ELDER'in Hazırladığı 6 Mesleğin Yeterliliği MYK Tarafından Onaylandı

 

Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği - ELDER tarafından hazırlanan 6 mesleğin ulusal yeterliliği, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) portalinde “Enerji Sektörü” başlığı altında yayımlandı.

ELDER tarafında yürütülen “Elektriği Dağıtan Mesleklerin Belgelendirilmesi Projesi”, Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) çerçevesinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Program Otoritesi tarafından yürütülen ve Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun operasyon faydalanıcısı olduğu, “VOC-TEST MERKEZLERİ II. Hibe Programı” kapsamında hazırlanan 6 mesleğin ulusal yeterliliği, MYK portalinde “Enerji Sektörü” başlığı altında yayınlandı.

Yeni yayımlanan Mesleki Yeterliliklere buradan ulaşabilirsiniz

Proje kapsamında yeterlilikleri hazırlanan meslekler “elektrik dağıtım şebekesi hat bakım görevlisi, işletme bakım görevlisi, kayıp kaçak ve ölçü kontrol görevlisi, saha koordinatörü, test görevlisi ve elektrik sayaç sökme takma elemanı” şeklinde sıralandı. 

Hizmet kalitesi artacak 

Ulusal Yeterlilik Sistemi, işçinin yükümlülük ve haklarını; işverenin ise beklenti ve ihtiyaçlarını bir standarda oturtuyor. Mesleki yeterlilik belgesi bulunan çalışanlar sektör tarafından istihdamda öncelikli olarak tercih edilecek, böylece sektörde kalifiye iş gücü artacak, çalışanlar ise bireysel gelişimlerine ve mesleki kariyerlerine yatırım yapmış olacaklar. Yayınlanan ulusal yeterlilikler hem iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarını hem kaliteye ilişkin çalışmaları, hem de çevre mevzuatını içermektedir. Verilecek eğitimlerde hem iş sağlığı ve güvenliği, hem kalite hem de çevre konuları önem arz edecektir. Bu sistem belirli sürelerde (belirli aralıklarla) çalışanların kendilerini tekrar ispat etmelerini gerektirdiğinden bu belgelendirme süreci çalışanların sürekli olarak kendilerini geliştirmelerini, sektörün ihtiyaçlarını ve gelişmelerini takip etmelerini sağlayacaktır. 

ELDER Belgelendirme Kuruluşu olacak 

ELDER'in, daha önceden yayınlanmış olan 4 mesleğin ulusal yeterlilikleriyle ilgili olarak, TS EN ISO/IEC 17024 Personel Belgelendirme Standardına göre, TÜRKAK tarafından akredite edilmiş ve MYK tarafından yetkilendirilmiş personel belgelendirme kuruluşu olmak üzere denetimleri de tamamlandı. Yakın zamanda “Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşu” olarak da faaliyet gösterecek olan ELDER, http://www.eldermym.com adresli web sayfalarından sınav duyuruları yapmaya başlayacak ve yeni yayınlanan 6 mesleğin yeterlilikleriyle ilgili olarak MYK’ ya ve TÜRKAK’a “kapsam genişletme başvurusu” yapacak.