E-Bülten
 
Sayı:74 - Temmuz 2016
 
 
 

Enerji hırsızlığı global bir sorun olmayı sürdürüyor. İngiltere de, bu sorunu yaşayan ülkelerden bir tanesi. Geçtiğimiz günlerde açıklanan rakamlara göre, 2014-2015 döneminde İngiltere’de bu sebeple dava açılan kişilerin beşte biri Merseyside’da yaşıyor.

Verilere göre, söz konusu dönemde dava açılan bin 582 kişinin 267’si Merseyside’da yaşıyor. Manchester’de 178 dava açılmışken, başkent Londra’da bu rakam 144 olarak ortaya çıktı. Yetkililer, yaptıkları açıklamada, enerji hırsızlığının asıl sebebinin fakirlik olduğunu vurguladı.

Merseyside polisi, bu suça karşı önlem almak amacıyla elektrik şirketleri ve sokak suçlarıyla mücadele birimi ile yakın işbirliği içerisinde çalıştıklarını söyledi. Emniyet kuvvetlerinin kenevir çiftliklerini hedeflediğini ve bu sırada illegal elektrik kullanımının yakalandığını bildiren yetkililer, birkaç hafta önce Liverpool’da bu şekilde 200 kenevirin ele geçirildiğini kaydetti. Elektrik hırsızlığı ve sulama sistemlerinin aşırı kullanılmasının tehlikeli bir kombinasyon olduğu, bölgede sayısı artan yangınlara sebep olduğu vurgulandı.

Kaynak : bbc.com

 

Avrupa Komisyonu geçtiğimiz Temmuz ayında "Yeni Enerji Piyasalarının Tasarımı" olarak isimlendirdiği temelde bir takım sorulardan oluşan dokümanını kamuoyunun öneri ve görüşlerine sundu. Enerji piyasasının yeniden yapılandırılması süreçleri kapsamında Avrupa Parlamentosu  - konuyla ilgili çok sayıda başkaları arasında- bir doküman yayımladı: "Enerji Tüketicilerine Yeni Teklif " diye çevirebileceğimiz bu doküman temelde yeni piyasanın birincil önceliğini tüketiciler haline getiriyor.

Doküman bir genel tespit olarak III.  Enerji Paketinin hedefi olan rekabetçi ve tüketici dostu bir perakende piyasasının gerçek anlamda henüz oluşturulamadığına vurgu yapıyor. Bunun Avrupa genelindeki düşük tedarikçi değişim sayılarına, (az sayıda tedarikçiden oluşan) yüksek pazar payı oranına, toptan piyasalarda yaşanan fiyat düşüşlerinin perakende piyasalara yansımamasına ve azalan tüketici memnuniyetine bakarak anlaşılabileceğini söylerken tüm üye ülkelere bazı acil adımları öneriyor.

Peki neler bu acil adımlar? Acil adımların ilk sırasına faturaların şeffaflığının ve sadeliğinin artırılması gerekliliği konulmuş.  Elektrik faturalarının birim ve nihai bedeli, tüm vergi ve fonları, müşteri şikâyetlerinin yönlendirilebileceği bilgilendirmeleri (çağrı merkezi telefonu vb), tedarikçi değişimine ilişkin bilgilendirmeleri, enerji verimliğini teşvik edecek bilgileri içermesi gerektiği vurgulanırken  faturalarda teknik ifadelerden uzak anlaşılır bir dil de kullanılması önerilmiş. AP bu konuda Komisyona asgari şartları belirleme konusunda görev vermiş. Faturalarda ayrıca tedarikçi/tarife değişimi ile sağlanabilecek tasarruflara da yer verilmesinin gerektiği, bu bilgilerin internet  erişimi olmayan  ya da kullanımını bilmeyen kişilere yönelik hazırlanmasının önemi vurgulanmış. Keza enerji tasarrufunu teşvik amacıyla müşterinin tüketimini (aynı abone grubu) benzer tüketiciler ile karşılaştıran bilgilere yer verilmesi istenmiş. Tüketicilerin tedarikçi değişimini teşvik amacıyla düzenleyici kurumlardan bağımsız, anlaşılır ve güncel fiyat karşılaştırmalarına erişebilecekleri araçların geliştirilmesinin sağlanması talep edilmiş.

Dokümanın vurguladığı bir diğer husus ise perakende fiyatların toptan fiyatları daha doğru yansıtacağı tedbirler alınması gerekliliğidir.  Eurostat rakamlarına göre AB içinde son 5 yılda elektrik fiyatları toptan piyasalarda %50’lerin üzerinde düşerken perakende piyasalarda %30’ların üstünde artışlar yaşanmıştı. Dokümanda bu sonuca fiyat üzerinde giderek ağırlığı artan vergi ve fonlar ile yenilenebilir maliyetlerinin yol açtığı tespiti yapılarak tarife metodolojisinde bu maliyet unsurlarının (tüketime göre) azalan maliyet yapısından çıkarılıp (tüketimle) artan  bir maliyet kalemine dönüştürülmesi gerekirse farklı kaynaklardan finansmanın düşünülebileceği gündeme getirilmiş.

Dokümanın ikinci bölümü tüketicilerin üretici olarak elektrik piyasalarına katılımının teşvikidir. Buna göre yerel yönetimler, ortak paydası –çıkarı- olan sosyal topluluklar ya da bireyler enerji dönüşümünün omurgasını oluşturmalıdırlar. Tüm tüketiciler için kendi elektriğini üretmeyi, enerji verimliliğini teşvik eden yenilikçi finansal araçlar ile yeni iş modelleri geliştirilmelidir. Bu konular yapısal fonların, Avrupa Yatırım Bankası’nın ve Avrupa Stratejik Yatırımlar Fonunun (EFSI) öncelikli alanları olmalıdır.

Avrupa Parlamentosu üye ülkelerden kendi elektriğini üretmek isteyenler için idari zorlukların kaldırılmasını talep etmektedir. Doküman kapsamında tüketicilerin kendi elektriklerini üretmesi en az tedarikçi değişim süreçleri kadar önemli görülmüştür.

Üçüncü başlık talep tarafı katılımıdır. Tüm tüketiciler için etkileri dikkate alınmak koşuluyla, talep tarafı katılımı yüksek tüketim ile düşük tüketim saatleri için ayrı ayrı teşvik edecek dinamik fiyatlandırma süreçlerinin geliştirilmesi önerilmektedir.  Tüketicilerin, bilgiye dayalı karar verebilmeleri adına,  tüketim rakamlarına hem kilovatsaat, hem de tutar olarak zahmetsizce ve zamanında ulaşabilmesi sağlanmalıdır. Bu amaçla akıllı sayaç kullanımı tüketicilere aşırı yük getirmeden, enerji fakiri tüketiciler için ücretsiz olacak şekilde ve elde edilecek verimlilik tüketici ile şebeke yönetici arasında paylaşılacak şekilde yaygınlaştırılmalıdır. Ancak akıllı teknolojilerin kullanımı, faturalarda gereksiz maliyetlere neden olmaması gerekliliği bir hedef olarak konulmuştur. Dokümandaki önemli bir diğer başlık ise tüketicilerin enerji ile ilgili verilerinin mülkiyeti ve gizliliğidir.

Dokümandaki son konu enerji fakirliğidir. Dokümanın altını çizdiği bir nokta mevcut durumun tespiti ve enerji fakiri vatandaşlara sunulacak hizmetlerin belirlenmesinde daha nitelikli veri ve veri toplama süreçlerine ihtiyaç olduğudur. Bu amaçla enerji fakirliği göstergeleri belirlenmelidir. Enerji fakiri dar geliri tüketicilerin kendi elektriğini üretmeleri ve enerji verimliliği çözümlerini hayata geçirmelerini sağlamak için Avrupa Fonlarında gerekli düzenlemeler yapılması da bir diğer hedef olarak tespit edilmiştir.

Özetle doküman elektrik piyasalarına ya da tüketicilere yönelik yeni bir şey söylemiyor. Ancak yeni enerji piyasası tasarımına müşteri odaklı başlanacağının güçlü bir belgesi olarak ortada duruyor. Ancak, bu dokümanı tek başına yorumlamak doğru değil. Tüketici odaklılık  4 hedef belirlemiş: tedarikçi değişim kolaylığı,  tüketicilerin üretici olarak da piyasaya etkin rol oynaması, talep tarafı katılımı ve enerji fakirliği. Bu hedeflerden kısa dönemde Türkiye için öncelikli olan muhtemelen enerji fakirliği ve bunu çözmek adına atılabilecek adımlar olacaktır. Düzenlenen tarifeler olduğu sürece tedarikçi değişim kolaylığı iyi niyetli bir çaba olmaktan öteye gitmeyecektir. Talep tarafı katılımı için mevcut teknolojik altyapı yeterli olmadığı gibi fiyatlar da bu yatırımı cazip kılacak seviyelerde değildir.  Tüketicilerin üretici olması çatı tipi solar sistemler ile sadece gün meselesidir. Ne yazık ki şebeke işleticilerimiz bu güne –henüz - hazır değildir.

Enerji Tüketicilerine Yeni Teklif Raporu’na buradan,

Yeni Enerji Piyasalarının Tasarımı Raporu’na buradan  ulaşılabilir.
 
ELDER Genel Sekreteri Uğur Yüksel

 

Norveç iletim şebeke operatörü Statnett’in son yaptığı açıklama, İngiltere’nin AB’den ayrılma kararı almasının Norveç ve İngiltere arasında denizaltından 1.400 MW’lık elektrik bağlantısı projesinin etkilemeyeceğini ortaya koydu.

Norveç iletim şebeke operatörü Statnett, Norveç ve İngiltere’nin denizaltı elektrik bağlantı projesinin gidişatına ilişkin açıklama yaptı. Buna göre, İngiltere halkının aldığı Brexit kararı, Norveç ve İngiltere arasındaki projeyi etkilemeyecek. Yapılan açıklamada, “Referandumun sonuçları Kuzey Deniz Bağlantı Hattının yapımını etkilemeyecek” denildi.

Statnett’in açıklamasında, İngiltere’nin AB ile halen yakın ilişki içerisinde olması yönünde beklentilerinin bulunduğunu ve İngiltere’nin AB’nin iç enerji piyasalarından çekilmesine ilişkin nihai bir karara varılmadığı da dile getirildi. 

- 1400 MW’lık proje 2021’de tamamlanacak

Geçtiğimiz sene, İngiltere Ulusal Elektrik Şebekesi ile Statnett proje için anlaşmaya imza atmıştı. Bu kapsamda, iki ülke arasında Kuzey Denizinden bin 400 MW'lık bir bağlantı kurulmasına karar verilmişti. Projenin 2021 yılına kadar tamamlanması hedeflenmişti.

Kaynak : uk.reuters.com

 
 

Başkent Elektrik Dağıtım AŞ, (EDAŞ), 3.9 milyon müşterisine kesintisiz ve sürdürülebilir enerji sağlamak hedefiyle yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor.  İki yılda 6 şehirde 15 milyon TL'lik aydınlatma yatırımı yapan şirketin 6 ilde yapmış olduğu ve yapacağı çalışmalar şöyle:

  • Bartın'a 2015 yılı içerisinde 640 bin TL'lik aydınlatma yatırım çalışmaları yapıldı. 2016 yılında ise yaklaşık 700 bin TL'lik aydınlatma yatırımı yapılacak. Kentte 2016 yılının ilk 5 ayında yürütülen aydınlatma çalışmaları kapsamında bin 377 adet armatür ekonomik ömrünü tamamladığı için yenilendi, 3 bin 381 adet armatür yanar hale getirildi. Mahallelere toplamda 3 bin 661 kez ve 192 cadde ve bulvara bakım yapıldı. Dış etkenler sebebiyle hasar gören toplamda 41 metrelik kablonun değişimi yapılarak onarımı gerçekleştirildi.
  • Çankırı'ya 2015 yılı içerisinde 700 bin TL'lik aydınlatma yatırım çalışmaları yapıldı, 2016 yılında yaklaşık 1.6 milyon TL'lik aydınlatma yatırımı yapılacak. Kentte 2016 yılının ilk 5 ayında yürütülen aydınlatma çalışmaları kapsamında 913 adet armatür ekonomik ömrünü tamamladığı için yenilenerek, 10 bin 991 adet armatür yanar hale getirildi. Mahallelere toplamda bin 34 kez ve 21 cadde ve bulvara bakım yapıldı, dış etkenler sebebiyle hasar gören toplamda 800 metrelik kablonun değişimi yapılarak onarımı gerçekleştirildi.
  • Karabük'e 2015 yılı içerisinde 460 bin TL'lik aydınlatma yatırım çalışmaları yapıldı, 2016 yılında yaklaşık 2.8 milyon TL'lik aydınlatma yatırımı yapılacak. Kentte 2016 yılının ilk 5 ayında yürütülen aydınlatma çalışmaları kapsamında 784 adet armatür ekonomik ömrünü tamamladığı için yenilenerek, bin 253 adet armatür ise yanar hale getirildi. Mahallelere toplamda 3 bin 149 kez ve bin 734 cadde ve bulvara bakım yapıldı. Dış etkenler sebebiyle hasar gören toplamda 15 metrelik kablonun değişimi yapılarak onarımı gerçekleştirildi.
  • Kastamonu'ya 2015 yılı içerisinde 880 bin TL'lik aydınlatma yatırım çalışmaları yapıldı, 2016 yılında yaklaşık 2.1 milyon TL'lik aydınlatma yatırımı yapılacak. Kentte 2016 yılının ilk 5 ayında yürütülen aydınlatma çalışmaları kapsamında 2 bin 500 adet armatür ekonomik ömrünü tamamladığı için yenilendi. 3 bin 250 adet armatür yanar hale getirildi. Mahallelere toplamda 650 kez ve 30 cadde ve bulvara bakım yapılarak, dış etkenler sebebiyle hasar gören toplamda 150 metrelik kablonun değişimi yapılıp onarımı gerçekleştirildi.
  • Kırıkkale'ye 2015 yılı içerisinde 1,5 milyon TL'lik aydınlatma yatırım çalışmaları yapıldı, 2016 yılında yaklaşık 1.6 milyon TL'lik aydınlatma yatırımı yapılacak. Kentte 2016 yılının ilk 5 ayında yürütülen aydınlatma çalışmaları kapsamında 2 bin 167 adet armatür ekonomik ömrünü tamamladığı için yenilendi, 11 bin 975 adet armatür ise yanar hale getirildi. Mahallelere toplamda bin 240 kez ve 110 cadde ve bulvara bakım yapıldı. Dış etkenler sebebiyle hasar gören toplamda 105 metrelik kablonun değişimi yapılarak onarımı gerçekleştirildi.
  • Zonguldak'a 2015 yılı içerisinde 460 bin TL'lik aydınlatma yatırım çalışmaları yapıldı, 2016yılında yaklaşık 1.7 milyon TL'lik aydınlatma yatırımı yapılacak. Kentte 2016 yılının ilk 5 ayında yürütülen aydınlatma çalışmaları kapsamında 3 bin 206 adet armatür ekonomik ömrünü tamamladığı için yenilendi, 12 bin 785 adet armatür yanar hale getirildi. Mahallelere toplamda bin 443 kez ve 128 cadde ve bulvara bakım yapıldı. Dış etkenler sebebiyle hasar gören toplamda 46 metrelik kablonun değişimi yapılarak onarımı gerçekleştirildi.

Kaynak : milliyet.com.tr