Enerjide Dijitalleşme Masaya Yatırıldı

30.03.2018

MÜSİAD Enerji Sektör Kurulu tarafından 30 Mart Cuma günü MÜSİAD Genel Merkezi’nde “Enerjide Dijitalleşme” paneli organize edildi. Moderatörlüğünü MÜSİAD Enerji Sektör Kurulu Başkanı İzzet Alagöz’ün yaptığı panele Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Alparslan Bayraktar, ELDER Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Çeçen, GAZBİR Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Arslan ve GÜNDER Yönetim Kurulu Başkanı Kutay Kaleli panelist olarak katıldılar.

ETKB Müsteşar Yardımcısı Alparslan Bayraktar; kaya petrolü ve kaya gazı başta olmak üzere dünya enerji paradigmasını değiştiren birçok yıkıcı dönüşümün yaşanmakta olduğunu Türkiye’nin de bu değişimleri de dikkate alarak milli politikalarını şekillendirdiğini aktardı. Yenilenebilir enerji konusundaki atılımların artarak devam etmesi gerektiğinin altını çizen Bayraktar Türkiye gibi enerjide dışa bağımlı olan bir ülkenin kendi kaynakları ile üretim yapmasının esas olduğunu, ileri teknoloji kullanımı ile çevresel etkileri minimuma indirerek ve karbon ayak izini düşürerek de bu hedefin gerçekleştirilebileceğini belirtti.

Özellikle yenilenebilir enerji teknolojilerindeki gelişmeler sonucunda maliyetlerin düştüğüne dikkat çeken Bayraktar, "İklim değişikliğiyle mücadele kapsamında fosil kaynaklardan üretimi düşürmemiz gerekiyor. Dünyada enerji dönüşümü beklenenden daha yoğun ve hızlı bir şekilde yaşanacak. Amerika ile Çin bu anlamda başrolde olacak” dedi.

Türkiye'de de yerli kömürün yanı sıra yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretiminin giderek artığına işaret eden Bayraktar, torba yasa ile vergi muafiyeti getirilen çatı tipi güneş panellerinin gelecek dönemin önemli konularından olacağını belirtti. Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği ve dağıtım şirketlerini kara kara düşündürecek günlerin beklediğini ifade eden Bayraktar, “Bundan sonra dağıtık bir enerji üretim sistemi devreye alınmaya başlanacak. Bildiğimiz tüm iş modeli değişecek. Buna hazırlananlar ayakta kalabilir, hazırlanamayanlar sıkıntı yaşayabilir. Bugün artık üreticilerin de rolü değişecek. Elektrikli araçların da sisteme entegrasyonu yapılacak. Dijitalleşme burada önemli araçlardan biri ama dijitalleşme de kendi içinde siber güvenlik gibi bir takım riskler barındırıyor. O yüzden dijitalleşmede doğru teknolojiyi seçip, doğru regülasyon ve zamanlamayı yakalamak gerekiyor."

Türkiye'de artık enerji verimliliğinde de "seferberlik" ilan edildiğini dile getiren Bayraktar, "Türkiye'nin enerjide atması gereken en büyük adım enerji verimliliği. Bu alanda da önemli fırsatlar var" dedi. Bayraktar, enerji verimliliği kapsamında sokak aydınlatmalarında Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) modeliyle bir dönüşüm yaşanacağını belirterek, Türkiye’nin bu alanda pazar olarak çok büyük olduğunu, dolayısıyla kurulacak olan modelle ekipman üretiminin mutlaka Türkiye'de yapılarak, istihdam ve Ar-Ge'ye katkıda bulunulmasının sağlanacağını ifade etti.

ELDER Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Çeçen konuşmasında elektrik dağıtım sektörü olarak dijitalleşmeye verdikleri önemden ve teknolojiye olan yatırımlarından bahsetti. Çeçen, “Elektrik dağıtım sektörü olarak son iki yıldaki teknoloji yatırımlarımız 500 milyon TL civarında. Bu alandaki yatırımlarımız ağırlıklı olarak SCADA, Coğrafi Bilgi Sistemi, Bakım ve Kesinti Yönetim Sistemi, Varlık Yönetimi ve Müşteri Yönetim Sistemi gibi alanlarda yoğunlaşıyor. Teknoloji yatırımlarımızın tamamlanması ile dağıtım hizmetinin tüm süreçleri dijitalleşmiş olacak. Dağıtım hizmetinin özelleştirilmesi neticesinde yatırım bütçelerinde 10 kata ulaşan artışlar oldu. Teknoloji yatırımları kadar insan kaynağına da yatırımı önemsiyoruz. İnsan kaynağı profilimizin teknolojiyi kullanacak şekilde gelişmesi için çalışıyoruz” dedi.

Panelde “Enerji Sektöründe Dijitalleşme” başlıklı bir sunum yapan GAZBİR Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Arslan, enerji sektöründe üretimden başlayarak ürün ve hizmetin sunumuna kadar olan tüm süreç zincirinde dijital sistemlerin hızlı ve güvenilir olmasının ana gereksinim olduğunu vurguladı. Dijitalleşmenin dağıtım sektörüne getireceği faydalardan bahseden Arslan, müşteri süreçlerinde dijitalleşme ile sağlanan faydaları örneklerle anlattı. Yakın gelecekte sektörün Nesnelerin İnterneti (IoT) ve Blockchain gibi teknolojilerden de faydalanmaya başlayacağını ifade eden Arslan, “Nesnelerin interneti ile örneğin konut iç ısısı ölçülüp bilgisi akıllı sayaç sistemleri üzerinden analiz edilerek verimlilik artışı sağlanırken, blockchain teknolojisinin gelişimi ile güvenli ve kanıtlanabilir ortamlarda akıllı sözleşmeler ve aracılara ihtiyaç duyulmadan işlemler yapılıp arşivlenebilecek” dedi.

GÜNDER Yönetim Kurulu Başkanı Kutay Kaleli de dijital yatırımların öncelikle dağıtım şebekelerinde ortaya çıkacağını, elektrik depolama sistemlerinin dijitalleşmedeki süreci destekleyeceğini vurguladı. Kaleli, " Bana göre dağıtım şebekelerinin en önemli enstrümanlarından birisi depolama kısmı. Bunun mutlaka dağıtım sektörüne entegre edilmesi gerekiyor" şeklinde konuştu. Kaleli, Türkiye'nin güneş enerjisinde 2014 yılında 40 megavat seviyesinde bulunan kurulu gücünün geçen yılsonu itibarıyla 3 bin 400 megavatın üzerine çıktığını, hedeflerininse 2023'e kadar 10 bin megavatlık kapasiteye ulaşmak olduğunu ifade etti.