Yeni Yayımlanan Ulusal Yeterlilikler

“ELDER tarafında yürütülen “Elektriği Dağıtan Mesleklerin Belgelendirilmesi Projesi”, Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA)çerçevesinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Program Otoritesi tarafından yürütülen ve Mesleki Yeterlilik Kurumu ’nun operasyon faydalanıcısı olduğu, “VOC - TEST MERKEZLERİ II.Hibe Programı” kapsamında hazırlanan 6 mesleğin ulusal yeterliliği, Mesleki Yeterlilik Kurumu Portalinde “Enerji Sektörü” başlığı altında yayınlandı.”
Elektrik Dağıtım Şebekesi Hat Bakım Görevlisi - Seviye 4 - 17UY0274-4/00 - 11.01.2017 2017 İndir
Elektrik Dağıtım Şebekesi İşletme Bakım Görevlisi - Seviye 3 - 17UY0275-3/00 - 11.01.2017 2017-5 İndir
Elektrik Dağıtım Şebekesi Kayıp-Kaçak ve Ölçü Kontrol Görevlisi - Seviye 4 - 17UY0276-4/00 - 11.01.2017 2017-05 İndir
Elektrik Dağıtım Şebekesi Saha Koordinatörü - Seviye 5 - 17UY0278-5/00 - 11.01.2017 2017-05 İndir
Elektrik Dağıtım Şebekesi Test Görevlisi - Seviye 4 - 17UY0277-4/00 - 11.01.2017 2017-5 İndir
Elektrik Sayacı Sökme/Takma Elemanı (Seviye 4) - Seviye 3 - 17UY0279-4/00 - 11.01.2017 2017-5 İndir