Üyeliklerimiz

DÜNYA ENERJİ KONSEYİ - TÜRK MİLLİ KOMİTESİ
Dünya Enerji Konseyi 1923 yılında kurulmuş, ilk kongresini 1924’te gerçekleştirmiştir. 90+ ülkede yerleşik 3000 üye organizasyonu ile hükümetlerden, özel ve kamu şirketlerinden, akademiden, STK’lardan ve enerji ile ilgili paydaşlardan geniş bir spektrumu temsil etmektedir. Merkezi Londra’dadır. Amacı, bütün insanlığın menfaati için makul bedellerle, istikrarlı ve çevresel açıdan duyarlı bir şekilde enerji sistemlerinin tesisine katkı ve küresel çapta enerji liderlerinin,  uzmanlarının, piyasa aktörlerinin ve karar vericilerin enerji konularının tartışılacağı bir platform olmaktır. Alanında otorite kabul edilen yayınlar, organizasyonlar ve ciddi küresel tanınırlık ve prestij olmakla beraber en önemli etkinliği, 3 yılda bir yapılan ve «Enerji Olimpiyatları» olarak da bilinen Dünya Enerji Kongreleridir.
TESAB - Türkiye Elektrik Sanayi Birliği 
TESAB, elektrik üretimi, iletimi, dağıtımı, ticareti ve tüketimi ile ilgili sosyal, politik, teknik, yasal ve kurumsal sorunların aşılmasına katkıda bulunmak amacıyla faaliyet göstermektedir. AB'nin elektrik piyasasında lobi faaliyeti yürüten Avrupa Elektrik Sanayi Birliği'ne (EURELECTRIC), ulusal komite niteliğinde üye olan TESAB, bünyesinde bulunan kamu ve özel kuruluşları Avrupa düzeyinde temsil etmektedir. 2005 yılında kurulan birliğin merkezi Ankara’da olup şubesi bulunmamaktadır.
GLOBAL SMART GRID FEDERATION 
GLOBAL AKILLI ŞEBEKE BİRLİĞİ 
 
 
Global Akıllı Şebeke Birliği 2010 yılının Nisan ayında, dünyada bulunan akıllı şebeke girişimlerini tek çatı altında toplamak amacıyla kurulmuştur. Birlik özellikle akıllı şebeke uygulamaları alanında AR-GE yapılması amacıyla, ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşları ve diğer kuruluşlar arasında köprü kurarak, işbirliklerini desteklemektedir. 
EDSO FOR SMART GRIDS - European Distribution System Operators for Smart Grids
Avrupalı Akıllı Şebekeler Elektrik Dağıtım Sistemi İşletmecileri 
 
 
Avrupa’da akıllı şebekelerin hayata geçirilmesi amacıyla, Avrupalı Elektrik Dağıtım Sistemi İşletmecileri (DSO) Akıllı Şebekeler Elektrik Dağıtım Sistemi İşletmecileri derneği çatısı altında toplanmıştır. Derneğin amacı, Avrupa’da akıllı şebeke alanında gerçekleştirilen Ar-Ge, politika ve mevzuat çalışmalarına yön vermektir. Dernek ayrıca Elektrik Dağıtım Sistemi İşletmecileri ve AB kurumları arasında köprü oluşturarak, akıllı şebeke teknolojilerinin geliştirilmesine ve büyük ölçekli testlerinin gerçekleştirilmesine katkı sağlamaktadır.
ISSA – International Social Security  Association
Uluslararası Sosyal Güvenlik Derneği
 
Uluslararası Sosyal Güvenlik Birliği, uluslararası alandaki sosyal güvenlik ajanslarını ve organizasyonları bir araya getiren baş kuruluştur. İSSA dünyada dinamik bir sosyal güvenlik sisteminin oluşmasını desteklemek için üyelerine, bilgi erişimi, uzman görüşleri, iş standartları, pratik kılavuzları ve platformlar sağlamaktadır.