Kış mevsimi kar başta olmak üzere zorlu doğa koşulları nedeniyle elektrik kesintilerinin arttığı bir dönem oluyor. Ekiplerimizi 24 saat çalıştırmak suretiyle vatandaşlarımızın asgari düzeyde etkilenmesini sağlamaya çalışıyoruz.

Türkiye’nin her ilinde, her köyünde hizmet veren 21 elektrik dağıtım şirketi olarak, günlük hayatın, sanayi üretiminin ve ekonomik büyümenin olmazsa olmazı elektriğin, her koşulda tüketiciye kesintisiz bir şekilde ulaştırılması birincil önceliğimiz. Bu bağlamda elektrik dağıtım şirketleri olarak kış aylarına girdiğimiz şu dönemde gerekli tüm önlemleri aldık.

Kış aylarına girilmeden tüm bölgelerde yoğun olarak önleyici  bakım faaliyetlerimiz yürütüldü. Ancak kışın getirdiği koşullar %90 havai hatlardan oluşan dağıtım şebekemizde kaçınılmaz olarak kesintilerin artmasına neden oluyor. Ancak bu kesintilere arıza ekiplerimiz ile en hızlı şekilde müdahale ederek vatandaşlarımızın olabildiğince az mağdur olmasını sağlıyoruz. Bu amaçla çağrı merkezlerimiz ve 7/24 hizmet verecek şekilde güçlendirildi her bölgemizde kamu ile ile eşgüdümlü olarak kriz masaları ve koordinasyon merkezlerimiz oluşturuldu.

Kış döneminin daha sert yaşandığı  İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerimizde kar nedeniyle  ulaşımın uzun süre aksaması zaman zaman hizmetin de aksamasına neden oluyor. Bu bölgelere yönelik olarak arıza ekiplerimiz kar araçları ve kar motosikletleri ile güçlendirildi.  Abonelerden gelen geri bildirimler, otomasyon sistemlerinden alınan veriler ve bakım çalışmaları sırasında yapılan tespitler doğrultusunda yapılan yatırımlar ile şebeke yapısı iyileştirildi. Ekiplerimizin kış şartlarında emniyetle çalışabilmeleri için gerekli iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri tamamlandı.

Yurdumuzun kıyı kesimlerinde ise fırtına ve yoğun yağış gibi olumsuz hava koşullarının elektrik dağıtım hizmetinde aksaklıklara sebebiyet vermemesi amacıyla dağıtım binaları, trafolar, elektrik nakil hatlarına yönelik bakım ve iyileştirme çalışmaları tamamlandı. Meteorolojik uyarılar da dikkate alınarak arıza ekiplerimizin vardiyaları belirliyor ve gerekli durumlarda hızla sayıları artırılabilecek şekilde planlama yapıyoruz. Ülkemizin her köşesinde vatandaşlarımıza kaliteli hizmet sunabilmek amacıyla yaptığımız kış öncesi hazırlık çalışmalarımızda bizlere destek veren tüm kamu kurumlarına ve vatandaşlarımıza da teşekkürlerimizi sunuyoruz. Kış dönemi boyunca oluşabilecek tüm olumsuzluklara karşı arıza, onarım ve bakım ekiplerimizle sahada 7/24 teyakkuz halinde olarak, abonelerimize kesintisiz elektrik hizmeti sunmaya devam edeceğiz.”

Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı kapsamında alınacak önlemlerle 2033 yılına kadar toplamda 30,2 milyar dolarlık tasarruf sağlanması bekleniyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından hazırlanan “Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı 2017-2023”ten alınan bilgilere göre, söz konusu dönemde enerji verimliliğine ilişkin 55 faaliyet belirlendi. Plandaki 55 eylemin etki ve uygulama süreleri bir yıldan 40 yıla kadar değişiyor. Bu önlemlerle Türkiye’nin her geçen gün artan enerji talebinin 2023’e kadar yüzde 14 azaltılması hedefleniyor.

Türkiye’de 15 yılda toplam 30,2 milyar dolarlık enerji tasarrufu sağlanması öngörülüyor. Enerji verimliliği sayesinde ayrıca 2,5 milyar dolarlık 3 bin megavat kapasiteli doğalgaz santralinin kurulmasına gerek kalmayacağı hesaplanıyor.

Plandaki eylemler tarımdan, sanayiye, ulaşıma, binalarda enerji verimliliği uygulamaları ve çatılarda güneş santralleri kurulmasına kadar birçok alanda gerçekleştirilecek. Söz konusu yatırımlar kamu ve özel sektör tarafından yapılacak.

Plan kapsamında 2023‘e kadar kümülatif olarak 23,9 milyon ton eşdeğer petrol tasarruf sağlanacak ve bu tasarrufun sağlanması için 10,9 milyar dolar yatırım gerçekleştirilecek.

Binalar için ulusal veri tabanı oluşturulacak

Eylem planı kapsamında, Türkiye’de binalara ilişkin başlıca özelliklerle birlikte kentsel ve kırsal alanlardaki binaların sayısı ve tipolojisini içeren bir envanter geliştirilecek. Belirli ölçekteki binaların gerçek enerji tüketim ve emisyon verilerinin toplanması, kıyaslama yapılması ve binaların enerji verimliliği açısından değerlendirilmesinin yapılabileceği bir ulusal veri tabanı oluşturulacak.

Binalarda enerji verimliliğinin artırılması ve halkın bilinçlendirilmesi için kılavuz ve rehber dokümanlar hazırlanacak. Yeni binaların "C" olan asgari enerji performans sınıfının "B" veya "A" sınıfına yükseltilebilmesi için yapılacak yatırımlar özendirilerek, bina sahiplerine doğrudan veya dolaylı destek sağlanacak.

Güneşten üretilen fazla elektrik için mahsuplaşma

Binalarda yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına yönelik engeller azaltılacak, idari süreçler daha kolay ve hızlı hale getirilecek. Bu kapsamda, güneş paneli kullanılan binaların şebeke işletmecileriyle mahsuplaşması kolaylaştırılacak. Üretilen elektriğin ve ısı enerjisinin öz tüketimden fazlasının satışına yönelik gerekli düzenlemeler de eylem planı kapsamında gerçekleştirilecek.

Elektrik ve doğalgaz faturaları değişiyor

Bu arada, tüketicilerin bilinçlendirilmesi ve daha önceki tüketimleriyle kıyaslama yaparak enerji tasarrufu sağlamaları amacıyla, elektrik ve doğalgaz faturalarına yeni detaylar eklenecek.

Tüketicilerin verimli olmayan alışkanlıklarından kaçınması, enerji verimliliği iyileştirme önlemleri, enerji tüketen ekipmanların tasarruf olanakları hakkında bilgiler içeren bir uygulama, mevzuat geliştirilip enerji tedarik şirketleriyle iş birliği içinde hayata geçirilecek. Böylece oluşturulan ortak bir formatla faturalarda tüketimle ilgili temel istatistiklere yer verilecek, kullanım alışkanlıkları analiz edilerek uyarılar yapılabilecek.

Eylem planında yer alan kategoriler bazında 6 ayrı izleme ve denetleme komisyonu kurulacak. Bu komisyonlarda ilgili kurum ve kuruluşlardan uzman düzeyinde en az bir kişi yer alacak. Söz konusu komisyonlar bu yıl mayıs ayından başlamak üzere altışar aylık aralıklarla her yılın mayıs ve kasım aylarında eylemlerin gerçekleşme düzeyine ilişkin gelişmeleri değerlendirip ek önlemleri ilan edecek.

Bu kapsamda 2018’in enerji yoğunluğunun azaltılarak verimliliğin sağlanacağı ve yeni çalışmaların da ortaya konulacağı “odaklanma yılı” olması planlanıyor. Eylem planı çerçevesinde, enerji sektörünün ayrıca daha çok yerli ve yenilenebilir kaynaklarla büyümesi amaçlanıyor.

Kaynak: AA

Carbon Brief'in yeni analizi, 2017'nin İngiltere için yenilenebilir ve nükleer enerjiden üretilen enerjinin fosil yakıtlardan üretilen enerjiyi geçtiği ilk yıl olduğuna işaret ediyor.

Carbon Brief'in yaptığı analize göre 2017, İngiltere'de temiz elektrikte rekor kıran bir yıl oldu. Analize göre Sanayi devriminden bu yana ilk kez düşük karbonlu kaynaklardan, tüm fosil yakıtların toplamından elde edilen enerjiden daha fazla enerji elde edildi.

2009 ile 2017 yılları arasında nükleer ve yenilenebilir enerji payı yüzde 50'nin üzerine çıkarken, 2010 yılında %75,4’lük paya sahip olan gaz ve kömür de dahil olmak üzere fosil yakıtların payı, 2017’de %47,5’e düştü.

Imperial College Londra tarafından derlenen verilere dayanan analiz, Britanya'nın enerji sisteminde sürmekte olan hızlı değişimin, fosil yakıtlara bağımlılığından, daha temiz enerji üreten kaynaklara olan eğiliminin gittikçe arttığını ortaya koyuyor.

Sadece beş yıl önce kömür, İngiltere elektriğinin %39'unu üretiyordu. Buna karşılık, rüzgar enerjisi geçen yıl kömürün iki katı kadar elektrik üretti.

İngiltere’nin enerji sistemine olan övgülerden sonuncusu niteliğindeki çalışma, Dünya Doğayı Koruma Vakfı ile birlikte, sadece 2017’de 13 temiz enerji rekorunun kırıldığını belirtiyor. Bu rekorlar arasında Snayi Devrimi’nden bu yana hiç kömür gücü kullanılmadan ilk günün yaşanması, güneş ve açık deniz rüzgarından üretilen enerjideki rekor artış ve açık deniz rüzgarı için rekor seviyede düşük fiyatlar yer alıyor.

Öte yandan Carbon Brief'in politika editörü Simon Evans, İngiltere'nin enerji sektöründen etkileyici emisyon azaltımları sağladığı halde, yasal olarak bağlayıcı karbon hedeflerini karşılama konusunda hala yeterli yol kat edemediğini ve ekonominin diğer alanlarında da benzer sıkı eylemlerin eksik olduğunu belirtiyor.

"Son beş yıldaki İngiltere emisyon azaltımının %80’i az kömür yakmaktan geliyor" dedi. "Bu, ekonominin diğer bölümlerinde ne kadar küçük bir ilerleme kaydedildiğini gözler önüne seriyor."

Kaynak: Business Green

Bu seneki AB Enerji Günü, "AB'nin Temiz Enerji Geleceği: Teknoloji Geliştirmeden Sistem Entegrasyonuna"  temasıyla Abu Dabi'de düzenlenecek olan Dünya Gelecek Enerji Zirvesi kapsamında 16 Ocak 2018'de gerçekleşecek. Avrupa Komisyonu Enerji Genel Müdürlüğü ve AB GCC Temiz Enerji Teknolojisi Ağı tarafından ortaklaşa düzenlenen zirvenin ana odak noktası, temiz enerji teknolojileri üzerine araştırma ve inovasyon olacak. Etkinlik, Marakeş'teki COP22'de başlatılan bir dizi AB Enerji Günü kapsamında düzenleniyor.

Etkinlikte Komisyon, AB'nin 2018'den 2020'ye kadar olan dönem için temiz enerji inovasyonunu ve en son finansman olanaklarını hızlandırmak için belirlediği öncelikleri sunacak. Mevcut temiz enerji portföyünü genişletmek için Diğer ülkelerle Uluslararası işbirliği fırsatlarını görüşme ve AB’deki öncü araştırma organizasyonları ve şirketleriyle yenilenebilir enerji kaynaklarının küresel rekabetini arttırmak için beraber çalışma şansları olacak.

AB Enerji Günü aynı zamanda Avrupa araştırma kurumları ve yenilikçi temiz teknoloji şirketleri için kendi teknolojik buluşlarını, tüketiciler için yenilenebilir enerji çözümlerini ve enerji sisteminin dijitalleşmesi yoluyla ortaya çıkan yeni çözümlerini paylaşacakları bir buluşma yeri da olacak.

Kaynak: European Commission

MAKALE

CEER (Avrupa Enerji Düzenleyicileri Konseyi) Enerji Kayıpları Raporu

Enerji kayıpları, elektriği güç şebekesine iletmenin kaçınılmaz bir sonucudur. Kayıpların teknik bileşeni, yani ısı ve enerjiye dönüştürülen enerji en belirgin olanıdır, ancak teknik olmayan bileşenler, diğer bir deyişle, ölçülü veya fatura edilmemiş enerji, bazı CEER (Avrupa Enerji Düzenleyicileri Konseyi) Üyesi Ülkelerde oldukça etkilidir ve genellikle sosyo-ekonomik özelliklere bağlıdır.

Kayıpların azaltılması veya en azından düşük seviyede tutulması; mali, çevresel ve teknik açıdan önemli bir rol oynamaktadır. Enerji kayıplarının azaltılması, Avrupa'nın enerji verimliliği ve tedarik güvenliği hedeflerinin gerçekleştirilmesine yardımcı olmaktadır. Enerji kayıplarının azaltılması, CEER'in tüketicileri birincil hale getirme misyonunun önemli bir parçasıdır; zira enerji kayıplarının maliyetleri şu an tüketicilere yansıtılmaktadır. CEER, enerji kayıplarını azaltmak için birtakım teşvikler uygulanması gerektiğini savunmaktadır.

Raporun tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

Dünyanın Enerji Gündemi

  • İngiltere’de gaz fiyatları 5 yılın zirvesine çıkınca, küçük tedarikçiler çıkışa yöneldi.
  • İran ulusal tanker şirketine ait Panama bayraklı Sanchi 1 mv kondensat taşıyordu. Şangay’ın 160 deniz mili uzağında çarpıştı, yanıyor ve 30 İranlı ve 2 Bangladeşli mürettebat kayıp.
  • Nil nehri üzerindeki Aswan High barajı 1970’de tamamlandı. Barajı tamamlamak için Süveyş kanalını da millileştirmiş. Şimdi Etiyopya’da Grand Renaissance barajı Mısır’daki su seviyesini kötü etkiliyor.
  • Alman büyük sanayi federasyonu BDI, yüksek elektrik fiyatlarının sanayiyi ülkeden göç ettireceğine dair uyarı verdi. RWE linyit üretimi için korunan bir kiliseyi yıktı. Alman EPDK’sı BnetzA’un şebeke operatörlerinin karlarını sınırlama planı ayaklanma ile sonuçlanıyor.

Kaynak: http://barissanli.com/eak/2018/01/08/