Elder

Dijital Endeks

Dağıtım Şirketlerinde Dijitalleşme Seviyelerinin Ölçülmesi – Yöntem, Araçlar ve Değerlendirme Projesi

Proje Yürütücüsü: GDZ Elektrik Dağıtım AŞ

Proje Paydaşları: ADM, GDZ, Yeşilırmak Elektrik Dağıtım Şirketleri

Proje kapsamında, proje paydaşı elektrik dağıtım şirketlerinin dijitalleşme seviyelerinin belirlenmesi için izlenecek yöntemler çıkarılarak dijital dönüşüm sürecine ne kadar uyum sağlayabildikleri ve dijital teknolojilerin getirdiği yeniliklerin ne kadarından faydalanabilme yetkisine sahip oldukları ölçümlenmiştir.  

Proje paydaşı dağıtım şirketlerinin dijital olgunluk seviyeleri ölçümlenirken Strateji ve Kültür, Teknoloji Kullanımı ve Operasyonel Süreçler, Siber Güvenlik, Müşteri Deneyimi başlıklarına ait modelin ana kategorileri, alt kategorileri ve bu kategorilerin ağırlıklarını gösteren konular özelinde soru setleri hazırlanmıştır. Alt kategorilerde ölçülen kriterler, EDAŞ’lardan alınan cevaplar ile puanlandırması yapılarak cevapları kanıtlayıcı nitelikte ekran görüntüsü, rapor, sunum, excel gibi dokümanları oluşturulmuştur.

Seçilen yöntemlerin uygulanması amacıyla kullanılacak araçların belirlenmesi sağlanarak gerek yöntemlerin gerekse araçların belirlenmesi süreçlerinde bu alanda uzman (yurt içi ve dışı) profesyonellerin de katılımı ile atölye çalışmaları düzenlenerek literatürdeki yöntem/araçların nasıl yerelleştirileceği ve ülkemize nasıl uygulanacağı konuları tartışılmıştır.

Dijital olgunluk endeksi ile şirketlerin stratejisini, iş gücünü, kültürünü, teknolojisini, yapısını, müşterilerin, iş ortaklarının ve çalışanların dijital beklentilerini karşılamak için farklı yöntemler ve metrikler kullanılarak hesaplanan ve sayısal olarak kıyaslanabilir dijital olgunluk seviyesini ölçen çıktılar raporlanmıştır. Proje kapsamında tarife önerisi olarak; EDAŞ’lar için kritik faktörlerden biri olan Kalite Faktörü uygulamasına alt başlık dahilinde “Dijital Olgunluk Performans Göstergesi” metriğinin eklenmesi üzerine çalışma yürütülmüştür.