​YEDAŞ, Dijitalleşme ve Şebeke Geliştirme Yolunda Önemli Adımlar Atıyor

Samsun, Ordu, Çorum, Sinop, Amasya illerinde faaliyet göstermeye başladığı günden bu yana uluslararası standartlarda elektrik dağıtımı kalitesini hedefleyen YEDAŞ, şebeke yapısında, teknoloji, Ar-Ge faaliyetlerinde ve Çağrı Merkezi alanında yenilikçi uygulamalar ve yatırımlarla geliştirmeler yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda 2016 yılında 141 Milyon 214 Bin 873 TL şebeke yatırımı; 43 Milyon 093 Bin 775 TL teknoloji yatırımı; 10 Milyon 392 Bin 058 TL çevre güvenlik yatırımı; 2 Milyon 907 Bin 275 TL sayaç yatırımını hayata geçirdi. 2017 yılında ise 240 Milyon 031 Bin 378 TL şebeke yatırımı; 21 Milyon 789 Bin 157 TL teknoloji yatırımı; 11 Milyon 700 Bin TL çevre güvenlik yatırımı; 5 Milyon 562 Bin 463 TL sayaç yatırımı yapmayı planlıyor.

2017 yılı tesis yatırım planında büyük oran, kırsal & şehir havai hat yatırımlarının

Şebekenin yaşayan, dönüşen bir yapıya sahip olduğuna dikkat çeken YEDAŞ Genel Müdürü Rıdvan Aktürk, tesis yapısında ekonomik ömrünü tamamlamış yapılarda iyileştirmeler yaptıklarını açıkladı. Farklı sebeplere bağlı olarak hasar gören direklerin değiştirildiğini; açık olan elektrik dağıtım bölümlerinin izole edilerek can ve mal güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalar yapıldığını anlattı. Son yıllarda kent merkezlerinin yanı sıra ilçelerde de yerleşimin gelişmesi ile birlikte önemli aydınlatma ve tesis yatırımı yapıldığını ifade etti. Toplam 18 Milyon 920 Bin 816 TL enerji nakil hattı; 135 Milyon 676 Bin 094 TL kırsal&şehir havai hat; 12 Milyon 901 Bin 594 TL aydınlatma; 39 Milyon 308 Bin 890 TL yeraltı şebekesi; 18 Milyon 444 Bin 761 TL trafo ilave&güç artışı; 14 Milyon 779 Bin 205 TL dağıtım merkezi kabin yatırımı yaptıklarının bilgisini verdi.

YEDAŞ Genel Müdürü Rıdvan Aktürk, “ Müşteriye ulaştığımız noktalarda elektrik dağıtım kalitesi ve sürekliliğini sağlamak amacıyla kurum ve kuruluşların alt yapı çalışmalarını analiz ederek, kapasite artışı, yeni şebeke yapımı gibi ihtiyaçları değerlendirip, enerji taleplerini karşılamaya yönelik 5-10 yıllık yatırım planlarımızı oluşturduk. Şehir merkezlerinde, iletim hatlarının, doğal veya beşeri faktörlerden etkilenmemesi amacıyla açık hatları yeraltına alıyoruz. Kullanım ömrünü tamamlamaya yaklaşmış olması sebebiyle kesintilere neden olan hatları yeniliyoruz. 2011- 2016 yılları arasında şebekenin kaynak tarafında oluşacak ve geniş bölgeleri etkileyecek kesintileri önlemek amacıyla kaynak tarafında OG yatırımlarımızı tamamladık. 2016 – 2017 yıllarında kırsal ve merkezde tedarik sürekliliğine yönelik yatırımlar toplam yatırımların yaklaşık üçte ikisini (2/3) oluşturmaktadır. Bu kapsamda merkez ilçe ve kırsaldaki hatların iyileştirilmesine öncelik vererek enerjinin en uç noktadaki kullanıcıya kadar kesintisiz sürekli dağıtımına yönelik planlamalarımızı oluşturduk. Ekonomik ömrünü tamamlamış ve hizmet kalitesinin düşmesine sebep olan şebeke ve tesisin iyileştirilmesine öncelik veriyoruz. ” dedi.

5 ilde toplam 3.734 mahalle ve köyde bakım çalışması yaptık

34.394 km2 alanda elektrik dağıtım şebekesinde, toplam 6 Milyon 232 Bin 435 TL değerinde bakım yaptıklarını ifade eden YEDAŞ Genel Müdürü Rıdvan Aktürk, Samsun’daki köy /mahallenin yarısında bakım çalışmalarını tamamladıklarını belirtti. Ordu’da 759; Sinop’ta 1.629; Çorum’da 501; Amasya’da 387; toplamda 3.734 mahalle ve köyde bakım onarım çalışmasını tamamladıkları bilgisini verdi. Tedarik sürekliliğinin sağlanması amacıyla 5 ilde 18 bakım ekibi oluşturduklarını ve sorun teşkil eden hatların bakım çalışmalarının yapıldığını açıkladı. 1000 km’lik enerji nakil hattı altında bulunan ağaçların ve ormanlık alanlarda enerji nakil hatları altından geçen, enerji nakil hatlarına temas eden ağaçların budama ve temizlik işlerinin bütün hızıyla devam ettiğini söyledi. 2017 yılı içinde arıza, onarım bakım çalışan sayısının 671’den 809’a; araç sayısının ise yenilenerek 146’dan 176’ya çıkartıldığını açıkladı. Ayrıca ekonomik ömrünü doldurmuş eski teknoloji armatürlerin dönüşüm projesinin devam ettiğini ifade etti.

2017 yılında Samsun’da abone başına 135,83 TL yatırım planlanıyor

YEDAŞ, Samsun’da 2011 – 2015 yılları arasında kişi başına 174,31 TL yatırım gerçekleştirdi. 2016 yılında ise kişi başına düşen yatırım miktarının 57, 83 TL olarak gerçekleştiğini açıklayan Genel Müdür Rıdvan Aktürk, bu rakamı 2017 yılında 78, 98 TL’ye çıkarmayı hedeflediklerini belirtti. Abone başına 2011 – 2015 yılları arasındaki yatırım tutarının 299,77 TL; 2016 abone başına yatırım tutarının 99,46 TL olarak gerçekleştiğini, 2017 yılında ise 135,83 TL tutarında yatırım yapmayı planladıklarını söyledi.

Akıllı şebeke yolunda teknoloji entegrasyonunda hızla ilerliyoruz

Elektrik dağıtım şebekesinin tedarik sürekliliği ve kalitesi açısından dijitalleşme ve akıllı şebeke uygulamalarının büyük önem taşıdığına dikkat çeken YEDAŞ Genel Müdürü Rıdvan Aktürk, “2016 yılında toplam yatırımın %20’sini teknoloji yatırımlarına ayırdık ve 43 Milyon 093 Bin 775 TL değerinde yatırım yaptık. Akıllı şebeke yatırımı kapsamında ISU, OSOS, GIS, SCADA, SAP/PM sistemlerinin entegrasyonu yönünde büyük ilerlemeler kaydettik. Akıllı şebeke ile birlikte sahada yaşanan değişikliklere ait verilere farklı kanallar üzerinden erişim sağlayarak ilişkilendirebileceğiz ve daha hızlı müdahale edebileceğiz. Şebekenin değişik parçaları birbiriyle etkileşim içinde olacak ve izleme sistemleri üzerinden düzenli veri akışı sağlanacak. Şebekede yaşanan değişiklikler gerçek zamanlı izlenerek meydana gelebilecek sorunlar önceden tespit edilebilecek ve çözüme yönelik hızlı aksiyon alınacak.” dedi.

Sahada yaşanan arızaları anında tespit edebilmek amacıyla saha sevk operatörleri ile hizmet veriyoruz

Mevcut teknolojik uygulamaların daha etkin ve verimli kullanılması amacıyla Saha Sevk Merkezi ve Saha Sevk Operatörü kadrosu oluşturduklarını belirten Genel Müdür Rıdvan Aktürk, Şubat ayı itibariyle 3 grupta 50 çalışana 4000 saat, SAP/PM, SCADA, GIS, OSOS, Smart Feeder kullanımı hakkında teorik ve uygulamalı eğitimler verdiklerini söyledi. Sayın Aktürk, “5 ilde, 7/24 sürekli hizmet vermeye başlayan Saha Sevk Operatörleri, SAP/PM, SCADA, GIS, Smart Feeder, OSOS üzerinden gelen arıza bilgilerini değerlendirerek, arızayı anında tespit ediyor. İlgili lokasyonu harita üzerinden detaylı bir şekilde belirleyerek, en yakın ekibi, arızanın giderilmesi amacıyla bölgeye yönlendiriyor. Müşteri arıza bildirimlerinden bağımsız; izleme sistemlerinden, gerçek zamanlı ulaşan bilgiye dayanarak hızlı aksiyon alınması, hem müşteri memnuniyetini hem de operasyonel verimliliği beraberinde getiriyor.” dedi.

Big data ile tüketici tüketim ve trafo tüketim bilgileri karşılaştırılarak kaçak ve arıza tespiti yapılacak     

Sektörde öncü dağıtım şirketi kimliğinin, sürdürülebilirliğini sağlamak ve uluslararası standartlarda hizmet vermek amacıyla Ar-Ge faaliyetlerine devam ettiklerini ifade eden YEDAŞ Genel Müdürü Rıdvan Aktürk, EPDK tarafından desteklenen Big Data projesini geliştirmeye başladıkları bilgisini verdi. “OSOS, CBS, SAP sistemlerinden hem sahadan hem de kurumsal veri tabanından; finans, insan kaynakları, kesintiler, müşteri teknik hizmetleri ile ilgili pek çok verinin akışı başlamıştır. Big Data projesi ile oluşturulacak algoritma üzerinden bu sistemlerden gerçek zamanlı olarak alınan enerji bilgisi şebekeden çekilen akım, yük, gerilim, güç katsayısı gibi kritik değerler, kesinti sayıları, kesinti süreleri, kesinti noktası lokasyonu ile kaçak kullanım ve arıza noktası tespit edilmek üzere veri birleştirme çalışmaları yapılmaktadır. Üzerinde çalıştığımız Big Data Projesi ile operasyonel iş süreçlerimizi geliştirmek amacıyla en kısa sürede ihtiyaç duyulan verileri ve kaynağını tespit edeceğiz. Bir sonraki adımda iş gücü yönetimi, enerji yönetim sistemi gibi diğer sistemleri de dikkate alarak operasyonel süreçlerde verimlilik ve bunun sonucunda da müşteri memnuniyeti sağlamayı hedefliyoruz.” dedi.

Elektrik dağıtım şebekesinde, aydınlatma ve dağıtım trafo panolarında kurulumu yapılan Otomatik Sayaç Okuma Sistemi sayesinde AG trafo bölgesi bazında tüketimi ve SCADA sistemi üzerinden arıza/kesinti verilerini gerçek zamanlı olarak aldıklarını belirten YEDAŞ Genel Müdürü Rıdvan Aktürk, data analitiği sayesinde tüketicilerin tüketim bilgileri ile ana trafo tüketim bilgilerinin karşılaştırılabilmesi için algoritma oluşturduklarını açıkladı. Kaçak elektrik kullanımının yanı sıra sayaç ve şebeke topolojisi takibi ile algoritmaya ulaşan “enerji kesik bilgisi” nin YEDAŞ kesinti yönetimi DMS ve SAP PM(Plant Maintenance) sistemine girdi sağlanacağı bilgisini verdi. Ayrıca arıza yönetim sistemlerine ulaşan verinin, iş gücü yönetim sistemine de aktarılması ile saha ekiplerinin daha hızlı yönlendirilerek arızalara müdahale süresinin kısalacağının altını çizdi.

2016 yılında iletişim kanallarımızı geliştirdik

Müşteri memnuniyetinin birinci koşulunun güven, düzenli bilgi akışı ve sağlıklı iletişim olduğuna dikkat çeken Genel Müdür Rıdvan Aktürk, “ 2016 yılında YEDAŞ 186 Mobil Uygulamayı geliştirdik. YEDAŞ 186 Mobil uygulama üzerinden kullanıcılara planlı kesinti bilgilerini 48 saat öncesinde iletiyoruz. Çağrı merkezimizi büyüterek 151 müşteri temsilcisi ile hizmet vermeye başladık. 0530 1060 186 numaralı WhatsApp ve BİP destek hattını oluşturduk ve bu kanal üzerinden gelen bildirim, talep, şikayetlere de hızlı dönüş sağlıyoruz. İletişim kanallarımız üzerinden müşteriler, resim, konum, video ile talep, şikayet ve önerilerini bizlere iletebiliyorlar. Ayrıca sosyal medya kanallarımızı da aktif olarak kullanıyor, gelen talep ve bildirimlere hızlı cevap veriyoruz. Tüketici Hizmetleri ve Çözüm Merkezi kapsamında, www.sikayetvar.com sitesinde elektrik dağıtım sektöründe, müşterilere en hızlı dönüş yapan ve müşterilerden en fazla teşekkür alan, çözüm üreten firmalar arasında 1. sıradayız. 2017 Mart ayı sonu itibariyle Çağrı Merkezi Ulaşılabilirlik Seviyesi geçen yıl Mart ayına oranla %12 iyileşme göstererek  %99,33 olmuş; müşteri cevaplama hızı 24 sn’den 3 sn’ye düşerek büyük bir ilerleme yaşanmıştır.” dedi.

 

Çalışan memnuniyeti ve iş sağlığı güvenliğine önem veriyoruz

Müşteri memnuniyetinin çalışan memnuniyeti ile doğru orantılı olduğuna dikkat çeken Genel Müdür Rıdvan Aktürk, “Çalışanların kendilerini ifade edebilecekleri uygulamalar geliştiriyoruz. Kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlayacak eğitimler düzenliyoruz. Aklımda Fikrimde YEDAŞ uygulaması ile iş süreçlerine aktif katılımlarını sağlayacak bir platform oluşturduk. Düzenli periyodlarla belirlenen konularda çalışanlardan gelen önerileri değerlendiriyor, Çalışan Kurulu tarafından uygun görülenleri iş süreçlerimize entegre ediyoruz. Şirket hedef ve stratejileri doğrultusunda insan kaynağını, yetkinlikleri bakımından sürekli geliştirerek değişimi ve gelişimi destekleyen; esnek, duyarlı ve demokratik bir iş ortamı yaratıyoruz. Dünyaca ünlü “Bağımsız Çalışan” araştırma şirketi olan Aon Hewitt tarafından bu yıl 10. kez gerçekleştirilen Çalışan Bağlılığı Anketi sonuçlarına göre  “En İyi İş Yeri” ödülüne layık görüldük.” dedi.  Çalışanların güvenli ve sağlıklı bir ortamda çalışmalarına özen gösterdiklerini ifade eden Sayın Aktürk, iş sağlığı güvenliği açısından iyileştirmeler yaptıklarını belirtti.