2 seferdir uyguladığımız katılımcılık sürecini burada da işleteceğiz ve yaklaşım belgemiz, görüşler belgemiz ve karar belgelerimiz de sizlerin görüşüne sunulacak." diye konuştu.

Bakan Dönmez, elde edilecek çıktılarla hem kendilerinin hem de tüm sektörün stratejisini değerlendireceklerini ve ilgili bakanlıklarla koordinasyon kuracaklarını, üniversitelerle görüşeceklerini belirtti.

Bakanlık olarak insan kaynakları özelinde bir strateji belirleyeceklerini vurgulayan Dönmez, şunları kaydetti:

"Bir stratejide hedef ve o hedefe nasıl gidileceği, yani nereye ve nasıl soruları oldukça önemli. Buradan hareketle insan kaynakları özelinde, bir strateji belirlememiz gerektiğini ve bunun başlangıç noktasının 'liyakat tanımı' olduğunu gördük. Sürekli değişen ve teknolojik gelişmelerin her daim etkilediği enerji sektöründe bir liyakat tanımı konusunda göreve geldiğimiz günden beri kendi içimizde tartışıyoruz, değerlendiriyoruz. Enerji çalışanlarımızın liyakat tanımında 3 temel özelliğin bulunması gerektiğini öngördük. İlk olarak kendini ve çevresindekileri geliştirmek. Özetle burada personelimiz değişen teknoloji ve gelişmelere sadece kendini adapte etmekle kalmamalı, bulunduğu daire veya birimdeki diğer insanların da gelişimine katkıda bulunmalıdır diyoruz. Bunu başkalarından beklemeden kendi motivasyonu ile yapabilmelidir.

İkinci olarak kurum içi ve kurumlar arası iletişim yönetimi. Devlet olarak vatandaşımızla ilişkilerimizin zaten iyi olması gerekir. Bu nedenle birçok işimizde devlet mekanizmasını oluşturan onlarca kurum ve tarafla koordine olmamız hayati önem taşıyor. Diğer paydaşlara hızlıca ulaşan, konularına en hakim uzmanların zekasını sisteme hızla entegre edebilen, kendi zeka ve becerileri kadar tüm Türkiye'nin zeka ve becerisini de sisteme değer olarak ekleyebilen çalışanlara ihtiyacımız var."

Bakan Dönmez, son olarak çözüm odaklılığın da 3 temel özellikten biri olduğunu belirterek, "Göreve geldiğimden bu yana söylediğim temel bir kriter var. Verilen bir iş, sağa sola paslanmadan, sorumluluk başka birimlere atılmadan hemen o noktada çözüm bulunmalı, vatandaş kapı kapı dolaşmamalı. Tüm çalışanlarımızın sonuç ve çözüm odaklı olması bu noktada devlet hizmetlerinin kalitesinin artması açısından da önemli." dedi.

Yöneticiler için de mevcut üç kritere iki yeni kriter eklediklerini kaydeden Dönmez, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bunların ilki stratejik liderlik. Bulunduğu birimi vizyonu ile şekillendirerek kaynakları doğru yöneten, bütçe ile uyumlu stratejik hedefler ve planlarla ilerleyen bunları dönem dönem kontrol eden yöneticilere ihtiyacımız var. İkinci olarak karar alma becerisi. Yöneticilerimiz gün içerisinde onlarca karar alıyor. Biz alınan kararlarda, derinlikli karar alma becerisini önemsiyoruz. Yani karar almadan önce fayda-maliyet, etki, iç ve dış bakış açılarına hakimiyet, istişareyi etkin kullanma gibi becerileri bir yönetici için önemli görüyoruz. Enerji sektöründe bir dönüşümü başaracaksak eğer, bu dönüşümde insanımız, bürokratımız, bilim insanlarımız ve tüm çalışanlarımız hazır olmalı. Bu konuda bir standart geliştirmek için liyakat tanımımızın ilk taslağını sizlerle paylaştık. Zeki insan kendi aklını kullanan, daha zeki insan ise başkalarının da aklından faydalanan kişidir. Biz de devlet olarak, bu konuda çalışan herkesin zekasından faydalanmayı, ortak aklı harekete geçirmeyi hedefliyoruz." 

Kaynak: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

Tüketim Bağı Kopan Lisanssız Tesislere Ek Bağlantı Anlaşması Süresi Sağlanacak

Çeşitli nedenlerle üretim ve tüketim noktasının farklı yerlerde olan ve aradaki bağın kopmuş olan lisanssız elektrik üretim yatırımlarına yeniden bağlantı anlaşması süresi tanıyan kanun değişikliği teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi.

Elektrik piyasası kanuna geçici madde olarak eklenecek ilgili düzenleme şu şekilde;

MADDE 29– 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Lisanssız üretim projelerinde tüketim bağı kurulması

GEÇİCİ MADDE 25– (I) Bu Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan faaliyetler kapsamında çağrı mektubu tarihinden bağlantı anlaşması süresi sonuna kadar tüketim-üretim bağı kopmuş olanlar, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içinde çağrı mektubuna esas abonelik ile en az aynı özelliklere haiz eski ve/veya yeni bir tüketim tesisi aboneliği ihdas ederek ilgili şebeke işletmecisine bildirmesi halinde bağlantı anlaşması süresi, söz konusu bildirim tarihini izleyen 120 günü kapsayacak şekilde kendiliğinden uzamış kabul edilir.”

İlgili maddenin yer aldığı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun teklifi kapsamında TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda milletvekillerinin sorularını cevaplayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan düzenlemeye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Tancan, düzenlemeden 85 yatırımcının 77 megavatlık tesisin yararlanabileceğini belirterek, şunları söyledi:

“Bu yasa teklifi yasalaşırsa bu yarım kalan veya tamamlanan ancak hakları düşen 85 yatırımcının, toplam 77 megavata tekabül eden bu güneş santralinin tamamlanabilmesi için otuz gün içerisinde bir abonelik bildirimi yapmak şartıyla 120 günlük bir süre uzatımı bunlara verilecek. Bu 120 gün içerisinde santrallerini tamamlayıp aboneliklerini de ikmal ettikleri takdirde bu yarım kalmış veya tamamlanmış olan santraller sisteme kazandırılmış olacak.”

Kaynak: Yeşil Ekonomi

EBRD’nin İçtaş Hisselerini Devralmasına Rekabet İzni

EBRD, İçtaş Sürdürülebilir Enerji ile İçtaş Yenilenebilir Enerji’nin ortak kontrolünü devralması işlemine rekabet izni verildi. 

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın (European Bank for Reconstrucnon and Development/EBRD), İçtaş Sürdürülebilir Enerji Yatırımları AŞ ile İçtaş Yenilenebilir Enerji Üretim ve Ticaret AŞ’nin ortak kontrolünü devralması işlemine, Rekabet Kurulu tarafından izin verildi.

Kadıncık HES’lerin özelleştirme ödemesi yapılacak

İçtaş Enerji tarafından daha önce yapılan açıklamada; devir işleminden elde edilecek kaynakların, Kadıncık 1 Hidroelektrik Santrali ve Kadıncık 2 Hidroelektrik Santrali’nin özelleştirilmesine ilişkin kısmi ödemelerin Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na yapılması ve yenilebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretimi yapan tesislerin veya lisansların satın alınması veya geliştirilmesinin kısmi finansmanı amacıyla kullanılacağı bildirilmişti. 

Kaynak: Enerji Günlüğü

Elektrikte Yılın İlk Yarısına Yerli ve Yenilenebilir Damgası

Türkiye'de bu yılın ilk yarısında üretilen elektrikteki yerli ve yenilenebilir kaynakların payı ortalama yüzde 66,22 oldu. Böylece, Türkiye'nin elektrik ithalatında bu yılın ilk yarısında kayda değer bir azalış gerçekleştirildi.

AA muhabirinin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerinden yaptığı derlemeye göre, bu yılın ilk 6 ayında 141 milyar 636 milyon 680 bin kilovatsaat elektrik üretildi. Geçen yılın aynı döneminde 141 milyar 844 milyon 345 bin kilovatsaat üretim yapılmıştı.

Yılın ilk yarısında üretilen elektrikte doğal gazın ortalama payı yüzde 16'da kalırken, ithal kömürün payı yüzde 17,78, yerli kömürün payı yüzde 16,94 oldu.

Aynı dönemde hidroelektrik santrallerinin payı ortalama yüzde 35,77 olarak en fazla katkıyı sağlayan kaynak olarak hesaplandı. Rüzgâr enerjisinin payı yüzde 7,25 olurken, söz konusu dönemde üretilen enerjinin kalan kısmı ise jeotermal, güneş, fuel-oil, biyokütle gibi diğer kaynaklardan sağlandı.

Böylece, bu yılın ilk yarısında üretilen elektrikte yerli ve yenilenebilir kaynakların payı yaklaşık yüzde 66,22 olarak kaydedildi. Geçen yılın ilk yarısında bu rakam yüzde 50,76 olarak hesaplanmıştı.

2019'un ilk yarısında elektrik üretiminde en yüksek paya sahip kaynak yüzde 35,77 ile hidroelektrik santralleri olurken, geçen yıl aynı dönemde yapılan üretimde en büyük pay yüzde 29,06 ile doğal gazın olmuştu.

Elektrik üretiminde yerli kaynakların payının en yüksek olduğu ay yüzde 75 ile mayıs oldu. İthal kaynakların üretimde en büyük paya sahip olduğu ay ise yüzde 44,54 ile şubat olarak kaydedildi.

Kaynak: AA

Enerjisa Dağıtım Şirketlerine Coğrafi Bilgi Sistemleri Projesi ile Bir Ödül de ESRI’den

Enerjisa Dağıtım Şirketlerine Dünyanın lider Coğrafi Bilgi Sistemi yazılım firması olan ESRI tarafından “Coğrafi Bilgi Sisteminde Özel Başarı Ödülü” takdim edildi.  

Enerjisa Dağıtım Şirketleri Başkent EDAŞ, AYEDAŞ ve Toroslar EDAŞ bölgelerinin kapsadığı 14 ilde, 21 milyon nüfusa birbirinden farklı coğrafya, iklim ve demografik yapıya sahip büyük bir alanda hizmet veriyor. Enerjisa Dağıtım Şirketleri tüm saha operasyonlarında ve özellikle Türkiye’nin sınır kapılarını açtığı Suriyeli göçmenlerin yaşam alanlarına da elektrik ulaştırırken kullanmakta olduğu Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Dünyanın lider Coğrafi Bilgi Sistemi yazılım firması olan ESRI tarafından ödüllendirildi.

Enerjisa Dağıtım Şirketleri tüm saha operasyonlarını ve şebeke plan kararlarını alırken faydalandığı coğrafi bilgi sistemleri ile veri toplama, kontrol, veri doğrulama, analiz, güncelleme, kesinti, arıza, sorgulama, raporlama, iş emri, rota optimizasyonu, saha personeli ve operasyon araçları gibi önemli konuları takip edebiliyor.

Enerjisa Dağıtım Şirketleri Genel Müdürü Murat Pınar bugün Amerika Birleşik Devletleri’nin Kaliforniya eyaletinde gerçekleşen Ödül Töreni’nde “Coğrafi Bilgi Sisteminde Özel Başarı Ödülü”nü ESRI Kurucusu ve Başkanı Jack Dangermond’dan aldı.

Pınar Ödül Töreni sonrasında yaptığı açıklamada 3 bölgede birbirinden farklı coğrafi yapılara sahip 14 ilde yürütmekte oldukları çalışmalarda Coğrafi Bilgi Sistemlerinin hayati öneme sahip olduğunu ve söz konusu yazılım programını kullandıkları alanları gün geçtikçe çoğalttıklarını ifade etti. Pınar sözlerini şöyle sürdürdü: “Kullanıcılarımıza sürdürülebilir elektrik hizmeti sunmak için teknoloji yatırımlarımızı ve Ar-Ge faaliyetlerimizi yoğun bir biçimde sürdürüyoruz. Bu kapsamda şebeke güvenliğini artırmak, müşteri memnuniyetini üst düzeye çıkarmak, şebekeyi etkili bir şekilde yönetmek, kritik envanterin bakımını planlamak, yönetim kontrolü sağlamak amacıyla kullandığımız Coğrafi Bilgi Sisteminin dünyada en başarılı örneklerden biri olarak seçilmesinden dolayı gurur duyuyorum. Coğrafi Bilgi Sistemimiz sayesinde şebeke bağlantı bilgisi ile arıza kaynağını doğru ve hızlı şekilde tespit edebiliyor, şebeke bağlantı modeli ile çağrı merkezi sürecini geliştirebiliyor, müşterilere hızlı ve doğru geribildirim sağlayabiliyor, müşteri ve envanter bazlı tutulan kesinti bilgilerinin doğru ve etkin analizlerini gerçekleştirebiliyor ve bakımları bu kapsamda planlayabiliyoruz.”

Çoruh EDAŞ’tan Panolarına Kadın Eli Değdi

Çoruh Elektrik Dağıtım A.Ş. destekleriyle hayata geçen proje ile Trabzon sokakları sanatla doldu. Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Uluslararası Kadın Sanatçılar Derneği iş birliğiyle Çoruh EDAŞ elektrik panoları da dahil olmak üzere şehirdeki köprü ayakları ve duvarlar, kadın ressamlar eliyle estetik bir görünüme büründü.

Çoruh EDAŞ’ın elektrik dağıtım binaları ve elektrik panoları kadın ressamlar eliyle rengarenk bir görünüm kazandı. Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Uluslararası Kadın Sanatçılar Derneği Femin&Art ve Çoruh EDAŞ’ın iş birliğinde gerçekleşen proje de Trabzon’un değerleri elektrik panolarına, köprü ayaklarına ve şehrin farklı noktalarındaki duvarlara resim olarak yansıdı.

Çoruh EDAŞ’ın elektrik dağıtım binaları ve elektrik panolarının proje kapsamında resimlerle bezendiği çalışma ile Trabzon’un güzelliğinin bir kez daha vurgulandığını ifade eden Çoruh EDAŞ Trabzon İl Müdürü Osman Aydın, projeye destek vermekten mutluluk duyduklarını ifade etti. Aydın, “Güzel Trabzonumuzda tüketicilerimize kesintisiz elektrik hizmeti sunmanın yanında Şehrimizin estetiğinin korunması için de çaba gösteriyoruz. Trabzon’un her anında biz de varız. Çoruh EDAŞ olarak uygun hizmet noktalarımızı değerli kadın sanatçıların kullanımına açtık ve ortaya çok güzel sonuçlar çıktı. Büyükşehir Belediyemize de bu fırsatı sağladığı için teşekkür ediyorum” dedi.

DÜNYADAN HABERLER
Çin, Güneşe 248 Milyon Dolar Teşvik Verecek

Çin, 2019’da büyük ölçekli güneş enerjisi projelerine 248 milyon dolarlık teşvik ödemesi yapacak.

Çin Ulusal Enerji İdaresi, bu yıl içerisinde toplam kapasitesi 22,79 gigavat olan güneş enerjisi projelerine 248 milyon dolar destek verileceğini açıkladı.

Açıklamaya göre, 22 farklı bölgede 3 bin 921 adet güneş enerjisi projesinin teşviği onaylandı. İdare, ayrıca projelerin tamamlanarak elektriği şebekeye zamanında göndermek için rekabet etmeleri gerektiğini, aksi taktirde sistemden diskalifiye olacaklarını da bildirdi.

Kaynak: Reuters

Yunanistan, İkinci Yenilenebilir Enerji İhalelerini Tamamladı

Yunanistan, 330 MW kapasiteli ikinci açık eksiltmeli güneş ve rüzgâr enerjisi ihalesini tamamladı.

Yunanistan Enerji Piyasaları Düzenleme Kurumu (RAE) tarafından yürütülen ülkenin ikinci açık eksiltmeli güneş ve rüzgar enerjisi ihalesi 330 MW kapasite tahsisi ile tamamlandı. 

İhale, 20 MW'a kadar güneş santralleri enerji santralleri ve 50 MW’a kadar rüzgâr santralleri olmak üzere iki ayrı kategoride gerçekleştirildi. Birinci kategori için megavatsaat başına ortalama 62,78 euro fiyat ile 275 teklif yapılırken, ikincisinde 67.32 euro fiyat ile 37 adet teklif yapıldı.

Kaynak:Renews

5 Yıl İçinde Küresel Rüzgâr Enerjisi Kapasitesinin %60 Artması Bekleniyor

Wood Mackenzie Enerji ve Danışmanlık şirketinin yaptığı araştırma sonuçlarına göre 2019-2023 yılları arasında rüzgârdan elde edilen enerji kapasitesine küresel ölçekte eklenecek miktarın yıllık 71 GW civarında olması bekleniyor.

Söz konusu değerin 2024 ila 2028 yılları arasında ise 76 GW olacağı öngörülüyor. 2019 yılının ikinci çeyreğinde Küresel Rüzgâr Enerji Pazarına Bakış adlı raporda yayınlanan verilerde; Wood Mackenzie’nin 2019 ila 2028 yılları arasındaki değerlerde bir önceki rapora göre 11 GW'lık artış öngördüğünü gösteriyor.

Danışmalık şirketinin ülke ve kıta bazında yaptığı analizlerde ise inişli çıkışlı bir grafik göze çarpıyor. Buna göre, ABD pazarında %16’lık bir artış gözlemlenirken Kuzey Avrupa’da yükseliş %6 iken, özellikle Almanya ve Fransa’nın rekabete açık politikalar izlemesinin bu artışa olumlu katkıları olduğu belirtiliyor.

Asya pazarına bakıldığında ise Çin’de bir önceki döneme göre 2.9 GW oranında bir artışa dikkat çekiliyor. Hindistan’da ise 2019 ila 2022 yıllarını kapsayan dört yıllık süreçte %24 azalma tahmini yapılıyor. Ülkedeki söz konusu azalma ise hükümet merkezli tavan fiyat uygulamaları ile kazanılmış ihalelerin zamanında yetkilendirilmemesine bağlanıyor.

Kaynak: Wood Mackenzie

Harley-Davidson İlk Elektrikli Motosikleti İçin Ücretsiz Şarj Hizmeti Sunacak

Motosiklet markası Harley-Davidson, ilk elektrikli motosikletini sonbaharda piyasaya sürecek. Şirket ilk kez elektrik gücüyle çalışan bir Tek şarjla 225 kilometre yol yapabileceği açıklanan LiveWire modeli için, müşterilere ücretsiz şarj hizmeti sunulacak.

LiveWire'ı satın alan müşteriler ilk iki yıl boyunca yetkili satış noktalarındaki ChargePoint istasyonlarında ücretsiz şarj hizmeti alabilecek.

Bununla birlikte şirket ABD'deki LiveWire sahiplerine, ülkenin en büyük şarj istasyonu operatörlerinden biri olan Electrify America istasyonlarında 500 kWh'lik ücretsiz şarj hizmeti de sağlayacak. Harley-Davidson, ilk elektrikli motosikleti LiveWire'ın fiyatını 29.799 dolar olarak belirledi.

Kaynak: Interesting Engineering

HAFTANIN RAPORU

Yenilenebilir Enerji İstatistikleri 2019

Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA) tarafından hazırlanana rapor, 130 ülkenin yenilenebilir enerji alanında 2009-2017 arasında yaptığı yatırımlara ışık tutuyor.

Raporun tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

İNFOGRAFİK / GRAFİK