E-Bülten
 
Sayı:39 - Kasım 2015
 
 
 

Dünyaca ünlü teknoloji şirketi Apple, önümüzdeki 5 sene içinde Çin’e 2 GigaWatt gücünde rüzgar ve güneş santrallerinden oluşan temiz enerji santralleri kuracak.

Kendi binalarında ve üretim tesislerinde yenilenebilir kaynaklardan elde edilen temiz enerji kullanmaya çalışan Apple, bu özelliklerini ortaklarının olduğu bölgelerdeki üretim tesislerine de getirmeyi hedefliyor.

Apple CEO’su Tim Cook, Twiter hesabından en büyük pazarlarından biri olan Çin'de üretim ortaklarında kullanılmak üzere önümüzdeki 5 sene içinde 2 GigaWatt gücünde rüzgar ve güneş santrallerinden oluşan temiz enerji santralleri kuracağını açıkladı.

265 bin evin enerji ihtiyacı karşılanacak

İlk proje Apple'ın üretim tesislerinin ya da ortaklarının kullandığı Çin Hükümetine ait 200 MegaWatts gücündeki güneş enerji panellerine 40 MegaWatt ek yapmak olacak. Şirket, 265 bin evin enerji ihtiyacını karşılayacak ek yapmak istiyor. Bu sayede tedarik ortakları tarafından kullanılan enerji telafi edilmeye çalışılacak.

5 yıl içinde inşa edilecek

İkinci proje ise tedarik ortaklarını daha verimli hale getirmek için 2 GigaWatts güneş ve rüzgar enerjisinden oluşacak yenilenebilir enerji santralleri inşa etmek şeklinde olacak. İkinci projenin ise, 2020 yılına kadar, yani önümüzdeki 5 sene içinde inşa edilmesi planlanıyor.

Kaynak :aktifmedya.com

 

Türkiye Gazbeton Üreticileri Birliği komite üyesi ve yüksek mühendis Nuri Ertokat, binalarda ısı yalıtımının olmamasının ülkedeki enerji kullanımının yüzde 20'sinin boşa gitmesine sebep olduğuna dikkat çekti. Ertokat, gelişmiş ülkelerde, neredeyse sıfır enerji tüketen binalar yapmaya çalıştıklarını, Türkiye’de ise ısı yalıtımına bağlı enerji verimliliğini sağlamak adına bile gerekli adımların atılamadığına dikkat çekti.

TGÜB Teknik Komite Üyesi Nuri Ertokat, yaptığı açıklamada, TSE tarafından hazırlanan ve Aralık 2013’te yayınlanan TS 825 “Binalarda Isı Yalıtım Kuralları” standardının, halen Resmi Gazete’de yayımlanmadığını, bu sebeple uyulması zorunlu standart özelliğini kazanamadığına işaret etti. Ertokat; “Aralık 2013 den bu yana tüm ülke genelinde yapılan bina projelerinde ısı yalıtımı bakımından ülkemiz yüzde 20 civarında enerjiyi sokağa atmaktadır. Hem daha fazla enerji tüketiyoruz, hem de bir o kadar CO2 emisyonunu atmosfere bırakarak çevrenin iyice kirlenmesine neden oluyoruz. Halen çok çeşitli ısı yalıtım hesaplarında, Mayıs 2008 tarihinde yayınlanmış olan TS 825 kullanılmaktadır. Aralık 2013 tarihli TS 825 incelendiğinde, Mayıs 2008 tarihli TS 825 deki yalıtım yaptırımları, yaklaşık yüzde 20 civarında arttırılmış durumda olduğu gözlemlenmektedir” dedi.

Mevzuat  revize edilmeli

Ertokat, “Enerji Verimliliği Strateji Belgesi”ne göre, Türkiye’de tüketilen enerji miktarının, 2011 yılı değerlerine göre 2023 yılına gelindiğinde en az yüzde 20 azaltılmasının hedeflendiğini hatırlatarak; “Bu belgede hedefler 7 başlık altında toplanmıştır. Binaların enerji taleplerini ve karbon emisyonlarını azaltmak ve yenilenebilir enerji kaynakları kullanan sürdürülebilir çevre dostu binaları yaygınlaştırmak ise en önemli iki madde olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye Gazbeton Üreticileri Birliği olarak bu konuda elimizden geleni yapmaktayız. Fakat, bu hedefe ulaşabilmek için yürürlükteki mevzuatın, AB uygulamaları paralelinde revize edilmesi gerekmektedir. Böylece binaların, kullanım amacına (otel, hastane, mesken, okul, AVM) binanın bulunduğu bölgenin iklim koşullarına (sıcaklık, rüzgar etkisi vb) mimari tasarımına (yönlendirme vb) ve yürürlükteki zorunlu standartlara (TS 825 Binalarda Isı Yalıtım Kuralları) uygun inşa edilme durumuna göre, azami yıllık enerji talebi belirlenecek ve söz konusu enerji karşılığı atmosfere salınacak azami CO2 emisyon miktarı hesaplanarak, sınır değerleri aşan projelere inşaat ruhsatı verilmeyecektir. Mevcut binaların da iyileştirilmek suretiyle bu sınır değerlere yaklaştırılması özendirilecektir” dedi.

Hedef “0” enerji tüketen binalar

Konvansiyonel enerji rezervlerinin kısıtlı miktarda olması nedeniyle enerji tüketimi konusunda tüm dünyada dikkatli davranıldığını ve her alandaki enerji tüketimini en aza indirmek için yasal düzenlemeler yapılmakta olduğuna dikkat çeken Ertokat, sözlerini şöyle sürdürdü: “Gelişmiş ülkelerin enerjinin tasarrufunda gösterdikleri hassasiyeti izliyoruz. Neredeyse sıfır enerji tüketen binalar yapmaya çalışıyorlar. Fakat, maalesef ülkemizde yapılarda dahi ısı yalıtımına bağlı enerji verimliliğini sağlamak adına bile gerekli adımlar atılamamaktadır. Bu enerji sarfiyatı ve çevre kirliliğinin yanı sıra konut tüketicilerinin ısıl konforu düşük, sağlıksız yapılarda yaşamasına neden olmaktadır” dedi.

Kaynak : haberler.com

 

Uluslararası denetim ve danışmanlık şirketi EY tarafından hazırlanan Yenilenebilir Enerji Ülke Çekiciliği Endeksi’nin (RECAI) son sayısında, Türkiye iki sıra birden yükselerek 15’inci sırada yer aldı.

EY’nin hazırladığı ‘Yenilenebilir Enerji Ülke Çekiciliği Endeksi'nin son sayısında, geçen yıl listenin ilk sırasındaki yerini kaybeden ABD, bu yıl Çin’i geçerek yeniden ilk sıraya yükseldi. Hindistan’ın ekonomik, politik ve enerji pazarına yönelik reformları ile süren dikkat çekici nitelikteki yabancı yatırımlarının, ülkeyi Almanya’nın da üstüne, 3’üncü sıraya taşıdığını belirtildi. İngiltere’de kıyısal rüzgâr ve güneş enerjisi projelerine yönelik desteği azaltacak veya kaldıracak bir dizi düzenleme yenilenebilir enerji alanında sektörü engelleyecek bir gelişme olarak yorumlanıyor. İngiltere RECAI Endeksi’nin 12 yıllık geçmişinde ilk kez bu yıl listenin ilk 10'u içerisinde yer almadı. 

Güçlü bir isteklilik varlığını gösteriyor

EY RECAI Endeksi’nin son sayısında Türkiye’ye ayrılan özel bölümde; Türkiye'nin 2013’te 600MW hacmindeki güneş enerjisi kapasitesi için 9GW’lık yatırım başvurusu almışken, Mayıs 2015’te 3GW’lık rüzgâr enerjisi kapasitesi için 42GW’lık önlisans başvurusu yapıldığı ve 2016’da Türkiye’nin 2GW’lık bir ihale daha yapacağı aktarıldı. Endekste, Yenilenebilir Enerji Eylem Planı ile elektrik enerjisi ihtiyacının minimum yüzde 30’unun yani yaklaşık 61GW’lık bir elektrik üretim kapasitesinin yenilenebilir kaynaklardan karşılanmasının hedeflendiğine dikkat çekildi. Enerji sektörü ve pazarla ilgili bilgi ve değerlendirmelerin de yer aldığı raporda, var olan potansiyele ve yüksek hedeflere rağmen yenilenebilir enerji alanındaki büyümeyi olumsuz etkileyen unsurlara da yer verildi. Raporda, Türkiye’de yenilenebilir enerji sektörünün beklenenden daha düşük bir hızda ilerlediği kaydedilirken, 2015’te açıklanan güçlü hedeflerin ve yakın geçmişteki ve gelecekteki ihalelere gösterilen ilginin de, yenilenebilir enerji yatırımlarında ve devreye alınmasında güçlü bir istekliliğin varlığını gösterdiğine de vurgu yapıldı. Bunlara ek olarak, doğalgaz ithalatından kaynaklanan bütçe açıklarının, yenilenebilir enerji alanındaki büyümeyi hızlandırmasının beklendiğine de işaret edildi. 

“Doğru tasarlanmış enerji politikaları, projelerin hayata geçirilmesinde çok etkili”

EY Türkiye Enerji Sektörü Lideri Ethem Kutucular , endekse ilişkin şu değerlendirmede bulundu: “Doğru tasarlanmış enerji politikaları yenilenebilir enerji projelerinin hayata geçirilmesinde hâlâ büyük bir etkiye sahip. Bu bağlamda, RECAI Endeksi pazar sinyallerine cevap veren politikaların etkisinin hemen görülebildiği bir gösterge. Türkiye’nin hazırlamış olduğu Yenilenebilir Enerji Eylem Planı piyasadan gelen talepleri dikkate alarak tüm paydaşlara yol gösterici olması sebebiyle sektörümüz için çok önemli bir adımdır. Bu girişimi destekleyici değişikliklerin en kısa zamanda hayata geçirilmesi, yatırımcıların önünü açacak ve ihtiyaç duyulan öngörülebilirliği sunacaktır. Türkiye için kritik olan yerli kaynaklarımızın kullanımının artırılması ve yabancı sermayenin sektörümüze çekilmesi, kural koyucuların alacağı hızlı aksiyonlara bağlıdır.”  

Endekste ilk 3’te yer alan ülkeler ve önceki sıralamaları:

  1. ABD (2)
  2. Çin (1)
  3. Hindistan (4)

Kaynak : haberturk.com

 
 

Fas, Afrika’nın en büyük güneş enerjisi projesine ev sahipliği yapacak. Kurulumuna başlanan ve toplamda 500 MW yenilenebilir enerji sağlayacak projenin , ülke nüfusunun yarısına yetecek kapasitede enerji sağlaması öngörülüyor.

Fas’ta Noor 1 adındaki 160 MegaWatt’lık güneş enerjisi alanı için proje başlatıldı. Ouarzazate şehrinde, Fas’ın başkenti Rabat büyüklüğündeki arazinin üzerinde yer alacak proje, 9 milyar dolara mal olacak. Proje tamamlandığında Noor 1 adındaki güneş enerjisi tesislerinin yanına dört benzer boyutta elektrik tesisi daha kurulacak. Projeden toplamda 500 MegaWatt yenilenebilir enerji sağlanacak. Elde edilecek enerji, ülke nüfusunun neredeyse yarısına yetecek kapasitede olacak.

Ülke, enerjisinin yüzde 94’ünü yurtdışından alıyor

Fas’ın Çevre Bakanı Hakima el-Haite, “Biz petrol üreticisi değiliz. Enerjimizin yüzde 94’ünü yurtdışından fosil yakıt olarak sağlıyoruz ve ülke bütçemize bunun etkisi çok ağır oluyor” ifadesinde bulunarak, projenin önemine dikkat çekti.

Noor 2 ve Noor 3 ise 2017’de devrede

Bunların yanı sıra, Noor 1’in tek başına 25 yıl içinde ülkenin sera gazı emisyonunu çeyrek milyon tona kadar düşürmesi bekleniyor. Her biri 8 saate kadar güneş enerjisi depolayabilen Noor 2 ve Noor 3 2017 yılında devreye girdiğinde ise Sahara bölgesinin tamamının 7/24 kesintisiz güneş enerjisine erişimi olacak.

Kaynak: dunyabulteni.net