E-Bülten
 
Sayı:58 - Mart 2016
 
 
 

ELDER  Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir:
“Sertifikası Olmayan Çalışanımız Kalmayacak”

Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği – ELDER Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir,  ELDER olarak elektrik dağıtım sektöründe tüm mesleklerin standartlarını ve yeterliliklerini belirlediklerini ifade etti. Özdemir, “Kısa sürede sektörümüzde çalışan herkesin meslek sertifikası sahibi olmasını hedefliyoruz. Tehlikeli ve çok tehlikeli işler sınıfında yer alan sektörümüzdeki bu dönüşüm 2014 yılında değiştirilen İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın da gündeminde yer alıyor” dedi.

ELDER Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, elektrik dağıtım sektörünün odağında insanın bulunduğunu vurgulayarak, “Biz nitelikli insan gücüne çok önem veriyoruz. Bugün, elektrik dağıtım sektörü 100 bin kişiye istihdam yaratıyor. Bunun yarısı doğrudan, yarısı ise yüklenicilerimiz başta olmak üzere dolaylı yaratılan istihdamdır. Bizim işimiz tamamen insan bağımlı. Çağrı merkezlerimizden arıza ekiplerimize kadar tüm birimlerimizin odağı insan. Biz robotlardan oluşan bir fabrika işletmiyoruz. Bu nedenle çalışanlarımızın bilgi ve deneyimlerini artırmak nitelikli işgücü oluşturmak ELDER’in birincil önceliğidir.

Bu kapsamda Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ile birlikte önemli bir çalışmaya imza atıyoruz. Bu konuda TEDAŞ ile de işbirliği içindeyiz. Hep birlikte dağıtım sektörünün öncelikli olarak ihtiyaç duydukları meslek standartlarını ve yeterliliklerini tespit ettik. Kısa sürede elektrik dağıtım sektöründe çalışan her ismin meslek sertifikası sahibi olmasını hedefliyoruz. İş Kanunu da bu konuda önemli düzenlemeler yaptı. Bir süre sonra yasal olarak bu yeterlilikleri sağlayamayan, uygun sertifika alamayan kişiler elektrik dağıtım sektöründe çalışamayacak. Biz ise zorunlu olmadan bu uygulamaları hayata geçirmeyi arzu ediyoruz.  Umut ediyoruz ki böylece sektörde yeterlilik ve uzmanlık artacak  ve en önemlisi iş kazaları azalacak.” diye konuştu.

Ulusal Meslek Standartları hazırlanıyor

Özdemir, elektrik dağıtım sektöründe ulusal meslek standartlarının hazırlanması adına yaptıkları çalışmaları şöyle anlattı:

“Ulusal Meslek Standartlarının hazırlanmasına ilişkin MYK ile yaptığımız protokol çerçevesinde 9 meslek alanı için oluşturulan ulusal meslek standardı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu standartlardan 4 tanesi için ulusal yeterlilikler hazırlandı ve MYK Yönetim Kurulu’nca onaylanarak ulusal yeterlilik çerçevesine yerleştirildi. 6 meslek alanı için ulusal standartlar oluşturulacak. Ulusal standartları belirlenmiş olan 5 meslek alanı için de ulusal yeterliliklerin kısa sürede ulusal yeterlilik çerçevesine yerleştirilmesini hedefliyoruz.  Kısa süre de TÜRKAK ve MYK süreçlerini tamamlayarak akredite belgelendirme kuruluşu olmayı bekliyoruz.”

İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre Her Meslekte Zorunlu Eğitim Konuları

“Tüm standartlarda ve yeterliliklerde ortak olan iki başlık var: iş güvenliği ve çevre. Tüm çalışanlarımızın hem iş güvenliği hem de çevreye yönelik yeterli bilgi ve deneyimde olmasını sağlayacağız. Mesleki yeterlilikten bağımsız olarak iş sağlığı ve güvenliği ELDER’in birincil öncelikli konusu. İş sağlığı ve güvenliğinde “İlk hedef sıfır ölümlü kaza”. Bu amaçla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı başta olmak üzere tüm paydaşlar ile işbirliği içindeyiz.

 

GTM Research ve Energy Storage Association’ın işbirliğinde hazırlanan “ABD’nin Enerji Depolama Görünümü 2015 Yılı Değerlendirme Raporu”na göre 2015 yılında, Amerika enerji depolama pazarında 221 MV ilave kapasite oluştu. Böylece pazarın büyüklüğü bir önceki seneye göre yüzde 243 arttı.

Rapor, Amerika’da enerji depolama sektörünün bu zamana kadarki hem en iyi çeyreğini, hem de en iyi yılını geçirdiğine dikkat çekti. Sektörde, 2015 yılının 4’üncü çeyreğinde 112 megavat, yılın tamamında ise 221 megavat ilave kapasite eklendiği belirtildi. Bu miktarların 2013 ve 2014 yıllarının toplamından fazla olduğu vurgulandı. GTM’nın yaptığı araştırmalar sonucunda Amerika enerji depolamasının 2019 yılında 1 gigavatı aşacağı ve 2020 yılında 1.7 gigavat kapasite ve 2.5 milyar dolar değerine ulaşılmasının beklendiği bildirdi.

Enerji depolama daha akıllı olacak

Enerji Depolama Birliği Direktörü Matt Roberts konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: “Enerji depolama,  nasıl ürettiğimiz, nasıl dağıttığımız ve nasıl kullandığımız paradigmalarını değiştiriyor. Bu büyük gelişmeler ışığında, önümüzdeki birkaç yıl içinde, tahminen enerji depolama çözümleri daha akıllı, daha dinamik olacak. Yenilenebilir enerji üretimi, rüzgâr ve güneş gibi enerji kaynakları daha yaygın hale gelecek.”

Kaynak : energystorage.org

 

İngiltere’nin Rekabet ve Piyasa Otoritesi (CMA) 18 aylık araştırmalarının sonucunda “Enerji Piyasaları Araştırma Raporu”nu yayımladı. Rapor ile, elektrikte avantajlı tarifelerden yararlanmayan geniş sayıdaki müşterilerin, rekabetçi tarifede yer alanlara kıyasla 1,7 milyar pound tutarında fazla ödeme yaptığı kaydedildi. Bu sebeple CMA’nın, tedarikçiler için geçici olarak bir fiyat kontrol mekanizması kurma kararı aldığı belirtildi.

Rapor, rekabetçi piyasa yapısı itibariyle bazı müşterilerin daha rekabetçi fiyatlara geçiş yaptığını ancak en büyük 6 enerji şirketinin müşterilerin yüzde 70’inin hala daha pahalı olan standart değişken tarifeyi (SVT) kullandığını bildirdi. CMA, daha uygun bir tarifeye geçilmesiyle müşteri başına ortalama 300 poundluk tasarruf yapılabileceğini aktardı. Rapor aynı zamanda müşterilerin, rekabetçi tarifede yer alanlara kıyasla, bir yılda 1,7 milyar pound tutarında fazla ödediğini de kaydetti.

300 milyon pound tasarruf sağlayacak

CMA’nın tedarikçiler için geçici olarak bir fiyat kontrol mekanizması kurma kararı aldığı belirtildi. Bu kapsamda, standart değişken tarifeyi kullanan müşteriler için bir tavan fiyat uygulamasının oluşturulması kararı alındı. Bu mekanizmanın sadece peşin ödemedeki (PPM) 4 milyon müşteri için (akıllı şebeke geçişin tamamlanmasının beklendiği) 2020 yılına kadar uygulanacağı aktarıldı. Yapılacak bu ayarlama ile peşin ödeme yapan müşterilerin yılda 300 milyon pound tasarruf yapmasını sağlayacağı vurgulandı.

“2020 yılına kadar uygulamada olacak”

Enerji Piyasaları Araştırmaları Başkanı Roger Witcomb, şu değerlendirmede bulundu:

“Söz konusu 4 milyon müşteri için enerji hem önemli hem de pahalı bir unsur, çünkü bu kişilerin tarifeler diğer müşterilere oranla yaklaşık 300 pound daha pahalı. Bu sebeple geçişi bir fiyat kontrol mekanizması öneriyoruz. 2020 yılına kadar uygulamada olacak. Bu zamana kadar bu müşterilerimiz akıllı şebekelerin yaygınlaşması gibi teknolojik gelişmelerden faydalanabilirler.”

Kurulacak olan piyasa kontrol mekanizması ile CMA’nın sunduğu çözüm önerilerinden bazıları şöyle:

  • Fiyat karşılaştırma şirketlerine (PCW) daha fazla bilgi verilmesi, bunun karşılığında da bu şirketlerin piyasayı nasıl kapsadığı konusunda şeffaf olması.

  • Peşin ödeyen müşterilere ulaşmak için yeni tedarikçilerin rekabet etmesinin kolaylaştırılması ve müşterilerin tedarikçilerini değiştirmeleri zorlaştıran önündeki borç kişisel gibi engellerin azaltılması.
  • Mikro işletmelere şeffaflık, uzun ihbar süresi gibi ayarlamalarla yardımcı olunması.
  • Yeşil enerjiye yönelik sübvansiyonların müşterilerin faturalarına yansımalarının sağlanması.

Söz konusu değişikliklerin CMA, Gaz ve Elektrik Piyasaları Ofisi (Ofgem) ve hükümetin birlikte çalışması ile hayata geçeceği aktarıldı.

Kaynak : gov.uk

 
 

Arjantin Cumhurbaşkanı Mauricio Macri’nin iklim değişikliği ile mücadele çabaları kapsamında ülke, yenilenebilir enerji sektörünü canlandıracak yeni bir yasanın son detaylarını görüşüyor. Yasanın, büyük elektrik tüketicilerine, enerjilerinin en az yüzde 8’ini yenilenebilir enerjiden karşılamamaları halinde ceza getireceği belirtildi.

İklim değişikliği ile mücadele kapsamında ülkeler yenilenebilir enerji yatırımlarını ve kullanımlarını artırmayı hedefliyor. Gelen son haberlere göre, Arjantin’de temiz enerji kullanımını artıracak bir yasanın hazırlık çalışmalarında sona gelindi. Yasanın hukuki çerçeveleri önümüzdeki günlerde tamamlanacak.

Yenilenebilir enerji yoksa ceza var

Edinilen bilgiye göre, hazırlanmakta olan yasa, 2018 yılından başlamak üzere, büyük elektrik tüketicilerine, enerjilerinin en az yüzde 8’ini yenilenebilir enerjiden karşılamamaları halinde ceza getirecek. Bloomberg New Energy Finance’de yer alan bilgiye göre, Ülkenin enerjisinin yüzde 60’dan fazlası fosil yakıtlardan elde ediliyor. Ülkenin rüzgar enerjisinde 215 MV’lık kurulu gücü bulunurken güneş, biyokütle kapasitesi bulunuyor.

Ülkedeki kanun yapıcılar, geçtiğimiz Eylül ayında temiz-enerji üretimini artırmaya yönelik politikaları kabul etmişti. Yeni kurallar endüstriyel tüketicilerin yenilenebilir enerji kullanımını 2025’e kadar yüzde 25’e çıkarmalarını gerektiriyor.

Kaynak : renewableenergyworld.com