Elder

Mevzuatlar

Kanunlar

Yayın Adı Resmi Gazetede Yayımlandığı Tarih Sayısı
Elektrik Piyasasi Kanunu 03.03.2021 4628

Yönetmelikler

Yayın Adı Resmi Gazetede Yayımlandığı Tarih Sayısı
Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Satın Alma-Satma ve İhale Prosedürlerinin Hazırlanması ve Uygulanması Yönetmeliği 15.05.2016 29722
Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliği 22.08.2015 29453
Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği 8.05.2014 28994
Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik 2.10.2013 28783
Elektrik Dağıtımı ve Perakende Satışına İlişkin Hizmet Kalitesi Yönetmeliği 21.12.2012 28504
Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik 21.07.2011 28001
Aydınlatma Yönetmeliği 10.07.2009 27284
Elektrik Piyasası Yan Hizmetler Yönetmeliği 27.12.2008 27093
Elektrik Enerjisi Talep Tahminleri Hakkında Yönetmelik 4.04.2006 26129
Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği 1.11.2004 25632
Elektrik Piyasası Dağıtım Yönetmeliği 19.02.2003 25025
Elektrik Piyasası Şebeke Yönetmeliği 22.01.2003 25001
Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği 25.09.2002 24887
Elektrik Piyasası İthalat ve İhracat Yönetmeliği 4.09.2002 24866
Elektrik Piyasası Serbest Tüketici Yönetmeliği 4.09.2002 24866
Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliği 11.08.2002 24843
Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği 4.08.2002 24836

Tebliğler

Yayın Adı Resmi Gazetede Yayımlandığı Tarih Sayısı
Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğ 2.10.2013 28783
Elektrik Dağıtım Bölgelerinde Uygulanacak Fiyat Eşitleme Mekanizması Hakkında Tebliğ 6.03.2013 28579
Perakende Satış Hizmet Geliri ile Perakende Enerji Satış Fiyatlarının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ 30.12.2012 28513
Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğ 10.03.2012 28229
20 Dağıtım Şirketinin İlk Uygulama Dönemine İlişkin Gelir Düzenlemesi Hakkında Tebliğ 12.11.2008 27052
Elektrik Dağıtım Bölgelerinde Uygulanacak Fiyat Eşitleme Mekanizması Hakkında Tebliğ 21.12.2006 26383
Piyasa İşletim Gelirinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ 7.09.2005 25929
Elektrik Piyasasında Mali Uzlaştırma Yapılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ 4.11.2003 25279
Elektrik Piyasasında Perakende Satış Sözleşmesi Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ 31.08.2003 25215
Elektrik Piyasasında Gelir ve Tarife Düzenlemesi Kapsamında Düzenlemeye Tabi Unsurlar ve Raporlamaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ 24.01.2003 25003
Elektrik Piyasasında Gelir ve Tarife Düzenlemesi Kapsamında Düzenlemeye Tabi Unsurlar ve Raporlamaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ Ekleri 24.01.2003 25003
Elektrik Piyasasında Kullanılacak Sayaçlar Hakkında Tebliğ 8.12.2002 24597
İletim Sistemi İşletim Gelirinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ 11.08.2002 24843
İletim ve Dağıtım Bağlantı Bedellerinin Belirlenmesi Hakkında Tebliğ 11.08.2002 24843
Perakende Satış Hizmet Geliri ile Perakende Enerji Satış Fiyatlarının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ 11.08.2002 24843
Dağıtım Sistemi Gelirinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ 11.08.2002 24843

Usul ve Esaslar

Yayın Adı Resmi Gazetede Yayımlandığı Tarih Sayısı
Ortak Kullanım Haline Gelen Elektrik Dağıtım Tesislerinin Elektrik Dağıtım Şirketlerince Devralınmasına Dair Usul ve Esaslar 12.02.2012 28202
Elektrik Piyasası Dağıtım Sistemi Düzenlemeye Esas Yatırım Harcamalarının Belirlenmesi ve Gerçekleşmesinin İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar 17.06.2011 27967
İthalat ve İhracata İlişkin Dengeleme Ve Uzlaştırma Usul Ve Esasları 17.06.2011 27997
Otomatik Sayaç Okuma Sistemlerinin Kapsamına ve Sayaç Değerlerinin Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar 10.04.2011 27901
Kişisel Seçenekler