SEKTÖRDEN HABERLER
ELDER 13. Sektör Toplantısı Online Gerçekleştirildi

ELDER 13. Sektör Toplantısı dijital platform üzerinden gerçekleştirildi.

Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği -  ELDER 13. Sektör Toplantısı dijital platform üzerinden gerçekleştirildi. Toplantının açılış konuşmalarını; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyon Başkanı Mustafa Elitaş, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz ve ELDER Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Çeçen yaptı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, elektrik dağıtım sektöründe 2021-2025 dördüncü uygulama dönemi için toplam 66,7 milyar lira tutarında yatırım planlandığını belirtti. Bu tutar bir önceki uygulama dönemi yatırım bütçesinin yaklaşık 2 katı düzeyinde. Yeni yatırımlarla mevcut şebeke ağlarını her yıl genişlettiklerini belirten Dönmez, 2016-2020 “Üçüncü Uygulama Döneminde Elektrik dağıtım sektörümüz planlanan 34 milyar Türk lirası tutarındaki yatırımı aşarak 40 milyar lira tutarında yatırım gerçekleştirdi. Böylelikle planlanan yatırım tutarının 6 milyar Türk lirası üzerinde bir yatırım yapıldı.

Yaklaşık 46 milyon aboneye hizmet veren sektörün işlettiği dağıtım hattı uzunluğu 2020 sonunda 18 bin 270 kilometre ilaveyle 1 milyon 190 bin 605 kilometreye ulaştı. Dağıtım trafo sayımız 14 bin 39 adet artışla 519 bin 346 oldu. 2019'da 192 bin 78 MegaVoltAmper olan dağıtım trafo gücümüz de 2020 sonunda 199 bin 748 MegaVoltAmpere yükseldi." diye konuştu.

Dönmez, 2019'da kullanıcı başına 20,5 saat olan kesinti süresinin yüzde 11 azalarak 18,2 saate düştüğünü anlattı. "Dördüncü uygulama döneminde yapılacak yatırımlara ilaveten, planlı bakım için ilk kez ayrı bir bütçe kalemi oluşturuldu. Daha önce planlı bakım işletme bütçesinden karşılanıyordu. Planlı bakım için 10,5 milyar liralık bir bütçe ayırdık." ifadelerini kullandı.

Çağrı merkezlerine ulaşılabilirlik seviyesinin de yüzde 99,82 olduğunu söyleyen Dönmez, bunun uluslararası standartlar kapsamında kabul edilen başarı kriterlerinin üzerinde olduğunu dile getirdi.

2021 yılında dijitalleşme hedeflerinin 3 başlık altında toplandığını belirten Dönmez, şunları kaydetti: "İlki, Dijital Türkiye, online işlemler ve çağrı merkezi üzerinden yapılacak abonelik işlemlerinin ıslak imza olmadan kimlik teyidi ve sesli onay ile gerçekleştirilmesi. İkincisi, tarife değişikliği ve tahliye taleplerinin sesli onayla çağrı merkezi üzerinden alınması. Sonuncusu ise, uzaktan çalışma sisteminin test edilmesi sayesinde işlemlerin ne kadarının gerçekleştirilebildiğinin ve bilişim altyapısının yeterliliğinin ölçülmesi. Dijitalleşmeyle ilgili önemli konulardan biri de Otomatik Sayaç Okuma Sistemi. Bu sistemle mesken ve düşük tüketimli abonelerin dışındaki büyük tüketicilerin faturası uzaktan okunuyor. Bu oran toplam tüketimin yüzde 48'ine ulaştı. Sayaçların uzaktan okunması emek, zaman ve maliyet kaybının önüne geçilmesi açısından da önemli bir faktör."

“Yenilenebilir Kaynakların Geliştirilmesi Önceliğimiz”

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Elitaş, pandemi nedeniyle dünya genelinde elektrik talebinde düşüş olduğunu vurguladı. Özellikle yenilenebilir enerji kaynaklarının geliştirilmesi konusunun öncelikleri olduğunu belirten Elitaş şöyle konuştu: “Türkiye güneş santrallerinin devreye alındığı 2014’ten bugüne kadar, güneş kurulu gücü artışında dünyada 9’uncu ülke, Avrupa’da ise 3’üncü ülke konumunda.

Ülkemizde 2002 yılından 2020 yılına kadar devreye alınan toplam kapasitenin yarısı yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılandı. 2019 yılında 4,1 milyon hanenin elektrik tüketimi güneş enerjisiyle karşılandı. Bu durum, arz güvenliği sağlamak ve kaliteli elektrik dağıtım hizmeti sağlamak açısından da önem taşıyor. Enerji arz güvenliği sağlandığı takdirde, dağıtım hizmet kalitesinin de artacağını düşünüyoruz. Bu çerçevede, Enerji ve Tabii Bakanlığı ve EPDK ile yasal mevzuatlar konusundaki iletişimimiz de kesintisiz sürdürülüyor.”

Ar-Ge’ye 1 Milyar TL Ayrıldı

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, elektrik kesintilerini Türkiye'nin gündeminden çıkarabilmek için planlı bakım faaliyetlerinin büyük önem taşıdığına dikkat çekerek şu değerlendirmede bulundu: "Burada bir diğer önemli husus planlı bakım faaliyetlerinin de tarifeler marifetiyle düzenlenmesi. Kurum olarak planlı bakım harcamaları için yıllık yaklaşık 2,2 milyar Türk lirası bütçe öngördük."

Özellikle ekonomik ömrü dolan kırsal şebekenin yenilenmesini, şebekenin teknolojik seviyesinin daha da artmasını ve akıllı şebekelere doğru ciddi adımlar atılmasını beklediklerini ifade eden Yılmaz, EPDK olarak bu bütçenin nasıl kullanıldığının takipçisi olacaklarını belirtti.

Akıllı şebeke ve Ar-Ge faaliyetlerinin de öncelikleri arasında yer aldığını dile getiren Yılmaz, Ar-Ge bütçelerini artırarak 5 yıllık dönemde yıllık ortalama 199 milyon liralık bütçe belirlediklerini ve bu alanda yeni çalışmalar beklediklerini bildirdi.

“Pandemide Kesintisiz Enerji Tedarikini Mümkün Kıldık”

ELDER Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Çeçen, uzun bir süredir pandeminin hayatın bir parçası olduğuna dikkati çekti. Pandemi döneminde, hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan, kesintisiz ve sürekli enerji tedarikini mümkün kılan sektör çalışanlarına teşekkür eden Çeçen, bu dönemde bakım ve onarım çalışmalarını da aksatmadıklarını kaydetti.

Çeçen şu değerlendirmede bulundu: “Bu süreçte vazgeçilmez önceliğimiz çalışanlarımızın ve toplumumuzun sağlığı oldu. Bunun için yeni iş planları ve çalışma modellerini uygulamaya soktuk. Beyaz yaka çalışanlarımız için uzaktan çalışma uygulamalarına geçerken mavi yaka çalışanlarımızın vardiyalarını ve çalışma ortamlarını pandemi koşullarına göre düzenledik. Pandemi şartlarının yanı sıra, geçtiğimiz yıl ülkemizin farklı şehirlerinde meydana gelen birçok afet olayı ile mücadele etmek zorunda kaldık. Ayrıca; sert geçen kış koşulları sektörümüzü zorluklarla karşı karşıya bıraktı. Personelimiz, bu zorlu koşullarda, enerji tedarikinin sağlanması için 7/24 görevini yerine getirdi. 

“Yeni Uygulama Döneminde 67 Milyar TL’ye Yakın Yatırım”

Çeçen, 3’üncü uygulama döneminde yatırım tavanı olan 32,7 milyar TL’nin üzerinde 37 milyar TL’lik bir yatırım yaptıklarına değinerek, 2021-2025 yıllarını kapsayan 4. Uygulama Döneminde sektörün yatırım tavanının yaklaşık 2 katına yükselerek 66,7 milyar TL’ye ulaştığını belirtti. Çeçen şöyle konuştu: “Elektrik Dağıtım sektörü olarak iş planlarımızı ve finansman çalışmalarımızı bu çerçevede sürdürüyoruz. Yatırımlarımızla; başta kırsal alanlar olmak üzere şebekemizi yenilemeyi, yeni bağlantı taleplerini karşılamayı ve teknoloji yatırımlarına öncelik vermeyi hedefliyoruz.”

Müşteri Memnuniyeti ve Kalite Performansı Vurgusu

Çeçen, EPDK’nin 4. Uygulama Döneminde tedarik sürekliliği, çağrı merkezi ve İSG gibi birçok alanda tüketici memnuniyetini referans alan kalite düzenlemelerini genişlettiğini ifade etti.  Tüketici memnuniyetini ve kalite performansını odağına alan düzenlemelerle birçok ülkenin regülasyonlarından daha ileri bir noktaya ulaşıldığına değindi.

“Dijitalleşmeye Ağırlık Verilecek, Ar-Ge ve Teknoloji Geliştirilecek”

Sektör olarak dijitalleşmeyle birlikte Ar-Ge ve teknoloji geliştirmelerine ağırlık vereceklerinden bahseden Çeçen sözlerini şöyle sürdürdü: “Dijital hizmet yelpazemizin genişletilmesini, tüketici memnuniyeti ve verimli operasyon yapısının en önemli destekleyicisi olarak görüyoruz. Ar-Ge alanında Milli Akıllı Sayaç Sistemleri ve Yerli Enerji Yerli Teknoloji gibi projelerle sektörümüz ve ülkemiz için değer yaratmayı hedefliyoruz. Türkiye’de girişimcilik programlarının öncülerinden, ODTÜ Teknokent ve İTÜ Çekirdek programları ile genç girişimcilerimize destek veriyoruz.”

Fatura Borcu Bulunan Şehit Aileleri ve Engelli Tüketicilerin Elektriği 3 Ay Süreyle Kesilemeyecek

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı Mustafa Yılmaz, 65 yaş üstü aboneler, engelli tüketiciler, şehit aileleri ve muharip/malul gazilerin kullandığı elektriğin, borcun ödenmemesi halinde 3 ay boyunca kesilemeyeceğini belirterek, "Burada iki nokta çok önemli. Birincisi, söz konusu durumda olan vatandaşlarımızın o meskenin abonesi olması gerekiyor. İkincisi de bu düzenlemenin salgın dönemiyle sınırlı olmaması." dedi.

Yılmaz, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğe ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, milyonlarca elektrik abonesini ilgilendiren ve üzerinde bir süredir titizlikle çalıştıkları yönetmeliğe son şeklini verdiklerini söyledi.

Yönetmeliğin hayırlı olmasını dileyen Yılmaz, bu düzenlemeyle çok önemli yenilikler getirdiklerini vurgulayarak, şunları dile getirdi: "Bu yeniliklerden biri düzenlemeyle 65 yaş üstü aboneler, engelli tüketiciler ve şehit aileleri ve muharip/malul gazilerimizin borcundan ötürü elektriğinin 3 ay boyunca kesilemeyecek olması. Burada iki nokta çok önemli. Birincisi, söz konusu durumda olan vatandaşlarımızın o meskenin abonesi olması. İkincisi de bu düzenlemenin salgın dönemiyle sınırlı olmaması. Salgın bittiğinde de belirttiğimiz aboneler için bu imkan söz konusu olacak."

Yılmaz, düzenlemeyi gerekli ayrıntıları düşünerek, anlaşılır bir dil ve tüketici odaklı bir anlayışla hazırladıklarını vurgulayarak şunları kaydetti: "Artık cuma günleri, resmi ve dini bayramlarda ve bu bayramların bir önceki gününde elektrik kesme işlemi yapılamayacak. Vatandaşlarımıza bu yönetmeliği okumalarını ve haklarının takipçisi olmalarını tavsiye ediyoruz. Biz EPDK olarak bütün mevzuatımızın sahada olan uygulamasının takipçisiyiz. Herhangi bir şirketin düzenlemeye aykırı bir uygulamasıyla karşılaşması halinde vatandaşlarımızın mutlaka EPDK'ye internet üzerinden yazılı olarak başvurabileceklerini hatırlatıyorum. Biz, o şirketle ilgili gerekeni en hızlı şekilde yaparız."

Söz konusu yönetmeliğe göre, kendi adına perakende satış sözleşmesi olan ve mesken tüketici grubunda bulunan 65 yaş üstü tüketiciler, şehit aileleri ve muharip/malul gaziler ve yüzde 40'ın üzerinde engeli bulunduğuna ilişkin sağlık kurulu raporunu görevli tedarik şirketine ibraz eden engelli tüketicilerin elektriği, tek bir kullanım yerine ait faturaların aralıksız olarak yıl içinde en az 3 dönem boyunca zamanında ödenmemesi ve tüketicinin kesme yapılacağına ilişkin görevli tedarik şirketi tarafından bilgilendirildiğinin ispatı halinde kesilebilecek. Borcun ödenmesine ilişkin taksitlendirme talep edilmesi halinde tedarikçiler tarafından taksitlendirme yapılacak ve taksitlendirme süresi azami 4 ay olacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Elektrik Faturasında Geriye Dönük İtiraz Süresi Uzatıldı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, fatura tebliğ tarihinden itibaren 60 gün içinde yazılı olarak yapılmayan ve başvuru tarihi itibarıyla en fazla 12 ay önceki fatura dönemine ait olan itirazlarda, başvuruyu takip eden 3 ay içinde Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. (EPİAŞ) tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılması veya EPİAŞ tarafından diğer hataların tespit edilmesi durumunda gerekli düzeltme işlemi gerçekleştirilecek.

Yapılan düzeltme piyasa katılımcısına yazılı olarak veya Piyasa Yönetim Sistemi üzerinden bildirilecek. Fatura dönemine ait uzlaştırma bildirimlerine ya da faturalara geriye dönük itiraz süresi daha önce 6 ay olarak uygulanıyordu.

Kaynak: Habertürk

Yenilenebilir Enerji Kapasitesi Artırılacak, Temiz Üretim Teknolojilerine Yatırım Yapanlar Ödüllendirilecek

İklim Değişikliği ile Mücadele Sonuç Bildirgesi’ne göre, 2030 yılına kadar güneş enerjisi kapasitesi 10 GW, rüzgar enerjisi kapasitesi ise 16 GW’a çıkarılacak. Temiz üretim teknolojilerine yatırım yapan tesisleri ödüllendiren Emisyon Ticaret Sistemi hayata geçirilecek.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın (ÇŞB) hazırlamış olduğu İklim Değişikliği ile Mücadele Sonuç Bildirgesi’ne göre, İklim Kanunu için temel ilke, sorumluluk ve eylemleri içeren kapsamlı bir İklim Değişikliğiyle Mücadele Raporu Meclise sunulacak.

Sonuç Bildirgesi’ne göre, tüm kurumların, sera gazı emisyonlarının azaltımına ve iklim değişikliğine uyum sağlamasına yönelik 2050 Ulusal İklim Değişikliği Stratejisi ve Eylem Planı uygulamaya konulacak.

Bölgesel İklim Değişikliği Eylem Planlarıyla, yedi bölgede tüm alanlar iklim değişikliğine uyumlu hale getirilecek. Akıllı şehir ve sıfır atık uygulamaları yaygınlaştırılacak. Enerji verimli, iklime duyarlı yeni yerleşim alanları kurulacak.

Bildirgede iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin en çok yaşandığı sektörler olan; tarım, hayvancılık, turizm, yenilenebilir enerji ve sanayi alanlarındaki yatırımların en verimli şekilde yönlendirileceği ve bütün ölçeklerde yeni mekansal planların uygulamaya konulacağı belirtiliyor.

2023 yılına kadar tüm ülkede yaygınlaştırılacak Sıfır Atık Projesi kapsamında atıkların geri kazanım oranın 2035 yılında yüzde 60’a çıkarılması ve 2050 yılında evsel atıkların düzenli depolama ile bertarafına son verilmesi hedefleniyor.

Halihazırda yüzde 2,5 olan arıtılarak yeniden kullanılan atıksu oranının, 2023 yılında yüzde 5’e, 2030 yılında ise yüzde 15’e çıkarılacağı ifade edilen Bildirge’ye göre, yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretim kapasitesi artırılacak.

2030 yılına kadar, elektrik üretiminde güneş enerji kapasitesi 10 GW, rüzgar enerjisi kapasitesi ise 16 GW’a çıkarılacak.

Sonuç bildirgesinde ne çıkan bir diğer konu başlığı ise Emisyon Ticaret Sistemi oldu. Buna göre, iklim dostu yatırımların destekleneceği, temiz üretim teknolojilerine yatırım yapan tesisleri ödüllendiren Emisyon Ticaret Sistemi hayata geçirilecek. Ayrıca, enerji ve sanayi tesislerinin iklim ve çevre dostu üretim yapmalarına yönelik ilave tedbir ve teşvikler artırılacak.

2023 yılında binalarda kullanılan fosil yakıtların yüzde 25 oranında azaltılacağını açıklayan ÇSB, 2030 yılına kadar tüm binaların enerji kimlik belgesine sahip olacağını bildirdi.

Kamu ve özel sektörün iklim değişikliğiyle mücadele çalışmalarına yönelik teşvik ve finansman imkanları geliştirileceği ve uluslararası finansman kaynaklarına erişim imkanlarının artırılacağı belirtildi. Sel, heyelan, erozyon, taşkın tehdidi altında bulunan bölgelerde yeniden inşa faaliyetine izin verilmeyeceği belirtilen Bildirge’de, “Tüm bu risk altındaki yapılar için uygun alanlar belirlenecek ve kamulaştırma ve dönüşüm projeleriyle taşıma süreci başlatılacaktır. İklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin en çok yaşandığı su kaynaklarımızın etkin yönetimi ve korunması için tüm kurumlarla ortak bir iş birliği geliştirilerek suyun tasarruflu kullanılmasına yönelik önlemler belirlenecek ve uygulanacaktır.” ifadeleri yer alıyor.

Bakanlık ayrıca, iklim değişikliği konusunda üretilen çalışmaların ve verilerin paydaşların ve kurumların erişimine açık olduğu Ulusal İklim Değişikliği Platformu ile bilimsel araştırmaların yapılacağı, politikaların belirleneceği ve takip edileceği Ulusal İklim Değişikliği Araştırma Merkezi kuracak.

Kaynak: Temiz Enerji

Enerji Timleri Karla Kaplı Bölgelere 'Kaplan' ile Ulaşıyor

Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş.'de (TREDAŞ) görevli "enerji timleri", Kırklareli'nde yoğun kar yağışı nedeniyle zaman zaman ulaşıma kapanan köylerde oluşan arızalara "Kaplan" adını verdikleri kar motoru ile gidiyor.

Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli'nde geniş bir alanda faaliyet yürüten TREDAŞ ekipleri, kış şartlarında da yoğun çalışıyor. Kar yağışının yoğun olduğu Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde hizmet veren iki kişilik paletli araç, ekiplerin arızalara müdahale etmesine katkı sunuyor. Bölgedeki personel tarafından "Kaplan" adı verilen araç, performansıyla dikkati çekiyor.

Arıza anonsu gelince "Kaplan" ile bölgeye hızla giden ekipler, hazırlıklarını tamamlayıp güvenlik önlemlerini aldıktan sonra müdahalelerini yapıyor.

Ekipler arızanın durumuna göre, hava sıcaklığının sıfırın altında olduğu zamanlarda da uzun süre elektrik direğinde kalabiliyor.

TREDAŞ Kırklareli İl Müdürü Mesut Çamdere, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kış şartlarının yoğun olduğu Demirköy ilçesinde enerji nakil hatlarında oluşan arızalara ekiplerin kar motoru ile ulaştıklarını söyledi. Artık arızaların en kısa sürede giderildiğini ifade eden Çamdere, "Köylerimiz 'Kaplan' ile enerjisiz kalmıyor." dedi.

Önceden kış şartlarında ulaşıma kapanan köy yolları nedeniyle arızalara ulaşmakta güçlük yaşadıklarını anlatan Çamdere, şunları kaydetti: "TREDAŞ, Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli'nde 20 bin kilometrekare alanda 300 bin direk, 20 bin kilometre elektrik hattı, 10 bini aşkın trafoyla faaliyet yürütüyor. Ekiplerimiz tüm arızaları en kısa sürede gidermek için çaba sarf ediyor. Eskiden İl Özel İdaresi ekiplerinin yolları açmasını bekliyorduk. Genel Müdürlüğümüz 'vatandaşlarımız enerjisiz kalmasın' diye kar motoru temin etti. Yollar açılmasa bile kar motoru ile enerji nakil hatlarındaki arızalara kısa sürede ulaşılıyor. Kaplan saatte 130 kilometre hızıyla ekiplerimizi arıza bölgesine yetiştiriyor."

Elektrik arıza onarım personeli Yavuz Atıcı ise enerji hatlarının orman içlerinde olduğunu, geçen yıl 2-3 günde ulaşamadıkları arızalara bu yıl "Kaplan" ile en geç 2 saatte ulaştıklarını sözlerine ekledi.

İstanbul’da Kar Yağışıyla Elektrik Tüketimi Arttı

İstanbul’da günlerdir etkili olan soğuk hava ve kar yağışı, enerji tüketimini de arttırdı. Soğuk havalarda ısınmak isteyen vatandaşlar, doğalgazın yanında elektrikli aletleri de tercih etti. Bu durum Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) verilerine de yansıdı.

BEDAŞ verilerine göre İstanbul Avrupa Yakası’nda elektrik tüketimi 13-14 ve 15 Şubat tarihlerinde, bir önceki haftaya (6-7-8 Şubat) göre ortalama yüzde 13’ün üzerinde artış gösterdi. En büyük artış ise, 15 Şubat Pazartesi günü gerçekleşti. Tüketim 15 Şubat’ta bir önceki hafta aynı güne (8 Şubat) göre yüzde 18 oranında arttı.

Ticarethanelerde ise bu artış daha belirgin olarak kendini gösterdi. Bu abone grubunda 13-14 ve 15 Şubat tarihlerinde elektrik tüketimindeki artış bir önceki haftaya (6-7-8 Şubat) göre ortalama yüzde 18’i buldu. Yine en yüksek tüketim pazartesi günü gerçekleşirken bu tarihte tüketim bir önceki hafta aynı güne (8 Şubat) göre yüzde 26 arttığı öğrenildi.

DÜNYADAN HABERLER
ABD Paris Anlaşması’na Resmen Yeniden Katıldı

ABD, Paris Anlaşması’na resmen geri döndü. Böylece Washington, bir önceki Başkan Donald Trump’ın maliyetli olacağı gerekçesiyle tek taraflı olarak çıktığını açıkladığı Paris Anlaşması’na 107 gün sonra tekrar geri dönmüş oldu. İklim değişikliğiyle mücadelede dönüm noktası olarak kabul edilen anlaşmaya 2015 yılında yaklaşık 200 ülke imza atmış bu süre zarfında sadece ABD geri çekildiğini duyurmuştu.

Anlaşmaya yeniden dönüş, ABD’nin 20 Ocak’ta göreve gelen yeni Başkanı Joe Biden’ın seçim kampanyası sırasında verdiği sözlerden biriydi. Ayrıca Joe Biden’ın ilk icraatlarından biri, imzaladığı başkanlık kararnamesi ile Paris Anlaşması’na yeniden dönüşün yolunu açmasıydı. Bilim insanları ve anlaşmaya taraf ülkeler, yakın gelecekte ABD’den, 2030 yılına kadar emisyonlarını düşürme hedefine ilişkin bir açıklama beklediklerini dile getiriyor.

Başkan Joe Biden’ın ABD’nin İklim Özel Temsilcisi olarak atadığı John Kerry, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Gün bugün. Küresel iklim çabalarının bir parçası olan Paris Anlaşması’na resmen geri döndük. Hiçbir ülke bu mücadeleyi tek başına kazanamaz” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Guardian

Hidrojene On Yılda 300 Milyar Dolar Yatırım Yapılacak

Dünya çapında hidrojen projelerine gelecek 10 yıl içinde 300 milyar dolar yatırım yapılacağı öngörülüyor. Hidrojen Konseyi ve McKinsey & Company tarafından hazırlanan yeni bir rapora göre, 2030 yılına kadar küresel hidrojen projelerine yatırım güçlü bir büyüme gösterecek.

Bu kapsamda, ulusal hidrojen stratejilerini açıklamayan başlayan 30 ülkenin bu alandaki yapacağı yatırımlar 300 milyar dolara ulaşacak.

Söz konusu yatırımın yüzde 85’inin Avrupa, Asya ve Avustralya’da gerçekleşeceği öngörülüyor.

Ulusal hidrojen projelerini açıklayan 30 ülkede yaklaşık 228 büyük ölçekli hidrojen projesinin hayata geçirilmesi planlanıyor.

Öte yandan, planlama aşamasında olan, nihai yatırım kararı verilmiş, yapım aşamasına geçmiş veya devreye alınan toplam hidrojen projeleri için ise 80 milyar dolar fon ayrıldığı hesaplanıyor.

Kaynak: pv-magazine

IBM, 2030’a Kadar Sera Gazı Emisyonunu Sıfırlamayı Hedefliyor

IBM, küresel iklim kriziyle mücadele etmek adına, 2030 yılına kadar sera gazı emisyonunda sıfıra ulaşacağını duyurdu. Firma bu hedefini yerine getirmek için; faaliyet gösterdiği 175’i aşkın ülke genelinde yol açtığı emisyonları fiilen azaltmaya, enerji verimliliğine ve temiz enerji kullanımını artırmaya öncelik verecek.

İklim krizinin bir an önce ele alınması gerektiğinin altını çizen IBM Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Arvind Krishna şunları söyledi: “IBM’in sera gazı emisyonlarını sıfıra indirme taahhüdü, iklim alanında uzun süredir devam eden liderliğimizi güçlendiren ve şirketimizi Paris İklim Anlaşması’nda belirtilen hedeflerin yıllarca ilerisinde bir noktaya konumlandıran cesur bir adım.

Emisyonları önemli ölçüde azaltacak adımları atarak bu alanda öncülük etmemiz gurur verici.” Yenilenebilir enerji kullanımını hesaplama ve raporlama konusunda şeffaf olan IBM’in sera gazı emisyonlarını sıfıra indirme taahhüdü, kısa vadeli hedefler de ortaya koyuyor. IBM hedefinin; yenilenebilir enerji sertifikalarının satın alınmasına değil, fiilen tüketeceği enerjiye dayandığını vurguluyor.

IBM’in sürdürülebilirlik taahhüdüne desteklemek için bilim ve teknolojinin uygulanmasına odaklanan IBM Research, iklim değişikliğinin yol açtığı etkilere yönelik çözümlerin keşfedilmesini hızlandırmak üzere İklimin Geleceği (Future of Climate) girişimini başlattı.

Yapay zeka, hibrit bulut ve kuantum hesaplamadan yararlanan IBM araştırmacıları; giderek artan karbon ayak izini, değişen çevre ve iklim kalıplarını doğru şekilde modelleyip bu kalıpların riskini değerlendirebilen yöntemler geliştirecek. Araştırmacılar; emisyon başlangıcında karbonu yakalayıp absorbe edebilen yeni materyallerin geliştirilmesi gibi, iklimle ilişkili karmaşık problemlere bilimsel çözümler sunmak için IBM müşterileri ve iş ortaklarıyla birlikte çalışıyor.

Kaynak: Axios

AB’nin 2030 Temiz Enerji ve İklim Hedefleri Milyarlarca Avro Yatırım Gerektiriyor

Wood Mackenzie’nin raporuna göre, Avrupa’nın yenilenebilir enerji ve depolamaya milyarlarca euroluk yatırım yapması gerektiğini, aksi takdirde 2030 iklim hedefini karşılayamayacağını söyledi.

Aralık ayında Avrupa Birliği liderleri, 2030 yılı itibariyle net seragazı emisyonlarını 1990 seviyelerine göre en az yüzde 55 azaltmayı kabul ederek, mevcut yüzde 40 hedefini önemli ölçüde arttırdı. Ancak Wood Mackenzie analizi, mevcut planlara göre Avrupa’nın 2030 yılı itibariyle 1990 seviyelerine kıyasla yüzde 46 emisyon azaltıma ulaşacağını buldu.

Rapora göre, yeni hedefi karşılamak için bloğun rüzgar, güneş ve elektrik depolama gibi yenilenebilir enerji kapasitesinde önemli bir artışa ihtiyacı var ve bu 2030 yılına kadar yaklaşık 585 milyar dolar yatırıma denk geliyor.

Rapor, karbon yakalama ve depolama teknolojisi (CCS), yakıt olarak hidrojenin yaygın kullanımı, daha fazla elektrikli araç ve bloğun emisyon ticaret sisteminde (ETS) karbon emisyonlarının maliyetine bir taban fiyat getirilmesi de dahil olmak üzere reformların gerekli olduğunu belirtiyor.

Raporda, ton başına 65 dolarlık bir karbon fiyatının, kirletici linyit santrallarından daha düşük emisyonlu gazla çalışan elektrik santrallarına olası maksimum geçişi sağlayacağı ve teknolojiye yatırımı teşvik edeceği belirtiliyor.

Bu fiyat, Avrupa’nın ton başına 39 euro olan ETS’sindeki mevcut referans fiyatlardan neredeyse yüzde 30 daha yüksek.

Wood Mackenzie Araştırma Direktörü Murray Douglas, “Karbon fiyatı konusunda kesinlik sağlamak, ihtiyaç duyulan hidrojen projelerinin büyümesine yardımcı olacaktır.” dedi.

Kaynak: Reuters

HAFTANIN RAPORU

Enerji Dönüşümünü Güçlendirmek için Dağıtım Şebekesi Yatırımı

Avrupa’nın dağıtım şebekeleri, dijital ve enerji dönüşümünün temelini oluşturuyor. Şebekeler yenilenebilir kaynakların çoğunu entegre ederek noktaları birleştiriyor ve tüketicilere hizmet verilmesini sağlıyor. Güvenilir bir elektrik akışını sağlamak için Avrupa’da 375-425 milyar avro arasında yatırım gerekiyor.

Raporun tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

İNFOGRAFİK / GRAFİK