E-Bülten
 
Sayı:79 - Ağustos 2016
 
 
 

Türkiye Akıllı Şebekeler 2023 Vizyon ve Strateji Belirleme Projesi (TAŞ 2023), akıllı şebekelere geçişte yol haritasının hazırlanmasını amaçlıyor. TAŞ 2023’e ilişkin tüm bilgilerin yer aldığı ve projedeki gelişmelerin aktarıldığı www.akillisebekelerturkiye.org ve www.smartgridturkey.org adresleri hizmete girdi. Akıllı şebekelerle ilgili ulusal ve uluslararası güncel haberlere ve bilgilere bu adreslerden ulaşılabilecek.

Dokuz elektrik dağıtım şirketinin ortak olduğu proje sonuçlarının 21 şirket için de referans olması süreçleri EPDK’nın başkanlığında yürütülüyor. Projenin şirketler arası koordinasyonunu ELDER sağlıyor.


“Tüketici memnuniyeti birincil öncelik”

Bugün Avrupa ülkeleri başta olmak üzere tüm dünyada akıllı şebeke teknolojileri ve uygulamalarına yönelik çalışmalar yapılıyor ve pilot projeler yürütülüyor. Tüm bu projelerde, tüketicilere sunulan hizmet kalitesini iyileştirmek ve dolayısıyla da tüketici memnuniyetini artırmak birincil öncelik olarak yer alıyor.

Türkiye elektrik piyasasının tüketici odaklı olması, rekabetçi serbest piyasaya geçişin öngörüldüğü şekilde gerçekleştirilebilmesi için elektrik dağıtım şebekesinin teknolojik dönüşümü temel gereklilik olarak ortaya çıkıyor. TAŞ 2023 Projesi bu gerekliliğin her boyutta çerçevesini belirleyebilmek amacıyla yürütülüyor. Proje, Türkiye’de tüketicilerin elektrik piyasasına aktif katılımını sağlayacak ve yenilenebilir enerjinin üretimdeki payını arttırmaya yardımcı olacak.

Proje sonuçlarından birkaçı şöyle:

  • Türkiye için akıllı şebeke geçiş senaryoları tanımlanacak ve bu senaryolarla ilişkili strateji geliştirilecek.
  • Akıllı şebeke geçiş çalışmaları için elektrik dağıtım şirketlerine kılavuz niteliği taşıyan bir metodoloji oluşturulacak.
  • Akıllı şebeke için gerekli sistemlerin fayda-maliyet analizi yapılacak.
  • Akıllı şebekeler için gereken insan kaynağı ihtiyacı belirlenecek.
  • Akıllı şebeke stratejisi ve yol haritasının Türkiye elektrik tarifesine etkileri araştırılacak.
 

Avustralya’nın en kalabalık şehirlerinden biri olan Adelaide’de bir kişi 9 yıl süresince iş yerinde kaçak elektrik kullanımı sebebiyle tutuklandı. Kaçak kullanılan elektriğin 400 bin dolar değerinde olduğu ifade edildi.

Elektrik hırsızlığı küresel bir sorun olarak varlığını sürdürüyor. Ülkeler bu sorunla mücadele etme noktasında pek çok uygulama ve yaptırımı devreye sokuyor. Avustralya da bu ülkelerden bir tanesi. Avustralya'nın Güney Avustralya eyaletinin başkenti olan Adelaide, yaklaşık 1.28 milyon nüfusuyla ülkenin en kalabalık beşinci şehri konumunda.

Adelaide’den gelen son haber elektrik hırsızlığı sorununu tekrar gündeme getirdi. Dokuz yıl süresince iş yerinde 400 bin dolarlık elektrik çalan bir kişi mahkemeye verildi. Bölgenin elektrik şirketi SA Power Networks, araştırma süresince polisle işbirliği içerisinde çalıştı. Elektrik hırsızlığından suçlanan şahıs, Eylül ayı başında mahkemeye çıkacak.

Kaynak :abc.net.au

İnovatif adımlarla aydınlık bir geleceğe ulaşabilmek adına bugüne kadar çeşitli kurum, kuruluş ve uzmanlarla birçok alanda teknolojik projeler gerçekleştiren EVATEG (Enerji Verimli Aydınlatma Teknolojileri Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Merkezi), kurduğu yeni platformu ile kendi alanında paylaşımcı, bütünleştirici ve yaratıcı bir ekosistem yaratmayı ve sürdürülebilir kılmayı amaçlıyor.

EVATEG, 18 Ağustos 2016 tarihinde saat 14.00-18.00 arasında bilgilendirici bir toplantı organize ediyor. Toplantıda:

-  LED teknolojileri ve inovasyon
-  EVATEG’in ArGe projeleri
-  EVATEG platformunun tanıtımı ve yol haritasının paylaşımı
-  Laboratuvar akreditasyonu
-  Beklentiler, sinerji fırsatları ve EVATEG ekosistemine dahil olma imkânları anlatılacak.

Ayrıntılı Bilgi İçin:
Sümeyye Aydoğan
Mehmet Arık
Arzu Aras
Umut Uras
0216 564 97 93
evateg.info@ozyegin.edu.tr                                                                        
www.evateg.com

 

ABD Enerji Bilgi İdaresi’nin (EIA) 2016 yılına ait ‘Yıllık Enerji Görünüm Raporu, Kuzey Amerika’nın yenilenebilir kaynaklardan elde ettiği enerji üretiminin payının 2025 yılında yüzde 45’e ulaşacağını öngörüyor. 

Kanada, Meksika ve ABD imzaladıkları anlaşma ile 9 yıl içerisinde elektrik üretiminin yarısını temiz enerjiden sağlamayı hedefliyor. Bu tür hedeflerin yer aldığı Temiz Enerji Planı (CPP) ABD Başkanı Barack Obama tarafından kamuoyuna açıklanmıştı.

EIA’nın açıklamasına göre, ABD’deki elektrik üretimi, Kuzey Amerika’daki toplam üretimin yüzde 80’den fazlasını temsil ediyor. Raporda, vergi indiriminin genişlemesi, maliyetlerin azalması ve Temiz Enerji Planı’nın (CPP) sonuçlarının, yenilenebilir enerji üretiminin 2015 ve 2025 yılları arasında büyük ölçüde artmasını sağlayacağı bildirildi.  Söz konusu dönemde, kömür santrallerinden üretimin yüzde 13 oranında azalmasının, doğal gazdan elektrik üretiminin ise yüzde 4 oranında artmasının beklendiği kaydedildi.

Kanada 2015’te elektriğinin yüzde 80’ini temiz enerjiden sağladı

Kanada ve Meksika’nın elektik üretimini de analiz eden raporda, büyük hidro-enerji kapasitesi sayesinde Kanada’nın 2015’te elektriğinin yüzde 80’ini temiz enerjiden sağladığına, ayrıca ülkenin 2025 yılına kadar hidro-enerji kapasitesini rüzgâr ve güneş santralleriyle birlikte artırmayı hedeflediğine dikkat çekildi. Meksika’nın ise 2015 yılında Kuzey Amerika’nın elektrik üretiminin yüzde 6’sından sorumlu olduğu kaydedildi.

EIA, Meksika’nın hidroelektrik, rüzgâr ve diğer temiz kaynaklardan elektrik üretimini artırmayı ve fosil yakıtlardan elektrik üretimini azaltmayı hedeflediğine işaret etti. Meksika’nın nükleer ve yenilenebilir enerjiden elde edilen elektriğin toplam üretim içerisindeki payının 2025 yılında yüzde 29’a ulaşmasının beklendiği kaydedildi.

Kaynak : metering.com