Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve ELDER’den “İş Sağlığı Ve Güvenliği Rehberi’”

Elektrik dağıtım sektöründe iş sağlığı ve güvenliğin, birincil öncelik konusu olarak belirleyen ELDER, Çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanlığı ile işbirliğini geliştirmeye devam ediyor.  Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde ELDER ofiste, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’nden Coşkun Demirci ile, İş Teftiş Kurulu Ankara Grup Başkan Yardımcısı Ergün Göktaş’ın yanı sıra ELDER İSG Çalışma Grubu Temsilcisi Savaş Seloğlu ve 21 elektrik dağıtım şirketinden iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarının katılımı ile önemli bir toplantı gerçekleştirildi.

İş sağlığı ve güvenliğine dikkat çekmek ve alınması gereken tedbirleri anlatmak amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile ELDER işbirliğiyle bir ‘İş Sağlığı Ve Güvenliği Rehberi’ hazırlanacak. Bunun yanı sıra, bu yıl içerisinde bir çalıştay düzenlenecek.

Toplantıda, konuyla ilgili görüş ve öneriler dile getirildi. Türkiye’de mevzuat açısından bir eksik bulunmadığı ancak uygulama alanında sıkıntılar yaşandığı kaydedildi. İş sağlığı ve güvenliği aşanında en önemli unsurun ‘kültür’ oluşumu olduğu ve bunun eğitiminin küçük yaştan itibaren verilmesi gerektiği ifade edildi.