Elektrik Dağıtım Şirketleri İş Sağlığı ve Güvenliği Denetimlerinden Başarıyla Çıktı

 

Elektrik Dağıtım Şirketleri İş Sağlığı ve Güvenliği Denetimlerinden Başarıyla Çıktı

Elektrik dağıtım şirketleri, yapılan teftişler sonucunda iş sağlığı ve güvenliği alanında yüzde 85 iyileşme sağladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı Semih Özçakır, yapılan teftişlerde elektrik dağıtım şirketlerinin iş sağlığı ve güvenliği alanında noksan hususları yüzde 85 oranında giderdiğini açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve ELDER- Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği iş birliği ile “Elektrik Dağıtım Sektöründe İSG Denetimi ve Çözüm Önerileri Çalıştayı” gerçekleştirildi. Çalıştayın açılış konuşmasını gerçekleştiren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı Semih Özçakır, 2016 yılında Türkiye genelinde faaliyet gösteren 21 elektrik dağıtım şirketinden 13 adedinin teftişinin yapıldığını ve tüm sektörün yüzde 62’sinin denetlendiğini bildirdi.

Bu şirketlerin alt işverenleri ile birlikte toplam 113 iş yerinde tespit edilen bin 327 adet mevzuata aykırı hususun giderilmesi için işverenlere süre verildiğini aktaran Özçakır, süre sonunda bin 114 noksan hususun giderildiğini kaydetti. Özçakır, “Yapılan teftişlerde noksan hususların giderilme oranı yüzde 85 olmuştur.” dedi. Sektörün tamamına ulaşılmasını hedeflediklerini aktaran Özçakır, bu noktada ELDER’in katkısını da beklediklerini dile getirdi.

 

ENERJİ ALTINDA BAKIM YAPMA İŞİN TEHLİKE BOYUTUNU ARTIRIYOR

ELDER Genel Sekreteri Uğur Yüksel, elektrik dağıtım sektörünün tehlikeli ve çok tehlikeli işler sınıfında bulunduğunu hatırlattı. Sektörün bir dönüşüm içinde olduğuna, bilişim ve iletişim teknolojilerinin sektörde önem kazandığına dikkat çeken Yüksel, son 10 yıldır akıllı şebeke kavramının sıklıkla kullanıldığını vurguladı.

Yüksel, “Şebekemizin akıllanması bilişim ve iletişim teknolojilerinin şebekeye entegre edilmesi ile gelişiyor. Ama bu işimizin tehlikeli ve çok tehlikeli niteliğini ortadan kaldırmıyor. Aslında günümüz insanının elektriğe bağımlılığı geçmişe göre çok daha yüksek hale geldiği için, kesintilere tahammülü de azalmış durumda. Hem ELDER’in, hem başta Bakanlığımız olmak üzere düzenleyici kurumların, hem de dünyadaki ülkelerin enerji altında bakım ve onarım yapma hedefi bulunuyor. Bu da işimizin tehlike niteliğini biraz daha artıran ancak toplumun bizden beklediği bir hizmet oluyor.” diye konuştu. Yüksel, ELDER bünyesindeki İSG Çalışma Grubu’nun en önemli çalışma gruplarından bir tanesi olduğunu ve sektör için yol gösterici olduğunu bildirdi.

ÖLÜMLÜ İŞ KAZASI OLMAYAN ŞİRKETE BONUS

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Elektrik Piyasası Daire Başkanlığı, Dağıtım ve Perakende Satış Grup Başkanı Alpaslan Mutlu, EPDK olarak sürece katkı sağlayabilecekleri hususun teşvik olduğunu ve mevzuatta buna yönelik bir düzenleme yapıldığını bildirdi. Mutlu, “Ölümlü iş kazası olmayan şirketlere gelir tavanının binde 5’i kadar ilave ödül teşvik olarak konuldu.” dedi. Elektrik dağıtım şirketlerine büyük görev düştüğünü kaydeden Mutlu, şirketlerin sorumluluklarının farkında olmasından dolayı mutluluk duyduğunu da ifade etti.

ELDER İSG Çalışma Grubu Başkanı Savaş Seloğlu, bu çalıştayın çok önemli olduğunu belirterek, tüm paydaşlarla iş birliğinin devam edeceğini söyledi. Seloğlu, “İnşallah dağıtım sektöründe daha iyi şeyler yapacağız. Bu ilk adım. Yolumuzun uzun ve çetin olduğunu biliyoruz. Yılmadan, pes etmeden, sabırla, kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz.” dedi.

ÖNERİLER SUNULDU

Çalıştayda, iş sağlığı ve güvenliğinin sektörde daha da gelişmesi amacıyla şu önerilerde mutabık kalındı:

 

  • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ve Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. olmak üzere tüm paydaşlarla iş sağlığı ve güvenliği açısından yakın iş birliği içerisinde çalışmalar yapılması.
  • Dağıtım şirketlerinin mühendis, müdür ve üzeri yöneticilerin iş sağlığı ve güvenliği denetimlerine aktif katılımlarının sağlanması.
  • Yüklenicileri iş sağlığı ve güvenliği açısından geliştirmek ve sıkı kontrol etmek için programlar hazırlanması ve uygulanması.
  • Dağıtım sektöründe enerji altında çalışılmasına yönelik mevzuat değişikliklerinin ilgili kurumlarca tartışılmaya başlanması; uluslararası örnekleri de dikkate alarak bunun gerektirdiği iş sağlığı ve güvenliği standartların bir an önce hayata geçirilmesi; eğitimlerin yapılması.