E-Bülten
 
Sayı:42 - Kasım 2015
 
 
 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik dağıtım şirketlerinde iş kazalarını daha da azaltmak amacıyla yeni uygulamaları hayata geçiriyor.

İş sağlığı ve güvenliği konusuna çok önem verdiğini sıklıkla dile getiren EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, gerek elektrik dağıtım şirketlerini, gerekse de doğalgaz dağıtım şirketlerini iş sağlığı ve güvenliği noktasında gerekli tüm tedbirleri alma yönünde teşvik ettiklerini ve tedbirleri almayanları da cezalandıracaklarını ifade etti.

- Uygulama 2016’da hayata geçecek

Elektrik dağıtım sektöründe iş kazalarının önlenmesi adına EPDK’dan yeni bir adım geldi. EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, elektrik dağıtım şirketlerinde iş güvenliği iyileştirme sağlamak amacıyla, alt yüklenicisi ile beraber ölümlü iş kazası yaşanmayan şirketlerin tarifelerinde ‘ödüllendirme’ planladıklarını açıkladı. Yılmaz, uygulamanın önümüzdeki dönemde hayata geçmesinin planlandığı ifade etti. Kalite konusunda yeni dönemdeki uygulamalar ile ayrıca tüketicilere daha kaliteli hizmet sunulmasını teşvik etmeyi hedeflediklerini aktaran Yılmaz, böylece elektrik kesintilerini sayı ve süre olarak azaltmayı planladıklarını bildirdi.

İş sağlığı ve güvenliğinin, iş yapış şekli ve kurumsal kültür ve vizyon ile doğrudan ilgili olduğunu vurgulayan Yılmaz, “Bu sebeple bu alanda iyi olan şirketlerin diğer alanlarda da iyi olduğunu varsaymanın doğru olacağını öngörüyoruz” diyerek EPDK’nın doğrudan ölçülebilir ve gözlemlenebilir bir gösterge olarak ölümlü iş kazası yaşanmaması kriterini değerlendirdiğini bildirdi.

- Hem performans teşviki, hem de iş güvenliliğinde titizlik sağlanacak

Yılmaz, sözlerine şöyle devam etti: “Şirketleri performans olarak değerlendirmede genel kalite düzeyini gösterecek farklı göstergelerle de izlemeyi düşünüyoruz. Bu kapsamda iş sağlığı ve güvenliği alanında performansı yüksek olan şirketleri ödüllendirerek hem performans teşviki yapmayı hem de iş güvenliği konusunda şirketlerin ve alt yüklenicilerinin daha titiz olmasını sağlayarak sosyal anlamda ülkeye pozitif katkı sunmayı istiyoruz.”

İş kazalarının azaltılması ve iş güvenliğinin artmasını doğrudan 45 bin dolaylı 100 bin kişiye istihdam sağlayan elektrik dağıtım sektörünün en öncelikli hedeflerinden birini oluşturuyor. Bu amaçla çalışanlarına düzenli eğitimler eğitim veriyor ve iş kazaları en önemli yönetim performans kıstası haline getiriliyor.  

Kaynak :haberturk.com

 

Enerji Birliği Raporu, 9 ay önce kabul edilen Enerji Birliği Çerçeve Stratejisi kapsamında önemli mesafelerin alındığını gösteriyor. Rapor, daha alınacak çok mesafe olduğuna dikkat çekerken, 2016 yılının hareket yılı olacağına işaret ediyor.   

2015’in başında kabul edilen Enerji Birliği Çerçeve Stratejisi, düşük karbon sistemine, güvenli ve rekabetçi bir ekonomiye geçiş için hızlandırıcı bir etki yarattı. Avrupa Komisyonu, temel sorunlara dikkat çekmek ve düzenlemelere yön verme adına yıllık olarak Enerji Birliği’ne ilişkin rapor yayımlama kararını aldı. Bu kapsamda yayımlanan ilk rapor, son 9 aydaki gelişmeleri değerlendiriyor ve 2016 yılı için ana faaliyet alanlarına dikkat çekiyor. 

“Doğru yolda ilerliyoruz”

Enerji Birliği’nden Sorumlu Başkan Yardımcısı Maroš Šefčovič, “Geçen 9 ayın ardından şunu yüksek bir özgüvenle söyleyebiliriz ki, Enerji Birliği’ni oluşturma yolunda doğru yolda ilerliyoruz. 2016 yılı için mesajlarım ise çok net. Öncelikle, AB düşük karbon ekonomisine geçişte önderlik etmeye devam etmeli. İkinci olarak, bu geçiş sosyal bakımdan adil olmalı ve tüketici odaklı olmalı. Üçüncü olarak ise, bu sene karşılaştığımız jeopolitik engeller ortadan kalkmayacak. 2016 yılında, tahmin edilebilirlik ve şeffaflık oluşturacak güçlü bir yönetim sisteminin temellerini atacağız. Yatırımcıların ihtiyacı olan budur. Özetlemek gerekirse, 2016 yılı hareket yılı olacaktır” diye konuştu.

“Önemli gelişmeler kaydedildi ancak çalışmalara devam etmeliyiz”

İklim Hareketleri ve Enerji Komisyonu Üyesi Miguel Arias Cañete ise, şunları söyledi: “Enerji Birliği şekil almaya başlıyor. Son birkaç ayda oldukça gelişme kaydedildi ancak tüm faaliyetlerin hayata geçirilmesi için çalışmalara devam etmeliyiz. Benim, 2016 yılın için odaklanacağım nokta bu olacaktır: elektrik pazarının daha iyi çalışması için mevzuatların tanıtımı, yenilenebilir enerjinin payının daha arttırılması, enerji tüketimimizin düşürülmesi ve doğalgaz tedarikinin güvenliğini garanti altına almak. Bunlarla birlikte, AB’nin enerji sistemleri daha da güçlenecek ve AB’nin düşük karbon enerji sistemine geçişi için bütün şartlar oluşturulacaktır” dedi.

- Enerji Birliği hangi alanlara dikkat çekiyor?

Enerji Birliği, iklim değişikliği konusunda, Avrupa’nın Paris görüşmelerine katkısına dikkat çekiyor. Küresel emisyonun yüzde 90’ından fazlasını temsilen 160’dan fazla ülke, Paris Anlaşması’na katkılarını sunarken, AB, 2030 yılında (1990 yılına kıyasla) emisyonların en az yüzde 40 oranında azaltılması hedefini koydu.  Raporda, bu geçişin sosyal açıdan adil ve başarılı olması için vatandaşların da enerji pazarına aktif olarak katılması gerektiği kaydedildi. Bu kapsamda, başlıca AB şirketlerinin iş modellerinde değişikliğe gittiği belirtildi. Yenilenebilir enerji ve enerji verimliliğinin de Avrupa’da istihdam yarattığına da işaret edildi.
Karbonsuzlaştırma sürecine ve enerji güvenliliğine ek olarak, Enerji Birliği Stratejisi’nin enerji verimliliği, Ar-Ge, inovasyon ve rekabet oluşturmaya devam ettiği kaydedildi.

Enerji Birliği’nin aynı zamanda daha şeffaf, tahmin edilebilir ve sürdürülebilir politikalar için bir yönetim mekanizması sunduğu kaydedildi. Bunun, Enerji Birliği’nin hedeflerinin hayata geçmesi için önemli olduğu vurgulandı.

Günümüze kadar bu hedeflere yönelik, Enerji Birliği’nin yanı sıra pek çok rapor oluşturuldu.

Bunların bazıları ise şöyle:

 • Enerji Verimliliği İlerleme Raporu: 2020 yılında enerji verimliliği hedefini yüzde 20 olması hedefleniyor. Avrupa Komsiyonu, yüzde 20 hedefinin yakalanması konusunda iyimser.
  Rapora ulaşmak için tıklayınız...


 • İklim Faaliyetleri İlerleme Raporu: Rapor, AB’nin ekonomik büyüme ve seragazı emisyonlarını ayrıklaştırma konusundaki başarısına dikkat çekiyor.
  Rapora ulaşmak için tıklayınız...

 • Enerjide Tüketici Trendleri: Rapor, elektrik ve gaz pazarlarının, son dönemdeki gelişmelere karşın istenilen performansı gösteremediği bildiriliyor. 
  Rapora ulaşmak için tıklayınız...

Kaynak : europa.eu

 

Ufuk 2020 (Horizon 2020) programında, 2016-2017 döneminde, nesnelerin interneti (Internet of Things(IoT) başlığında büyük ölçekli pilot projeler için çağrıya çıkılıyor. Bu alana ayrılan Ar-Ge bütçesi ise 140 milyon Avro’ya ulaşıyor.

Türkiye’deki yürütücüsü TÜBİTAK olan araştırma ve geliştirme çerçeve programı Ufuk 2020 (Horizon 2020) programında, 2016-2017 döneminde, nesnelerin interneti (Internet of Things(IoT) başlığında büyük ölçekli pilot projeler için çağrıya çıkılıyor. Nesnelerin interneti başlığı altında, iyi yaşlanmak için akıllı yaşam çevreleri, akıllı tarım ve gıda güvenliği, akıllı ekosistem için giyilebilir teknolojiler, AB şehirlerinden referans bölgeler gibi çağrı başlıkları da yer alıyor.  

Bu alana odaklanmanın, Avrupa’da IoT alanının daha da ilerlemesi ve IoT ekosistemlerinin oluşturulmasını sağlamak adına önemli olduğu belirtiliyor. Bu alanda hayata geçirilecek büyük ölçekli pilot projeler ile, günümüze kadar geliştirilen teknolojilerin ve araçların gerçek hayatta kullanımının sağlanması hedefleniyor. 

- 2017’de yeni bir çağrıya çıkılacak

IoT alanında Ar-Ge çalışmalarının güçlendirilmesi amacıyla 2017 yılında bir başka çağrının açılması öngörülüyor. Bu çağrı ise, akıllı nesneler için sofistike platform mimarisi, gömülü zeka ve akıllı bağlantılar alanlarına odaklanacak.

Söz konusu çağrı programına 20 Kasım 2015 tarihinde başlayan başvuru süreci 12 Nisan 2016’da sona erecek.

Programın bütçe bilgileri ise şöyle:

1-IoT- 01-2016: Büyük Ölçekli Pilot Projeler : Toplam Bütçesi 100 Milyon Avro (Destek oranı %70)

Pilot alanlar:

 • Pilot 1: İyi Yaşlanmak İçin Akıllı Yaşam Çevreleri (AB, 20 milyon Avro’ya kadar katkı sağlayacak)
 • Pilot 2: Akıllı Tarım Ve Gıda Güvenliği (AB, 30 Milyon Avro’ya kadar katkı sağlayacak)
 • Pilot 3: Akıllı Ekosistem İçin Giyilebilir Teknolojiler (AB 15 Milyon Avro’ya kadar katkı sağlayacak)
 • Pilot 4: AB Şehirlerinden Referans Bölgeler (AB 15 Milyon Avro’ya kadar katkı sağlayacak)
 • Pilot 5: İnternet Bağlantılı Ortamda Otonom Araçlar (AB 20 Milyon Avro’ya kadar katkı sağlayacak)

2- IoT-02-2016: Toplam Bütçeleri ile IoT Yatay Faaliyetleri

 • 3 Milyon Avro’ya Kadar (destek oranı : % 100 )
 • 1 Milyon Avro’ya Kadar (destek oranı : % 100 )

- Horizon 2020 Hakkında:

İlki, 1984 yılında hayata geçirilen Avrupa Birliği Çerçeve Programları (AB ÇP), Avrupa’nın bilim, teknoloji politika ve uygulamalarının uyumlaştırılması amacıyla oluşturuldu. Çerçeve Programları, Avrupa’nın araştırma ve teknoloji geliştirme kapasitesini güçlendirmek, üniversite-sanayi işbirliğini teşvik etmek, AB üye ülkeleri, AB aday ülkeleri ve AB’nin işbirliği yaptığı diğer ülkeler ile AB politikalarına ilişkin farklı alanlarda işbirliğini geliştirmek amacıyla yürütülmekte. 2007-2013 yıllarını kapsayan AB 7. Çerçeve Programı’nın ardından Avrupa Birliği’nin yeni dönem Araştıra ve Yenilik Çerçeve Programı olan Horizon 2020 uygulamaya geçti. Program, 71 Milyar Avro büyüklüğünde bir bütçeye sahip.

Kaynak :ec.europa.eu

 
 

Fas’ın güneyinde yer alan Ouarzazate şehrinde kurulan güneş enerjisi santrali, 1 milyon kişiye elektrik sağlayacak. Önümüzdeki ay faaliyete geçmesi beklenen santral, gündüz ısıttığı tuzun enerjisini depolayarak geceleri elektrik sağlıyor.

Fas’ta hayata geçirilecek olan proje güneş enerjisi projelerine farklı bir bakış açısı getiriyor. Ouarzazate şehrinde, önümüzdeki ay faaliyete geçecek olan santral, gündüz güneşten elde ettiği ısı ile tuzları ısıtarak enerjiyi depoluyor. Akşam ise, tuzları soğutarak enerjinin kullanımını sağlıyor. 

Santralin, ilk etapta hava karardıktan sonra 3 saat elektrik üreteceği, ilerleyen zamanlarda bu sürenin 20 saate çıkartılacağı bildirildi. Proje yürütücüsü Suudi ACWA Enerji’den (ACWA Power) Paddy Padmanathan, 35 futbol sahası büyüklüğündeki projenin herkesin dikkatini çekeceğini ifade etti.

-Tuzların ısıtıldığı depolar-

- ‘Avrupa’ya ihracat edebilmeli’

Padmanathan’ın öngörüleri şöyle: “Eğer Fas, kilovat başına 7-8 sentlik elektrik üretimin gerçekleştirebilirse ki bu mümkün, o zaman binlerce megavat fazladan elektrik sahibi olacaktır. Şu çok açıktır ki, Fas, Avrupa’ya enerji ihraç edebilmeli ve edecektir. Bunun için ekstra bir şey yapmasına gerek yok, sadece bu konuya odaklanmalı çünkü Avrupa’nın buna ihtiyacı olacak.”

Proje, birinci etabında bir milyon insana enerji götürecek. Bu proje aynı zamanda Fas Kralı 6. Mohammed’in ülkesini yenilenebilir enerjide güç merkezi yapma vizyonundaki aktörlerden biri olma özelliği taşıyor.  Ülke, yüzde 98 oranında fosil yakıtlara bağımlı konumda bulunuyor,

- 2050’de güneş enerjisi baskın kaynak olacak

Sahra bölgesi inanılmaz bir güneş enerjisi sağlıyor. Fiyatların düşmesi ve büyüyen kapasite bu alana daha çok ilgi çekiyor. Fotovoltaik panellerin maliyeti ise daha hızlı düşüyor. Uluslararası Enerji Ajansı, ikisinin birden enerji devriminde rol oynamasını bekliyor. 2050 yılına gelindiğinde ise küresel elektrik kaynakları arasında güneşin baskın olacağı tahmin ediliyor.

- Fas, 2020’ye kadar elektrik üretiminin yüzde 42’sini yenilenebilir enerjiden karşılamayı hedefliyor

2020 yılına kadar, ürettiği elektriğin yüzde 42’sini yenilenebilir enerjiden elde etmeyi hedeflen Fas, koyduğu bu hedef çerçevesinde Birleşmiş Milletler tarafından övgüyle bahsedilmişti.

Paris’te gerçekleştirilecek olan İklim Konferansı’nın bir parçası olarak, Fas, CO2 emisyonlarını 2030’a kadar yüzde 32 düşürmeyi hedefliyor. Bu hedefe ulaşma noktasında ise yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanan enerjinin oranının arttırılması önemli bir unsur.  

Kaynak: bbc.com