Elektrik Piyasasında Tüketici Olarak Haklarınızı Öğrenin

Tüketicinin El Kitabı'nı buradan indirebilirsiniz.

Elektrik yerini dolduramayacağımız; vazgeçemeyeceğimiz bir ürün. Günlük hayatımızda teknoloji kullanımımız arttıkça elektriğe bağımlılığımız da artıyor. Bu el kitabı, evlerimizden, endüstri, ticaret ve tarıma kadar hayatımızın her alanında yeri olan elektrik ile ilgili biz tüketicilerin haklarını hatırlatmak amacıyla elektrik dağıtım şirketleri ve ELDER tarafından hazırlandı.

Biz tüketici olarak yeterince farkında olmasak bile elektrik sektörü son on yılda çok büyük değişimler yaşadı. Bu değişimlerin bir unsuru olarak elektrik ile ilgili kapsamlı yasal düzenlemeler yapıldı. Haklardan bahsedeceksek yasaları, yönetmelikleri yani mevzuatı anlatmamız gerekiyordu. El kitabında yer alan bilgiler elektrik piyasasının yürürlükte olan güncel mevzuatı kapsamında hazırlandı, mevzuat değiştikçe el kitabını da güncellemeyi hedefliyoruz. Giriş için iki cümle; 2001 yılında yürürlüğe giren 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanun'u ile elektrik üretimi, iletimi, dağıtımı ve ticareti faaliyetleri ayrı ayrı faaliyetler olarak düzenlendi. Elektrik faaliyetlerinin düzenlenmesi ve denetlenmesi için kamu tüzel kişiliğini haiz, idari ve mali özerkliğe sahip Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) kuruldu.

2001 yılı itibariyle elektrik üretimi, dağıtımı, satışı ve ticareti kamunun tekelinden çıkmış, EPDK tarafından düzenlenen ve denetlenen rekabetçi bir piyasaya dönüşmüştür. Geçen zaman içerisinde 30.03.2013 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanun'u ile elektrik piyasasına yeni düzenlemeler getirilirken, elektrik dağıtım şirketlerinin faaliyetlerinin denetlenmesi görevi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına verilmiştir. Bu rekabetçi piyasadan beklenen elektriğin yeterli, kaliteli, sürekli, düşük maliyetli ve çevreyle uyumlu bir şekilde tüketicilerin kullanımına sunulmasıdır. Bu el kitabı da biz tüketicilere bu piyasadaki haklarımızı hatırlatmak amacıyla hazırlanmıştır.