Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı Semih Özçakır, yapılan teftişlerde elektrik dağıtım şirketlerinin iş sağlığı ve güvenliği alanında noksan hususları yüzde 85 oranında giderdiğini açıkladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve ELDER- Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği iş birliği ile “Elektrik Dağıtım Sektöründe İSG Denetimi ve Çözüm Önerileri Çalıştayı” gerçekleştirildi. Çalıştayın açılışında konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı Semih Özçakır, 2016 yılında Türkiye genelinde faaliyet gösteren 21 elektrik dağıtım şirketinden 13’ünde denetlemelerin yapıldığını ve tüm sektörün yüzde 62’sinin denetlendiğini bildirdi.
 

Bu şirketlerin alt işverenleri ile birlikte toplam 113 iş yerinde tespit edilen bin 327 adet mevzuata aykırı hususun giderilmesi için işverenlere süre verildiğini aktaran Özçakır, süre sonunda bin 114 noksan hususun giderildiğini kaydetti. Özçakır, “Yapılan teftişlerde noksan hususların giderilme oranı yüzde 85 olmuştur.” dedi. Sektörün tamamına ulaşılmasını hedeflediklerini aktaran Özçakır, bu noktada ELDER’in katkısını da beklediklerini dile getirdi.

ENERJİ ALTINDA BAKIM YAPMA İŞİN TEHLİKE BOYUTUNU ARTIRIYOR

ELDER Genel Sekreteri Uğur Yüksel, elektrik dağıtım sektörünün tehlikeli ve çok tehlikeli işler sınıfında bulunduğunu hatırlattı. Sektörün bir dönüşüm içinde olduğuna, bilişim ve iletişim teknolojilerinin sektörde önem kazandığına dikkat çeken Yüksel, son 10 yıldır akıllı şebeke kavramının sıklıkla kullanıldığını vurguladı.

 

Yüksel, “Şebekemizin akıllanması bilişim ve iletişim teknolojilerinin şebekeye entegre edilmesi ile gelişiyor. Ama bu işimizin tehlikeli ve çok tehlikeli niteliğini ortadan kaldırmıyor. Aslında günümüz insanının elektriğe bağımlılığı geçmişe göre çok daha yüksek hale geldiği için, kesintilere tahammülü de azalmış durumda. Hem ELDER’in, hem başta Bakanlığımız olmak üzere düzenleyici kurumların, hem de dünyadaki ülkelerin enerji altında bakım ve onarım yapma hedefi bulunuyor. Bu da işimizin tehlike niteliğini biraz daha artıran ancak toplumun bizden beklediği bir hizmet oluyor.” diye konuştu. Yüksel, ELDER bünyesindeki İSG Çalışma Grubu’nun en önemli çalışma gruplarından bir tanesi olduğunu ve sektör için yol gösterici olduğunu bildirdi.

ÖLÜMLÜ İŞ KAZASI OLMAYAN ŞİRKETE BONUS

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Elektrik Piyasası Daire Başkanlığı, Dağıtım ve Perakende Satış Grup Başkanı Alpaslan Mutlu, EPDK olarak sürece katkı sağlayabilecekleri hususun teşvik olduğunu ve mevzuatta buna yönelik bir düzenleme yapıldığını bildirdi. Mutlu, “Ölümlü iş kazası olmayan şirketlere gelir tavanının binde 5’i kadar ilave ödül teşvik olarak konuldu.” dedi. Elektrik dağıtım şirketlerine büyük görev düştüğünü kaydeden Mutlu, şirketlerin sorumluluklarının farkında olmasından dolayı mutluluk duyduğunu da ifade etti.

ELDER İSG Çalışma Grubu Başkanı Savaş Seloğlu, bu çalıştayın çok önemli olduğunu belirterek, tüm paydaşlarla iş birliğinin devam edeceğini söyledi. Seloğlu, “İnşallah dağıtım sektöründe daha iyi şeyler yapacağız. Bu ilk adım. Yolumuzun uzun ve çetin olduğunu biliyoruz. Yılmadan, pes etmeden, sabırla, kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz.” dedi.

ÖNERİLER SUNULDU

Çalıştayda, iş sağlığı ve güvenliğinin sektörde daha da gelişmesi amacıyla şu önerilerde mutabık kalındı:

 • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ve Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. olmak üzere tüm paydaşlarla iş sağlığı ve güvenliği açısından yakın iş birliği içerisinde çalışmalar yapılması.
 • Dağıtım şirketlerinin mühendis, müdür ve üzeri yöneticilerin iş sağlığı ve güvenliği denetimlerine aktif katılımlarının sağlanması.
 • Yüklenicileri iş sağlığı ve güvenliği açısından geliştirmek ve sıkı kontrol etmek için programlar hazırlanması ve uygulanması.
 • Dağıtım sektöründe enerji altında çalışılmasına yönelik mevzuat değişikliklerinin ilgili kurumlarca tartışılmaya başlanması; uluslararası örnekleri de dikkate alarak bunun gerektirdiği iş sağlığı ve güvenliği standartların bir an önce hayata geçirilmesi; eğitimlerin yapılması.

TÜBİTAK desteği ile 2014 yılında başlayan ve liderliğini Başkent EDAŞ’ın yaptığı SEAS-Gölbaşı Mikro Şebeke Demonstrasyonu, Avrupa’daki son 10 yılın en inovatif projesi oldu. Proje 7 ülkeden 33 şirketin iş birliğiyle hayata geçti

AB ITEA3 ve TÜBİTAK desteğiyle ve 7 ülkeden 33 şirketin işbirliğiyle gerçekleşen Akıllı Enerji Farkındalık Sistemleri Projesi (SEAS) Avrupa’daki son 10 yılın en inovatif projesi seçildi. 10 Mayıs’ta düzenlenen Digital Innovation Forum 2017’de “İnovasyon ve İş Etkisi Mükemmelliği” ödülü alan toplam 21 milyon Euro bütçeli SEAS projesinin Mikro Şebeke Demonstrasyon çalışmalarını Enerjisa dağıtım şirketlerinden Başkent EDAŞ yürüttü.

2016 yılı sonu itibarıyla tamamlanan projeyle ilgili bilgi veren Enerjisa Dağıtım Şirketleri Genel Müdürü Murat Pınar, 300 kWp kurulu güneş enerjisi gücüne sahip Mikro Şebeke Demonstrasyon alanında detaylı güç kalitesi analizleri yapılabiliyor, kampüs alanındaki trafo altyapısı da SCADA sistemi üzerinden takip edilebildiğini söyledi. Projenin, ‘nesnelerin interneti’ (IoT) platformu sayesinde kurulan elektrikli araç şarj istasyonları ve akıllı sayaç altyapısı gibi tüm sistemlerin bütünleşik çalışabilir hale getirildiğine değinen Pınar, şöyle devam etti: “Geleceğin şebekeleri için çok önemli bir prototip olan proje enerji kaynaklarının ve tüketiminin yerel düzeyde etkin yönetimini hedefliyor. Ankara Gölbaşı’nda bulunan Gazi Teknopark’ın Türkiye’nin ilk mikro şebeke demonstrasyon merkezi olarak dizayn edildiği proje, temiz enerji teknolojilerinin şebekelere entegrasyonu için ülkemize önemli bir uygulama sahası kazandırıyor. Büyük bir dönüşüm sürecinin başlangıcında olan enerji sektörü için bu yaklaşım, üniversite kampusları ya da hastane bölgeleri gibi alanlardan başlayarak yaygınlaşma potansiyeline sahip. Oluşan altyapı, geleceğimizi şekillendirecek akıllı şehir uygulamalarının enerji ayağı için de çok önemli bir fırsat sunuyor.”

Projenin demonstrasyon iş paketindeki kullanım ve demonstrasyon senaryoları görev liderliğini üstlenen Başkent EDAŞ, teknik ve operasyonel bilgi birikimi sayesinde özellikle mikro şebeke ölçeğindeki yerel enerji kaynaklarının yönetimi ve şebeke entegrasyonu konularında projeye yön verdi.

Pompaj depolamalı HES’ler enerji üretimi, sağladığı maliyet avantajı ve enerji depolama kapasitesi ile arz güvenliğine katkıda bulunmasıyla dikkat çekiyor.
İskoçya ve Birleşik Krallık’ta yenilenebilir enerjiye yönelik çalışmalar gerçekleştiren Scottish Renewables, pompaj depolamalı HES’lerin Birleşik Krallık’a sağladığı faydaları bir raporda topladı ve sektör için bazı önerilerde bulundu.
Birleşik Krallık’ın elektrik sisteminin geniş bir esnekliğe ulaşması gerektiğine dikkat çeken raporda, Ulusal Altyapı Komisyonu tarafından esnek bir elektrik sistemiyle tüketicilerin 2030 yıl itibariyle 8 milyar sterline ulaşan miktarda tasarruf sağlayabileceğinin açıklandığı kaydedildi.  
Pompaj depolamalı HES’lerin gerekli esnekliği sağlamak için kanıtlanmış en iyi teknolojilerden bir tanesi olduğuna işaret eden rapor, Birleşik Krallık’ta 2.8 GW enerji üretimi gerçekleştiren 4 projenin olduğunu hatırlatarak bu tesislerin 24 GWh’lık depolama kapasitesinin bulunduğunu aktardı.
Rapor, hükümet ve enerji piyasası düzenleyici otoriteleri için de bazı önerilerde bulundu. Bu önerilerden bazıları şöyle sıralandı:

 • Ekonomik dışsallıkların (bir üretim veya tüketim olayının üçüncü kişileri olumlu ya da olumsuz etkilemesi) içselleştirilebileceği bir piyasa mekanizması geliştirilmeli.
 • Önümüzdeki süreçte hayata geçecek politikalara ve kararlara ilişkin ticari riskler azaltılmalı
 • Enerji depolamanın sağlayacağı uzun vadeli avantajları tanıyacak olan piyasa mekanizmaları sunulmalı.

Kaynak: hydroworld.com

İspanya Yüksek Mahkemesi, özel elektrik şirketi Iberdrola aleyhinde elektrik fiyatlarını manipüle ettiği gerekçesiyle soruşturma açtı. 

Mahkeme tarafından yapılan açıklamada, İspanyol Iberdrola'nın 2013 yılında elektrik fiyatlarını manipüle ettiğine ilişkin davayı incelemeye aldıklarını duyurdu. Açıklamada, yolsuzlukla mücadele savcılığı tarafından açılan soruşturma kapsamında polisin şirketin Madrid ve Bilbao kentlerinde bulunan ofislerine de baskın düzenledikleri kaydedildi.

Konuyla ilgili şirketten bir açıklama yapılmadı.

Ne olmuştu?

2015 yılında da İspanya Ulusal Rekabet ve Piyasalar Kurumu, şirketi bazı hidroelektrik santrallerinde üretilen elektrik fiyatları için 25 milyon euro ceza vermiş, şirket daha sonra bu kararı temyize götürmüş ve ceza iptal edilmişti.

Kaynak: Enerji Günlüğü

ELDER- Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği ve Prema Mühendislik Danışmanlık tarafından organize edilen "Enerji Sistemleri için Siber Güvenlik Eğitimi" 11-12 Mayıs 2017 tarihlerinde Ankara Meyra Palace Hotel'de elektrik dağıtım şirketleri ve enerji sektörünün öncü kuruluşlarının katılımıyla gerçekleştirildi.

Endüstriyel Kontrol Sistemleri Siber Güvenliği konusunda 20 yılın üzerinde deneyime sahip Özkan Demiröz tarafından verilen eğitimin birinci gününde bugüne kadar enerji sektörüne yönelik gerçekleşen önemli saldırılar, endüstriyel kontrol sistemlerinin bilgi sistemlerinden hangi noktalarda farklılaştığı, ISO 27001, ISO 27002 ve ISO 27019 standartlarının bir bütün olarak bilgi sistemleri ve endüstriyel kontrol sistemleri için nasıl uygulanabileceği ve  endüstriyel kontrol sistemlerinin hangi temel güvenlik kontrollerine sahip olması gerektiği anlatıldı.

Eğitimin ikinci gününde, enerji sistemleri için risk değerlendirme metodolojisi anlatıldı ve örnek bir atölye uygulama çalışması ile katılımcılar risk değerlendirmesini gerçekleştirdiler. Enerji şirketlerine özel olarak geliştirilen ve ISO 27001, 27002 ve 27019 standartlarını bütünleştiren Risk Yönetim Aracı da bu eğitimde tanıtıldı.

Haftanın Makalesi
EKS / SCADA Sistemlerinde 3 Önemli Güvenlik Trendi

OT ve IT ağlarının yakınsaması nedeniyle mevcut EKS/SCADA sistemlerinin istismar edilme riski dramatik olarak artıyor.
EKS / SCADA sistemlerindeki en önemli güvenlik trendlerini anlatan aşağıdaki yazı, yazılmasının üzerinden yaklaşık 3 yıl yıl geçmiş olmasına rağmen hala güncelliğini koruyor.

recordedfuture.com/ics-scada-trends/

Dünyanın Elektrik Gündemi

 • Avustralya’da geçen seneki elektrik kesintisinde 456 MW rüzgar susunda Alcoa’nın 30 yıldır çalışan alüminyum tesisine elektrik verilemedi ve 23 milyon $ zarar oluştu. Piller deva mı? İngiltere geçen ay 1.3 milyar $, 4 yıllık Endüstri strateji fonu ile pilleri destekleyecek. Piller tek çözüm değil.
 • Çin, geçen ay yayınlanan yol haritasında, 2025’de 35 milyon araç satışının 7 milyonunun alternatif yakıtlı olmasını istiyor. Hindistan’da hükümete yakın bir think tank da 2032’de tüm araçları elektrikli hale getirmeyi planlıyor. Daimler de 2025 gibi elektrikli araçların satışların %15-20si olmasını istiyor.
 • Elektrik çalışan California çalışsın, kriz-dert-macera bitmiyor. 10 senedir ilk defa akşam 19-21 arası 1.kademe şebeke acil durumu verdi geçen hafta. Daha mayıs. Yük 2000 MW yukarıda, ihracat 800 MW aşağıda, 330 MW da sorunlu santral. Talep hızla yükselmese de, güneşin hızlı düşüşü problem
 • İngiliz düzenleyici Ofgem’e dişsiz kaplan demişler. Ofgem başkanı Nolan eğer politikacılar emrederse fiyat tavanı uygularım dedi, sektörüde adilane olmayan fiyat artışları ile itham etmişti. Lisans dönemi makalesinde “ekonomi bir disiplin olacaksa, piyasa yanlışlarını anlamalı düzeltmeli” yazmış.

Grafik
Yenilenebilirin sistemdeki oranı arttıkça değeri düşüyor. (Makale)

Kaynak :http://barissanli.com/eak/