SEKTÖRDEN HABERLER
Mini YEKA Yarışmaları 2020’nin İlk Yarısında Gerçekleştirilecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Mini Yenilenebilir Enerji ve Kaynak Alanları (YEKA) yarışmaları için şartname ve sözleşme taslağı hazırlıklarının tamamlandığını belirterek, "Mini YEKA yarışmalarımızla yüksek katılımlı bir sektöre doğru ilerliyoruz. Bu hususta yasa değişikliği tamamlanacak. 2020'nin ilk yarısında ilk yarışmamızı gerçekleştireceğiz." dedi.

Dönmez, Türkiye Elektrik Sanayi Birliğinin (TESAB) 16. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin son 18 yılda büyük bir değişim yaşadığını, birçok dönüşümü hayata geçirdiklerini söyledi.

Enerji sektörünün bu dönüşümden etkilendiğine işaret eden Dönmez, "Elektrik üretim, iletim, dağıtım ve ticareti konusunda Türkiye bugün örnek gösterilen, rol model alınan bir ülke konumuna yükseldi. Türkiye'nin her sektöründe, şehrinde ve bireyinde rahatlıkla görebileceğimiz bu dönüşüm, enerji sektörümüzde de çarpıcı şekilde ortaya çıktı. Enerji sektörümüzün 20 yılda yaşadığı dönüşümle dünyayı yakaladık." değerlendirmesinde bulundu.

Dönmez, Türkiye'nin dünya standartlarında elektrik piyasasına kavuşması için rekabeti ve kaliteyi merkeze alan bir elektrik piyasası hedefini ortaya koyduklarını belirterek, "Özel sektörün etkin ve hızlı şekilde sürece dâhil edilmesini ve kalitenin hızla artmasını sağladık. Aslında TESAB'da bu felsefemizin sonuçlarından birisi olarak ortaya çıktı ve bugün kamu-özel sektör birlikteliğine bayraktarlık yapıyor." ifadesini kullandı.

Enerji sektöründeki rekabet sonucunda üretim, kurulu güç, iletim ve dağıtım ağı gibi temel göstergelerde artış yaşandığını aktaran Dönmez, şöyle devam etti:

"2002 yılında 31 bin megawatt olan kurulu gücümüzü sadece 18 yılda üçe katlayarak 91 bin megawattın üzerine çıkardık. Yerli ve yenilenebilir kaynaklı üretim anlayışımız bu artışın bel kemiğini oluşturdu. Bugün kurulu gücümüzün yüzde 60’tan fazlası yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklı. Sadece yenilenebilir kaynaklı kurulu gücümüz ise yüzde 50 seviyelerine ulaştı. 2019'da elektriğin yüzde 62'sini yerli ve yenilenebilir kaynaklardan üretmemiz hep birlikte ulaştığımız bir başka başarı. Mayıs 2019'da önemli bir rekora imza atarak elektriğimizin yüzde 75'ini yerli ve yenilenebilir kaynaklardan elde ettik."

Dönmez, Mini YEKA yarışmaları için şartname ve sözleşme taslağı hazırlıklarının tamamlandığına dikkati çekerek, "Mini YEKA yarışmalarımızla yüksek katılımlı bir sektöre doğru ilerliyoruz. Bu hususta yasa değişikliği tamamlanacak. Yakın zamanda Resmî Gazete'de yarışma ilanını yayımlayacağız ve 2020'nin ilk yarısında ilk yarışmamızı gerçekleştireceğiz. Yaklaşık 40 şehrimizde,10-40 megawatt arasında değişen güneş projelerimiz olacak." ifadesini kullandı.

Elektrik üretim-tüketim zincirinin tüm dünyada değiştiğini anlatan Dönmez, Türkiye'nin lisanssız kurulu gücünün 6 bin 200 megawatt düzeylerinde olduğunu ve bunun yüzde 92'sinin güneş enerjisi santrallerinden geldiğini aktardı.

Bakan Dönmez, tamamlandığında Ankara ve İzmir'in toplam elektrik ihtiyacına denk bir üretim gerçekleştirecek Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ndeki çalışmaların kesintisiz devam ettiğini, ilk reaktörün 2023'te devreye gireceğini bildirdi.

Kaynak: AA

Merkez Bankası'ndan Madencilik, Elektrik ve Gaz Kredilerine Teşvik

Merkez Bankası, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı faaliyetlerini kredilendirmede öncelikli sektörler listesine aldı. 

Merkez Bankası, zorunlu karşılık oranları ve nema ödemelerini kredi büyümesi oranlarıyla ilişkilendiren zorunlu karşılık düzenlemesinde değişiklik yaptı.

Konuya ilişkin açıklamada son dönemde tüketici kredilerindeki belirgin artışın, büyüme kompozisyonu, enflasyon ve dış denge üzerinde yaratabileceği etkiler ile yabancı para nakdi kredilerin erken kapatılması veya vadesinden önce yapılandırılması amacıyla kullandırılan Türk lirası kredilerin, kredi büyümesine yol açtığı belirtildi. Açıklamada, bu artış dikkate alınarak mevcut zorunlu karşılık düzenlemesinde bazı değişiklikler yapılmasına karar verildiği kaydedildi.

Değişikliklere göre, bankaların zorunlu karşılık teşviklerinden yararlanma şartlarında sıkılaştırmaya gidildi. Bu çerçevede, yıllık reel kredi büyüme oranı yüzde 15’in üzerine çıkan bankaların zorunlu karşılık teşviklerinden yararlanması için seçilmiş sektörlere kullandırılan iki yıldan uzun vadeli krediler ile beş yıl ve daha uzun vadeli konut kredileri reel değişimlerinin tamamı büyüme oranı formülünün pay kısmından düşülerek hesaplanan uyarlanmış reel kredi büyüme oranının yüzde 15’in altında kalması gerekiyor. 

Yıllık reel kredi büyüme oranı yüzde 15’in altındaki bankaların zorunlu teşviklerden yararlanabilmesi için ise beş yıl ve daha uzun vadeli konut kredileri dışında kalan bireysel kredi reel değişiminin yüzde 75’i ve yabancı para nakdi kredilerin erken kapatılması veya vadesinden önce yapılandırılması amacıyla 9 Mart 2020 tarihinden itibaren kullandırılan Türk lirası kredilerin tamamı büyüme oranı formülünün pay kısmından düşülerek hesaplanan uyarlanmış reel kredi büyüme oranının yüzde 5’in üzerinde olması şartı aranacak. 

Merkez Bankası açıklamasında, zorunlu karşılık teşviklerinden yararlanmaya konu kredilerin sağlanacağı seçilmiş sektörlere de yer verildi. “Selektif sektörler” olarak ifade edilen bu sektörler Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması (NACE) çerçevesinde belirlendi. 

A - Tarım, ormancılık ve balıkçılık
B - Madencilik ve taş ocakçılığı  
C - İmalat (11.01-Alkollü içeceklerin damıtılması, arıtılması ve harmanlanması, 11.02-Üzümden şarap imalatı, 11.03-Elma şarabı ve diğer meyve şaraplarının imalatı 11.04-Diğer damıtılmamış mayalı içeceklerin imalatı, 11.05-Bira imalatı, 11.06-Malt imalatı ve 12-Tütün ürünleri imalatı hariç) 
D - Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı
H - Ulaştırma ve depolama 
I - Konaklama ve yiyecek hizmeti imalatı 
J - Bilgi ve iletişim 

Merkez Bankası'nın açıklamasında yeni uygulamanın, kredi arzının tüketimden ziyade sürdürülebilir büyümeyi destekleyecek verimli ve üretim odaklı sektörlere yönlendirilmesine, cari işlemler dengesinin olumlu etkilenmesine ve finansal istikrarın desteklenmesine katkı sağlayacağı değerlendirmesine yer verildi. Söz konusu değişikliklerin, tesisi 20 Mart 2020 tarihinde başlayacak 6 Mart 2020 tarihli yükümlülük döneminden itibaren geçerli olacağı kaydedildi. 

Kaynak: Enerji Günlüğü

Enerjide 'Hibrit' Üretimin Esasları Belirlendi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), birden fazla kaynaktan (hibrit) üretim yapılan elektrik santrallarının lisans süreçlerine ilişkin esasları belirledi.

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmî Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, şebekeye aynı bağlantı noktasından bağlanan birden fazla enerji kaynağından elektrik üretmek amacıyla kurulan tek bir elektrik üretim tesisi "birleşik elektrik üretim tesis", şebekeye aynı bağlantı noktasından bağlanan tamamı yenilenebilir olmak üzere birden fazla enerji kaynağından elektrik üretmek amacıyla kurulan tesis ise "birleşik yenilenebilir elektrik üretim tesisi" olarak nitelendirilecek.

Yenilenebilir enerji kaynakları dışındaki kaynakların kullanıldığı elektrik üretim tesisleri, ana kaynak yanında yenilenebilir yardımcı kaynağı bulundurması halinde "birlikte yakmalı elektrik üretim tesisi" olarak değerlendirilecek.

Birden çok kaynaklı elektrik üretim tesislerinde kullanılan yardımcı kaynak ünitesi ana kaynağa dayalı tesisin ünitesi olarak kabul edilecek ve tesis tek bir önlisans veya lisans kapsamında olacak.  Birleşik üretim ve birleşik yenilenebilir elektrik üretim tesisinde yardımcı kaynak, hiçbir koşulda ana kaynağa dönüştürülemeyecek. Söz konusu tesislerde, yardımcı kaynak ve ana kaynağın kurulu güçleri toplanarak ana kaynak üzerinden birlikte değerlendirmeye alınacak.

Kurum, ayrıca Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile hibrit üretim elektrik üretim tesislerinin alım garantisi üzerinden desteklenmesine yönelik esasları da belirledi.

Buna göre, birleşik yenilenebilir elektrik üretim tesisinden sisteme verilen net enerji miktarı tesiste kullanılan yenilenebilir enerji kaynakları için belirlenen fiyatlardan en düşük olanı üzerinden ve tesisin kalan süresi için Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması kapsamında değerlendirilecek.

Destekleyici kaynaklı elektrik üretim tesisinde kaynakların tamamının yenilenebilir olması durumunda ise bu tesise sağlanacak destek ana enerji kaynağı için belirlenen fiyat üzerinden hesaplanacak. Söz konusu yönetmelikler 1 Temmuz 2020 itibarıyla yürürlüğe girecek.

Kaynak: Habertürk

2020’nin İlk 2 ayında 80 Elektrikli, 2.128 Hibrit Otomobil Satıldı

Bu yılın ilk 2 ayında satılan elektrikli ve hibrit otomobil sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre 4 kattan fazla artış gösterdi.

Otomotiv Distribütörleri Derneği 2020 yılı Şubat ayı elektrikli araç satış rakamlarını yayınladı.

Kuruluşun çalışmasına göre geçtiğimiz ay Türkiye otomobil pazarında 66 adet elektrikli, 1.331 adet de hibrit motorlu araç satıldı.

2020’nin ilk iki ayındaki satış rakamı da elektrikli araçlar için 80, hibrit araçlar için ise 2.128 oldu.

Bununla birlikte aynı dönemde 28.186 adet benzinli, 25.959 adet dizel, 3.390 adet de otogazlı otomobil satıldı.

ODD verilerine göre 2019’ın ilk iki aylık döneminde ise 15 elektrikli, 660 adet de hibrit araç satışı gerçekleşmişti. 2019’un tamamındaki satış rakamı ise elektrikli araçlarda 222, hibrit araçlarda ise 11.974 olmuştu.

Kaynak: Yeşil Ekonomi

TREDAŞ’tan Öğrencilere Enerji Tasarrufu Semineri

Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ) tarafından, Çerkezköy Hacı Fahri Zümbül İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerine yönelik, "Enerji Tasarrufu ve Verimli Enerji Kullanımı" semineri düzenlendi.

TREDAŞ, enerji kaynaklarının daha etkin ve verimli kullanılması amacıyla yaptığı çalışmalarını, öğrencilere yönelik gerçekleştirdiği seminerlerle sürdürüyor. Bu kapsamda TREDAŞ yetkilileri, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesine bağlı Hacı Fahri Zümbül İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri ile bir araya geldi.

TREDAŞ'ın Arıza Onarım Bakım Mühendisi Mustafa Gencay'ın sunumuyla gerçekleşen seminerde, enerji kaynaklarının daha etkin ve verimli kullanılması, evlerde ve okullarda enerji tasarrufu yapılmasının önemi, enerjinin hayatımızdaki yeri gibi konularda öğrencilere bilgilendirme yapıldı.

Çok sayıda öğrencinin yanı sıra eğitimcilerin de hazır bulunduğu seminerin sonunda, TREDAŞ'ın alanında uzman mühendisleri öğrencilerin sorularına yanıt verdi.

Dicle EDAŞ’ta Bayrak Değişimi

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ'nin (Dicle EDAŞ) Genel Müdürlüğüne Müşteri Saha Yönetimi Başkanı Yaşar Arvas getirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, özelleştirmenin gerçekleştiği 2013 yılından bu yana Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki 6 ile elektrik dağıtım hizmeti veren Dicle EDAŞ'ın yeni genel müdürü Müşteri Saha Yönetimi Başkanı Yaşar Arvas oldu.

Şirkette daha önce genel müdürlük görevini yürüten Murat Karagüzel ise Dicle Elektrik Perakende Satış AŞ Genel Müdürlüğü görevine atandı.

Dicle Elektrik Perakende Satış AŞ Genel Müdür Vekili Avni Doğan da Müşteri Saha Yönetimi Başkanlığı görevini üstlendi. Geçen hafta yapılan atama duyurusunun ardından Arvas, Karagüzel ve Doğan yeni görevlerine başladı.

DÜNYADAN HABERLER
Avrupa, 2050’da İlk “İklim Nötr” Kıta Olmayı Hedefliyor

AB, 2050’de dünyanın ilk “iklim-nötr” kıtası olma hedefiyle iklim yasasını kamuoyuyla paylaştı.

Söz konusu yasa, AB’nin 2050’de net sıfır emisyon hedefini yasal olarak bağlayıcı kılacak yasa olarak onaylandı. Avrupa Komisyonu’nun onayının ardından 27 AB üyesi ülkenin onayının da alınması gerekiyor.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen konuya ilişkin yaptığı açıklamada, AB’yi 2050 yılına kadar dünyanın ilk iklim nötr anakarası yapmak adına harekete geçtiklerini belirterek, “Yasa, Avrupa endüstrisine ve yatırımcılara öngörülebilirlik ve şeffaflık sağlıyor. Yasanın, AB’nin yeşil kalkınma stratejisine yön verdiğini ve enerji dönüşümünün kademeli ve adil olarak sağlanacağını söyleyebilirim.” diye konuştu.  

Taslak yasada yer alan 2050’den sonra sera gazlarının tamamının atmosferden çekilmesi hedefinin yasaya dâhil edilmemesi ise bazı sivil toplum kuruluşlarının eleştirilerine neden oldu.

Kaynak: New Europe

Sırp Cumhuriyeti’nden 6,7 Milyar Dolarlık Yenilenebilir Planı

Bosna Hersek’in özerk statüdeki Sırp Cumhuriyeti, 1000 megawattlık yenilenebilir enerji kapasitesi oluşturmak amacıyla 2029’a kadar 6,7 milyar dolarlık yatırım yapacak.

Sırp Cumhuriyeti Enerji Bakanı Petar Djokic, bölgenin kömürden çıkışını kolaylaştırmak için 2029 yılına kadar 6,7 milyar dolar yatırım yaparak 1000 MW yenilenebilir enerji kapasitesi eklemeyi hedeflendiğini bildirdi.

Söz konusu yatırımlar ağırlıklı olarak rüzgâr, güneş ve hidroelektrik alanında yapılacak. Yatırımların büyük bir kısmı kamu enerji şirketi olan ERS tarafından hayata geçirilecek.

Djokic, yaptığı açıklamada, bölgenin ve Avrupa Birliğindeki gerçeklerin farkında olduklarını ve buna göre hareket edeceklerini belirtti.

Yenilenebilir enerjideki potansiyellerini kullanacaklarını ifade eden Djokic, gelecek yıldan itibaren piyasa bazlı hareket edeceklerini ve tüketicilerin kendi tedarikçilerini seçebileceklerini dile getirdi. 

Kaynak: Reuters

Dünyada Kömürden Elektrik Üretimi 1990’dan Sonra En Büyük Düşüşü Yaşadı

Geçen yıl, dünyada kömürden elektrik üretimi yüzde 3 azalırken, buna bağlı olarak karbon salımı da yüzde 2 azaldı. Bu rakamlar, 1990’dan bu yana görülen en büyük düşüş olarak kayıtlara geçti.

Bağımsız araştırma ve iklim düşünce kuruluşu EMBER tarafından yapılan araştırmaya göre, Avrupa ve ABD’de kömürden elektrik üretimindeki azalma, söz konusu düşüşte etkili oldu. Diğer yandan, Çin’de kömürden elektrik üretimi artış gösterdi. Kömürden elektrik üretimindeki azalma küresel emisyonların da azalmasını sağlarken, yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanan elektrik üretimi de bu duruma katkıda bulundu.

Geçen yıl, rüzgâr ve güneşten elektrik üretimi yüzde 15 artış gösterdi.  Dünyada tüketilen elektriğin yüzde 8’i bu kaynaklardan karşılandı.

Ember Elektrik Analisti Dave Jones konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Kömürün ve elektrik sektörü emisyonlarının küresel düzeyde düşüşü iklim için olumlu bir haber, ancak hükümetler elektrik dönüşümüne önemli ölçüde hız kazandırmak zorunda, bu sayede 2020’ler süresince küresel kömür üretiminin bertaraftı sağlanmalı. Kömürden gaza geçmek, sadece bir fosil yakıtı diğeriyle değiştirmek demek. Kömür üretimini sonlandırmanın en ucuz ve en kestirme yolu rüzgâr ve güneş enerjisini hızlı bir şekilde yaygınlaştırmak” dedi. 

Kaynak: Mail Online

Avrupa Rüzgâr Elektriğinde Şubat’ta Yeni Rekor Kırdı

Avrupa, rüzgârdan elektrik üretiminde geçen ay 2018’in aynı ayına göre yüzde 59 artışla yeni bir rekor kırdı.

WindEurope verilerine göre, 2020 yılı şubat ayında Avrupa rüzgâr enerjisi üretimi, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 59 artışla ortalama 78 gigawatta (GW) yükseldi.

Şubat ayında kaydedilen rüzgâr elektriği üretimindeki artış bir önceki aylar aralık ve ocakta kaydedilen rekorları rahatça geçti.

Aralık ve ocak aylarında ortalama 63 GW rüzgâr elektriği üretilmişti. Böylece son üç ay boyunca Avrupa toplam 205 TWh rüzgâr elektriği üretti.

Avrupa’nın rüzgâr türbinleri, şubat ayında 54,5 TWh elektrik ürettiler. Bu da 108 standart LNG yükü enerji eşdeğerinde.

Kaynak: S&P Global

HAFTANIN RAPORU

Elektrik Depolama Değerleme Taslağı

Elektrik depolama dünyanın daha sürdürülebilir bir enerji sistemine geçişte kritik bir yol oynayabilir. Ama elektrik piyasaları depolamanın değerini anlamakta sık sık başarısız oluyor.

Raporun tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

İNFOGRAFİK / GRAFİK