SEKTÖRDEN HABERLER
Yenilenebilir Enerjideki 1 Puanlık Artışla Ekonomiye 100 Milyon Dolarlık Katkı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Bayraktar, Türkiye'de yenilenebilir enerji kurulu gücü 45 bin megawatt olduğunu belirterek, "Yerli ve yenilenebilir kaynaklardaki her bir puanlık yükselmenin ekonomimize katkısı yaklaşık 100 milyon dolar seviyesinde." dedi.

Bayraktar, Anadolu Ajansının (AA) global iletişim sponsoru olduğu, Atlantik Konseyi Türkiye ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ev sahipliğinde düzenlenen "Yenilenebilir Enerji Görünümü Konferansı: Türkiye, Orta Asya, Kafkaslar ve Batı Balkanlarda Finansman, Yatırım, Yasal Düzenlemeler ve Yeni Teknolojiler"de konuştu. 

Dünya siyasetini belirleyen güvenlik kaygılarının başta enerji olmak üzere her alana yayıldığını söyleyen Bayraktar, jeopolitik riskler ve teknolojideki dönüşümün ülkelerin uzun dönemli politikalarında büyük değişikliklere sebep olduğunu aktardı.

Bayraktar, enerji sektöründe ülkelerin, oyuncuların ve rollerin değiştiği bir dönemden geçildiğini ifade ederek, "Yenilenebilir enerji, yapay zekâ, depolama teknolojileri gibi yenilikler enerjide dönüşümü zorunlu kılıyor. Tüketici ve üretici kavramlarının değiştiğini görüyoruz." dedi.

Türkiye'nin "Milli Enerji ve Maden Politikası" ile yerli ve yenilenebilir kaynakların kapasitesini artırarak dışa bağımlığını azaltmak için çalıştığını kaydeden Bayraktar, dışa bağımlı olunan enerji kaynaklarında da piyasa bazlı ve çok boyutlu bir politikayı hayata geçirmeye çalıştıklarını anlattı. Bayraktar, Türkiye'nin yenilenebilir enerji kapasitesinde ciddi bir artış yaşandığına dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün itibarıyla Türkiye'de yenilenebilir enerji kurulu gücü 45 bin megawatt seviyesinde. Toplam kurulu gücümüzün yüzde 49'unu yenilenebilir enerji kaynakları oluşturuyor. Son 10 yılda toplam kurulu gücümüzün yüzde 60'ını yenilenebilir kaynaklardan elde ettik. Yine son 10 yılda toplam kurulu gücümüz yıllık yüzde 7 artarken, yenilenebilir enerji yatırımları yüzde 11 arttı.

Yenilenebilir enerji kurulu gücünde Avrupa'da 6'ncı, dünyada ise 13'üncü sıradayız. 2019, yenilenebilir enerji açısından bizim için önemli bir yıl olarak kayıtlara geçti. 5 Haziran 2019'da yenilenebilir enerjiden elektrik üretimimiz tarihi bir rekora imza attı ve Türkiye, saatlik bazda enerjisinin yüzde 76'sını yenilenebilir kaynaklardan sağladı. Ayrıca rüzgâr enerjisinde elektrik üretimi yüzde 17 pay alarak rekor kırarken, güneşten elde edilen elektrik yüzde 10 seviyesine yükseldi."

Türkiye'de son 10 yılda yenilenebilir enerjiye yapılan yatırımların yaklaşık 40 milyar dolar olduğunu ifade eden Bayraktar, bu yatırımların 7-8 milyar dolarlık ekipman ithalatını ortaya çıkardığını dile getirdi. Bayraktar, ithalat bağımlılığını içerik, malzeme ve ekipman olarak azaltmak gerektiğinin altını çizerek, "2020 sonrası sabit fiyatlı alım garantisi mekanizması devam edecek ama rakamlar farklı olacak. Özellikle rüzgâr ve güneş enerjisinde. Ayrıca, yerli ekipmanı destekleyen bir yapı öne çıkacak. Yerli ekipman primleriyle ilgili finans kurumlarıyla görüşmelerimiz devam ediyor." diye konuştu.

Türkiye'nin 2023'te elektrik tüketiminin 376 milyar kilowattsaate yükselmesini beklediklerini ve bu sebeple yerli ve yenilenebilir kaynaklara daha fazla ağırlık verileceğini ifade eden Bayraktar, "Yerli ve yenilenebilir kaynaklardaki her bir puanlık yükselmenin ekonomimize katkısı yaklaşık 100 milyon dolar seviyesinde. Dolayısıyla ithal kaynak bağımlılığının yarattığı cari açığın azaltılmasında yerli kaynaklar büyük önem arz ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bayraktar, son yıllarda yenilenebilir enerji kapasitesinde görülen artış ve geçen yılki yoğun yağışa bağlı olarak Türkiye'nin doğal gazdan elektrik üretiminin yaklaşık yüzde 50 seviyesinden yüzde 18'e kadar düştüğüne işaret ederek, "Bu düşüşü büyük ölçüde yenilenebilir enerji mümkün kıldı. Bu yüzden de Türkiye gaz piyasasının da bir değişim geçirdiğini söyleyebilirim. Türkiye'nin uzun dönemli uluslararası gaz kontratlarının yüzde 30'u 2021'de sona eriyor. Dolayısıyla sıvılaştırılmış doğal gazın payı da artacak." ifadelerini kullandı.

Bu kapsamda 2020'de Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) mini güneş ihaleleriyle 1000 megawatt kaynak tahsisi yapılacağını belirten Bayraktar, mini YEKA ihalelerinin ilkini bu yılın ilk yarısında gerçekleştirmeyi planladıklarını söyledi.

Bayraktar, Türkiye'yi yenilenebilir enerjide üretim ve teknoloji üssü yapmak için Ar-Ge, inovasyon ve start-up odaklı yaklaşımın süreceğini vurgulayarak, "Türkiye, gelecek 10 yılda 10 biner megawatt rüzgâr ve güneş enerjisi kapasitesini devreye almayı amaçlıyor." dedi.

Kaynak: AA

Enerji ve Madenciliğe 15,4 Milyar Liralık Kamu Yatırımı

Kamunun bu yıl enerji ve madencilik sektöründe 15 milyar 390 milyon 401 bin lira tutarında yatırım yapması öngörülürken, bu yatırımların en büyük kısmını 5 milyar lirayla Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) gerçekleştirecek.

2020 Yılı Yatırım Programı'ndan yaptığı derlemeye göre, bu yıl enerji sektöründe 11 milyar 854 milyon 480 bin liralık kamu yatırımı yapılacak.

Madencilik sektörü yatırımları ise 3 milyar 535 milyon 921 bin lirayı bulacak.

Enerji sektöründe yapılacak yatırımların 5 milyar liralık kısmı BOTAŞ tarafından gerçekleştirilecek ve bunun için 2 milyar 75 milyon 362 bin lira dış kredi kullanılacak.

BOTAŞ'ın hayata geçireceği yatırımlardan en büyüğü ise 1 milyar 438 milyon 358 bin lirayla Tuz Gölü Doğal Gaz Depolama Tesisi'ne yapılacak yatırım olacak. Bunu, 1 milyar 299 milyon 549 bin lirayla Kuzey Marmara Doğal Gaz Depolama Projesi ve 1 milyar 105 milyon 595 bin lirayla Çanakkale ve Hatay'daki yüzer sıvılaştırılmış doğal gaz ünitesi yatırımları takip edecek.

Enerjide ikinci en büyük yatırım 4 milyar lirayla Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) tarafından gerçekleştirilecek. Şirketin yapacağı çeşitli iletim hattı yatırımları için 700 milyon liralık dış kredi kullanılacak.

Enerji yatırımlarının yaklaşık 2,8 milyar liralık kısmı ise Elektrik Üretim AŞ, Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve diğer ilgili kamu kurumları tarafından yapılacak.

Bu yıl madencilik sektöründe yapılması planlanan yatırımlardan en büyük payı Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) alacak.

TPAO'nun çeşitli sondaj, petrol ve gaz sahası geliştirme çalışmaları, teçhizat ve kuyu tamamlama yatırımları için 2 milyar 534 milyon 752 bin lira harcanacak.

Madencilik sektörü için öngörülen yatırım ödeneğinin kalan kısmı ise Eti Maden İşletmeleri, Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü, Türkiye Kömür İşletmeleri başta olmak üzere diğer kamu kurumları tarafından gerçekleştirilecek. 

Kaynak: AA

YEKA Yarışmaları TL Üzerinden Yapılacak

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu. Yeni düzenleme ile yenilenebilir enerji kaynaklarına ilişkin düzenlemeler tek kanun metninde birleştirilecek.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından belirlenecek Yenilenebilir Kaynak Alanlarının kamulaştırma işlemlerine yönelik hükümlerin yer aldığı düzenlemede bu alanlar ile ilgili TEİAŞ veya ilgili dağıtım şirketi tarafından bağlantı ve sistem kullanımı hakkında görüş verilmesi ve kapasite tahsisi yapılmasının da bakanlık tarafından çıkarılan yönetmelikle düzenlenecek.

Bununla birlikte düzenlemeden YEKA yarışmalarının Bakanlık tarafından belirlenecek tavan fiyat üzerinden TL olarak teklif edilmesi ve fiyatın Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması kapsamında yarışma şartlarında belirlenecek süre boyunca geçerli olması da öneriliyor.

Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretiminin desteklenmesi amacıyla uygulanan tarifeler ile YEK Destekleme Mekanizması kapsamındaki diğer gelirlerin değerlendirilmesine ilişkin usul ve esaslar ise EPDK tarafından çıkarılan yönetmelikle düzenlenecek.

Kaynak: Yeşil Ekonomi

Lisanssız Proje Onay ve Kabul Bedelleri Belirlendi

EPDK, lisanssız tesislerin 2020 yılı için geçerli olacak proje onay ve kabul bedellerini belirledi. 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği (LÜY) kapsamında 10kW üstü lisanssız güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesisleri için elektrik dağıtım şirketleri tarafından yapılacak olan proje onay ve kabul işlemleri hakkında 2020 yılı için geçerli olacak bedelleri belirledi. 

EPDK’nın kararına göre bu bedellerden elde edilen gelirlerin tümü gelir farkı düzeltme bileşeni işlemleri kapsamında dikkate alınacak. Elektrik dağıtım şirketleri tarafından başvuru sahiplerine tahakkuk ettirilecek olan bedeller, Elektrik dağıtım Şirketleri Düzenleyici Hesap Planı’nda 602 Diğer Gelirler hesabında ayrı bir alt başlıkta kaydedilecek. 

Güneş enerjisine dayalı lisanssız elektrik üretim tesisleri proje onay bedelleri aşağıdaki gibi belirlendi.

2020 YILI PROJE ONAY BEDELLERİ

10kWe-100kWe (100kWe dâhil) Elektrik Proje Onayı: 278 TL

100kWe-300kWe (300kWe dâhil) Elektrik Proje Onayı: 1.058 TL

300kWe-500kWe (500kWe dâhil) Elektrik Proje Onayı: 2.263,50 TL

500kWe-700kWe (700kWe dâhil) Elektrik Proje Onayı: 3.733,50 TL

700kWe-1.000kWe (1.000kWe hariç) Elektrik Proje Onayı: 5.147,50 TL

1MWe üzeri LÜY kapsamındaki tesislerinin beher MWe için Elektrik Proje Onayı: 2.574 TL.

Ayrıca LÜY kapsamındaki 1MWe üzeri GES üretim tesislerinde beher MWe için, 700kWe-1.000kWe indisindeki hizmet bedelinin %50’si oranında ilave proje onayı hizmet bedeli alınacak. 

10kWe-100kWe (100kWe dâhil) kabul bedeli: 529 TL

100kWe-300kWe (300kWe dâhil) kabul bedeli: 1.528,50 TL

300kWe-500kWe (500kWe dâhil) kabul bedeli: 2.309,50 TL

500kWe-700kWe (700kWe dâhil) kabul bedeli: 4.089,50 TL

700kWe-1.000kWe (1.000kWe hariç) kabul bedeli: 5.202,50 TL

1MWe üzeri LÜY kapsamındaki tesislerinin beher MWe için kabul bedeli: 2.604,50 TL.

LÜY kapsamındaki 1MWe üzeri GES üretim tesislerinde beher MWe için, 700kWe-1.000kWe indisindeki hizmet bedelinin de %50’si oranında ilave kabul bedeli alınacak. 

Kaynak: Enerji Günlüğü

SEDAŞ’tan Çalışanlarına Mentorluk Programı

SEDAŞ (Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.), çalışanlarının gelişim süreçlerini ve yönetim ile çalışanlar arasında karşılıklı öğrenme sürecini geliştirmek amacıyla “Yansıma” adlı mentorluk programını hayata geçirdi.

 Yansıma programı; mentorluk ve tersine mentorluk olmak üzere iki ayrı kısımdan oluşuyor.

Mentorluk kapsamında, bilgi, deneyim ve tecrübe sahibi yöneticiler ile program dâhilinde eşleştirildikleri “mentee” olarak adlandırılan çalışanlara şirket politikası, kurum gereklilikleri, çalışma stratejileri ve kariyerlerini yönlendirme konularında ışık tutuluyor.

Tersine mentorlukta ise genç çalışanlar ile üst düzey yöneticilerin bir araya getirilmesi doğrultusunda dijitalleşme, inovasyon, sosyal medya yönetimi gibi konularda üst yönetime ilham verecek paylaşımlarda bulunuluyor. Kademeler ve kuşaklar arasında bir sinerji yaratan program, yeni nesil çalışanların bakış açılarını aktarmasına olanak sağlıyor.

SEDAŞ’ın üst yönetimi de dâhil olmak üzere; toplamda 36 katılımcının yer aldığı programın açılışında konuşan SEDAŞ Yönetim Kurulu ve İcra Başkanı Dr. Necmi Odyakmaz, programın yaratacağı sinerjiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Odyakmaz, “İçeriği bakımından bizi çok heyecanlandıran bu projenin hepimizin öğrenme sürecine büyük katkı sağlayacağına inanıyorum. Bayrağı devralacak geleceğin yöneticilerini yetiştirmek adına güzel bir adım atıyoruz. Kendimizde göremediğimiz yönlerimizi açığa çıkaracak ve adeta bir ayna işlevi görecek bu program içerisinde yer almanın oldukça keyifli olacağına inanıyorum.” dedi.

SEDAŞ İnsan Kaynakları Direktörü Sinem Yorulmaz şu değerlendirmede bulundu: “Normal mentorluğun yanı sıra ezber bozan bir de tersine mentorluk programını başlatıyoruz. Özellikle dijitalleşme, çağın teknolojisine ayak uydurma ve yeni kuşağın üst yönetimden beklentileri gibi konularda tersine mentorlarımızın yöneticilerimize farklı bir bakış açısı kazandıracağını düşünüyoruz. Bu program hem menteeler için hem de mentorlar için son derece geliştirici olacaktır. Şirketimiz için verimli bir program olmasını diliyorum”

Kesintisiz Enerji için Karlı Tepelere Tırmanıp Arızaları Gideriyorlar

Van, Muş, Bitlis ve Hakkari'ye hizmet veren Van Gölü Elektrik Dağıtım A.Ş'nin (VEDAŞ) arıza ekipleri, kar ve tipi nedeniyle, kent merkezi ve kırsal alanlardaki elektrik arızalarını gidermek için yoğun mesai harcıyor.

Çağrı merkezine gelen talepleri karşılamak için kar ve tipiye aldırış etmeden araçlarla ulaşımın sağlanamadığı bölgelere ulaşmak için saatlerce yürüyen ekipler, karlı tepelere tırmanarak arızalara müdahale ediyor.

Zorlu şartlara rağmen elektrik direklerinin devrilmesi ve ileti hatlarının kopmasına bağlı elektrik kesintilerini gidermeye çalışan ekipler, zarar gören hatları onarıp, direklerdeki buzları kırarak vatandaşlara kesintisiz enerji verilmesi için emek veriyor.

VEDAŞ Ekip Şefi Erdinç Aker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, arıza ekiplerinin yoğun kar ve olumsuz hava şartlarına rağmen özveriyle çalıştığını aktardı.

Vatandaşların mağdur olmaması için ellerinden gelen tüm fedakârlığı gösterdiklerini belirten Aker, şöyle konuştu:

"Kış şartlarının çetin geçtiği bölgemizde tüketicilerimize kesintisiz enerji sağlamak için tüm zorluklara karşı görev başındayız. İran sınırındayız. Aralıksız yağan kar nedeniyle kırsal bölgelerimizde zaman zaman arızalar yaşanıyor. Tüm zorluklara rağmen enerji arzında aksama yaşanmaması için çaba gösteriyoruz."

Ekiplerin dağ, taş ve bayır demeden enerji nakil hatlarının geçtiği her noktada kopan iletkenleri, yıkılan direklerini ve çatlayan izolatörleri zorlu kış koşullarında tamir etmeye çalıştığını vurgulayan Aker, ekiplerin gösterdiği fedakârlığı vatandaşların da takdirle karşıladığını kaydetti.

Gece gündüz demeden arızalara müdahale ettiklerine değinen Aker, "Hatların tamamı kırsal bölgelerden geçiyor. Ekiplerimiz, araçla gidilemeyen güzergâhlara yürüyerek ulaşıp arızalara müdahale ediyor. Çığ tehlikesi ve yaban hayvanlarıyla karşılaşan arkadaşlarımız, bu zorluklara rağmen vatandaşlara en iyi hizmeti sunmaya çalışıyor." diye konuştu.

DÜNYADAN HABERLER
Yunanistan, Maden Sahalarında 3 GW Güneş Santrali Kuracak

Yunanistan, ülkede maden bölgesi olarak anılan iki sahada toplam kapasitesi 3 gigawattı bulan güneş enerjisi santrali kuracak.

Yenilenebilir enerji kapasitesini son yıllarda önemli ölçüde artıran Yunanistan, 2028 itibarıyla kömür kullanımını sonlandırmayı planlıyor.

Bu strateji kapsamında ülkede maden bölgesi olarak bilinen iki sahada 3 gigawattlık güneş enerjisi santrali kuracak olan Yunanistan’ın söz konusu yatırımlarını Yunanistan Ulusal Elektrik Kurumu Public Power Corporation finanse edecek.

Buna göre kurum tarafından Yunanistan’ın kuzeyinde yer alan linyit madeni sahasında 2 gigawatt, diğer bir sahada ise 1 gigawatt olmak üzere toplamda 3 gigawattlık güneş enerjisi kapasitesi oluşturulacak.

Santrallerin kurulumu gelecek yıl başlayacak.

Kaynak: PV magazine

Dünyanın İlk Katlanabilir Çatı Güneş Enerjisi Santrali Elektrik Üretimine Başladı

İsviçre’nin Chur kentindeki atık su arıtma tesisinin çatısına kurulan ve dünyanın ilk katlanabilen güneş santrali olma özelliğini taşıyan santral, arıtma tesisinin elektrik ihtiyacının yüzde 20’sini karşılıyor.

Toplam 2 bin 120 adet güneş paneli yerleştirilerek kurulan çatı santrali, yıllık 550 kilowattsaat elektrik üretimi gerçekleştiriyor.

Dünyanın ilk katlanabilir güneş santrali olma özelliğini taşıyan proje, çatısında bulunduğu su arıtma tesisinin elektrik ihtiyacının yüzde 20’sini karşılayabilecek kadar elektrik üretiyor.

Söz konusu güneş panelleri 5 bin 800 metrekarelik bir alanı kaplıyor.

Güneş panelleri Akıllı dağıtık NORD sürücüleri sayesinde güneşin ilk ışıkları bulutları geçince güneş panelleri otomatik olarak açılıyor. Güneş battığında ya da kar, fırtına ve dolu gibi olumsuz hava koşulları söz konusu olduğunda paneller koruma pozisyonunu alıyor. PLC entegre edilmiş sürücü sayesinde, iletişimin kesildiği durumlarda bile çatı grupları toplanarak her birinin otomatik fonksiyonu ile geri çekilmesi sağlanıyor. 

Kaynak: Railly News

Fransız EDF, İngiliz Şarj İstasyonu Şirketi Pod Point’i Satın Aldı

Fransız enerji şirketi EDF, İngiltere’nin en büyük elektrikli araç şarj istasyonu şirketlerinden Pod Point’in çoğunluk hisselerini satın aldı.

Satın alma işlemi, finans şirketi Legal & General Capital ile yeni kurulan ortak girişimin bir parçası olarak gerçekleştirildi. Legal & General Capital EDF’nin yeni kurulan ortak girişiminde yüzde 23 oranında hisseye sahip olacak. 

2009 yılında kurulan şarj altyapı şirketi Pod Point’in İngiltere’de yaklaşık 62 bin, Norveç’te ise 6 bin 600 şarj noktası bulunuyor.

EDF İngiltere CEO’su Simone Rossi, elektrikli araçların İngiltere’nin karbon emisyonlarını azaltmada ve iklim değişikliği ile mücadelede hayati önemde olduğunu belirterek, “Şarj noktalarının eklenmesiyle, müşterilerimizin karbon ayak izlerini azaltmalarına ve düşük yakıt maliyetlerinden yararlanmalarına yardımcı olabiliriz. Elektrikli araçlardan kaynaklanan ek elektrik talebi, yenilenebilir enerji kaynaklarından ve nükleer enerjiden düşük karbon üretimine acil yatırımları da beraberinde getirecektir” dedi.

Pod Point şirket kurucusu ve CEO’su Erik Fairbairn ise yaptığı açıklamada, bu iş birliğinin Pod Point için inanılmaz heyecan verici bir adım olduğunu belirterek, 2009 yılında, ulaşımın dünyaya zarar vermemesi vizyonu ve tüm park alanlarına bir şarj noktası koyma misyonu ile yola çıktıklarını ve bu yolda büyük ilerleme kaydettiklerini ifade etti. EDF'ye katılarak işleri bir sonraki seviyeye taşıyabileceklerini ve ulusal şarj noktaları kurma hızını artırabileceklerini ve İngiltere'deki sürücülerin elektrikli araç kullanmalarını kolaylaştırabileceklerini kaydetti.

Kaynak: Electrive

Jeff Bezos, İklim Değişikliği ile Mücadele İçin 10 Milyar Dolar Hibe Edecek

Amazon’un kurucusu ve CEO’su Jeff Bezos “Bezos Dünya Fonu” adı altında bir fon oluşturduğunu ve iklim değişikliğiyle mücadele için 10 milyar dolar bağışlayacağını açıkladı.

Bezos, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, iklim değişikliğinin dünya için en büyük tehdit olduğunu belirtti.

İklim değişikliğine karşı mücadelede bilinen yolları güçlendirmek ve yeni yollar keşfetmek için diğerleriyle birlikte çalışmak istediğini ifade eden Bezos, kurduğu küresel girişim kapsamında iklim değişikliğiyle mücadele çalışmalarına 10 milyar dolar bağışlayacağını bildirdi.

Bezos, yaz ayları itibarıyla bilim insanları, aktivistler ve sivil toplum kuruluşları için hibeler verilmeye başlanacağını duyurarak, “Dünya hepimizin ortak noktasıdır – hadi birlikte koruyalım.” mesajını paylaştı.

Kaynak: CNN International

HAFTANIN RAPORU

Yenilenebilir Enerji Finansmanı: Yeşil Tahviller

Yenilenebilir enerji kapasiteleri artırmak isteyen ülkeler, yeşil tahvilleri çekerek bu yatırımlarını gerçekleştirebilirler. IRENA’nın bu raporu, yeşil tahvillerin nasıl gerçekleştirildiğine ve sağladığı finansman olanaklarına ışık tutuyor.

Raporun tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

İNFOGRAFİK / GRAFİK