Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), yerleşim merkezlerindeki konutların elektrik aboneliği işlemlerinin gerçekleştirilebileceği azami süreleri belirledi. Bağlantı süresi 2 ila 18 ay arasında sınırlı olacak.

EPDK’nın hazırladığı “Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” Resmi Gazete’de yayımlandı. Söz konusu yönetmelik ile konutların elektrik şebekesine bağlantı taleplerinin karşılanmasındaki gecikmelerin önlenmesi ve en kısa sürede bağlantının sağlanması amaçlanıyor. 

Yönetmelik ile, tesis türüne göre, dağıtım şirketlerinin tüketicilerin elektrik sistemine bağlanmasına ilişkin sürelere sınırlama getirildi. Buna göre, meskun mahallelerde, bağlantı süreleri 2 ila 18 ay arası olarak belirlendi.

Buna ek olarak, bağlantı hattının yapım yükümlülüğü dağıtım şirketlerinde olacak ancak kullanıcı kendisi yapmayı tercih edebilecek. Bu durumda kullanıcı bağlantı bedeli ödemekten muaf olacak.

Kaynak: Gazeteler

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ) bünyesinde bulunan Yatırım ve Ar-Ge Direktörlüğü ile Kayıp-Kaçak Direktörlüğü’ne bağlı mühendis ve uzmanlar tarafından yüzde 100 yerli imkânlarla geliştirilen ‘Akıllı Elektronik Mühür Sistemi Projesi’ sahaya indi. Proje kapsamında prototipler üretilirken yüksek tüketimli büyük müşterilerde ilk uygulama başladı.

AEDAŞ’ın devreye aldığı ve SMS (Smart Seal-Akıllı Mühür) olarak ifade edilen sistem sayesinde elektrik sayacı üzerinde yetkisi olmayan kişiler işlem yapamıyor ve bu sayede kaçak elektrik kullanımının büyük oranda önüne geçiliyor. Sistemin temelinde bir elektronik akıllı mühür, ana kontrol bilgisayarı, iş emirlerinin takip edildiği tablet bilgisayarlar ve elektronik akıllı mühürleri açıp kapatabilen yardımcı kumandalar yer alıyor. Söz konusu sistemde cihazlar arasındaki haberleşme, kırılamaz özel bir kripto üzerinden sağlanırken, bu sayede veri alışverişinin kaydedilip taklit edilmesi de engelleniyor. Akıllı Mühür sistemi dünya enerji dağıtım sektöründe bir ilk olma özelliğini de taşıyor.

EPDK’DAN DESTEK ALDI
Elektrikte kayıp ve kaçağın önlenmesi amacıyla AEDAŞ Kayıp-Kaçak Direktörlüğü’ne bağlı mühendis ve uzmanların fikir ve tasarımları çerçevesinde şekillenen, AEDAŞ Yatırım ve Ar-Ge Direktörlüğü tarafından inovasyon yönetimi çalışmaları tamamlanan Akıllı Elektronik Mühür sisteminde kullanılacak teknolojiler ve yol haritası belirlendi.

Ocak 2016’da Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) Ar-Ge Proje desteği de alınırken, tasarım ve sistemlerin prototip çalışması için Akdeniz Üniversitesi Teknoparkı’nda faaliyetlerini sürdüren mühendislik firmaları ile iş birliği yapıldı. Proje planlanan zamanda başarıyla tamamlanarak prototipler yüzde 100 yerli imkânlarla üretildi. Ardından pilot bölge entegrasyonları gerçekleştirildi ve testlere başlandı.

Yaklaşık 500 bin TL’lik bir yatırımla yola çıkılan Akıllı Elektronik Mühür Sistemi’yle ilgili Ar-Ge Mühendisleri tarafından literatür taraması da yapıldı. Buna göre uluslararası arenada dağıtım sektöründe benzer bir uygulamaya rastlanmadı.

Kaliforniya Üniversitesi, Berkeley'de Yapı Bilimleri Programı Profesörü ve Yapılı Çevre Merkezi ortak yöneticisi olan Gail Brager, binalarda enerji verimliliği ile bina sakinlerinin konforunu artırmak gerektiğini ifade ederek bu iki kavram arasındaki ilişkiyi anlattı.

Gail Brager, kısa süre önce MIT Enerji Girişimi Zirvesi’nde (MITEI) bir konuşma yaptı. Brager, hem enerji kullanımını optimize etmek, hem de bina sakinlerinin konforunu artırmak amacıyla, “enerji/konfor bağlantısı” adını verdiği yeni fikir kapsamında, yeni bina tasarım ve işletme yollarını irdeledi. Brager, MITEI'de yaptığı konuşmada, binalarda enerji ve konfor performansını arttırma ihtiyacı ve bunu gerçekleştirmek için en umut vaat eden yaklaşımlar üzerinde durdu.

  • Enerji ve iklim sorunlarıyla mücadelede neden binalara odaklanmak gerekiyor?

ABD’ deki karbon emisyonlarının neredeyse yarısının sebebi binalardır. Daha iyi aydınlatma ve bina kılıfı gibi önlemler yoluyla enerji kullanımının azaltılması, genellikle iklim değişikliği ile mücadelede en uygun maliyetli strateji olarak görülmektedir.

  • ‘Net sıfır enerjili bina’ kavramını ve bunların nasıl oluşturulacağını açıklar mısınız?

Net sıfır enerjili binalar, bir yıllık süre içerisinde en az tükettiği kadar enerji üreten binalar olarak tanımlanır. İlk öncelik, bina yüklerini ya da binanın ihtiyaç duyduğu ısıtma ya da soğutma enerjisini azaltmak ve mümkün olduğunca ‘pasif stratejiler’ kullanmaktır.

Pasif strateji; binaların (mekanik ya da elektrikli sistemler kullanılmaksızın) doğal yollarla ısıtılması, soğutulması ve aydınlatılmasıdır. Ancak bu şekilde, oldukça azaltılmış olan yükler için yüksek verimliliğe sahip mekanik ve elektrikli sistemler seçilebilir ve tasarlanabilir.

Son adım da bu enerjinin sağlanması için yerinde yenilenebilir enerji sistemleri tasarlamaktır. Üretilebilmesi mümkün olan enerji miktarı bile –örneğin, çatı bölgesi ile sınırlı kalan fotovoltaikler - binanın enerji kullanım yoğunluğunu azaltmak için bir hedef olarak kullanılır. Sızdıran bir kılıfa sahip, zayıf tasarımlı bir binaya fotovoltaik kurmak, delik bir kovaya devamlı su doldurmaya çalışmak gibidir. Öncelikle kovadaki delikleri kapatmak daha mantıklı olacaktır!

  • Enerji/konfor bağlantısı ile kastınız nedir? Bu iki kavramın birbiriyle ilişkisi nedir; ve hem kullanılan enerjiyi azaltma, hem de bina sakinlerinin konforunu arttırmada en çok umut vaat eden stratejiler nelerdir?

Eldeki bilimsel kanıtlar, ticari binaların aşırı soğutulması ve aşırı ısıtılması için muazzam miktarda enerji kullandığımızı ve aynı zamanda bina sakinlerinin büyük bir yüzdesini rahatsız ettiğimizi gösteriyor. Zenginleştirilmiş termal ortamları sağlama stratejileri, enerjiyi azaltma çabalarıyla birleştirilmelidir; bunlar, yüksek performansı hedefleyen tüm binalarda birbirinden ayrılmaz öğelerdir.

Binanın tasarımcıları ve operatörleri; bina sakinlerine bireysel konfor kontrolü imkanı sağlarken, aynı zamanda bina sıcaklığının açık hava ikliminin doğal dalgalanmalarına paralel olarak daha geniş bir aralıkta seyretmesine olanak tanıyan etkin yollar bulabiliyorlar. O zaman bunun başarılması potansiyeli oldukça yüksek olacaktır.

Fotoğraf ve Metin Kaynak: MITEI

Kömür Üreticileri Derneği, Türkiye’de ilk defa yerli kömür ve teknolojilerinin kullanımı arttırmak için Uluslararası Temiz Kömür Teknolojileri Zirvesi”ni düzenledi.

Türkiye’deki yerli kömür teknolojilerinin kullanımına yönelik yapılan teşvik çalışmaları kapsamında, Türkiye’nin en büyük enerji şirketlerinin üye olduğu Kömür Üreticileri Derneği (KÖMÜRDER), Türkiye’de ilk defa yerli kömür ve teknolojilerinin kullanımı arttırmak için “Uluslararası Temiz Kömür Teknolojileri Zirvesi”ni 18 - 19 Mayıs 2017 tarihlerinde Pullman İstanbul Convention Center’da düzenledi. KÖMÜRDER üyesi 44 firma Türkiye’deki kömür üretiminin %95’ni gerçekleştiriyor.

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının ana desteğinde gerçekleştirilen zirvede yerli kömür teknolojileri üzerine yapılan teşvik kararları kapsamında elektrik enerjisi üretiminde yerli kaynak olan kömür rezervlerinin, sürdürülebilir kalkınma-enerji-iklim değişikliği ilişkisini de dikkate alarak linyit ve taşkömürü rezervlerinin ve yüksek verim ve düşük emisyonla çalışan yeni termik santrallerin önemine dikkat çekildi.

 “Uluslararası Temiz Kömür Teknolojileri Zirvesi” ile kömür rezervlerimizi maksimum düzeyde kullanmak amacı ile termik santrallerde görev alacak piyasa oyuncularını; enerji santrali yatırımcılarını ve işletmecilerini;  çelik boru, pompa, vana, bağlantı elemanları, basınçlı kap üreticilerini; lojistik destek veren firmaları; sertifikasyon, ÇED raporlama firmalarını ve kömür analizi yapan laboratuvarları; diğer yerli firmaları bir araya getirerek bir sinerji oluşturdu.

4 ANA BAŞLIKTA YERLİ KÖMÜR VE TEKNOLOJİLERİ TARTIŞILDI

Uluslararası olan etkinliğe Almaya, Çin, Çek Cumhuriyeti, Polonya, Hindistan, İran ülkeleri başta olmak üzere pek çok ülkeden katılım oldu. Toplamda 183 kamu ve özel sektör kuruluşu, İstanbul Teknik Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi ve birçok sivil toplum kuruluşunun katılım gösterdiği zirvede aynı zamanda 4 ana başlıkta yerli kömür ve teknolojileri tartışıldı.

Zirve sırasında gerçekleşen konferanslarda Temiz Kömür Teknolojileri, Finans Modelleri, İş Sağlığı Güvenliği, Türkiye'de Kömür Madenciliği, Çevre ve Emisyon başlıkları altında sunumlar yer aldı.

Açılışını Kömür Üreticileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Muzaffer Polat’ın yaptığı zirvede Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi Ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız da konuşmacı olarak yer aldı.

Yapılan konferanslara Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden Sayın Prof. Dr. Nevin Selçuk, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Eski Üyesi Sayın Hüseyin Karataş, Türkiye Kömür İşletmeleri İş Sağlığı ve Güvenliği Daire Başkanı Sayın Mehmet Uygun ve T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı - ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdür Yardımcısı Ali  Rıza Tanas oturum başkanları olarak konferanslara güç kattılar.

Konferanslar sırasında Temiz Kömür Teknolojileri Oturumu’nda Gedi, General Electric, Siemens,  Bilfinger, Icare-Cnrs gibi yabancı firmalar ve yerli kurum ve kuruluş olarak TÜBİTAK MAM, Türkiye Kömür İşletmeleri, Anadolu Plazma Teknolojileri Enerji Danışmanlık Araştırma ve Geliştirme Merkezi Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.; Finans Modelleri Oturumu’nda bankalardan Garanti Bankası ve Halk Bankası, özel sektör firmalarından Fina Enerji ve Güneş Danışmanlık; İş Sağlığı ve Güvenliği Oturumunda Türk Standartları Enstitüsü, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İmbat Madencilik Enerji Turizm San. ve Tic. A.Ş.; Türkiye'de Kömür Madenciliği Oturumu’nda Maden İşleri Genel Müdürlüğü, Elektrik Üretim A.Ş. ve Park Teknik Elektrik Madencilik Turizm San.ve Tic. A.Ş.; Çevre ve Emisyon Oturumunda T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından değerli katkılar sağlandı.

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

Uluslararası firmaların da sunum yaptığı konuşmaların ardından yatırımlarında doğayı gözeten ve katkıda bulunan şirketler Akçelik Madencilik Ticaret ve Sanayi A.Ş., Aksa Enerji Üretim A.Ş. (Göynük Termik Santrali), Aydın Linyit Madencilik ve Akaryakıt Sanayi Ticaret A.Ş. ile Enerjisa Enerji Üretim A.Ş.'ye (Tufanbeyli Termik Santrali) ödülleri verildi.

Haftanın Makalesi
From Distribution Networks to Smart Distribution Systems: Rethinking the Regulation of European Electricity DSOs
Dağıtım Şebekelerinden Akıllı Dağıtım Şebekelerine: Avrupa Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Regülasyonlarının Yeniden Düşünme
THINK/Final Raporu (2013)

Avrupa Komisyonu 7. Çerçeve Programı tarafından fonlanan THINK projesinin final raporuna göre, teknolojik gelişmeler bugünün elektrik piyasalarını yeniden şekillendiriyor. Rapor, mevzuatların elektrik dağıtım şirketleri için engel koymaması ve tüm teknolojilerin kullanılabilirliği için alan açması gerektiğine işaret ediyor.

Rapora buradan ulaşılabilir.

Dünyanın Elektrik Gündemi

  • Dünyadaki en büyük ve garip piller: (bence) Advanced Rail Energy Storage, ağır bir lokomotifi yokuş yukarı elektrikle çıkarıp, bırakırken elektrik üretmek; Alaska’da elektrik vinçlere destek sağlayan uçarteker (flywheel), vinç yukarı kaldırınca depodan güç çekiyor, indirirken güç depoluyor.
  • Hindistan’ın en büyük elektrik üreticisi NTPC elektrikli araba şarj istasyonlarını Noida ve Delhi ofislerine yerleştirmeye başladı. Hindistan 2030’da tüm elektrikli arabalardan oluşan ulaştırma istiyor. Hindistanlı ACME grup da Hindistan’ın ilk pil değişim ve şarj istasyonunu kurdu.
  • PTC- Production Tax Credit’ler ABD’de yenilenebilire verilen teşviklerden. Geçen sene maliyeti 3.1 milyar$, bu sene 4 milyar$ olacak. Enerji Bakanlığı raporu sonrası PTC bitebilir. Edison Elektrik Enstitüsü de çatı için azaltılmış teşvik taraftarı. Şeyl gibi yenilenebilirlerde de verimlilik zamanı yaklaşıyor.

Grafik
İngiltere’de elektrik üretiminin 2016’da kaynaklara göre dağılımı (A. Honore)

Avrupa ülkelerinde kaynaklara göre elektrik üretimi (A. Honore)

Tarih

Ameli Elektrik, 1929 Mart, Elektrik Tenviratının fiyat ve hasılatı

Edison’un elektrik jeneratörü (Scientific American) 1879

Kaynak :http://barissanli.com/eak/