Akıllı Şebeke Yol Haritası İçin Çözüm Çalıştayları Başlıyor

T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) desteği ile Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği - ELDER koordinasyonunda yürütülen Türkiye Akıllı Şebekeler 2023 Vizyon ve Strateji Belirleme Projesi (TAŞ 2023) hazırlanıyor.

TAŞ 2023 Projesi kapsamında; tüketicilerin elektrik piyasasına aktif katılımını sağlayacak, yenilenebilir enerjinin üretimdeki payını arttırmaya yardımcı olacak, sistem verimliliğini ve enerji kalitesini iyileştirecek maliyet etkin bir akıllı şebekeye geçişte ihtiyaç duyulan metodolojiyi, süreçleri ve takvimi detaylarıyla tanımlayacak olan yol haritasının hazırlanması hedefleniyor.

Belirlenen bu hedef doğrultusunda proje zaman planına uygun bir dizi tedarikçi ve çözüm sağlayıcı çalıştayları planlandı. Bu çalıştaylarda coğrafi bilgi sistemleri ve veri analitiği, akıllı sayaçlar, haberleşme, siber güvenlik, akıllı gömülü sistemler ve talep tarafı yönetimi konuları ele alınacak.

Çalıştayların programı şöyle:

23 Ocak 2017 Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Veri Analitiği
24 Ocak 2017 Akıllı Sayaçlar ve AMI
06 Şubat 2017 Akıllı Gömülü Sistemler ve Talep Tarafı Yönetimi
07 Şubat 2017 Haberleşme ve Siber Güvenlik

KISACA TAŞ 2023 HAKKINDA

“Türkiye Akıllı Şebekeler 2023 Vizyon ve Strateji Belirleme Projesi (TAŞ 2023), akıllı şebeke kavramının kapsamının ve uygulanacak teknolojinin ortaya konulması ve bu kapsamda bir yol haritası hazırlanması amacıyla 9 elektrik dağıtım şirketinin geliştirdiği bir projedir.

EPDK Başkanlığında ve ELDER’in koordinasyonluğunda yürütülen proje, Akdeniz EDAŞ, Uludağ EDAŞ, Boğaziçi EDAŞ, Çamlıbel EDAŞ, Başkent EDAŞ, Toroslar EDAŞ, AYEDAŞ, ADM EDAŞ ve GDZ EDAŞ tarafından geliştiriliyor. Projenin 2017 yılının ikinci yarısında tamamlanması planlanıyor.

TAŞ 2023 ile ilgili detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.