Elder

Uluslararası Yayınlar

Global Energy Perspective: Reference Case 2018 İndir
Energy Outlook DSO 2020 İndir
Brattle Tariff Design Best Practices June 2016 İndir
Ayrıştırma gerçekten önemli mi? Elektrik ve iletişim sektörlerinden örnekler İndir
Dinamik Verimlilik ve Teşvik Düzenlemeleri: Elektrik Dağıtım Şirketlerine Yönelik Bir Uygulamaları İndir
Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Düzenlenmesinde Kıyaslama Yöntemleri İndir
Can current electricity markets cope with high renewables İndir
Elektrik Dağıtımı Şebeke Sisteminde GIS Uygulaması İndir
eu research november İndir
Elektrik Dağıtım Şebekeleri: Yatırım Düzenleme ve Belirsiz Talep İndir
Elektrik Dağıtım Yatırımları: Eski Kurallar İçin Ülke Yok Mu? İndir
Elektrik Şebekelerinde Teşvik Yönetmeliklerine Yönelik Bir Değerlendirme: Geçmişten Bugüne İndir
Teşvik Yönetmeliği ile Elektrik ve Gaz Dağıtım Şebekelerine Yatırım Engeli Yok İndir
Yeni Bir Perspektif: Teşvik Düzenlemeleri Altında Yatırım ve Verimlilik İndir
Elektrik Dağıtımında Yatırım Teşvikleri ve Düzenleme: Deneysel bir Değerlendirme / Regulation and Investment Incentives in Electricity Distribution: An Empirical Assessment İndir
EURELECTRIC Winter Package Solutions 2016 İndir
EURELECTRIC - Avrupa Elektrik Perakende Piyasaları Hakkında Söylentiler-Gerçekler İndir
Electricity Information (2015) İndir
KeyWorld Energy Statistics (2015) İndir
EDSO - Akıllı Şebekeler İçin Avrupa Dağıtım Sistemi Operatörleri İndir
CEER - İyi İşleyen Perakende Enerji Piyasaları Üzerine Görüş Belgesi İndir
Harvard Elektrik Politkaları Grubu (Kırk Sekizinci Oturum ) Aktif Kapasite Piyasaları: Alıcı Açısından Zorluklar İndir
Akıllı Şebekelerde Siber Güvenlik İndir
Elektrik Piyasaları Enerji, Kapasite Piyasaları ve Kaynak Yeterliliğini Dizayn Ediyor İndir
EURELECTRIC’in Dağıtım Sistemi Operatörleri’nin (DSO) Rolü Konusundaki Vizyonu İndir
Enisa - Siber Güvenlikte İşbirliği İndir
EURELECTRIC - Şebeke Tarifeleri İndir