TAŞ 2023 Çözüm Çalıştayı’nın İlk Ayağı Tamamlandı

   

Türkiye Akıllı Şebekeler 2023 Vizyon ve Strateji Belirleme Projesi (TAŞ 2023) Çözüm Çalıştayı’nın ilk ayağı tamamlandı. Görüşmelerde coğrafi bilgi sistemleri, veri analitiği, akıllı sayaçlar ve gelişmiş ölçme altyapısı konularında sunumlar gerçekleştirilerek bilgi alışverişi yapıldı.

T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) desteği ile Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği - ELDER Koordinasyonunda Türkiye Akıllı Şebekeler 2023 Vizyon ve Strateji Belirleme Projesi (TAŞ 2023) hazırlanıyor. TAŞ 2023 Projesi kapsamında tüketicilerin elektrik piyasasına aktif katılımını sağlayacak, yenilenebilir enerjinin üretimdeki payını arttırmaya yardımcı olacak, sistem verimliliğini ve enerji kalitesini iyileştirecek maliyet etkin bir akıllı şebekeye geçişte ihtiyaç duyulan metodolojiyi, süreçleri ve takvimi detaylarıyla tanımlayacak olan yol haritasının hazırlanması hedefleniyor.

Belirlenen bu hedef doğrultusunda proje zaman planına uygun bir dizi tedarikçi ve çözüm sağlayıcı çalıştayları planlandı. Bu çalıştaylarda coğrafi bilgi sistemleri ve veri analitiği, akıllı sayaçlar, haberleşme, siber güvenlik, akıllı gömülü sistemler ve talep tarafı yönetimi konuları ele alınacak.

Geleceğin şebekesinin ihtiyaçları görüşüldü

EPDK Başkan Yardımcısı Mehmet Ertürk başkanlığında ve EPDK, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, ELDER, Danışman Firma AF Mercados, elektrik dağıtım şirketleri ile tedarikçi ve çözüm firmalarının temsilcilerin katılımıyla gerçekleştirilen çalıştayın ilk 2 gününde coğrafi bilgi sistemleri, veri analitiği, akıllı sayaçlar ve gelişmiş ölçüm altyapıları konularında sunumlar gerçekleştirilerek bilgi alışverişi yapıldı. Bugünün şebekelerinin durumunu ortaya koyan çalıştayda, “Geleceğin şebekesinin ihtiyaçları nelerdir?” sorusuna da yanıt arandı.

Çalıştayın ikinci bölümü ise 06 - 07 Şubat 2017 tarihlerinde gerçekleştirilecek ve akıllı gömülü sistemler, talep tarafı yönetimi, haberleşme ve siber güvenlik konuları görüşülecek.

ÇALIŞTAY PROGRAMI
06 Şubat 2017  Akıllı Gömülü Sistemler ve Talep Tarafı Yönetimi
07 Şubat 2017 Haberleşme ve Siber Güvenlik

KISACA TAŞ 2023 HAKKINDA

“Türkiye Akıllı Şebekeler 2023 Vizyon ve Strateji Belirleme Projesi (TAŞ 2023), akıllı şebeke kavramının kapsamının ve uygulanacak teknolojinin ortaya konulması ve bu kapsamda bir yol haritası hazırlanması amacıyla geliştirilen bir projedir. EPDK Başkanlığında ve ELDER’in koordinasyonluğunda yürütülen projenin, 2017 yılının ikinci yarısında tamamlanması planlanıyor