“VOC-TEST Merkezleri II. Hibe Programı, Elektriği Dağıtan Mesleklerin Belgelendirilmesi Projesi” Kapanış Toplantısı

Elektrik dağıtım şirketleri, dağıtım faaliyetini Elektrik Piyasası Kanununda belirtildiği şekilde yeterli, kaliteli, sürekli, düşük maliyetli ve çevreyle uyumlu bir şekilde yürütebilmek amacıyla personel niteliklerini artırmaya büyük önem vermektedir. Çok tehlikeli işler kapsamında olan elektrik dağıtım sektörünün meslek standartlarının uluslararası niteliklere uygun oluşturulmasını, yeterliliklerinin belirlenmesini ve buna bağlı olarak ölçme ve değerlendirme süreçlerinin geliştirilmesini öncelikleri hedefleri olarak tanımlamışlardır.

Elektrik dağıtım sektörünü temsil eden Derneğimiz, bu kapsamda, sektörde icra edilen mesleklerin ulusal meslek standartlarını ve ulusal yeterliliklerini hazırlamak üzere, Mesleki Yeterlilik Kurumu’yla (MYK) bir protokol imzalamıştır. Akabinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Program Otoritesi ile “VOC-TEST Merkezleri II. Hibe Programı, Elektriği Dağıtan Mesleklerin Belgelendirilmesi Projesi” sözleşmesi imzalanmıştır. MYK ile imzalanan protokole uygun olarak, sektörümüzdeki 10 mesleğin meslek standartları hazırlanmış ve Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır. AB projemiz kapsamında da bu mesleklerin ulusal yeterlilikleri hazırlanmıştır. Elektrik dağıtım sektöründe icra edilen mesleklerin belgelendirilmesine yönelik Sınav ve Belgelendirme Merkezinin kurulması faaliyeti dağıtım şirketlerimizin eğitim dairelerinin alt yapıları kullanılarak tamamlanmış ve mesleki yeterlilik personel belgelendirme sınavları da yapılmaya başlanmıştır.

Söz konusu projemizin kapanış toplantısı 24 Temmuz 2017 Pazartesi günü Ankara’da gerçekleştirilecektir. Bu çerçevede sektörümüzdeki ilk mesleki yeterlilik sertifikalarının verileceği kapanış toplantısına katılımlarınızdan onur duyacağız.