Başkanın Mesajı

ELDER elektrik sektörünün en köklü sivil toplum kuruluşlarından birisidir.  Kurulduğu günden beri elektrikte serbest bir piyasanın oluşumuna katkı sağlamayı hedeflemiştir. Vizyonumuz elektrik sektöründe rekabet bazlı serbest bir piyasanın oluşumuna katkı sağlamak; misyonumuz elektrik dağıtım hizmetlerinin tüm kullanıcılara kaliteli, sürekli, doğru maliyetli, eşit taraflar arasında ayrım yapmaksızın sunulduğundan emin olmak olaraktır.

ELDER, başta elektrik dağıtım şirketleri ve tüketiciler olmak üzere tüm paydaşları için elektrik dağıtım faaliyetlerindeki katma değeri artırmak, hizmet kalitesini yükseltmek ve ekonomik faydayı büyütmek için ortak bir platform oluşturmaktadır.

Dünyanın diğer ülkelerinde olduğu gibi bizim ülkemizde de elektrik dağıtım sektörü çok sayıda yapısal dönüşümden geçmektedir. Bu dönüşümlerin başında sektörün 100 yılı aşan iş modelinin değişmesi, bilgi ve iletişim teknolojileri kullanımının artması ve rekabetin güçlenmesi gelmektedir. Önümüzdeki dönemde bu değişimlerin sürpriz sonuçları da olacaktır, ancak kaçınılmaz bir sonuç vardır ki hiç birimiz için sürpriz olmayacağını düşünüyorum; bu da tüketicinin güçlenmesidir.

Dağıtım faaliyeti kamusal bir hizmettir. Bu kamusal hizmeti özel sektörün dinamizmi, hizmet kalitesi ve verimliliği ile sağlamak dağıtım şirketleri olarak görevimizdir. Bu temel prensipler çerçevesinde strateji geliştirmek, hedefler belirlemek ve bu hedeflere ulaşmak ELDER olarak önceliğimizdir.