E-Bülten
 
Sayı:38 - Ekim 2015
 
 
 

Dünyanın en büyük şirketlerinden biri olan Amerikalı teknoloji şirketi Google, Vestas R üzgar Sistemleri’nin Turkana Gölü’ndeki rüzgar enerjisi çiftliği projesinin yüzde 12.5’lik hissesini satın alıyor. Projenin 310 megawatt’lık kapasitede olacağı ve 700 milyon dolara mal olacağı belirtiliyor. Google’ın bugüne kadar, temiz enerjiye olan yatırım miktarı ise 2 milyar doları aştı.

Söz konusu yatırım, Google’ın kıtadaki ikinci yenilenebilir enerji yatırımı olma niteliği taşıyor. Şirketin diğer yenilenebilir enerji yatırım ise, 2013 yılındaki Güney Afrika’nın Kuzey bölgesindeki Jasper Projesi idi. Bu yatırım ise, Turkana Gölü’ndeki ilk ABD menşeli özel sektör tarafından gerçekleştirilen rüzgar projesi olma özelliği taşıyor. 2016 yılının ilk çeyreğinde projenin montajı başlayınca Vestas türbünleri temin edecek.

Kapasitesi önümüzdeki yıllarda arttırılacak

ABD’nin kamu kalkınma enstitüsü Denizaşırı Özel Yatırım İşletmesi, projeye 250 milyon dolar vermeyi taahhüt etti. Projeye aynı zamanda, bir grup kalkınma ajansı grubu tarafından toplam 555 milyon dolarlık fon sağlanacak. Proje, faaliyete geçince 2 milyon eve enerji sağlayacak. Kenya hükümeti, santralin 2020 yılına kadar 5 gigawatt ek kapasite kurulmasının planlandığını açıkladı.  Projenin 2018 yılında faaliyete geçmesi planlanıyor.

Kaynak : bloomberg.com

 

Türkiye’deki 21 özel elektrik dağıtım şirketinin tepe kuruluşu olan ELDER, Türkiye’de tüketicilerin elektrik piyasasına aktif katılımını sağlayacak, yenilenebilir enerjinin üretimdeki payını arttırmaya yardımcı olacak ve enerji kalitesini iyileştirecek ‘Türkiye Akıllı Şebekeler 2020 Yol Haritası Projesi’ni hayata geçirmeye hazırlanıyor.

ELDER, “Türkiye Akıllı Şebeke 2020 Vizyon Ve Strateji Belirleme Projesi” için danışmanlık hizmeti ihale tekliflerini 06 Kasım 2015 Cuma günü saat 15.00’e kadar kabul edeceğini duyurdu.

Proje ile, Türkiye’de tüketicilerin elektrik piyasasına aktif katılımını sağlayacak, yenilenebilir enerjinin üretimdeki payını arttırmaya yardımcı olacak, sistem verimliliğini ve enerji kalitesini iyileştirecek maliyet etkin bir akıllı şebekeye geçişte ihtiyaç duyulan metodolojiyi, süreçleri ve takvimi detaylarıyla tanımlayacak olan yol haritasının hazırlanmasını amaçlanıyor.

Yapılacak Danışmanlık İhalesi sonrasında, Türkiye için akıllı şebeke geçiş senaryolarının kararlaştırılması amacıyla tüm elektrik dağıtım şirketlerinden gelecek bilgiler ile mevcut durum belirlenmesi,  kullanılan ve kullanılması planlanan sistemlerinin olgunluk ve yeterlilik seviyesinin tanımlanması gibi analizler yapılacak. Bunun yanı sıra, dünya genelinde farklı ülkelerin ve uluslararası örgütlenmelerin akıllı şebeke vizyonlarının, hedeflerinin, gerçekleştirdikleri ve gerçekleştirilmesine karar verdikleri temel akıllı şebeke uygulamalarının değerlendirilmesi, Türkiye’de gerçekleştirilebilecek akıllı şebeke uygulamalarının fizibilitelerinin yapılması da proje kapsamında hedefleniyor.

EKONOMİYE, ÇEVREYE VE TÜKETİCİYE AVANTAJ

Yapılan açıklamada, akıllı şebekelerin ekonomiye, çevreye ve tüketiciye birçok fayda sağlayacağı da altı çizilmesi gereken bir diğer unsur olduğu belirtilerek, “Bu noktada, şebekedeki kesintilerin sayısının azalması, kesintilerin süresinin kısalması, iş kazalarının azalması, işletme maliyetlerinde tasarruf sağlanması, yenilenebilir enerji kaynaklarının şebekeye entegrasyonunun kolaylaştırılması, kullanılan elektriğin kalitesinin artması ve enerji alım maliyetlerinin düşmesi sayılabilecek önemli etkilerden. Bu kapsamda ELDER, akıllı şebekelere geçiş noktasında, gerek Ar-Ge çalışmaları ile, gerekse de küresel trendleri takip ederek sektöre sağladığı katıyı arttırmayı amaçlıyor” denildi. 

DANIŞMANLIK HİZMET İHALESİ

ELDER tarafından yapılan açıklamada, “Türkiye Akıllı Şebeke 2020 Vizyon Ve Strateji Belirlenmesi” danışmanlık ihale süresi 9 ay olarak belirtildi.  Teklif dosyaları, en geç 06 Kasım 2015 Cuma günü saat 15:00’e kadar “Mustafa Kemal Mah. Eskişehir Yolu 9. km No: 266 Tepe Prime A Blok 3. Kat, No: 37-38/ Ankara” adresine, Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği/İktisadi İşletmesi’ne elden veya posta-kargo yolu ile teslim edilebilecek.

 

İngiltere’nin Swansea Körfezi’nde büyük bir projenin hazırlığı yapılıyor. Proje kapsamında oluşturulacak suni havuzda, ayın çekim gücü sonucu ortaya çıkan gelgitlerin, sürdürülebilir ve yenilenebilir enerji kaynağı olarak kullanılması hedefleniyor. Yılda 420 GW saat elektrik üretecek olan projenin inşasına 2017’de başlanması ve santralin 2021 yılında faaliyete geçmesi planlanıyor. Dünyada bir ilk olması beklenen projenin maliyeti ise 1 milyar pound olarak açıklandı.

Swansea körfezinde oluşturulacak gelgit lagününün, sağladığı enerji ile 120 yıl süresince 155 bin eve elektrik sağlaması öngörülüyor. Oluşturulacak suni gelgit havuzunun 9,7 kilometre uzunluğunda olduğu kaydedildi. Bu sayede, büyük oranda su tutabilecek olan havuz, yüksek dalgalarda 11,7 km² alanda deniz suyunu tutabilecek. Deniz seviyesi azaldığında havuzdaki su, havuz dışındaki sudan 8 metre yüksekte olacak.

Havuz ve deniz arasında yer alan 26 tirbün aracılığıyla elektrik üretilecek

Elektrik üretim süreci şu şekilde aktarıldı: “Bu tesis havuz ve deniz arasındaki potansiyel enerji farkını kullanıyor. Havuzdaki su seviyesi gelgitlerle yükseliyor ve tirbünlerden geçerek denize akıyor. Bu işlem enerji üretecek su kalmayıncaya kadar, yani hem deniz hem havuz su seviyesi eşitleninceye kadar devam ediyor. Su seviyesi düşünce vanalar kapanıyor. Gelgitle yükselen deniz seviyesi belli bir seviyeye ulaştığında vanalar açılıyor ve bu sefer de tirbünlerden geçen su denizden havuza doluyor. Havuz dolunca vanalar kapatılıyor. Gelgit sebebiyle düşen deniz seviyesi sayesinde yine seviye farkı oluşuyor, vanalar tekrar açılıp tirbünler aracılığıyla denize su akışı sağlanıyor. Havuz ve deniz arasında 26 tirbün aracılığıyla olan bu akış sürecinde elektrik üretiliyor. Günlük olarak tirbünlerden geçen su 10 bin olimpik havuzu dolduracak suya denk geliyor.”

Elektrik üretimi 2021’de…
Yaşanan yüksek gelgitler sayesinde yılda 420 GW saat elektrik üretilmesi sağlanacak. İngiliz Enerji Bakanlığı’nın onayladığı 1 milyar pound ederindeki projenin inşasına 2017 yılı içinde başlanacak. Santralin 2021 yılında enerji üretimine başlaması öngörülüyor. Tesisin, aynı zamanda yeni istihdam olanakları yaratması bakımından da önemine dikkat çekiliyor.

Kaynak : canlihaber.com

 
 

Schneider Electric Enerji Verimliliği Müdürü Mahmut Dede, Türkiye’nin enerji verimliliği potansiyeline dikkat çekerek, bu potansiyelin yan işlerle birlikte yılda 150 bin kişiye iş imkanı yaratabileceğini söyledi. Dede, “Kalkınma Bakanlığı’na göre; sadece enerji verimliğinin, bütün süreçleri Türkiye'de yapılmak kaydıyla 2030 yılına kadar 2 milyonun üzerinde bir istihdam oluşturacağını hesaplandı” dedi.

7. Yeşil İş Konferansı’nda konuşan Schneider Electric Enerji Verimliliği Müdürü Mahmut Dede, ‘Değişimin Yeni Paradigmaları ve Farklı Açılardan Enerji Verimliliği Oturumu’ adlı oturumda, enerji verimliliğinin istihdama olan etkilerine değindi.

Tüm dünyada daralan bir istihdam piyasası olduğunu kaydeden Dede, “Krizler ve iklim değişikliğinin getirdiği sektörel değişimler istihdam talebinin azalmasına yol açmaktadır. Ülkemizde enerji verimliliği potansiyelinin en az yüzde 25 olduğu görülüyor. Bu potansiyel yan işlerle birlikte 150 bin kişiye iş imkanı yaratabilir. Kalkınma Bakanlığı’na göre; sadece enerji verimliğinin, bütün süreçleri Türkiye'de yapılmak kaydıyla 2030 yılına kadar 2 milyonun üzerinde bir istihdam oluşturacağını hesaplandı” diye konuştu.

Almanya’da enerji verimliliği hedefi: 25 bin kişilik istihdam

Dede, AB’nin 2030 yılı hedeflerine de işaret etti. Bu hedeflere göre sera gazlarının azaltılmasında mevcut binaların iyileştirilmesinin önemli rolü olduğunu belirten Dede, binaların iyileştirilmesinde doğrudan istihdam rakamlarının ciddi şekilde arttığını ifade etti. Dede, şunları söyledi: “Almanya 2001-2006 yılları arasında konutlarda kapsamlı bir iyileştirme programı uyguladı. 5,2 milyar dolarlık kamu teşviki sağladı. 20,9 milyar dolarlık yatırım gerçekleştirdi. Bu süreçte 342 bin apartmanı enerji verimliliği açısından iyileştirdi. Toplam 4 milyar dolar tasarruf edildi. Ayrıca vergi geliri ve istihdam da sağlandı. Bu uygulama, Almanya’nın emisyon azaltımına %2 katkı sağladı. Almanya Hükümeti, 2005’te bu programı yeniledi ve her yıl 2 milyar dolara çıkardı. Böylece her yıl 25 bin kişiye istihdam hedefi belirledi.”

ABD’de 1,5 milyon tam zamanlı iş yaratıldı

Mahmut Dede, aynı yöntemle ABD ve diğer ülkelerin de yeni iş imkanları yarattığına anlatarak şu ifadelerde bulundu: “Amerika’da fosil yakıt enerji tüketiminin artış hızının düşmesi sonucunda yaratılamayan bir işe karşılık Enerji Verimliliği alanında 50 yeni iş ortaya çıktı. AB, enerji verimlilik potansiyeliyle yaklaşık 1 milyon yeni iş imkanı doğmasını sağladı. Dünyada 1970’lerden bu yana 20 milyar dolar civarında yatırıma aracılık edildi. ABD'de 1972–2006 yılları arasında 45 milyar dolar enerji verimliliği yatırımı ile 56 milyar dolar enerji tasarrufunun yanı sıra 1,5 milyon tam zamanlı iş imkanı yaratıldı.”

Kaynak: enerjigazetesi.com