Elektrik Dağıtım Sektörünün Odak Noktası “Verimlilik”

Elektrik Sektörü Dağıtım ve Perakende Tarafı Enerji Verimliliği Faaliyetleri Arama Toplantısı’nda, Türkiye’deki elektrik dağıtım ve perakende şirketlerinin enerji verimliliğine olan doğrudan veya dolaylı katkılarının artırılması konusu masaya yatırıldı.

Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği – ELDER Koordinatörlüğünde yürütülen HASAT-2 Ar-Ge Projesi kapsamındaki “Enerji Verimliliği Bilinç Endeksi” çalışması doğrultusunda “Elektrik Sektörü Dağıtım ve Perakende Tarafı Enerji Verimliliği Faaliyetleri Arama Toplantısı” düzenlendi. Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı kapsamında yürütülen çalışmalar ile ilgili olarak gerçekleştirilen toplantının açılış konuşmalarını, ELDER Yönetim Kurulu Üyesi Murat Pınar ve Enerji Verimliliği Derneği - ENVER Genel Başkan Vekili Dr. Oğuz Can yaptı.

Elektrik Tüketildiği Yerde Üretilmeli

ELDER Yönetim Kurulu Üyesi Murat Pınar, Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı’na referans olarak başlayan HASAT-2 Projesi’ni, EPDK’nın Ar-Ge fonuyla, 15 elektrik dağıtım şirketinin dünya trendlerine ve enerjinin geleceğine bakarak oluşturduğunu belirtti. Son beş yılda Türkiye’nin 185 milyar dolarlık enerji ithalatı faturası olduğunu kaydeden Pınar, “İhracatımıza baktığımızda 165-170 milyar dolar civarında. Enerji faturasını yerelde halledebilirsek, pozitif verebilen bir ülkeyiz. Bugün en önemli kriterlerden bir tanesi, enerjinin tüketilen yerde üretilmesi. Bu doğrultuda, HASAT-2 Projesinin içinde elektrik dağıtım şirketlerine düşen yükümlülüğün yanında tüm paydaşların projeye katkı sunması, bu işi çözme noktasında bize referans oluyor.” dedi.

Şebeke Etkileşimi Artıyor

ENVER Genel Başkan Vekili Dr. Oğuz Can, Kovid-19 pandemisinde enerji değişimi ve dönüşümünün hızlandığına vurgu yaptı. Can, dağıtım şirketlerinin modellerinin ve hizmetlerinin üreten tüketicilerin varlığı, elektrikli araçların yaygınlaşmasıyla çeşitlendiğini dile getirerek, şöyle konuştu: “İletim şebekesi ve dağıtım şebekesi etkileşimi artıyor. Değişken yenilenebilir enerji santralleri için ileri tahmin sistemleri, dengeleme, depolama, sanal santraller, akıllı şarj, nesnelerin interneti, blok zincir gibi birtakım modeller, değişimin öncüleri arasında yerini alıyor. Enerji verimliliği, enerji maliyetlerinin yükünün azaltılması, enerjide arz güvenliğinin sağlanması, dışa bağımlılığın azaltılması ve iklim değişikliği ile düşük karbonlu ekonomiye geçiş gibi stratejik faaliyetler bu doğrultuda bütün olarak karşımıza çıkıyor.”

Enerji Verimliliğini Artırmanın Yolları Konuşuldu

Açılış konuşmalarının ardından başlayan ilk oturumda sektör uzmanları tarafından Türkiye’deki elektrik dağıtım şirketlerinin (EDAŞ) Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı çerçevesinde, enerji verimliliğine olan doğrudan veya dolaylı katkılarının artırılması konusu masaya yatırıldı.

İkinci oturumda, ELDER Koordinatörü Oytun Alıcı enerji verimliliğine ilişkin sektörün güçlü ve zayıf yönleri ile sektöre ilişkin tehditler ve ortaya konabilecek fırsatları değerlendirdi.

Başkanlığını EPDK Uzmanı Merve Bildirici’nin yaptığı ilk oturumda SHURA Enerji Dönüşüm Merkezi’nden Ayşe Ceren Sarı, “Tüketici Tarafında Enerji Verimliliği İyi Uygulama Örnekleri” başlıklı bir sunum yaptı. Sarı sunumunda Elektrik Dağıtım ve Perakende şirketlerinin enerji verimliliğinde aktif rol alabileceğine değinirken, söz konusu şirketlerin son kullanıcı tarafında çeşitli faaliyetlerde bulunabileceğini ifade etti.

HASAT – 2 Projesi Başlangıç Anket Çalışması Sonuçları ve Analizi sunumunu yapan ENVER Proje Sorumlusu Sedat Vatandaş, projenin kapsamında perakende ve dağıtım şirketlerinin yanı sıra OSB’lerin ankete katıldığını dile getirdi. Vatandaş, dağıtım ve tedarik şirketlerinin tüketici tarafı enerji verimliliği hakkındaki görüşlerini sektör temsilcileriyle paylaştı.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Enerji Verimliliği ve İklim Değişikliği Müdürü Peter Werner, Avrupa Birliğinde elektrik dağıtımındaki enerji verimliği yükümlülüğü programı hakkında bilgi verdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı EVÇED Proje ve Destekleri Dairesi Başkanı Bilal Düzgün, Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planındaki tüketici tarafındaki verimlilik eylemlerine ve bu eylemlerin hedeflerine değindi.

EPDK Uzmanı Mehtap Alper Sağlam, dağıtık enerjinin enerji perspektifindeki talep tarafı yönetimini inceledi.