“Türkiye Enerji Zirvesi” Enerji Sektörünü 9. Kez Biraraya Getirdi

9. Türkiye Enerji Zirvesi, bu yıl 17. ERRA Enerji Yatırım ve Düzenleme Konferansı ile eş zamanlı olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in katılımlarıyla 9 - 10 Ekim tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirildi. Kamu ve özel sektörden enerji aktörlerini buluşturan organizasyon, güncel sektör sorunlarının tartışıldığı; yeni teknolojik gelişmelerin tanıtıldığı; doğalgaz ve elektrik başta olmak üzere nükleer de dahil olmak üzere muhtelif enerji kaynaklarıyla ilgili sunumların yapıldığı bir etkinlik olarak 9 yıldır düzenleniyor.

Zirve’nin açılış konuşmaları Türkiye Enerji Zirvesi Başkanı Murat Karahan, Zorlu Holding Enerji Grubu Başkanı Sinan Ak, Sabancı Holding Enerji Grubu Başkanı Kıvanç Zaimler, ERRA Yönetim Kurulu Başkanı Mart Ots, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı Mustafa Yılmaz ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez tarafından yapıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: “"Küresel enerji denklemi her yüzyılda büyük değişimler geçirdi. Son 25 yılda ise enerji teknolojilerinde ve enerji paradigmasında yaşanan değişimler, beraberinde yeni enerji kaynaklarının ve yeni enerji anlayışının doğmasına zemin hazırladı. Gelişmekte olan ülkelerin artan enerji talebi, yenilenebilir enerji politikaları, enerji verimliliği, iklim değişikliği, çevreci teknolojiler, batarya depolama sistemleri, elektrikli araçlar gibi öncü pek çok yenilik ve değişim yaşadığımız son çeyrek asırdaki enerji politikalarının şekillenmesinde önemli rol oynadı. Özellikle de yeni teknolojilerin ortaya çıkışı ve sürekli artan inovasyon yatırımlarıyla birlikte daha önce ulaşılamayan sahalarda üretime geçilmesi ve yeni enerji kaynaklarının doğuşu gibi faktörler daha önce ithalatçı olan ülkeleri ihracatçı pozisyona getirdi. Medeniyetlerin gelişmişlik seviyelerini teknoloji ve enerji kullanımlarına göre sınıflandıran Kardeshev Skalası günümüz medeniyeti için hala bir ütopya olsa da, enerji ve tabii kaynaklara duyulan ihtiyaç her geçen gün daha da artıyor. Bu artış talebinde başı gelişmekte olan ülkeler geçiyor. Yapılan projeksiyonlara göre, 2040 yılına kadar OECD dışı ülkelerin enerji talebinin küresel enerji talebinin yüzde 70’ine tekabül etmesi tahmin ediliyor. AsyaPasifik ve Hindistan’da elektrik üretiminde fosil yakıtların, Avrupa ve Kuzey Amerika’da ise yenilenebilir enerjinin ağırlığı artacak. LNG ile doğal gaz ticareti de 2040’lı yıllara geldiğimizde toplam ticaretin yüzde 50'sini geçmiş olacak. Enerji verimliliği çalışmaları enerjinin karbonsuzlaştırılması çalışmalarında önemli bir müttefik olacak. Enerji verimliliği uygulamalarıyla küresel enerji talebindeki artış belli bir seviyede tutulacak. Enerji verimliliği aynı zamanda enerji yoğunluğunun düşmesi için de vazgeçilemeyecek en önemli enstrümanlar arasında.”

“Bugün vesilesiyle yerli ve yabancı yatırımcılarımızı yeni YEKA yarışmaları için bir kere daha davet etmek istiyorum. Gelecek 10 yıl içerisinde hem rüzgar ve hem de güneş enerjisinde 10 bin MW’lık kapasiteyi hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Yerli kömürden alım garantili elektrik üretimi ihalelerinden birini geçtiğimiz yıl yaptık. Burada hedefimiz 5 bin megavata çıkarak yerli kaynakları ekonomimize azami derecede kazandırmaktır. Bunu yaparken önceliğimiz de çevreye duyarlı, yeni nesil termik santrallerle elektrik üretim teknolojilerini kullanmaktır."

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, "Bölgesel enerjiyi küresel sinerjiye çevirmenin basamağı olarak gördüğüm bu zirvenin başarılı sonuçlar vermesini diliyorum. Biz de bu yıl EPDK olarak 17'nci yaşımızı kutluyoruz. 17'nci yaşımızda 17'nci ERRA konferansına ev sahipliğini yapmak da ayrıca bir mutluluk. Düzenleyici kurumlar olarak paydaşların çıkarlarını ortak bir zeminde örtüştürmek için çok çalışıyoruz. Enerji piyasalarının işleyişi her geçen gün karmaşıklaşıyor. Bu durum, piyasaları izleyen ve yönlendiren düzenleme kurumlarının görev ve sorumluluklarını da artırıyor. Bu çerçevede EPDK olarak biz de kendimizi sürekli gözden geçiriyoruz. Uzmanlığımızı, yetkinliğimizi, tarafsız ve bağımsız karar alabilme yetimizi güçlendirmek için çalışıyoruz. Bu tür çalışmaların beklenen sonuçları üretmesi için paydaşlarla sağlıklı iletişim ve etkileşim önemlidir. Zira bu tür çalışmalar, düzenleyici kurumların bağımsız karar alabilme imkan ve kabiliyetlerinin korunması ve geliştirilmesine bağlı” şeklinde konuştu.

Sabancı Holding Enerji Grubu Başkanı Kıvanç Zaimler ise, enerji arz güvenliği, arz kalitesi, enerji rekabetçiliği, öngörülebilirlik ve sürdürülebilirlik gibi çok önemli hedeflere sahip olduklarını aktardı. Zaimler, "Biz dinamizmi çok yüksek bir sektörüz. Bu sektörü geliştirmeye ve güçlendirmeye hep birlikte devam ediyoruz. Daha çok çalışarak sektörümüzü daha ileriye taşıyacak bir dönemden geçiyoruz. En önemli konumuz finansal sürdürülebilirliktir. Tüketici memnuniyeti odağımızı bu zorlu dönemde asla kaybetmemeliyiz. Gelecek dönemde ülkemizin enerji alanındaki yüksek büyüme potansiyelini iyi bir şekilde değerlendirmek için enerji sektörünün ve sanayicilerinin yakın işbirliği önemlidir. Zorlukların üstesinden gelmek üzere, doğru adımlarla kamu özel sektör ve tüm paydaşlar olarak el ele vererek başarabileceğimize inanıyorum" temennisinde bulundu.

Açılış konuşmalarını gerçekleştiren isimlerden biri olan Zorlu Holding Enerji Grubu Başkanı Sinan Ak Türkiye'nin zorlu bir süreçten geçtiğini ifade ederek, "Ülke olarak sadece kendi içimizdeki sorunlar değil dünyada da birçok sorunlar var. Onların üzerimizde yapmış olduğu kur ve enflasyon gibi değişik etkiler var. Ama en önemli konu hep birlikte kamu özel sektör ve bankalar olarak bir arada bu sürecin üzerinden gelmeye çalışmaktır. Enerji ailesi olarak buradaki en önemli avantajımız hem bakanlık hem de EPDK'da çok değerli kadroların olması ve önümüzü açacak hamlelerin atılıyor olması. Burada yapılması gereken sabırlı olmak, Türkiye'de bir takım gelişmeler oluyor ama dünyadaki gelişmeleri de kaçırmamak gerekiyor. Önümüzdeki en büyük değişim elektrikli araçlarda olacak, dünyada elektrikli araç satış oranı her geçen yıl artıyor. Bunların olabilmesi için değişik yatırımların yapılması ve kapasitenin artırılması gerekiyor. Mercedes, BMW ve Audi gibi markalar elektrikli araçlarının tanıtımlarını yaptılar" diye konuştu.

Zirvenin ilk açılış konuşmasını gerçekleştiren Türkiye Enerji Zirvesi Başkanı Mustafa Karahan ise bu yıl geçmiş yıllara göre bir yenilik olarak sektörden gelen talepler doğrultusunda toplantılar organize edildiğini dile getirdi. Son 10 yılda gerek ekonomide gerekse enerji sektörü üzerine büyük değişimler yaşandığını ifade eden Karahan, bunun hem dünyada hem de Türkiye'de gözle görülür şekilde hissedildiğini söyledi. 10 sene önceki dünyanın en büyük şirketleri ile bugünkü dünyanın en büyük şirketleri arasında büyük farklar olduğunu aktaran Karahan, "Teknoloji ve buna bağlı olarak gelişen sosyal medya şirketleri önemli noktaya geldi. Buna kayıtsız kalmamız düşünülemez. Özellikle dijital gelişime uzakta kalmamız düşünülemez. Karar vericilerden beklentilerimiz var, bunun yanı sıra büyük şirketlerin de üzerine düşeni yapması gerekiyor. Hepimiz aynı gemideyiz" şeklinde konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından Fatih Dönmez, Enerji Zirvesi tarafından kendisine yöneltilen soruları yanıtladı. Öne çıkan sorular ve Sayın Dönmez’in bunlara verdikleri cevaplar şu şekilde sıralanıyor:

BOTAŞ’ın doğalgaz santralleri için maliyet bazlı fiyatlandırma uygulaması devam edecek mi?

Bizim için şuanda öngörülebilir olmak çok önemli. Bildiğiniz üzere BOTAŞ doğalgaz fiyatlarını aylık olarak açıklıyor. Fakat sektör bizden maliyet bazlı fiyatlandırmanın mümkün olduğunca uzun vadeli olmasını bekliyor. Biz de bunu 6-7 ayı kapsayacak şekilde açıklayabilir duruma gelmek için çalışıyoruz.

Elektrik tedariğinde büyük tüketicilerin ikili anlaşma sistemi nasıl işlemelidir?

Bununla ilgili EPDK’nın bir tavsiye metni bulunuyor. İkili anlaşmalar tüketici ve tedarikçiyi ilgilendiren sözleşmelerdir. Ancak ben, karşı tarafı tek taraflı fesihlerden koruyacak önlemler alınması gerektiğini düşünüyorum. Sözleşme yapılırken tek taraflı fesih durumunda uygulanacak prosedürle alakalı maddeler eklenmelidir.

Kademeli fiyatlandırma hakkında ne düşünüyorsunuz?

Kademeli fiyatlandırma tüketicileri enerji verimliliğine itmesi açısından olumlu, ancak satıcı açısından “çok satalım çok kazanalım” gibi bir anlayışın oluşmasını istemeyiz.

Doğalgaz dağıtımda 81 il hedefi var. Buradaki strateji tam olarak nedir?

Geçen sene 1 yıl içerisinde 101 ilçeye doğalgaz götürdük. Bu yılki hedefimiz 80 ilçe, önümüzdeki yıl ise 40 ilçe ile ülkemizdeki tüm ilçeleri tamamlamayı hedefliyoruz. Köyden kente göçün durdurulmasında doğalgazın büyük rolü olduğunu düşünüyoruz. Çevresel sebeplerden dolayı doğalgazın elektrik üretimindeki payını azaltırken, ısınmadaki payını arttıracağız.

Lisanssız güneş yatırımlarındaki durgunluğu gidermek için bu alandaki projelerin desteklenmesi gibi bir plan var mı?

Geçtiğimiz yıl yaklaşık 5000 megavat lisanssız güneş paneli devreye girdi. Yeni uygulamada tarla, bahçe gibi tarım arazilerinin yerine çatı, cephe gibi ölü arazilerin değerlendirilmesini sağlayacağız. Bu yüzden lisanssız üretimde açık arazi uygulamasını kaldırıyoruz.

İki gün boyunca devam eden zirve kapsamında elektrik, doğalgaz, lpg, akaryakıt, yenilenebilir enerji, petrol sondajı, elektrikli araçlar gibi enerjinin birçok alalını kapsayan paneller gerçekleştirildi.  Öğlene kadar süren açılış konuşmalarının ardından zirvenin ilk paneli olan “Elektrik ve Doğalgaz Piyasalarında Dağıtım ve Perakende Paneli” A Plus Enerji Kurucu Ortaklarından Ozan Korkmaz’ın moderatörlüğünde; ELDER Yönetim Kurulu Üyesi Hidayet Atasoy, GAZBİR Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Arslan ve Enerji Ticareti Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Çalışır’ın katılımlarıyla gerçekleştirildi.