Newly Published National Qualifications

“ELDER tarafında yürütülen “Elektriği Dağıtan Mesleklerin Belgelendirilmesi Projesi”, Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA)çerçevesinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Program Otoritesi tarafından yürütülen ve Mesleki Yeterlilik Kurumu ’nun operasyon faydalanıcısı olduğu, “VOC - TEST MERKEZLERİ II.Hibe Programı” kapsamında hazırlanan 6 mesleğin ulusal yeterliliği, Mesleki Yeterlilik Kurumu Portalinde “Enerji Sektörü” başlığı altında yayınlandı.”