Türkiye Akıllı Şebekeler Yol Haritası Hazırlanıyor

Türkiye’nin Akıllı Şebekelere geçişinde gereken yol haritası ve takvimin oluşturulması amacıyla hayata geçirilen Türkiye Akıllı Şebekeler (TAŞ 2020) Ar-Ge Proje Toplantısı, BEDAŞ Genel Müdürlüğü Hizmet binasında gerçekleştirildi.

Çalıştay, EPDK Başkan Yardımcısı Mehmet Ertürk, EPDK Tarifeler Dairesi Elektrik İletim ve Dağıtım Yatırımları Grup Başkanı Hacı Ali Ulutaş,  İletim ve OSB Faaliyetleri Grup Başkanı Oytun Alıcı, Enerji Uzmanları Mahmut Tığ, Serkan Doğan, Proje Ortağı dağıtım şirketlerinin temsilcileri, Proje Sahibi ELDER temsilcileri ve Danışman firma AF Mercados’un temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirildi.

Çalıştayda Danışman firma olan AF Mercados’un yurt dışı danışmanı Dr. Albrecht Reuter tarafından farklı Ülkelerin Akıllı Şebekeler Vizyon, Strateji ve Yol Haritalarına Genel Bakış ve Örnek Akıllı Şebeke Projeleri hakkında sunumu gerçekleştirildi.

“Türkiye Akıllı Şebeke 2020 Projesi” Hakkında…

AKDENİZ EDAŞ, ULUDAĞ EDAŞ, BOĞAZİÇİ EDAŞ, ÇAMLIBEL EDAŞ, BAŞKENT EDAŞ, TOROSLAR EDAŞ, AYEDAŞ, ADM EDAŞ ve GDZ EDAŞ olmak üzere 9 elektrik dağıtım şirketinin proje ortağı olduğu “Türkiye Akıllı Şebeke 2020 Vizyon Ve Strateji Belirleme” Ar-Ge projesi EPDK tarafından kabul edilmişti. AF Mercados danışmanlığında yürütülen proje, çıktıları bakımından tüm şirketleri kapsayacak olması bakımından önem taşıyor.

Proje, Türkiye’de tüketicilerin elektrik piyasasına aktif katılımını sağlayacak, yenilenebilir enerjinin üretimdeki payını arttırmaya yardımcı olacak, sistem verimliliğini ve enerji kalitesini iyileştirecek maliyet etkin bir akıllı şebekeye geçişte ihtiyaç duyulan metodolojiyi, süreçleri ve takvimi detaylarıyla tanımlayacak olan yol haritasının hazırlanmasını sağlayacak.  Proje kapsamında ayrıca, dünya genelinde farklı ülkelerin ve uluslararası örgütlenmelerin akıllı şebeke vizyonlarının, hedeflerinin, gerçekleştirdikleri ve gerçekleştirilmesine karar verdikleri temel akıllı şebeke uygulamalarının değerlendirilmesi, Türkiye’de gerçekleştirilebilecek akıllı şebeke uygulamalarının fizibilitelerinin yapılması da planlanıyor.