Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği - ELDER'in Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Program Otoritesinin, Avrupa Birliği “VOC-TEST Merkezleri II. HİBE Programı” kapsamında onaylanan "Elektriği Dağıtan Mesleklerin Belgelendirilmesi Projesi”nin kapanış toplantısında sektördeki ilk mesleki yeterlilik belgeleri verildi.

Toplantının açılışında konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Fatih Dönmez, elektrik şirketlerinin mesleki yeterlilik konusunda son iki yıldır çalışmalarının hızlandığını belirterek, "Elektrik şirketlerinin, muhtemelen 5 yıl içinde de gaz şirketlerinin önüne geçecek ölçüde, kalite, standartlaşma ve mesleki yeterliliklerini tamamlayacaklarını düşünüyorum. Türkiye’nin orta gelir tuzağından kurtulması için, OECD örnek uygulamaları çerçevesinde bir eğitimi şart koşuyoruz. Elektrik dağıtım şirketlerine burada büyük iş düşüyor" dedi.

Fatih Dönmez, Türkiye’de mesleki standartlaşmanın çoğu sektörde yeni başladığını söyledi. Dönmez, bir sektörü, bir mesleği değerli yapanın, o iş kolunda verilen hizmetlerin standartlaşması olduğunu ve ELDER'in bu ilk adımının söz konusu standartlaşmayı sağlayacağını dile getirdi. Dönmez, şunları kaydetti:

"Bakanlık olarak belgelendirmelere 3 noktadan önem veriyoruz; Sistem belgelendirmesi, personel belgelendirmesi ve hizmet belgelendirmesi. Bugün personel belgelendirmesi kapsamında, 4 meslekte 160 aday belge alacak ama 6 meslek standardı için de ELDER akredite edildi ve yetkilendirilmesi bekleniyor. Toplamda 10 meslek standardı da size yetmez. Elektrik, teknolojik bir kaynak. Bu teknolojinin girdiği her noktada standartları kuvvetlendirmeli, eğitime önem vermeliyiz. Özellikle elektrik sektörü elektrikli arabalar, yenilenebilir kaynaklar, akıllı şebekeler gibi kavramlarla değişirken, Türkiye’nin orta gelir tuzağından kurtulması için, OECD örnek uygulamaları çerçevesinde bir eğitimi şart koşuyoruz. Bu teknolojik değişimlere örgün eğitim aynı hızla yetişemiyor, iş başı ve mesleki eğitimlerle bu açığı kapatmamız gerekiyor. Elektrik dağıtım şirketlerine burada büyük iş düşüyor."

DOĞAN: “511 Milyon Avroluk Fon Kullanıldı”
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanı Burak Çağatay Doğan da, insan kaynaklarının geliştirilmesi yönünde çok farklı projeler yürüttüklerini ve ELDER ile yapılan programın bu projelerden biri olduğunu ifade etti. 

Bu projeler kapsamında birçok meslekte yeterliliklerin kazandırıldığını aktaran Doğan, bunun için 511 milyon avroluk bir fon kullandıklarını ve bu fonların devam etmesi için çalışmalarını sürdüreceklerini dile getirdi. 

KARAMAN: “883 Adet Ulusal Mesleki Yeterlilik Standardı Oluşturuldu”
Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkan Yardımcısı Metin Karaman ise, iç piyasanın ihtiyacı olan örgün ve hayat boyu eğitime katkıda bulunduklarına dikkat çekerek, şu anda 883 ulusal mesleki yeterlilik standardı için çalışmaların devam ettiğini ve 81 kuruluşun bu kapsamda yetkili olduğunu söyledi.

Sektördeki ilk mesleki yeterlilik belgeleri, ADM-GDZ Elektrik Dağıtım AŞ'den (ADM-GDZ EDAŞ) 76, Çamlıbel EDAŞ'tan 38, KCETAŞ'tan 25 ve Meram EDAŞ'tan 21 çalışana verildi. Söz konusu belgeler, toplam 10 meslekte verilmeye devam edecek. 

ELDER Başkanı ÇEÇEN: “İşgücü Niteliği Yükselecek”
Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Çeçen, elektrik dağıtım sektörünün ilk mesleki yeterlilik belgelerini vermeye başladığını belirterek, "Elektrik dağıtım sektöründe uluslararası kriterlere uygun belgelendirme, işgücümüzün ni̇teli̇ği̇ni̇ yükseltecektir" dedi. 

Sektörün ilk mesleki yeterlilik belgelerinin verdiği toplantıyı gerçekleştirmekten dolayı memnuniyet duyduklarını söyleyen Çeçen, ELDER olarak Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) i̇le i̇şbi̇rli̇ği̇ i̇çi̇nde elektrik dağıtım sektörü meslek standartları ve yetkinliklerinin belirlenmesi faali̇yetleri̇ni̇ yürüttüklerini anımsattı.

ELDER'in elektri̇k dağıtım sektöründeki̇ tüm şi̇rketleri̇ temsi̇l etmesi̇nin bu sürece olumlu katkı sağladığını dile getiren Çeçen, elektri̇k dağıtım sektörünün i̇şgücü yeterli̇li̇ği̇ni̇n ölçülmesi̇ ve belgelenmesi̇ konusunda zengi̇n bi̇r deneyi̇me sahip olduğunu aktardı. 

Çeçen, MYK ve TÜRKAK kuralları çerçevesi̇nde sektördeki yeterli̇li̇k ölçümleri̇ni̇ ve belgelendi̇rme süreçleri̇ni̇ uluslararası kali̇te kıstaslarına uygun ve sürekli̇ i̇yi̇leşti̇rmeye açık hale getirdiklerine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Kamu denetimleri tüm belgelendirme faali̇yetleri̇mi̇zi̇ sürekli i̇zleyecek ve asgari kalite temi̇ni̇ni̇ sağlayacak. Elektrik dağıtım sektörü çalışanları MYK ve TÜRKAK onaylı bu belgeler i̇le uluslararası kabul görmüş mesleki̇ yetkinliğe ve bu yetkinliğin belgesine sahi̇p olacaklar. UGETAM ve GAZBİR tarafından yürütülen mesleki̇ yeterlilik belgelendirme deneyi̇mi̇ bi̇zi̇m i̇çi̇n i̇yi̇ bi̇r referans oldu. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından doğalgaz dağıtım sektöründe belgeli işgücünü teşvik eden düzenlemeni̇n elektrik sektörü i̇çi̇n de getirilmesi sektörümüzdeki nitelikli işgücü sürecine olumlu katkı sağlayacaktır. ELDER, Mesleki̇ Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi̇ olarak hazi̇ran ayında gerçekleştirdiği sınavlarda 4 meslekte 160 aday belge almaya hak kazandı. Bu adaylarımız i̇çi̇nden bi̇r bölümüne bugün belgeleri̇ni̇ teslim edeceğiz. Kalan 6 mesleğimiz i̇çi̇n de akredite edildik ve kısa sürede yetkilendirilmeyi bekliyoruz. Tüm bu mesleklerde belge zorunluluğunun bi̇r an önce hayata geçmesi i̇çi̇n, başta her i̇ki̇ bakanlığımız olmak üzere, ilgili tüm kurumlarımızdan destek ri̇ca edi̇yoruz."

Çamlıbel Elektrik Dağıtım AŞ (ÇEDAŞ), Kalite Derneği (KalDer) tarafından yürütülen Ulusal Kalite Hareketi’nin (UKH) parçası oldu.

Ulusal kalite bilincinin oluşturulması, geliştirilmesi ve mükemmellik modeli uygulamalarının yaygınlaştırılmasının ilk adımı olarak görülen Ulusal Kalite Hareketi İyi Niyet Bildirgesi, ÇEDAŞ Genel Müdürü Ahmet Sait Akboğa ve KalDer Genel Sekreteri Semih Ersun tarafından, düzenlenen törende imzalandı.

İmza töreninde konuşan ÇEDAŞ Genel Müdürü Ahmet Sait Akboğa, elektrik dağıtım sektöründe sahadaki uygulama ve hizmetleriyle öncü olan ÇEDAŞ’ın hizmet kalitesini belgelemek amacıyla KalDer tarafından başlatılan Ulusal Kalite Hareketi sürecine katıldığını söyledi.

“Kalite yolunda önemli adımlar attık”

Şirket olarak kalite yolculuğunda şimdiye kadar önemli adımlar attıklarını dile getiren Akboğa, “Kalite yolculuğumuz doğrultusunda ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 18001 (OHSAS) İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 27001 Yönetim Sistemi ve ISO 15838 Müşteri İletişim Merkezi Yönetim Sistemlerini oluşturarak bu süreçleri sertifikalandırdık. Aynı zamanda şeffaf bir yönetim anlayışı ile şirketimizin belirlediği hedeflere ulaşması için iç ve dış paydaşlarımızın memnuniyet düzeylerini ölçüyoruz. Elde ettiğimiz veriler doğrultusunda şirketimizin daha iyiye ve ileriye ulaşması adına gereken aksiyonları alıyoruz” diye konuştu.

Ayrıca Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) organizasyonunda sektörde yaşanan gelişmelerin ele alındığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’ın dağıtım şirketlerine yönelik düzenlenen anket çalışmasının sonuçlarının açıklandığı sektör toplantılarında, belirtilen hedeflere ulaşmak için çalışmalar yaptıklarını ifade eden Akboğa, bu çerçevede kalite yolculuğunun kendileri için büyük önem taşıdığını ve KalDer ile yaptıkları işbirliğinin diğer dağıtım şirketlerine de örnek teşkil edeceğini kaydetti.

 “Katılımcı sayısı 600’ü aştı “

KalDer’in güçlü eğitmen ve danışman kadrosuyla kalite bilincinin gelişmesi ve yayılmasında önemli rol üstlendiğini ifade eden KalDer Genel Sekreteri Semih Ersun ise “Sadece özel sektörün değil, kamu kuruluşlarının da rehberi haline geldik” dedi.  Ulusal Kalite Hareketi’nde katılımcı kuruluş sayısının 600’ü aştığını dile getiren Ersun, “KalDer olarak rekabetçi ve sürdürülebilir kalkınma anlayışının yaratılmasını önemsiyoruz. Bu sebeple paylaşmanın önemine inanıyoruz. Ulusal Kalite Hareketi hız kesmeden yayılımını sürdürecektir” değerlendirmesinde bulundu.

Aras Elektrik Bayburt İl Koordinatörlüğünce, kentte yaşayan ve 22 yaşındaki mental reterdasyon rahatsızlığı bulunan Mikail Türk’ün yaptığı elektrik direk resimleri ve maketleri için bir sergi açıldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Bayburt’ta sürekli elektrik direklerine tırmanarak dikkatleri üzerine çeken Mikail Türk’ün, yaptığı elektrik direklerinin resimleri ve maketleri Aras Elektrik Bayburt İl Koordinatörlüğü çalışanları tarafından keşfedildi.

Ailesinden izin alınarak, tedavisi için çaba gösteren koordinatörlük çalışanları, Mikail Türk’ün yüzde 50 oranında mental reterdasyon (bir çeşit zihinsel engel) rahatsızlığı bulunduğunu öğrendi. Türk’ün çizdiği resimlerden ve yaptığı maketlerden etkilenen Aras Elektrik ekipleri, gün geçtikçe Türk ile ilişiklerini geliştirdi.  Bu süreçte Türk’e destek olan ekipler, yaptığı maketleri ve resimleri takip etti.

 Sergi açma hayali olduğunu söyleyen Mikail Türk’ün bu hayalini Aras Elektrik ekipleri hayata geçirdi. Koordinatörlükte oluşturulan alana Mikail’in hazırladığı resimler ve maketlerden oluşan serginin kurulumu yapılarak, serginin açılması sağlandı.

Aras EDAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Kiler, Aras EDAŞ Genel Müdürü Fikret Akbaş ve Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş’in de katıldığı törenle açılışı gerçekleştirilen sergiye vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi.

Türk gibi genç yeteneklere her zaman sahip çıkacaklarını söyleyen Aras EDAŞ Genel Müdürü Fikret Akbaş Türk’ün resimlerinin ve maketlerinin gurur verici olduğunu belirterek, ‘’ Özellikle elektrik sektörüyle ilgili merakı olması bizi daha mutlu etti. Kendisini her zaman destekleyeceğiz. Aras Elektrik olarak çalışmalarına katkı sağlamak, ona öğrenme yolunda daha çok yardımcı olmak bizim görevimizdir” diye konuştu.

Başkan Trump, kömür madencilerini kurtarmaya odaklanmış olabilir, ancak güneş enerjisi  bugünün iş piyasasında ön planda olmayı sürdürüyor.

Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (International Renewable Energy Agency) tarafından yayınlanan Güneş Enerjisi Vakfı'ndan alıntılar içeren rapora göre, güneş istihdamı enerjisi geçen yıl ABD ekonomisinin toplamından 17 kat daha hızlı bir şekilde arttı.

Toplamda, 260.000'den fazla kişi güneş enerjisi sektöründe çalışıyor ve bu alandaki istihdam 2015'den bu yana %24 oranında artış gösterdi.

Güneş enerjisi sektörü, güneş enerjisinin düşen maliyetlerinden ve işletmelerle konut sahiplerinin güneş panelleri kurmasını daha uygun fiyatlı hale getiren cömert federal vergi kredilerinden büyük ölçüde faydalandı.
Yatırımcıların güneş paneli kurulumlarının finansmanına destek vermesini sağlayan  finansal teknoloji şirketi WunderCapital’ın CEO’su Bryan Birsic, “Bu alan yüksek ücretli, mavi yakalı işlerin az sayıdaki alanlarından biri gibi görünüyor, ve kodlamayı öğrenmek zorunda da değilsiniz” dedi.

IREA raporuna göre, çoğu güneş enerjisi işçisi kurulum işinde çalışıyor. Bu alandaki diğer önde gelen işler arasında ise imalat, proje geliştirme, satış ve araştırma/geliştirme yer alıyor.

ElonMusk'ın her güneş çatısını güzel yapması planı

Güneş sektöründe çoğu işte erkekler çalışıyor; ancak bu değişmeye başladı, özellikle de satış sektöründe. IREA’nın beyanına göre 2013’te %19 olan oranın artmasıyla şu anda güneş enerjisi işlerinin %28'inde kadınlar çalışıyor. Erkeklere kıyasla, kadınlar ABD iş gücünün yarısından fazlasını oluşturuyor.

Temiz enerji iş piyasasının en önemli kısmı yalnızca güneş enerjisi değil; rüzgâr enerjisi işleri de %28 oranında arttı. Rüzgâr enerjisi sektöründeki aşağı yukarı 102.000 işin yaklaşık dörtte biri imalat sektöründe.

Hem güneş hem de rüzgâr enerjisi, Kongre’nin süresinin sona ermeye başladığı yenilenebilir vergi kredilerinin süresini uzatmaya karar verdiği Aralık 2015’te büyük bir zafer kazandı.

Bunun yanı sıra, güneş maliyetleri de çarpıcı bir şekilde düşüyor.

IREA, yenilenebilir enerji işinin büyümesinin son yıllarda Japonya ve Avrupa'daki düşüşler nedeniyle küresel olarak yavaşlamasına rağmen yine hızlanacağına inanıyor. IREA grubu küresel yenilenebilir enerji istihdamının 2030 yılında yaklaşık üç kat artacağını ve 24 milyona ulaşacağını öngörüyor.

Konuyla ilgili raporda "Ölçekler, yenilenebilir enerjilerin lehine gelişmeye devam ediyor" ifadeleri yer alıyor.

Analiz
Çatılar Güneşin Enerjisiyle Aydınlanıyor

Ülkelerin sağladığı teşviklerle maliyetleri düşen çatı tipi güneş panellerine ilgi artıyor. Uzmanlar, bu talebin önümüzdeki dönemde daha da artacağını belirtiyor.

Avrupa enerji piyasaları önemli bir yapılandırma sürecinden geçiyor. Avrupa Birliği Komisyonu’nun raporlarına göre, enerji arz güvenliğinin sağlanması ve maliyetlerin azaltılması en önem verilen konuların başında geliyor.

Yenilenebilir enerji kaynaklarının şebekeye entegre edilmesi ve özellikle de meskenlerde çatı üzeri güneş panellerinin kurulumu “enerji maliyetlerini azaltmak için kritik alanlardan bir tanesi” olarak değerlendiriliyor.

2016’DA 70 Milyar Dolara Yakın Yatırım Yapıldı

21. Yüzyıl için Yenilenebilir Enerji Politika Ağı'nın (REN21) yayımladığı “2016 Yılı Yenilenebilir Enerji Küresel Durum Raporu”, büyük çoğunluğunu çatı üzeri güneş panellerinin oluşturduğu (5-20 kWh kapasiteli) küçük ölçekli projelere, tüm dünyada, 67.4 milyar dolar yatırım yapıldığını gösteriyor. (1)

Raporda, ülkelerce sağlanan teşvik mekanizmaları ile birlikte çatı üzeri güneş panellerinin, gelişen ve gelişmekte olan ülkelerde her yıl daha fazla talep gördüğü vurgulanıyor. Rapor, küçük ölçekli çatı tipi güneş panellerinin büyük ölçekli projelerle karşılaştırıldığında maliyetlerinin daha yüksek olduğuna da dikkat çekiyor.

Ülkeler Güneşin Peşinde

Pek çok ülkeden çatı üzeri güneş panellerinin toplam kapasitesinin büyümesine ilişkin dikkat çekici haberler geliyor. Bunlardan bazıları şöyle:

Çin’de çatı tipi güneş paneli pazarı, ülkenin güneş enerjisi piyasasının yüzde 9’unu oluşturuyor. Fabrikaların, alışveriş merkezlerinin ve havalimanlarının çatılarına yerleştirilecek güneş panelleri ile mevcut kapasitenin 2020 yılına kadar 6 kat artarak 40 GW’a, 2040 yılında ise 125 GW’a yükselmesi hedefleniyor. (2)

New York Eyaleti Enerji Araştırma Geliştirme İdaresi tarafından yapılan açıklamalara göre, ABD'nin New York eyaletinde kamu desteği ile hayata geçen çatı üstü güneş enerjisi santrallerinin kurulu gücü son 5 yılda yüzde 795 oranında artarak 750 MW'a yaklaştı. Eyaletteki konut ve binaların çatılarda güneş enerjisi kurulumunu artırmak amacıyla uygulamaya konulan ve 1 milyar dolarlık kamu desteği sağlayacak NY-Sun isimli program ile 2023 yılı sonuna kadar ilave 3 bin 70 MW kapasite daha eklenmesi hedefleniyor. (3)

ABD’de çatı üzeri güneş panellerinin sayısı, maliyetlerin düşmesiyle birlikte 2015 yılına göre yüzde 71 oranında arttı. ABD Kongresi, güneş enerjisini teşvik etmek için 2016 yılı sonunda sona erecek vergi indiriminin süresini uzattı. Buna göre, çatısına güneş paneli kuracak olan tüketicilerin, 2019 yılına kadar yeni güneş panelleri maliyetinin yüzde 30’luk, 2021 yılına kadar ise en az yüzde 22'lik kısmı için geri ödeme alabileceği belirtiliyor. (4)

Avustralya Temiz Enerji İdaresi tarafından açıklanan verilere göre, Ocak ayı sonu itibari ile ülkede toplam güçleri 5 bin 430 MW olan 1 milyon 638 bin 540 çatı üstü güneş enerjisi sistemi bulunuyor. Ülkede evlerin yaklaşık yüzde 16’sında çatı üstü güneş panelleri yer alırken, bu oranın önümüzdeki yıllarda yüzde 20 ile yüzde 50 arasına ulaşması bekleniyor. (5)

Teknoloji Şirketleri Güneşe Odaklandı

Ülkelerdeki bu ilgi ile birlikte, teknoloji şirketleri de güneş enerjisi sektörünü yakın takibe aldı. ABD’li elektrikli otomobil ve teknoloji şirketi Tesla, çatılarda güneş enerjisi üreten kiremit geliştirdi ve bu ürün için sipariş almaya başladı. Şirketten yapılan açıklamada ürünün fiyatının metrekaresine 21.85 dolar olacağı ifade edildi.(6)

Harvard Üniversitesinden araştırmacılar, evlerde yenilenebilir enerjiyi 10 yıl süre ile depolayabilen bir batarya geliştirdi. Evlerin çatılarına kurduğu güneş panelleri ile kendi ihtiyaçlarını karşılayabilmesi ve bu batarya ile üretilen enerjinin uzun süre depolanabilmesinin hedeflendiği bildirildi. (7)

Newcastle Üniversitesi’nden araştırmacılar yazdırılabilir (print) güneş paneli geliştirdi. Büyük ölçekli makinalar ile bastırılabilen bu panellerin acil durum zamanlarında oldukça faydalı olacağı, ürünün 0.1 milimetre kalınlığında olacağı belirtildi. (8)

Güneşe olan ilgideki bu artış, sektördeki istihdama da yansıdı. Yenilenebilir Enerji Ajansı tarafından yayımlanan bir rapora göre güneş enerjisi sektöründe 260 bin kişi istihdam ediliyor. Öyle ki, sektörün istihdamdaki büyüme oranının ABD ekonomisinin büyümesinden 17 kat fazla olduğu belirtiliyor. (9)

Ülkeler Hangi Teşvikleri Veriyor?

Kaynaklar:

 1. 21. Yüzyıl için Yenilenebilir Enerji Politika Ağı (REN21) / “2016 Yılı Yenilenebilir Enerji Küresel Durum Raporu”
 2. Bloomberg / China Pushes Solar to the Roof as Bigger Plants Stay Idle
 3. Yeşil Ekonomi /New York'un çatı üstü güneş gücü 750 MW'a ulaştı
 4. Renewable Energy World / Get Ready for the Rooftop Solar Stall in 2017
 5. Yeşil Ekonomi /Avustralya çatılarındaki güneş gücü 5.500 MW'a yaklaştı
 6. https://electrek.co/2017/05/10/tesla-solar-roof-tiles-price-warranty/
 7. https://electrek.co/2017/05/10/tesla-solar-roof-tiles-price-warranty/
 8. http://mashable.com/2017/05/19/printed-solar-solution-australia/#YRS78umJhqq1
 9. http://mashable.com/2017/05/19/printed-solar-solution-australia/#YRS78umJhqq1
 10. Tablo Kaynak: PV Magazine / Feed-in tariffs (FITs) in Europe

Sektör Gezgini

Dünyanın Elektrik Gündemi

 • Zorlu Enerji, Filistin’e elektrik sağlayacak güneş santrallerinin kurulması ve işletilmesine yönelik Filistin’in elektriğinin dörtte birini tek başına sağlayan şirketi JDECO ile karşılıklı niyet anlaşması imzaladı

 • Avrupa Yatırım Bankası (AYB), Hollandalı elektrik şirketi Alliander’e, ülkedeki elektrik altyapısının genişletilmesi için 300 milyon avroluk bir finansman onayladı.
 • Hindistan’ın, rüzgar enerjisi alanında yaptığı 1,050 megavat kapasiteli ilk ihalesini gerçekleştirdi. Söz konusu kapasite, beş ayrı şirket tarafından kurulacak.
 • Dünyanın ilk yüzer rüzgar santrali olma özelliğini taşıyan Hywind Scotland santralinin ilk beş türbini İskoçya’ya  doğru hareket etti. Bu yıl sonu itibarıyla devreye alındığında, santral 20 bin evin elektriğini karşılayacak.
 • Hidroelektrik, geçen yıl OECD içerisinde yenilenebilir kaynaklara dayalı elektrik üretiminin yarısını tek başına sağlayan tek kaynak oldu. 
 • 2026’ya kadar, Ortadoğu’da rüzgara duyulu 40 gigavatlık kapasite kurulumunun gerçekleştirileceği açıklandı.
 • Uluslararası danışmanlık şirketi Deloitte ve Alman danışmanlık şirketi ProCom, Avrupa enerji piyasasında santral optimizasyonu için birlikte hizmet vermek üzere anlaştı.

Kaynak:
powerengineeringint.com
iea.org
eib.org