Elektrik Sektöründe Rekabet Hukuku Uygulamaları Geniş Katılımlı Çalıştayda Masaya Yatırıldı

Elektrik Sektöründe Rekabet Hukuku Çalıştayı’nda konuşan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, önümüzdeki süreçte serbest tüketicilerle ilgili önemli adımların atılacağını bildirdi. Yılmaz, "Serbest tüketicilere dağıtım şirketleri tarafından okuma tutanağı bırakılması sağlanarak, tüketicilere yönelik şeffaflığı güçlendireceğiz, serbest tüketici tanımının kullanım yerine endekslenmesiyle, tüketicilerin tedarikçiler ile daha avantajlı sözleşme yapabilmesinin önünü açacağız" ifadelerinde bulundu.

Elektrik Sektöründe Rekabet Hukuku Çalıştayı, Rekabet Kurumu Başkanı Prof. Dr. Ömer Torlak, EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, ELDER Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürü Zafer Demircan, Kurul üyeleri, üst düzey bürokratlar ve şirket temsilcileri katılımıyla gerçekleştirildi. Çalıştayın açılışında konuşan EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, EPDK olarak yaptıkları düzenlemelerde güçlü, şeffaf ve rekabetçi bir enerji piyasasının oluşması için denetleme ve düzenleme görevlerini yerine getirdiklerini dile getirerek, yaptıkları düzenlemelerde de rekabet unsurunu daima ön planda tuttuklarını ifade etti. EPDK'nın tüketici odaklı bir kurum olduğunu vurgulayan Yılmaz, tüketiciye ekonomik ve kaliteli hizmetin ancak rekabetçi piyasa koşullarıyla mümkün olduğunun altını çizdi.

“Hedefimiz limitin sıfırlanması”

Yılmaz, serbest tüketici limitinin piyasanın tedarik ayağının ne oranda  serbestleştirilebildiğini gösteren önemli bir ölçü niteliğinde olduğunu belirterek, “Kanundan aldığımız yetki doğrultusunda her yıl kademeli olarak bu limiti düşürüyoruz, nihai hedefimiz ise bu limitin sıfırlanması ve vatandaşlarımızın rekabetçi bir piyasanın sunduğu imkanlardan sonuna kadar faydalanabilmeleridir” diye konuştu. Önümüzdeki dönemde serbest tüketicilerle ilgili önemli adımlar atacaklarını ifade eden Yılmaz, "Serbest tüketicilere dağıtım şirketleri tarafından okuma tutanağı bırakılması sağlanarak tüketicilere yönelik şeffaflığı güçlendireceğiz. Serbest tüketici tanımının kullanım yerine endekslenmesiyle, tüketicilerin tedarikçiler ile daha avantajlı sözleşme yapabilmesinin önünü açacağız" şeklinde konuştu.

“Sektör piyasalaştıkça rekabet hukukunun müdahale alanı genişliyor”

Rekabet Kurumu Başkanı Prof. Dr. Ömer Torlak ise, serbestleşmenin esas olarak rekabetçi piyasa oluşumu için bir piyasa tesis süreci olduğunu söyledi. Torlak, “Enerji sektörü piyasalaştıkça ve tesis edilen bu piyasada rekabet yerleştikçe rekabet hukukunun müdahale alanı genişlemektedir. Rekabet Kurumu, tesis edilen bu rekabetçi yapının korunmasından sorumludur ve her sektöre yaklaştığı gibi enerji sektörüne de bu bilinç ve sorumlulukla yaklaşmaktadır" ifadesinde bulundu.

Rekabet hukuku kuralları ile regülasyon kurallarının farklı disiplinler olduğunu ve piyasaları farklı pencerelerden farklı araçlarla incelediğini bildiren Torlak, “Bu durum hem literatürde, hem son dönem yargı kararlarında sabit hale gelmiştir. İki alanın uygulayıcılarına düşen işbirliği içerisinde olmak ve gerektiğinde davranış özelinde ayrıştırmaya giderek çatışma ve çakışmaları en aza indirerek sektör oyuncuları açısından hukuki belirliği artırmak ve onlara yol göstermektir” dedi.

Rekabet Kurumu olarak incelemelerinde elektrik sektörü dahil tüm piyasalarda sektör gerçeklerini dikkate aldıklarını ve kararlarını gerçeklere uygun bir şekilde tesis etmek adına çaba sarf ettiklerine işaret eden Torlak, sözlerine şöyle devam etti: "Sektör oyuncularına şunu açık bir şekilde ifade etmek istiyorum. Şimdiye kadar akaryakıt, doğalgaz ve elektrik sektörlerine yönelik kapsamlı birer sektör araştırması gerçekleştirdik ve bu çalışmaların sonucu birer rapor olarak yayımlandı.”

Elektrik Sektöründe Rekabet Hukuku Çalıştayında, dağıtım ve görevli tedarik şirketleri arasındaki etkileşim sonucu ortaya çıkan rekabet sorunları, satış faaliyetleri bakımından şeffaflık ve sınırları ile olası rekabet sorunları tartışıldı. Ayrıca perakende satış piyasasında pazarın sınırlarının belirlenmesi ve rekabet hukuku uygulamalarında ilgili pazar tanımı bakımından öne çıkan yönelimler masaya yatırıldı.