Elder

NOCA

Noca Platform Kodsuz Uygulama Geliştirme Platformu 


Proje Yürütücüsü: Başkent Elektrik Dağıtım AŞ

Proje Paydaşı: 21 Elektrik Dağıtım Şirketi

Noca Kodsuz Uygulama Geliştirme Platformu Projesi ile dağıtım şirketlerinin dijital dönüşümlerini hızlandırmak ve maliyetleri düşürmek için temel programları kullanabilen çalışanların kod bilgisine gerek duymaksızın ihtiyaç duyulan web ve mobil uygulamaları görsel araçlar kullanarak sürükle-bırak yöntemi ile kolayca yapabilecekleri kodsuz uygulama geliştirme platformunun hayata geçirilmesi amaçlanmaktadır. Proje ile dağıtım şirketlerine dijital dönüşüm projeleri kapsamında eski sistemlerini kolayca güncellemek, süreç yeniliklerini entegre etmek veya operasyonel süreçlerini güçlendirmek için geliştirecekleri yeni uygulamalarda çeviklik sağlanacaktır. Noca platformunun temel özelliklerinde, iş süreç yönetimi ve kural tasarımı, veri bağlantıları, görsel editör, API portal ve entegrasyon, raporlar ve analizler, uygulama pazaryeri yer almaktadır. BT ile iş birimleri arasında köprü olacak platform sayesinde isterlerin değişiminden dolayı yaşanan gecikmeler ortadan kalkacak ve kod bilgisi gerektirmeyen yapısı sayesinde BT personelleri dışında diğer çalışanlar da uygulama geliştirme süreçlerine dahil olabilecektir.

Platformda dağıtım şirketlerine uygulamalarını geliştirmek için kullanabilecekleri görsel bir ara yüz sunulacak olup diğer sistemlerle entegre edilebilecektir. Noca Platform, geliştiricilerin uygulamaları her ayrıntıda özelleştirmesine izin verecektir. Böylelikle değişen ihtiyaçlara göre web ve mobil uygulamalar özelleştirilebilecektir. Regülatif değişiklikler, yeni ihtiyaçlar veya teknolojik gelişmeler neticesinde talep edilen güncellemeler Noca Platform özellikleri sayesinde kolayca yapılabilecek ve son kullanıcıya sunulabilecektir. Platform, web uygulamalarındaki güvenlik açıklarının kapatılması ve bu uygulamaların güvenli bir şekilde korunmasını sağlamak için çalışmalar yapan Open Web Application Security Project (OWASP) tarafından belirlenen “OWASP Top 10 Low-Code/No-Code Security Risks” doğrultusunda geliştirilecektir. Noca Projesi ile farklı programlama dilleri ve araçları aradan kaldırılarak tüm gereksinimlerin tek bir çatı altında planlanabildiği ve sürecin bütününün görünür olduğu uygulama geliştirme yeteneği sayesinde geride teknik borç bırakılmamış olacaktır.