Elektrik Dağıtım Sektörü Üniversitelerle İş Birliğine Hız Veriyor

Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği - ELDER tarafından kurulan Akademik Danışma Kurulu, sektör için kritik öneme sahip konu başlıklarında gerek ulusal gerekse de uluslararası fonlardan faydalanarak Ar-Ge projeleri üretecek iş birlikleri kurmak amacıyla önümüzdeki günlerde elektrik dağıtım şirketlerinin genel müdürleri ve Ar-Ge departmanlarının yöneticileri ile bir araya gelecek. 

Elektrik piyasalarındaki güncel konuların incelenmesi, dağıtım şirketleriyle ortak Ar-Ge projelerinin hayata geçirilmesi ve yapılacak doktora ve yüksek lisans tezlerinin desteklenmesi amacıyla oluşturulan ‘ELDER Akademik Danışma Kurul’u geçtiğimiz günlerde ikinci toplantısını EPDK Başkan Yardımcısı Mehmet Ertürk ve ELDER Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Atalay’ın katılımıyla gerçekleştirdi. Elektrik dağıtım sektöründeki gelişmeler hakkında bilgi verilen toplantıda, Avrupa Birliği’nin bu zamana kadarki en yüksek bütçeli Ar-Ge programı Ufuk 2020’nin (Horizon 2020) yeni proje teklif dönemine yönelik bilgilendirme de yapıldı.

EPDK Başkan Yardımcısı Mehmet Ertürk, toplantıda yaptığı konuşmada, EPDK olarak Ar-Ge projelerini çok önemsediklerini vurguladı. Ertürk, proje geliştirme sürecinde üniversitelerin de yer almasına büyük önem verdiklerini, ortaya çıkacak iş birliğinin çok değerli olacağını bildirdi.

Toplantıda, koruyucu- önleyici bakım, kestirimci bakım, talep tahmini ve talep tarafı katılım alanlarında Ar-Ge projelerinin üretilmesinin sektör adına kritik öneme sahip olduğu kaydedildi. Bu amaçla, Akademik Danışma Kurulu üyelerinin önümüzdeki süreçte elektrik dağıtım şirketlerinin genel müdürleri ve Ar-Ge departmanı yöneticileri ile bir araya gelmesi planlanıyor.  

Yüksek lisans çalışmalarına destek verecek

ELDER Akademik Danışma Kurulu’nun yüksek lisans ve doktora çalışmalarına destek vermesi hedefleniyor. Destek kapsamında şirketlerden verilerin sağlanmasının yanı sıra saha uygulamalarına imkân sağlanması değerlendiriliyor. Buna ek olarak, kurulun dağıtım şirketleriyle birlikte hayata geçireceği ortak Ar-Ge çalışmalarıyla şirketlerde ve sektörde teknolojik dönüşümün sağlanması hedefleniyor. Bu kapsamda akıllı şebekeler, sayaçların uzaktan okunması gibi birçok alanda Ar-Ge çalışmalarının yapılması bekleniyor.

Akademik Danışma Kurulu’nun en önemli misyonlarından birisini “uluslararası platformlarda temsiliyet” oluşturuyor. Elektrik piyasalarına yönelik değerlendirme raporları ve öngörü çalışmaları hazırlayacak olan Akademik Danışma Kurulu’nun, EDSO ve EURELECTRIC gibi platformların çalışma gruplarında ELDER’in temsil edilmesine yönelik çalışmalar yapması hedefleniyor.