Dijital Enerji Forumu ‘20 Gerçekleştirildi

Türkiye’nin ilk dijital enerji forumu olma özelliği taşıyan Enerjide Dijitalleşme Forumu kamu, özel sektör ve akademiden 32 konuşmacı ve binin üzerinde katılımcıyla online düzenlendi. Programın açılış konuşmalarını, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanı Dr. Oğuz Can, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Elektrik Piyasası Daire Başkanı Dr. Refik Tiryaki ve EDİDER Başkanı, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kâmil Çağatay Bayındır gerçekleştirdi.

Tiryaki, Türkiye'nin internet ortamında gerçekleştirilen ilk forumu olan "Dijital Enerji Forumu'20" etkinliğinde yaptığı konuşmada, çatı tipi güneş paneli gibi dağıtık elektrik üretiminin artmasıyla, şebekede enerji kısıtlarının olabileceğini, bunun da piyasadaki elektrik üretici ve tüketicilerinin rollerinin değişmesine sebep olduğunu söyledi. 

Dağıtık üretim santrallerinin elektrik sistemine katılmasıyla birlikte, gelecekte elektrik depolama teknolojilerinin de sisteme katılmasıyla, elektrik sistemlerinin geleneksel yapısının değişeceğinin altını çizen Tiryaki, "Yenilenebilir elektrik üretiminde kesikli üretimler gerçekleşecek. Gerilim kontrolü, dağıtım şirketlerini ciddi anlamda zorlayacak. Bu sebeple de elektrik dağıtım şirketleriyle Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ'nin iş birliğinin güçlendirilmesi önem kazanacak." değerlendirmesinde bulundu. 

Tiryaki, mevzuat değişikliği yapılması halinde dağıtım şirketlerinde şebekede esneklik sağlanacağını ve şebeke yatırımlarının azaltılarak birtakım fırsatların ortaya çıkacağını anlattı.

Enerjide Dijitalleşme Derneği (EDİDER) Başkanı Prof. Dr. Kâmil Çağatay Bayındır, yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgınının tüm dünyada ekonomileri ciddi şekilde etkilediğini belirterek, "Bu durum enerjiye olan talebi de azalttı, kısa vadede yatırımlarda doğal olarak yavaşlama bekleniyor. Bununla birlikte korona virüs salgını yenilenebilir enerjiye geçişi daha da hızlandırabilir." dedi.

ÖZDEN: “DİJİTALLEŞME OPERASYONLARIMIZIN ÖNEMLİ BİR PARÇASI OLACAK”

Etkinlikte, EDİDER Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Dr. Alper Terciyanlı moderatörlüğünde düzenlenen panele, MRC Türkiye Genel Müdürü Serhat Can, ELDER Genel Direktörü Mustafa Özge Özden, GDZ Elektrik Dağıtım Şirketi Genel Müdürü Uğur Yüksel ve Oracle Hizmet Satış Müdürü Müge Gökçek katıldı. Panelde “Dijitalleşen Enerji” konusu tartışılarak görüş alışverişinde bulunuldu.

ELDER Genel Direktörü Mustafa Özge Özden, dijitalleşmenin bir bütün olarak ele alınması gerektiğini belirterek, “Dijitalleşme süreçlerinin tüketicilere fayda sağlamasının yanı sıra şirketlere maliyet anlamında fayda sağlaması gerekiyor.” diye konuştu.

Enerji sektöründe dijitalleşmenin tam anlamıyla gerçekleşme imkânı bulamadığını ifade eden Özden, şöyle devam etti:

“Rekabet çok önemli bir unsur. 2010’lu yıllarda piyasada liberalleşme başladı. Daha önce rekabet olmadığı için dijitalleşme gibi adımların atılması pek mümkün değildi. Regülasyonumuz artık kalite, verimlilik ve dolayısıyla tüketici odaklı hâle geliyor. Dijitalleşmeyi bu gelişmelerle birlikte önümüzdeki dönemde daha çok hayatımızda hissedeceğiz. Önümüzdeki dönemde tüm teknolojiler piyasada ticarileşecek düzeylere gelecek. 2021-2025 döneminde, tam dijitalleşmeyi hayata geçirmeyi vadeden diğer teknolojiler operasyonlarımızın önemli bir parçası olacak. EPDK’nın taslak yatırım usul ve esaslarında tanımlanan Ar-Ge Projesi Yaygınlaştırma Yatırımlarının şebeke yatırımlarına oranının binde 2 yerine yüzde 5 olmasını önerdik. Bununla ilgili bütçelerin artırılması gerektiğini düşüyoruz.”

“DİJİTALLEŞME MALİYET AVANTAJI SAĞLIYOR”

GDZ Elektrik Dağıtım Şirketi Genel Müdürü Uğur Yüksel ise diğer sektörlerin aksine dijitalleşmenin dağıtım sektörlerinin işini kolaylaştıracak bir platform olduğunu söyledi.

Dijitalleşmenin daha düşük maliyetle, saha operasyonlarını azaltmada fayda sağladığını dile getiren Yüksel, şu değerlendirmede bulundu:

“Aldığımız kararlarda öğrenme eğrisinden geçiyoruz. Uzun yıllardır kamu eliyle yapılan bir işi özel sektör eliyle yapıyoruz. Temel amacımız işimizi en hızlı şekilde yapmak. Dijital sistemler işimizi daha hızlı yapmak için bize yetkinlik kazandırıyor. İnsan kaynağının büyük veriyle, veri analitiğiyle olan ilişkisini geliştirmemiz gerekiyor. Bölgelerimizdeki kuluçka merkezleriyle, kümelenmelerle görüşüyoruz ve sorunu çözecek veri setini paylaşmaya çalışıyoruz. Amacımız bölgemizde teknoloji üretebilen mikro ölçekli yapıların bizimle iletişimini artırması.”

“DAĞITIM ŞİRKETLERİ DEĞİŞİMİ YAKALAMALI”

MRC Türkiye Genel Müdürü Serhat Can, şirket olarak TAŞ 2023 projesini yaptıklarını ifade ederek projelerinde dağıtım şirketlerinin teknoloji olgunluk seviyeleri açısından heterojen bir yapıya sahip olduğunu vurguladı. 

Dördüncü uygulama döneminden başlayarak paradigma değişikliğinin oluştuğunu söyleyen Can, şunları kaydetti:

“EPDK’nin bu konuda ileri adım atacağını görebiliyoruz. Dijitalleşmenin hedefinin müşteriye daha fazla hizmet verme üzerine kurulması gerektiğini düşünüyorum. Dağıtım şirketlerinin bu değişimi yakalaması önem taşıyor. Zaman içerisinde elektrik araçların sayısı arttıkça, ülkemizde benzin ve motorindeki ÖTV kaybı doğacak. Ülkeler böyle bir sorunla karşı karşıya. Türkiye’nin elektrikli araçlar konusunda en önemli avantajı fiyat eşitleme sistemi. 21 EDAŞ, Türkiye’nin her yerinde elektrikli araç şarj istasyonlarını kurabilecek kabiliyete sahip.”

“DİJİTALLEŞME VERİMLİLİK ESASINA DAYANMALI”

Oracle Hizmet Satış Müdürü Müge Gökçek ise, her şirketin kendine özgü bir dijital süreci olduğunu kaydetti.

Sahip olunan sistemlerin, müşterilere anlık ulaşıp, anlık ödeme planı yapabildiği takdirde verimli olarak görüldüğünü bildiren Gökçek, “Enerji şirketlerinin satın alma maliyetleri görünen kısım. Yapılan yatırımlarda hangi kurum olursa olsun firma olarak maliyet kazanma fırsatı sağlıyoruz.” ifadelerini kullandı.