Şirket hedef ve stratejileri doğrultusunda insan kaynağını, yetkinlikleri bakımından sürekli geliştirerek değişimi ve gelişimi destekleyen; esnek, duyarlı ve demokratik bir iş ortamı yaratan YEDAŞ, dünyaca ünlü “Bağımsız Çalışan” araştırma şirketi olan Aon Hewitt tarafından bu yıl 10. kez gerçekleştirilen Çalışan Bağlılığı Anketi sonuçlarına göre  “En İyi İş Yeri” seçildi. İstanbul Point Hotel’de düzenlenen ödül törenine Genel Müdür Rıdvan AKTÜRK ve şirketin İnsan Kaynakları yetkilileri katıldı. Genel Müdür Rıdvan Aktürk, çalışanlar adına ödülü alırken, çalışan memnuniyetine yönelik hayata geçirdikleri uygulamaların başarıyla sonuçlanmasının gurur verici olduğunu belirtti.

Aon Hewitt tarafından belirlenen kriterler doğrultusunda “En İyi İş Yeri” YEDAŞ seçildi

İnsan Kaynakları ve Yönetim Uygulamaları danışmanlık şirketi Aon Hewitt, tarafından 2016 yılı Ekim ayında yapılan ankette, çalışan bağlılığı, liderlik, işveren markası, performans kültürü kriterleri açısından değerlendirilen 170 şirket, 210.000 çalışan arasında YEDAŞ, ‘En İyi İş Yeri’ olarak belirlendi. Çalışanlarla online ortamda tamamen bağımsız, gizli yapılan anketler değerlendirilerek ilgili kriterlere sahip şirketler ödüllendirildi. 2015 yılının En İyi İşyeri seçilen YEDAŞ, çalışan memnuniyeti alanındaki başarısını sürdürülebilir kılarak 2016 yılının da En İyi İş Yeri olmaya hak kazandı.

Çalışan bağlılığının şirketin başarısı için önemli olduğunu belirten YEDAŞ Genel Müdürü Rıdvan Aktürk, “Çalışan bağlılığını sağlamaya yönelik hayata geçirdiğimiz farklı uygulamalar sayesinde yarattığımız çalışan memnuniyetinden dolayı ödüle layık görülmek gurur verici. Çalışanlarımızın kendilerini ifade edebilmeleri ve yeteneklerinin geliştirilmesine özen gösteriyoruz. Şirket süreçlerine katılımlarını sağlamak amacıyla Bireysel Öneri Sistemi uygulamasını hayata geçirdik. Düzenli aralıklarla müşteri memnuniyeti, iş sağlığı güvenliği, çalışan memnuniyeti gibi konularda geliştirmeler için öneri ve fikirleri değerlendiriyor, Çalışan Kurulu tarafından kabul edilen önerileri süreçlerimize dahil ediyoruz. Çalışanlarımızın yeteneklerini geliştirmek amacıyla farklı konularda eğitimler düzenliyoruz. Bowling turnuvası gibi şirket organizasyonları ile bir araya gelerek sinerji yaratıyoruz. Yeni uygulamalar ile önümüzdeki yıllarda da aynı başarıyı sürdürmeyi hedefliyoruz.” dedi. 

Müşteri memnuniyetinin çalışan memnuniyetine bağlı olduğu bilinciyle çalışanlarımıza yatırım yapıyoruz

Gelişime, teknolojiye ve yeniliklere açık, yaratıcı, katılımcı, çok yönlü, işinin lideri, ekip ve değer odaklı, etik değerlere önem veren çalışanlarla hizmet verdiklerini ifade eden YEDAŞ Genel Müdürü Rıdvan Aktürk, “Sürdürülebilir başarıyı esas alarak; ‘Güçlü Liderlik Güçlü İşveren Markasını’ ortaya koyan Aon Hewitt’in geniş kapsamlı çalışmaları sonucunda 2015 yılında layık görüldüğümüz konumu bu yıl da koruyarak ödülü almaya hak kazandık. Samsun, Ordu, Çorum, Amasya, Sinop illerinde önemli bir kamu hizmeti veriyoruz. Çalışanlarımız, tüketiciye tedarik sürekliliği sağlamak amacıyla her zaman her şartta büyük bir özveri ve enerjiyle görevlerini yerine getiriyor. Biz buna pozitif enerji diyoruz. Hem çalışma ortamında hem müşteri ile bir araya geldiğimiz noktalarda pozitif duruş sergiliyoruz. Müşteri memnuniyetinin temelinde çalışan memnuniyeti olduğunun bilincindeyiz ve bu doğrultuda çalışanlarımıza kendilerini ifade edebilecekleri, yeteneklerini geliştirebilecekleri imkanlar tanıyoruz. Bu da beraberinde yetkin, bilgili ve donanımlı çalışanlardan oluşan verimli bir çalışma ortamını getiriyor. Pozitif enerji ve mutlu çalışanlarla hayata geçirdiğimiz projelere yenilerini ekleyerek, kaliteli hizmet sunmaya devam edeceğiz.” dedi.

Alanında öncü olan elektrik dağıtım şirketi Medaş, iş sağlığı ve güvenliği konusunda farkındalık yaratmak için farklı bir yol izledi, sanata başvurdu.
Profesyonel sanatçılar tiyatro sahnesine bu kez, hayat kurtaran önlemleri anlatmak için çıktı. Çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Medaş, çalışanlarını eğlendirirken aynı zamanda eğitti.

Tiyatrocular, sergiledikleri oyunda, iş kazalarını ve kişisel korunma malzemelerinin önemini anlattı. Aksaray'da başlayan eğitimler Konya'da devam etti. Bu eğitim kapsamında 2 bin personelin daha da bilinçlenmesi hedefleniyor.

Eğitime katılan MEDAŞ çalışanları, "hem keyifli zaman geçirdiklerini hem de kendi sağlıklarının önemsendiğini hissettiklerini " ifade ettiler.

7’inci Çerçeve Programı tarafından fonlanan büyük ölçekli araştırma projesi “ADDRESS”; çeşitli teknolojik ve ticari çözümler üreterek interaktif enerji şebekelerinin geliştirilmesini, mesken ve küçük ölçekli ticari tüketicilerin enerji piyasalarına aktif katılımını sağlamayı amaçlıyor.
2008 yılında başlayan ve AB tarafından finanse edilen ADDRESS projesi, 2013 yılı sonunda tamamlandı. 11 Avrupa ülkesinden elektrik tedarik zinciri, Ar-Ge kurumları ve üreticileri temsil eden 400’den fazla uzmanın katılımıyla hayata geçirilen proje, 16 milyon avronun üzerinde bir bütçeyle yürütüldü. ADDRESS projesinin, Avrupa Akıllı Şebekeler Teknoloji Platformu’nun “esnek, güvenilir, erişilebilir ve ekonomik bir enerji şebekesinin oluşturulması” hedefini gerçekleştirmesine yardımcı olacağı belirtildi.
Aktif talep (AD) sürecine esneklik ve ulaşılabilirliği katmayı amaçlayan ADDRESS projesi ile, akıllı sayaç ve şebekelerin yardımıyla, şebeke yönetimi güvenliği ve enerji verimliliğini güçlendirmenin yanı sıra tüketicinin enerji piyasalarına aktif katılımının önündeki ticari ve regülatif engellerin kaldırılmasına ilişkin önerilerin de sunulması için çalışmalar gerçekleştirildi. Çalışmalar, İspanya, Fransa ve İtalya’da pilot bölgelerde test edilerek pilot doğrulandı.
Pilot bölgelerde yapılan çalışmalar sonucunda, elde edilen faydalardan bazıları şöyle ortaya konuldu:

 • Enerji maliyetlerinin düşmesi
 • Enerji piyasalarının ve performansının gelişmesi
 • Şebeke kayıplarının azalması
 • Şebeke yatırımlarının azalması
 • Emisyonların azalması

ADDRESS hakkında bilgi veren detaylı videoyu buradan izleyebilirsiniz.

Kaynak: ADDRESS

Avrupa Birliği destekli proje BFIRST ile, binalarda güneş enerjisi teknolojilerinin daha fazla kullanılması, yenilenebilir enerjinin payının ve enerji verimliliğinin artması amacıyla bina cepheleri, güneşten koruma sistemleri, pencere ve çatı pencereleri ile PV fayanslarında standarda sahip ürün geliştiriliyor. Şu anda deneme aşamasında olan bu projenin inşaat sektörünün CO2 emisyonunu azaltma potansiyeline de katkıda bulunacağı vurgulanıyor.

Avrupa’da güneş enerjisi kapasitesi, son yıllarda artış gösteriyor. Ancak, binalara entegre edilmiş güneş panellerinin kapasitesinde - potansiyele rağmen-  göreceli olarak daha yavaş bir büyüme oluştuğu görülüyor.

AB destekli BFIRST projesi, bina tipi güneş paneli ekipmanları için bir standardizasyon geliştirmek üzere çalışıyor.  BFIRST ile bina cepheleri, güneşten koruma sistemleri, pencere ve çatı pencereleri ile PV fayanslarında standarda sahip beş ürün üretiyor. Ürünler binalarda enerji verimliliğini artırmak ve yerinde yenilenebilir elektik üretimi sağlamak amacıyla bina yapım yönetmeliği ve standartlarına da uygun olarak üretilecek.

Şu anda deneme aşamasında olan BFIRST ürünleri, İspanya, Belçika ve Yunanistan’da farklı bölgelerde test edilecek. Projenin maliyetinin ise 3.3 milyon avrosu AB fonu olmak üzere toplam 5.3 milyon avro olduğu belirtildi. BFIRST projesinin binaların enerji verimliliğini artırması ve yenilenebilir enerjinin entegre edilmesini sağlamasının yanı sıra, inşaat sektörünün CO2 emisyonunu azaltma potansiyeline de katkıda bulunacağı kaydedildi.

Kaynak: AB Komisyonu

Haftanın Makalesi
SİBER ATAKLARIN ANATOMİSİ

EKS/SCADA sistemlerinin güvenliği ile ilgilenen uzmanların dikkatini çekeceğini düşündüğümüz “Siber atakların anotomisi”ni anlatan postere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. Poster SANS ICS Community tarafından hazırlanan posterde olası bir atağa karşı nasıl önlem alınması gerektiği konusunda detaylı bilgi yer alıyor.
Makalenin detaylarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
what-will-your-attack-look-like.pdf

Dünyanın Elektrik Gündemi

 • Ürdün’de Amman’ın 100km güney doğusunda, Attaratum Ghudran petrol şeylindeki rezervden 470 MW net elektrik üretecek santralin inşaatı yakında başlayacak ve 2020 ortasında devreye girecek.
 • Hindistan Elektrik Bakanı Piyush Goyal, önümüzdeki 15 ayda güneş kurulu gücünün 10,000 MW’dan 20,000 MW’a çıkacağını tahmin ediyor. 2017’de 8.8 GW yeni kapasite eklenecek ve 1.1 GW çatı tipi güneş. 2022’de 100 GW güneş, 60 GW rüzgâr hedefi var hükümetin. Bakan, yenilenebilir Hindistan kapasitesinin %60’ı olabilir demiş.
 • Afrikalıların 3’te 2sinin, -620 milyon- elektriğe erişimi yok. 9 ülkede ilkokulların %80’inde elektrik yok. Ortalama Afrikalı yılda 160 kW elektrik tüketiyor. Afrika’yı elektriklendirmeye dair çok kapsamlı bir rapor.
 • Elektrikli otobüs taşıma vs denilince Tröleybüs diye bir şey vardı zaten. İsveç ve Los Angeles’ta Siemens ve Scania elektrikli yukarıdan asılı elektrik kablolarından elektrik alan kamyonlar geliştiriyor ve deniyor. Pantograf (kamyon tepesinden hatta uzanan üst aparat), sollama sonrası tekrar hattan besleniyor, sollarken dizel.
 • Alman postaları, Deutsche Post AG, bu seneden itibaren 10000 e-kamyonete “ScreetScooter” geçmeyi planlıyor. ScreetScooter Avrupa’da Renault Kangoo’yu geçerek elektrikli araba segmentinde birinci olabilir. Sene sonuna kadar 4000 elektrikli hedefleniyor. Elektrikli araba bakımı içten yanmalılara göre %35 daha ucuz.
 • Bangladeş’te 4.1 milyon ev tipi güneş sistemi kurulmuş. Asya Kalkınma Bankası, Bangladeşli SOLshare ile “sürü elektrifikasyon” diye bir proje başlatmış. Komşular birbiri ile elektrik ticareti yapabilecek.

Kaynak :http://barissanli.com/eak/