E-Bülten
 
Sayı:76 - Temmuz 2016
 
 
 

Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği - ELDER Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, Avrupa Birliği’nin Horizon 2020 programından destek alan SmarterEMC2 projesi ile akıllı şebeke uygulamalarının artırılmasının, tüketicinin elektrik sistemine daha aktif katılımının ve yenilenebilir enerji kaynaklarının sisteme entegrasyonunun sağlanmasının hedeflendiğini bildirdi. Özdemir, yaklaşık 4 milyon avro bütçeye sahip projenin 3 yıl içerisinde tamamlanacağını kaydetti.

SmarterEMC2 Projesi hakkında bilgi veren ELDER Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir,  “ELDER’in de dahil olduğu ve dünyanın en büyük Ar-Ge programı olarak kabul edilen Avrupa Birliği’nin Horizon 2020 (Ufuk 2020) destekli SmarterEMC2 projesinin amacı, bilişim ve iletişim teknolojilerini mevcut elektrik sistemine entegre ederek bu alanda çığır açan bir buluşa imza atmaktır” dedi.

Proje kapsamında saha uygulamaları gerçekleştirilecek

Özdemir, 2015 yılı Ocak ayında başlayan proje kapsamında 2 farklı saha uygulamasının gerçekleştirileceğini belirterek, “Bu saha uygulamalarından en kapsamlı olanı ADM EDAŞ bünyesinde Aydın, Denizli ve Muğla illerindeki endüstriyel ve ticari abonelerin katılımı ile gerçekleştirilecektir” dedi. Özdemir, şunları söyledi:

“2018 yılında sonuçlanması beklenen proje ile; tüketici, enerji tedarikçisi ve dağıtım şirketi ile çok düzeyli, organize bir akıllı şebeke modelinin oluşturulması, talep taraflı yönetim teknolojileri sayesinde tüketicilerin üretim optimizasyonunda etkin katılımının sağlanması bekleniyor. Sanal elektrik santrallerini piyasaya dahil ederek, şebekeye ek hizmetlerin sunulması ve akıllı şebeke katılımcıları arasında iletişim sağlanarak yenilenebilir enerji kaynakları ile dağınık üretimin şebekeye entegre edilmesi hedefleniyor. Pilot bölgelerde inovatif iletişim ve bilişim teknolojilerinin tanıtılması, AB kurumlarının belirlediği akıllı şebeke yol haritasının değerlendirilmesi ve standartların oluşturulmasına katkıda bulunması ve tüketicilerin açık ve rekabetçi bir pazardan faydalanmasının sağlanması ve elektrik tedarikçileri ile dağıtıcıları arasında daha iyi işbirliği sağlayacak iş modellerinin geliştirilmesi hedefleniyor.”

4 milyon avro bütçeye sahip projenin katılımcıları ise şu şekildedir: “ELDER, Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (Türkiye), ADM Elektrik Dağıtım A.Ş. (Türkiye), Intrakom Telecom, Telekom Operatörü (Yunanistan), Durham Üniversitesi (İngiltere), İletişim ve Bilgisayar Sistemleri Enstitüsü (Yunanistan), Porto Bilgisayar ve Sistem Mühendisliği Enstitüsü (Portekiz), Thales Uluslararası Sivil ve Savunma Firması (İtalya), Aalborg Üniversitesi (Danimarka), HEDNO Elektrik Dağıtım Ağı Operatörü (Yunanistan), OTE – Telekomünikasyon Şirketi (Yunanistan), Fujitsu Avrupa Laboratuvarları (İngiltere).”

 

Elektrik hırsızlığının her yıl ABD’de enerji endüstrisine yaklaşık 6 milyar dolar zarar verdiği tahmin ediliyor. Altyapı şirketlerin kuracağı matematiksel analitik sisteminin ise elektrik hırsızlığını tespit edebileceği ve oluşan kayıpların belli bir kısmının geri kazanımını sağlayabileceği belirtiliyor.

Elektrik hırsızlığı bugün tüm dünya ülkelerinin önemli bir sorunu. Sayaca müdahale edilmesi çoğu zaman cana ya da mala zarar gelmesi ile sonuçlanıyor. Tüm bu tehlikelere rağmen, elektrik hırsızlığı ABD’de en sık işlenen suçlar sıralamasında 3’üncü sırada yer alıyor. Enerji şirketleri her sene milyonlarca dolarlık zarar bildiriyor. Elektrik hırsızlığının her yıl ABD’de enerji endüstrisine yaklaşık 6 milyar dolar zarar verdiği tahmin ediliyor.

Akıllı şebekeler de analitiğe yönlendiriyor

Bugün ise altyapı şirketleri elektrik hırsızlığını ortaya çıkarmak adına tüketim yapısını araştırmak için matematiksel analitikten yardım alıyor. Akıllı sayaçlara geçiş de alt yapı şirketlerini analitik kullanma konusunda teşvik ediyor. Akıllı şebekeler, sağladıkları veriyi altyapı şirketine gönderiyor ve böylece şirketin ayrıca bir sayaç okuyucusu göndermesine gerek kalmıyor. Teknisyenlerin aylık veri toplamaması ile altyapı şirketleri elektrik hırsızlığını tespit etmek için yeni yollar bulmak zorunda kaldı.

Analitik sisteme geçen şirketler gelirlerini artırmayı hedefliyor

Analitik modelinin çalışma şekli ise şöyle: hava modeli, fatura ve ödeme bilgileri ve tüketim bilgilerini birleştiriyor. Sayaca müdahaleyi tespit etmek için analitiğe dayalı uygulama geliştiren bir altyapı şirketi önümüzdeki 5 yılda birkaç milyon dolar gelir elde etmeyi hedeflediğini söyledi.

Her geçen gün daha fazla alt yapı şirketinin bu yöntemi tercih etmesine rağmen, uygulama henüz çok fazla yayılmış değil. Bunun birkaç sebebi olduğu belirtiliyor. Sektöre danışmanlık yapan Deloitte’te direktör olarak görev yapan Scott Barnes, birçok altyapı şirketinin bilgi yönetimi ve veri karşılaştırması için gereken altyapıda eksikliklere sahip olduğunu söyledi. Deloitte Danışmanlık’ın üst düzey yöneticisi David Steiger ise, bu altyapıyı kurmanın bazı şirketlere aşırı maddi yük getirebileceğini bildirdi.

Kaynak : deloitte.wsj.com

 

Bloomberg New Energy Finance’in verilerine göre, ilk 6 aydaki küresel temiz enerji yatırımları 116.4 milyar dolar olarak gerçekleşti, 2015 yılının aynı dönemine göre ise yüzde 23 azalma yaşandı. Dünyanın pek çok bölgesinde yatırımlarda düşüş olduğu görüldü.

2016 yılının ilk yedi ayını geride bırakmak üzereyiz. Bloomberg New Energy Finance, enerji yatırımlarının geldiği seviyeyi ve yılsonuna ilişkin tahminlerini paylaştı. Buna göre, küresel temiz enerji yatırımları 2016 yılının ikinci çeyreğinde 61.5 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu rakam birinci çeyrekte gerçekleşen rakamın yüzde 12 üzerinde olmasına rağmen, 2015 yılının aynı dönemine göre yüzde 32 altında kaldı.

Yatırımlar Avrupa’da arttı

Yılın ilk yarısında Avrupa’daki temiz enerji yatırımlarının yüzde 4 artarak 33.5 milyar dolara, Brezilya’daki yatırımların ise yüzde 36 artarak 3.7 milyar dolara ulaştığı belirtildi. Bunun dışında kalan tüm bölgelerde yatırımların azaldığı ifade edildi.

Yatırımlar geriliyor

Çin’deki yatırımların yüzde 34 azalarak 33.7 milyar dolara, Hindistan’daki yatırımların yüzde 1 azalarak 3.8 milyar dolara, Asya Pasifik bölgesinin geri kalanındaki yatırımların yüzde 47 azalarak 12.1 milyar dolara, Orta Doğu ve Afrika’daki yatırımların yüzde 46 azalarak 4.2 milyar dolara, ABD’deki yatırımların ise yüzde 5 azalarak 23.1 milyar dolara gerilediği kaydedildi.

2015’i yakalayamayacağı kesinleşti
Bloomberg New Energy Finance Danışma Kurulu Başkanı Michael Liebreich, "Bu seneki küresel temiz enerji yatırımlarının 2015’i yakalayamayacağı neredeyse kesinleşti” dedi. Liebreich, bunun sebeplerinden birini, fotovoltaik güneş panellerinin ve proje inşası maliyetlerinin birçok ülkede azalmasının ardından küçük ölçekli projelerden daha az maliyetli olan şebeke ölçeğinde projelere geçiş yaşanması olarak gösterdi.

Kaynak : about.bnef.com

 
 

Avrupa Birliği ülkeleri, Avrupa Komisyonu tarafından sunulan ve 9 anahtar enerji altyapı projesine 263 milyon avro destek sağlamayı öngören teklifi kabul etti. Destek programı ile, doğal gaz ve elektrik projelerine finansman sağlanacak.

Avrupa Birleştirme Mekanizması (CEF) Programı ile oluşturulan fon çerçevesinde değişik ülkelerdeki 9 enerji projesine 263 milyon avroluk finansman desteği sağlanacağı belirtildi. Söz konusu 9 proje arasından 5 tanesinin doğal gaz sektörüne yönelik olduğu ve 210 milyon avro değerinde destek sağlanacağı; diğer 4 projenin ise elektrik sektörüne yönelik olduğu ve 53 milyon avro değerinde destek sağlanacağı belirtildi.

Elektrik sektöründeki projelerden bir tanesinin, Bulgaristan'da Dobruca ve Burgaz arasında 100 kilometrelik yeni bir elektrik hattı inşasını kapsadığı kaydedildi.  Projenin bedelinin ise 29 milyon avro olduğu bildirildi.

Enerji Birliği için önemli

AB Komisyonu İklim ve Enerjiden Sorumlu Üyesi Miguel Arias Canete, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Çevresi geniş bir enerji altyapısı, Enerji Birliği için çok önemlidir. Söz konusu AB desteği enerji altyapısında mevcut bulunan boşlukları doldurmada yardımcı olacaktır.”

Kaynak : ec.europa.eu