Uluslararası İslam Ekonomisi, Finansı ve Etik Kongresi (ISEFE) 7-8 Nisan'da İstanbul'da Gerçekleştirildi

4 Nisan 2018

İslam ekonomisi ve İslami finans alanlarında dünyanın en önemli kongrelerinden birisi olan ISEFE Kongresi, 7-8 Nisan 2018 tarihleri arasında İstanbul Kozyatağı Hilton Hotel’de organize edildi. 2 gün süren bilimsel etkinlikte, farklı ülkelerden çok sayıda bilim insanın katılımı yanında, ülkemizden de bu alanda bilimsel çalışmalar yapan bilim insanları eserlerini sunma imkanı buldu. ISEFE Kongresine partner olan TKBB, İslam Kalkınma Bankası, Borsa İstanbul, TÜRGEV, Düzce Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi, Bandırma 17 Eylül Üniversitesi, İslam araştırma merkezi INCEIF yanında İktisadi Araştırmalar Vakfı ve World Halal Council kıymetli katkı ve katılımları ile kongrenin daha fazla kişi, kurum ve katılıma ulaşmasında büyük çaba sarf ettiler.

ISEFE Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Seyfettin Erdoğan tarafından açılışı yapılan ISEFE Kongresinde, TKBB adına TKBB Genel Sekreteri Osman Akyüz, İktisadi Arşatırmalar Başkanı Prof. Dr. Ahmet İncekara, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar yanında TÜRGEV Başkanı Fatmanur Altun ve Borsa İstanbul Genel Müdür Yrd. Muhittin Esen açılış konuşmaları yaptılar.

Prof. Dr. Erişah Arıcan moderatölüğünde gerçekleştirilen “Küresel İslami Finans ve Katılım Bankacılığı” konulu açılış panelinde İslami kurumlar ve İslami finansal enstrümanların değerlendirilmesinde oluşturulabilecek alternatif İslami derecelendirme kuruluşları hakkında merkezi  Bahreyn’de bulunan İslami Uluslararası Derecelendirme Ajansı (IIRA)’dan Dr. Alaa Alaabed ayrıntılı bilgiler vermiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın da hassasiyetle üzerinde durduğu ve zaman zaman küresel derecelendirme kuruluşlarının tarafkir değerlendirmeleri nedeniyle önemli adaletsizliklerin yaşandığı böylesine önemli bir konuda alternatif yaklaşımlar konusunda önemli görüş alışverişlerinde bulunulmuştur. İslami finans konusunda dünyanın en önemli akademisyenlerinden olan Prof. Dr. Obiyathulla Ismath Bacha, İslami Bankacılık ve Sermaye Piyasaları konusunda Malezya deneyimleri üzerinde açıklamalarda bulunarak Türkiye’ye yönelik politika önerilerinde bulunmuştur. İslami bankacılık uygulamalarının en yoğun şekilde gerçekleştirildiği ülke olan İngiltere deneyimleri konusunda Prof. Dr. David Weir dikkat çekici bilgilendirmeler yapmıştır. Faizli sistemin ortaya koyduğu sorunlar, bu sistemin gelir ve servet adaletsizlikleri üzerinde olumsuz etkileri yanında, kamunun finansmanında risk paylaşım odaklı finansal işlemlerin uygulanması deneyimleri hususunda Prof. Dr. Abbas Mirakhor, İslam Kalkınma Bankası’ndan Prof. Dr. Zamir Iqbal ve Hazine Müsteşarlığı’ndan Dr. Tarık Akın katkılarda bulunmuşlardır. İslam Kalkınma Bankasından Nosrathullah Farajoillah, müslüman ülkelerde yoksulluğun azaltılmasına yönelik olarak İslami mikrofinans ve mikroticarette murabaha uygulamalarını tartışırken, Dr. M. İrfan Kurt BDDK’nın Türkiye’de İslami finansın gelişmesinde katkıları konusunda değerlendirmeler yapmıştır.

TKBB Genel Sekreteri Osman Akyüz başkanlığında, Ziraat Bankası’ndan Mustafa Kürşad Çetin, Kuveyt Türk’den Hüseyin Cevdet Yılmaz, Türkiye Finans’tan Murat Akşam, Vakıf Katılım’dan ve Erhan Çetinkaya gibi ülkemizde faaliyet gösteren tüm katılım bankalarının üst düzey yöneticilerinin konuşmacı oldukları ikinci panelde Türkiye’de katılım bankacılığının dünü, bugünü ve gelecek projeksiyonu çerçevesinde reel sektör ve katılım bankaları ilişkileri, risk yönetimi, katılım bankalarının finansal krizlerdeki etkinlikleri yanında konvansiyonel bankalarla rekabet ve mikrofinansman konusunda katılım bankalarının performansları da tartışılmıştır. Prof. Dr. Refik Korkusuz’un moderatörlüğünde gerçekleştirilen üçüncü panelde İslam hukuku, İslamda yargı hukuku, İslam ahlakı gibi konularda alanda yetkin akademsiyenler önemli açıklamalarda bulunmuşlardır. ISEFE kongresinde İslam ekonomisinde kadın emeği de tartışılmış, modern dünyada müslüman kadının iş hayatına entegrasyonu, Doç.Dr. Elif Haykır Hobikoğlu moderatörlüğünde farklı sektörlerden başarılı kadınların konuşmaları ile değerlendirilmiştir.

Paneller yanında iki gün boyunca dünyanın farklı ülkelerinden ve ülkemizden değerli akademsiyenler tarafından hazırlanan bilimsel eserler sunulmuştur. Kongre bünyesinde ayrıca açılışı Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar tarafından yapılan Yrd. Doç. Dr. Ersan Sarıkahya tarafından hazırlanan “İslam Sanatında Hat” konulu sergi de katılımcıların ziyaretine açılmıştır.