Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği – ELDER Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Çeçen, elektrik dağıtım sektörünün özelleştirilmesi ile birlikte yatırım miktarlarının arttığını, bugün yıllık ortalama 4-4,5 milyar TL’lik yatırımların söz konusu olduğunu söyledi.

ELDER Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Çeçen, 23. Uluslararası Enerji, Çevre Fuarı ve Konferansı’nda (ICCI 2017)MÜSİAD ve TÜSİAD özel oturumunda yaptığı konuşmada elektrik dağıtım sektörünün gelişimi ve hedeflerine ilişkin bilgi verdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan “Milli Enerji Stratejisi” vizyonu ile birlikte Türkiye’nin arz güvenliği sorunu kalmadığını belirten Serhat Çeçen, şunları söyledi:

“Dünyada enerji tüketiminin artmasıyla elektrik piyasalarının yeniden düzenlenmesi, yeni bir mimari söz konusu. Yeni bir sayfa oluşturuyoruz. Bizler bu işi yapılandırırken birinci jenerasyondayız. Bu özelleştirmeler, yeniden yapılandırmalar, mevzuat değişiklikleri geleceğimizi inşa ediyor. Burada en odak nokta tüketici. Dağıtım sektörünün özelleşmesiyle birlikte en şeffaf, kesintisiz ve çabuk hizmeti verebilmek için de gerekli yatırımlar, atılımlar ve sürdürülebilir bir çevre politikası da en ön planda yer alıyor."

* ELDER Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Çeçen ile ELDER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve GAZBİR Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Arslan, özel oturumda önemli değerlendirmelerde bulundular.


“ÖNGÖRÜLEBİLİR BİR PİYASAYA İHTİYACIMIZ VAR”

“Bizler, dağıtım şirketleri olarak son 5 yıldır 40 milyon aboneye, 80 milyon vatandaşa hizmet ediyoruz. Önümüzdeki 3-4 senelik dönem, elektrik arzındaki yatırımların ilerlemesi ile bizlerin de en kaliteli hizmeti götürmek için yapacağımız altyapı yatırımlarının tamamlanması gereken bir dönem olacak.

Bugünlere gelindiğinde özelleştirmelerle birlikte elektrik dağıtım sektörü olarak devletimize 13 milyar dolarlık bir ödeme yaptık. Sektörümüzde bu yatırımları yaparken, bir yandan da kaliteyi arttırarak devam ettirmek için de finansal sürdürülebilirliğe de ihtiyacımız var. Öngörülebilir bir piyasaya sahip olmamız gerekiyor. Bunun için de otoriteyle uyumlu bir çalışma içindeyiz.”

“KAÇAK ELEKTRİK AZALACAK”

“Özeleştirmedeki ana amaç kamu yatırım yükümlülüğünden kurtulacak ve yatırımların artacağı bir modeldi. Bir yandan tüketim artarken müşteri memnuniyetini de yakalamamız gerekiyor. Yatırım miktarları arttı, bugün yıllık ortalama 4-4,5 milyar liralık yatırımlar söz konusu. Bir çok bölgemiz kesintisiz ve kaliteli hizmet üretiyor. Neredeyse, tüm dağıtım bölgelerimizde teknolojik yatırımlar da gerçekleşiyor. Bunu tüketicimizin memnuniyeti için gerçekleştirdik.

Özel sektörle birlikte kadın çalışan oranını da artırma gibi bir politika devam ediyor. Bugüne gelindiğinde, kayıp kaçak oranları bugün yüzde 15'lerin altına indi. Kayıp kaçak oranının yüksek olduğu bölgeler çıkarıldığında Türkiye yüzde 8 olan OECD ortalamasını yakaladı. Önümüzdeki dönem dağıtım şirketlerinin kaçak enerjiyle en yoğun mücadele edeceği bir dönem olacak. 2020 yılı ise istenilen hedeflere ulaştığımız bir yıl olacak.”

 • Trafolarda güneş ışınlarının da etkisiyle aşırı ısınma sonucu ortaya çıkan arıza ve kayıplara BEDAŞ’ın Ar-Ge ekibi ‘ısıl boya’ ile çözüm üretti. Pilot uygulaması başarı ile sonuçlanan ‘Trafoların Merkezlerinde Isıl Kaplama ve Isı Kontrol Projesi’ sayesinde trafolarda iç sıcaklık 5-10 derece düşürüldü. Böylece ısınma kaynaklı arıza ve kayıplar azalırken trafoların ekonomik ömrü de uzadı.

 • Portekiz ve Slovakya yapılan çalışmalara göre 7-11 derece sıcaklık düşüşü trafo ömrünü iki kat artıyor. Yine ABD’de yapılan bir başka araştırmaya göre de trafolarda 4-5 derecelik bir sıcaklık düşüşü yüzde 10’unluk bir tasarruf sağlıyor. Bu verilerden hareketle BEDAŞ’ın projesi; yüzde 10-20 aralığında bir tasarruf sağlarken trafoların ömrünü de iki kat varan oranda artırıyor.

İstanbul Avrupa Yakası’nda 4.8 milyon aboneye elektrik dağıtım hizmeti veren Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş.(BEDAŞ), kesintisiz enerji için peş peşe yatırım yapıyor. Bir yandan teknoloji yatırımlarına ağırlık veren BEDAŞ, diğer yandan Ar-Ge ekiplerinin geliştirdiği projeler ile arıza ve kesintilere karşı çözüm üretiyor. Ar-Ge ve Yatırım Direktörlüğü bünyesinde 7’si tamamlanmış 9’u ise devam eden 16 projeyi yürüten BEDAŞ, son olarak güneş ışınları nedeniyle iç sıcaklığı artan trafolara yönelik geliştirdiği projenin pilot uygulamasında oldukça başarılı sonuçlar elde etti.

Trafolardaki sıcaklık 5-10 derece düşürüldü
BEDAŞ’ın Ar-Ge ekibi tarafından geliştirilen ‘Trafoların Merkezlerinde Isıl Kaplama ve Isı Kontrol Projesi’nin pilot uygulamasında ‘ısıl boya’ ile kaplanan trafolarda iç sıcaklığın 5 ilâ 10 derece düşmesi sağlandı. Proje çerçevesinde oluşturulan selektif yüzey kalın bir izolasyon tabakası olmadığı için, yüklü çalışan trafo tarafından üretilen ısının içeride hapsolması engelledi.

Söz konusu proje sayesinde ısınma kaynaklı arıza ve kesintilerinde azalma sağlandığını ve trafolarda verimliliğin arttığına işaret eden BEDAŞ Ar-Ge ve Yatırım Direktörü İlker Dursun, “Yüzeylerin yayıcılık ve yansıtıcılık değerleri de proje kapsamında ölçüldü. Bu sayede teorik matematiksel hesap ile pratiğin uyumu gözlendi. Burada üretilen sonuçlar ile daha sonra herhangi bir trafonun iç sıcaklığının tahmin edilebilmesi de mümkün olacak. Sonuç olarak, bu tür kaplamalarla selektif yüzey oluşturulması, içeride oluşan sıcağın dışarıya atılmasında ve özellikle yaz aylarında güneş kaynaklı artan sıcaklığın kontrol edilmesinde çok fayda sağlayacak” değerlendirmesinde bulundu.

Araştırmalara göre yüzde 10-20 tasarruf sağlayacak

BEDAŞ Ar-Ge ekipleri tarafından uygulanan ve trafolarda sıcaklığı 5 ilâ 10 derece düşüren bu uygulamanın ne anlama geldiğini ABD ve Avrupa Birliği(AB) ülkelerinde yapılan araştırmalar net olarak ortaya koyuyor. Amerika Birleşik Devletleri Enerji Bakanlığı’nın verilerine dayanılarak yapılan bir araştırmaya göre, iç sıcaklıklarda yaklaşık 4-5 derecelik bir azalma sağlanması yüzde 10’luk bir tasarrufa denk geliyor. BEDAŞ’ın elde ettiği sonuçlarda trafolarda bu değerin 10 dereceye kadar çıkması tasarruf oranın yüzde 10 ilâ 20 aralığında olacağını gösteriyor.

Yine Slovakya’da AB  destekli yapılan bir akademik çalışmaya göre, her 7 derecelik sıcaklık düşüşü trafo ömrünü iki kat artırıyor. Portekiz’de yapılan başka bir çalışma da 11 derecelik bir sıcaklık düşüşünün trafo ömrünü 2.53 kat artırdığı belirtiliyor.

Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (AYEDAŞ) 2017 yılında yaklaşık 10 milyon liralık aydınlatma yatırımı yapacağını açıkladı.
AYEDAŞ’tan yapılan yazılı açıklamada, şirketin İstanbul’da sürdürülebilir ve kaliteli enerji sağlamak için şebeke ve aydınlatma yatırımlarını sürdüreceği ifade edildi.
Mevcut aydınlatma sistemlerinde bu yıl yapılacak bakım, onarım ve yatırım çalışmaları için yaklaşık 10 milyon lira ayrılacağı belirtildi. Açıklamada, şirketin İstanbul Anadolu yakasında ekonomik ömrünü dolduran aydınlatma ekipmanlarını yenileyeceği, arızalanan armatürlerin de bakım ve onarımının gerçekleştirileceği kaydedildi.
3032 artmatür yenilendi
AYEDAŞ tarafından son 5 ay içinde 3 bin 32 armatür ekonomik ömrünü tamamladığı için yenilenirken, 16 bin 77 adet armatür de onarıldı.
Kaynak: AA

Avrupa Çevre Ajansı (European Environment Agency-EEA) Avrupa’nın, 2020'ye kadar yüzde 20 emisyon azalımı ve yenilebilir enerjinin yüzde 20 paya sahip olması hedefini başarma yolunda ilerlediğini açıkladı.

EEA, Avrupa’nın tamamında yenilenebilir enerji kullanımının arttığını, ancak fosil yakıt kullanımını durdurmaya yetecek hızda ilerlemediğini bildirdi.

EEA tarafından yayımlanan yeni bir rapor; yenilenebilir enerjinin Avrupa’daki gelişimini ortaya koydu. Rapora göre, Avrupa’da 2013 yılında yüzde 15 düzeyinde olan yenilenebilir enerji kullanımı 2015 yılında 16,7'ye yükseldi ve bu rakam Avrupa kıtasının yeni enerji kapasitesinin yüzde 77'sine karşılık geldi.

Raporda, yenilenebilir enerji kullanımının fosil yakıt kullanımını durdurmaya yetecek hızda ilerlemediğine işaret edilirken yenilenebilir enerjinin Avrupa’da dengesiz bir dağılım gösterdiği kaydedildi. Örnek verilen raporda, birçok İskandinav ülkesinde enerji kapasitesinin yüzde 30'una denk gelen yenilenebilir enerjinin, Malta'da sadece yüzde 5'ine denk geldiği ifade edildi.

Yenilenebilire yatırım artmalı

EEA yetkilisi Mihai Tomescu, yaptığı açıklamada, Avrupa'nın yenilenebilir enerji artışının hızlanmış olduğunu fakat küresel ısınmayı 2 C'de tutmaya yetecek hızda olmadığını ve çalışmaların daha da arttırılması gerektiğini ifade etti.

Söz konusu rapor, Avrupa’nın, 2020'ye kadar yüzde 20 emisyon azalımı ve yenilebilir enerjinin yüzde 20 paya sahip olması hedefini başarma yolunda ilerlediğini vurguladı.

Kaynak: The Guardian

Birleşik Krallık'ın ulusal enerji şebeke idaresi National Grid, çalışanlarının güvenliğini sağlamak için yeni projeye imza attı. Şirket, saha personelinin ulaşımını GreenRoad isimli bir program üzerinden takip edecek.
Mobil iletişim ve mobil uygulamalar, elektrik dağıtım sektörünün faaliyetleri arasında her geçen gün daha fazla yer alıyor. Şirketler sadece tüketicilerle olan ilişkilerde değil, çalışanlarının iletişimi ve güvenliği için de mobil uygulamalar kullanıyor.
National Grid’den yapılan açıklamaya göre, şirket, çalışanlarının güvenliği için yeni bir uygulamayı devreye aldı. Bu yeni uygulamada, çalışanları taşıyan araçların hızı, hedef noktaya ulaşım süresi, gidilen mesafenin yanı sıra, ani fren, tehlikeli manevralar gibi konularda şirkete rapor verecek.
İyi şoförler ödüllendirilecek
Uygulamanın raporlama bölümünden araçları takip edecek olan şirket, araçları düzgün, kurallara uygun ve başarılı şekilde kullanan ve çalışanların güvenliğini riske atmayan şoförleri de ödüllendireceğini açıkladı.

Kaynak: Fleetowner

Haftanın Makalesi
“Önerilen Tarife Yapısı Beyannamesi”
Hazırlayan: ActewAGL Distribution Electricity Network
Tarih : 27 Kasım 2015

Avustralya'nın güneydoğusunda yer alan Yeni Güney Galler eyaletinin elektrik ve doğal gaz dağıtımından sorumlu olan ActewAGL Distribution (AAD) şirketi, hazırladığı raporda tarife yapısına ve stratejisine ilişkin bilgiler paylaşıyor. Şirket, geleceğin tarifesinin nasıl olması gerektiğine ilişkin anahtar çerçeveleri de dile getiriyor.

Söz konusu rapora buradan ulaşabilirsiniz.

Dünyanın Elektrik Gündemi

 • Bu hafta ABD’de FERC, elektrik toptan satış piyasalarına eyaletlerin sera gazı politikalarının nasıl entegre edileceğine dair iki günlük bir toplantı yapıyor. Bir yandan kapasite piyasaları bir yandan sera gazları, sürekli değişim. Cuma günü DC Temyiz mahkemesi Trump yönetiminin CPP ve EPA kararlarına dair isteğini onayladı
 • PJM’in ABD’de değişen elektrik üretim portföy yapısında teknik olarak güvenilirlik inceleme raporu.
 • EnviroPower’ın 10 kW’lık mikro kojen ünitesi ile %30 elektrik tüketim tasarrufu sağlanıyor. Kısaca kombi su ısıtırken elektrik de üretiyor. Başarılı olursa 5kW’da üretecek. 10 yıl önce çok umutluydum, bakalım…
 • 2016/17 kışı AB elektrik piyasasına dair
 • VW CEOsu “elektrikli mobilite niş olmaya devam edecek”. Geçen sene 750,000 elektrikli araba üretilmiş, küresel pazarın %0.9. 2025 gibi VW araçların ¾ ü hala dizel ve benzin motoru ile çalışır demiş. 2022’ye daha verimli motorlar için 20 milyar €, alternatif yakıtlı motor yatırımlarını 3 misline çıkarıyorlar 9 milyar €.
 • 2016/17 kışı AB elektrik piyasasına dair: fiyatların ne kadar nükleer güvenlik sorunlarına bağlı olduğunu gösterdi. Fransa’nın nükleer santrallerinin önemi… Almanya’da 2022’ye kadar 26 GW nükleer ve termal santral devreden çıkacak. Yüksek fiyatlar ve dengesizlik AB piyasalarından yeni düzen olur.
 • Almanya, 2020 yenilenebilir hedeflerini ıskalayabilir. Ulaştırma ve ısıtmada hedefi tutturamazken, elektrikte fazlasını yapmış.
 • Total Baş Enerji Ekonomisti Joel Couse’da 2030 öncesi petrole talebin en yüksek noktasına geleceğini ve 2030 gibi elektrikli arabaların yeni arabaların %15-30’unu teşkil edeceğini söyledi.
 • Bloomberg’in Edmunds’a dayandırdığı rapora göre eğer ABD vergi teşviki kalkarsa ABD elektrikli araba pazarı ölür. Georgia eyaletinde bir zaman neredeyse yeni satılan arabaların %4’ü elektrikti. Tesla’lar ise etkilenmemiş, vergi teşviki kalktıktan sonra da Tesla satışları eskisinden de fazla olmuş.
 • BNEF sunumundan s17:Çin’in elektrik talep büyümesi 2016 sonu hızlanmış, s20, Avrupadaki temiz enerji yatırım düşüşü dramatik, s43 Queensland’da kömür madeni tamamen otonom olacak, s59 araba şirketlerinn otonom planları, s70 elektrik arzının kaynaklar bazında değişimi.
 • Elektrikli araçlar ne zaman geleneksel araç fiyatlarının altına düşecek (Bloomberg)

Arşiv
29 Ocak 1956, Elektrik işlerine Sanayi, Madenler ve Enerji Bakanlığı bakacak. (Milliyet)

Kaynak :http://barissanli.com/eak/